inloggen

Alle inzendingen van Henk Jonker

71 resultaten.
Sorteren op:

Coup de Foudre

netgedicht
4,5 met 4 stemmen 59
Opdoemende donderkoppen en route Worden wegens baarlijke windvlagen Met schrikgezichten gadegeslagen In spookachtig oplichtende gloed En bibberend onder de broeiende nok Gevlucht op een berg zonder regenjas Samenspannend boven het opgetaste gras Slaat de bliksem in de schuur met een schok En daar de nadering op handen lijkt In het zoetgeurige…

Baruch de Espinoza

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 55
In conflict gekomen met theologen Aangezien hij de rede wilde betogen Onbaatzuchtig nadenkend en alleen Voor zichzelf in het belang van iedereen Liet hij in briefwisselingen van zich horen Vrij van mythes en van metaforen Wilde hij het wensdromende hopen, Geloven en liefhebben ontlopen En ontstijgen aan alle noodzaken Die van de mensen…

Kiekendief

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 69
Bedreven stevenend op de thermiek Door een bries kwiek voortgestuwd Mediteert hij als het ware laconiek Op wat hem onzichtbaar aanduwt En geen kik welke zijn blik niet behapt Zoals mijn kippen die voor galg en rad Scharrelen in het grasland onverkapt Waarop hij zit te azen als een kat En moeiteloos zwenkend,draaiend Achtjes makend zonder…

Hadjar Ul Aswad

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 49
Na de verbouwing van de Kaäba Toen de zwarte steen werd teruggezet Ontstond er een handgemeen in Mecca Tactvol beslecht door Mohammed Elk stamhoofd wilde het grote voorrecht Om zulks te mogen plaatsen op het altaar In de kubus, wat leidde tot een gevecht Dus sussend spreidde de wijze leraar Zijn mantel voorbeeldig uit in het zand Vroeg…

Socrates

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 47
Als je op het stenen borstbeeld afgaat Dat er nog altijd van hem bestaat Had hij het uiterlijk van een boer Een kale kop; rond en stoer Veeleer leek hij op een slager Dan de scherpzinnigste ondervrager Van alle wijsgeren in Athene Maar desalniettemin was hij degene Waarvan de Agora versteld stond Die bij alles wat men ergens van vond Met…

Sermoen

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 35
Mij verheugend in het licht van de dag Voelen de prille zonnestralen fijn Zingt een vogel zijn constante refrein Begroet ik de ochtend met een glimlach Net zo goed als hem wil ik zijn En even gul als bloesemende bloemen Enkel nectar schenken aan de bijen Mij op niets aanmatigend beroemen Gewoon mijn eigen ding wil ik doen Zonder hoop op…

9 Minuten

hartenkreet
2,0 met 2 stemmen 30
Betrapt met zijn wurgende knie Op de nek van een delinquent Zette een onrechtvaardige agent De verenigde Staten aan tot rebellie Want ondanks het leedwezende verwensen En de spontane smeekbedes van mensen Die zich mengden in de controverse Bleven de poetsen maar persen En de gesmoorde roep om lucht stuitte Tergend langdurig op dovemansoren…

De Laatste Schooldag

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 24
Vroeger in de doucheruimte van het zwembad Stelde Gerard eens zijn scrotum ten toon Alsook zo'n kanjer van een Habakuk Welke wij met argusogen bekeken Hoewel zich ook bij Erik reeds voortijdig Wat stoppelhaar begon af te tekenen Waren wij verder nog maar drolletjes drie En voelden ons onzijdig en onzeker Gerard was het die bij juffrouw…

Baha'u'llah

netgedicht
5,0 met 3 stemmen 31
Hij riep tot een wereldreligie op Nam onze vooroordelen op de schop Destijds door vrijwel niemand onderkend En zette een religieus precedent Zijn prediking was ongeëvenaard Van wereldse geleerdheid gevrijwaard Door zijn onaflatende stroom van verzen Kroonde men hem honend "God der Perzen" Velen misgisten de dief in de nacht Terstond na…

Dizzy

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 53
Dagelijks bij het ontbijt Bladert hij averechts Door de ochtendkrant En slorpt zijn koffie op En houdt zich onvermand Als hij zijn verscheiden niet Op de rouwpagina vermeld ziet Slechts in touw met Jazz en Bebop En blazen bomberende wangen Zijn kromgevallen trompet Weer als herboren Ten gehore…

Sidharttha

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 33
Voordat hij zijn leerlingen paraat bevond En naar het Oosten en Westen uitzond Ondervroeg hij hen ten lange leste Om ze spiritueel te testen: Dus als jullie straks de wereld ingaan En ze de deuren in je gezicht dichtslaan En mijn bevindingen enkel misverstaan Wat geef je dan ten beste? Dan laten we ons onbewogen kwetsen Omdat ze ons niets…

De Pathogenese

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 113
Eens zag de mensheid in China Een metropool morbide aangedaan Door een virus genaamd Corona Het wereldnieuws verslaan Sommigen kon het niet bommen De uitbraak voelde ver van hun bed Ze sliepen de slaap der dommen En droomden zich onbesmet Doch de ziekte woedde onstuitbaar Woekerde in Tehran en Milan En bleek niet meer alleen maar Een…

De Mangoest

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 69
Wanneer de opgedreven mangoest De dans niet meer ontspringen kan En gemangeld bij mijn auto op ons erf Hem de doodsbeet wordt toegebracht Omdat hij door een klopjacht is ingehaald Bedenk ik met terugwerkende kracht Dat ik het beest had kunnen beschermen Voor hun kaken en kapmessen Waarmee ze met honden Op de huid hadden gezeten Van…

Insectogenocide

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 119
Ergens ginder achteraf Gristen we rond gonzende bloesems Naar fladderende fouragerende vlinders En noemden hun namen uit ons blote hoofd: Koolwitje, Atalanta, Koninginnenpage, Dagpauwoog We schepten er met jampotten ook insecten op Hoog in de zomer rond de Rozenbottels Schuimden ze uit hun zoetstoffige bloemkelken Waar ze omheen graviteerden…

Aanstelleritus

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 95
Na de boerderij te hebben verpatst Verkasten we van het vlakke land Naar een flat in de grote stad Kon vader weer aan de gang Bij zijn reeds lang gewezen kantoor Want hij had het met het pezen wel gehad Toch bleek de hoogbouw zo traumatisch Dat mijn broertje psychosomatisch Automatisch de trap niet meer op wou En ons moeder die de grapjas…

Moesson

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 147
Onaflatend braakt een inlaatduiker Haar overtollig plensbuiwater Onder de opgehoogde weg In het drasland uit En rond de plonzende monding Staat een grote-ogen-opzettend publiek Zich te vergapen aan een kikvorsteam Dat al twee dagen lang vruchteloos Forensisch aan het snorkelen is Naar de man in de maalstroom Vertelt een autowasser…

Oehoe

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 350
Een Oehoe in het donker aangevlogen Vlakbij de deuropening waar ik sta Te joelen om de weggelopen hond Doorgrondt mij met monsterend gele ogen En ofschoon heen en weer geslopen Om er een knijpkat bij te halen Blijft zijn dralende spinnende verenkop Ongemoeid prijken in het zwakke licht En in stilte gefixeerd erop gericht Net als wanneer…

Boomtown

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 87
Het kroost naar school brengen Is tot een kruistocht verworden Als je niet steeds eerder van huis gaat Komen ze chronisch te laat Door de pendelende matatu's De wegpiratende rücksichtslose boda's De snoeverige effendi's uit de buitensteden Met hun branie geblindeerde ruiten Die je klonisch de loef afsteken En situatief denkend Moet…

De Parabel

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 79
Zoals die dwaze maagden Die over hun olievoorraad klaagden In afwachting van een trouwfestijn Zal God's hemelrijk dan zijn Waarbij de bruidegom vertoefde En hun geduld met de nacht beproefde Toen na het waken steels de slaap intrad En slechts de wijze helft genoeg bezat Terwijl de andere helft te weinig had Zodat hun lampen niet meer schenen…

De Zondeval

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 74
Door het koraalachtige water Waar bontgekleurde vissen tronen En wuivende zeeanemonen Waden de soldaten uitgelaten En glashelder en transparant Naar het onbewoonde eiland Waar felbewogen tussen lianen libellenkluwen in de zonlichtbanen Warrelend door elkaar darren En katgrote grijze apen Vanuit de loverrijke bomen Hen met sarrende…

La Vie en Rose

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 61
Ik zat op een studentenkamer Verslond de filosoof met de hamer Maar spannender vond ik films van Brando En de duivelskunstenaar Armando Ik hokte daar met een zekere Jack En zoals in "On the Road" van Kerouac Stelde hij voor dat we met ons beiden Naar het zuiden gingen rijden Liftend zouden we vertrekken Want we moesten op de kleintjes…

Hans

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 207
Na de klap schrikken we Van zijn ononderbroken gebrul En moeder die ogenblikkelijk toeschiet Om haar kind te ondersteunen In de kreukels op het asfalt Ligt hij met geknakt been Verbouwereert voor de auto Door een oplopende meute bekeken Wij gestald bij vrouw Kooi En de ambulance die sireneschallend Ons broertje op een brancard Afvoert…

Revolutionibus Orbium Celestum

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 69
Hij herformuleerde Aristarchus' theorie En grondvestte aldus de moderne astronomie Zodat er een nieuwe ideeënwereld naakte Die aan ons bijgeloof een einde maakte Met zijn planeet die om een ster heen draait Heeft Copernicus ons gedachtengoed verfraait Waardoor de wetenschappelijke tijd aanving En de kerkelijke macht ten onder ging Nu zitten…

Absentie

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 46
Een ziekbed overvalt je pas Nadat je jarenlang gezond was En zoals dementia leunt op het geheugen Achterhaalt de waarheid steeds de leugen Zo is ook satan slechts een charlatan Een bijprodukt dat in feite niets kan Zijn boosheid enkel het bewijs Van een alomzijdig paradijs En met het leven vergeleken Is de dood slechts haar ontbreken…

Private Geoff Young

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 63
We hadden een transportbedrijf Fokten biggen in stallen En lenig van lijf Deed ik aan voetballen Totdat ik een blessure ondervond En maandenlang niet meer kon spelen Meer pijn deed dat dan de feitelijke wond Want wat als de knie niet meer zou helen? En toen het met het schoolgaan was gedaan Nam mijn vader me onder zijn hoede En leefde…

Neurotoxisch

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 95
Het kwetterende krijsen Van Wevers en Sijzen Frenetiek in de struikgewassen Doet hem van zijn autowassen Opkijkend over de rand Langs de leistenen stutwand Met de schildpadachtige ruiten Voorovergebogen stuiten Op een rondsluipende slang Waarbij de schotelvormige hals En de nachtzwarte schubben onvervalst Schitteren in het ochtendlicht…

Natura Naturans

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 89
De natuur volgt haar vaste baan Onderworpen aan rigide wetten Welke permanent blijven bestaan En kan zich nergens tegen verzetten Want als we nauwkeurig de tao bekijken Van hemellichamen, rivieren of atomen Dan zien we ze geen haarbreedte ontwijken Aan hun rondcirkelen en hun stromen Maar als Godenkinderen aan het stuur Die de constitutie…

Blij

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 72
Blij dat wij de aarde vanaf de maan Woest in het luchtledige zagen staan Welke ons van alles heeft gegeven Doch vooral het menselijk leven En als vanouds gaan herbeginnen De planeet te dienen en beminnen Om opnieuw te kunnen bogen Op een hoogbeschaafd vermogen Want als wij de wereld slecht beheren Door haar evenwicht te versjteren Dan…

Homo Deus

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 95
O Aarde!We krijgen je wel plat We maken je tot een Hof van Eden Met onze immer vooruitstrevende rede Vergaarden we macht en middelen zat Er komt een stop op toxische pesticiden We leggen gebieden aan voor wilde bloemen Voor de insecten die we nu zo zeer verdoemen En gaan onze wegwerpcultuur verbieden Slaak het luidkeels van de daken Er…

De Parel van Afrika

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 87
Tijdens de puzzelrit met een pestgang Via meanderende steile landwegen Langs uit leem opgetrokken hutten Slaan onfluitbare krekelsymphonieën In het gouden middaglicht rumoerig Op het prutten van de motor aan Blijven kinderen uitbundig Mij naroepend of wuivend staan Of rennen de brommertaxi achterna En bij het liefelijke logies wat later…
Meer laden...