inloggen

resultaten voor 'vreugde'


2148 resultaten.
Sorteren op:

van harte - vandaag gelukkig zijn

netgedicht
...at was is het verleden die als gast kwam en ging wat nog komt is toekomst beloftevol maar ongewis wat een vreugde dus is het elke dag in het hier en nu met moed te leven wat vandaag ons geeft dat jij de ogen hebben mag ...

Brieven aan N. 9 t/m 16

gedicht
...j maakt zich straks al van je los je blijft alleen met sentimentele onzin: 'een kind is altijd een bewijs van vreugde en trouw' staat op één van de kaarten.

De lente lacht Dinant toe

hartenkreet
Zijn oogjes glinsteren af en toe een geluidje van vreugde het licht buiten wat hem beter doet zien de frisse lucht die hem meer doet beleven tevreden genieten van ...

Peinzensmoede

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.380
...even! Mysterie – ’t lot! Die schepping predikt Geen liefdrijk God. Natuur – wat deert haar Uw vreugde, uw leed? Ze is zielloos lieflijk En reedloos wreed! En Hij die allen Is vóórgegaan? Liet zonder an...

Psalm 30

poezie
4,0 met 14 stemmen 7.217
...mpel van David. 2. Hoog wil ik u prijzen, HEER, want u hebt mij gered en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde. 3. HEER, mijn God, ik riep tot u om hulp en u hebt mij genezen. 4. HEER, u trok mij uit het dodenrijk ...

[ De straat is vrolijk ]

netgedicht
De straat is vrolijk, hoor, er zingt lente in mij – buitenstebinnen.
Zywa 8 mrt. 2019Lees meer…

Wat draagt ons?

netgedicht
3,6 met 5 stemmen 168
Wat draagt ons door de dagen, vult de uren met licht of duister, vreugde of verdriet? Zijn het de uitgestoken handen, warme vuren of is het toch dit alles ook weer niet? Is er wel ...

Hoor je die stille stem

netgedicht
...ens ook lila wiegend als krokus een lentedansje doen. Zal leven steeds zo zijn tot in de eeuwigheid. Wat is vreugde en wat kwaal in ons bestaan, we zijn toch allen ooit uit één geest ontstaan. Waar elke dag wel iets van ve...

ovulatie

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 62
...k is wanneer ze haar benen spreidt en zo de lustige liefde ontvangt van al diegene die samen met haar deze vreugde belijdt
elze15 feb. 2019Lees meer…

Hoe eindloos lang...

poezie
2,4 met 10 stemmen 1.474
...en enkle hoopstraal zende en 't schijnt me of weder, in 't verdord gemoed, iets op gaat wellen en zijn vreugde spreiden in en rond mij in gouden zomergloed. En 'k wou zo graag de minnende armen breiden en weer he...

OP HET AFWEZEN VAN PHILLIS

poezie
4,0 met 7 stemmen 1.997
Verstoken van de zon, die mij weleer verlichtte, En die wel eertijds placht vreugde in mijn ziel te stichten, Leef ik nu vol verdriet: Wat; leef ik? Neen, ‘k leef niet, Mits dat ik dagelijks ...

Op weg naar het Nieuw-jaar

hartenkreet
...riendschap en liefde in ieder hart voelbaar is. Geef vrede en een helpende hand aan elkaar. Schenk vreugde en begin elke dag met een lach. Overtuig jezelf om gelukkig te zijn, dan pas zullen jij en ik genie...

Aan ene onbekende

poezie
3,4 met 22 stemmen 1.987
...g er pinkelde op de baren. O! in een zoete droom verzwond ik toen en dacht aan schaarsgedeelde vreugde en nieuwe levenskracht en 'k zocht ... was mijn Sirene in 't tovermeer bedolven? Heen waart ...

Rubens verkocht

snelsonnet
4,2 met 5 stemmen 352
...tekening Haar ogen zijn dan niet zo best misschien Dit heeft prinses Christien zeer goed gezien: Ze kijkt met vreugde naar haar rekening Haar zangkunst was al niet zo heel erg groot Maar dit is wel een hele valse noot!

De echte rijkdom

netgedicht
... rijkdom, hem voor niets gegeven maar weet dat zelf ooit niet, want een gedicht is als een dag-blij kind vol vreugdezangen dat juicht en danst zonder de vrees voor pijn; het is alsof een oud en diep verlangen toch nooit voorgo...

Valentijn

hartenkreet
... toe stil, gewoon maar even om je te realiseren niet alles valt te beheren Het leven bestaat nu eenmaal uit vreugde en verdriet maar leef; elke dag, leef je leven; geniet maak herinneringen, voor altijd raak jezelf, je eige...

Een ploeger

poezie
3,1 met 17 stemmen 1.910
...r zijn paard over het braakland, volgend heel bedaard maar moeizaam sturend en een vogel floot en 't was als vreugde over die stille daad, die ploeger, wijkend naar verten heen en kerend weêr, op 't wijde land alleen, de gro...

De jonge Kloë

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.290
...rgens vind ik twee gelieven Die niet zuchten. Wat ellend' Mag hun teedre boezems grieven? Waarom staag de vreugde ontvlucht Door hun eindeloos gezucht? - Neen, nooit zal de liefde mij In haar nare kluisters binden: ...

Fonkelnieuw

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 73
er komt een vogel en nog een en nog een tezamen op een draadje: ‘wie doet me wat’ rust maar zing maar ...

Bewust of onbewust?

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 34
... op de hoogste uitvoering waarnaar de speler dingt of in het oudste porselein van gelijmde barsten in vreugde en verdriet reiken verder dan men overziet op een geaderd marmeren tafeltje de pit van elke schrijver in ee...
Pama 5 jan. 2019Lees meer…

Ongewone wensen voor 2019

netgedicht
...r ook nu en dan een tegenvaller om niet overmoedig te worden of zelfgenoegzaam en hard. Ik wens je vrede en vreugde maar ook wel eens strijd en moeite omdat het leven niet enkel rozengeur is en oevervloedig genieten. Ik we...

Kerstlied

poezie
3,4 met 10 stemmen 1.568
...veld van Bethlehem. Geen stemme ruiste er op 't veld van Bethlehem. Doch eensklaps trilden vreugdepsalmen en hemels zongen de Englenkoren: Daar is een Kindeken, een Kindeken geboren. De herders zoch...

Tweede kerstsonnet

snelsonnet
4,3 met 3 stemmen 476
De buurman gaat naar zijn privéchaletje Zijn vreugde komt uit een reclamefolder Hij vindt het kerstgebeuren grote kolder Verbroedering gaat boven buurmans petje ...

De schim van P.C. Hooft

poezie
3,8 met 6 stemmen 2.360
...od, in mijmerij verzonken. Hoog, van de schoudren opwaarts, rees zijn leest De schaar te boven, die, van vreugde dronken, Bijeengevloeid was tot zijn heugnisfeest. En waar zij hem bewondering betaalde, Loech hij de ...

De deur

gedicht
2,9 met 93 stemmen 22.040
...p zoek naar de deur met mijn naam tot ik er ben; ik open hem en trap hem aan de binnenkant weer toe. O, de vreugde een deur te hebben met Krol erop, de vreugde dat mijn bestaan wat dit betreft volledig klopt. ------------...

Voetbal-hymne

poezie
4,7 met 6 stemmen 4.416
... 't afzichtlijk schouwspel smult, Als daar een horde woestaards en ontzinden In 't schunnig schop-werk vuile vreugde vinden ... Ziet, hoe des lichaams schoonste lijn zich kronkelt, De pees zich opbolt als een boos gezwel, Wi...

Mars

hartenkreet
...rs maar één Nederlander het is niet verzonnen was zo blij alsof hij de Nobelprijs had gewonnen hij maakte vreugdevol een hipje want zijn naam stond met 2 miljoen anderen vermeld op een chipje hij was zo blij want hij was g...
c. ale28 nov. 2018Lees meer…

Melancholica

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 60
...vuld met liefde en plezier doden die nog jong waren onbekend met hun verschiet Kleine kwalen worden groter vreugde duurt dan vaak te kort of wordt weer ruw onderbroken Nu lijkt het soms of gaten muren hebben volgehangen m...

Wenen

poezie
3,4 met 14 stemmen 3.841
... bittre vrucht ontbloot! Tranen, bittre vrucht des lijdens, Drank die 't smachtend herte laaft, Zaad der vreugde en des verblijdens, Die God zelf verlichting gaaft, Toen, nog wandlende op de wereld, Menige uur, Zijne oo...

De muggendans

poezie
2,7 met 16 stemmen 1.917
...'t dalend hemellicht, Zij ruisen, kruisen dicht geschaard Voor mijn verrukt gezicht. En blijdschap hier, en vreugde daar, Men ziet het iedre dag; Des stem ik nimmer de eigen snaar Op somber wee en ach. En zingt en springt ...