inloggen

Alle inzendingen van Henk Jonker

68 resultaten.
Sorteren op:

Socrates

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 43
Als je op het stenen borstbeeld afgaat Dat er nog altijd van hem bestaat Had hij het uiterlijk van een boer Een kale kop; rond en stoer Veeleer leek hij op een slager Dan de scherpzinnigste ondervrager Van alle wijsgeren in Athene Maar desalniettemin was hij degene Waarvan de Agora versteld stond Die bij alles wat men ergens van vond Met…

Sermoen

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 25
De ochtend begroet ik met een glimlach De prille zonnestralen voelen fijn Verheugd dat hij het levenslicht weer zag Zingt een vogel zijn constante refrein Even zo genoeglijk als hem wil ik zijn Net zo gul als bloesemende bloemen Enkel nectar schenken aan de bijen Mij op niets aanmatigend beroemen Gewoon mijn eigen dingen wil ik doen Zonder…

9 Minuten

hartenkreet
2,0 met 2 stemmen 23
Betrapt met zijn wurgende knie Op de nek van een delinquent Zette een onrechtvaardige agent De verenigde Staten aan tot rebellie Want ondanks het leedwezende verwensen En de spontane smeekbedes van mensen Die zich mengden in de controverse Bleven de poetsen maar persen En de gesmoorde roep om lucht stuitte Tergend langdurig op dovemansoren…

De Laatste Schooldag

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 20
Vroeger in de doucheruimte van het zwembad Stelde Gerard eens zijn scrotum ten toon Alsook zo'n kanjer van een Habakuk Welke wij met argusogen bekeken Hoewel zich ook bij Erik reeds voortijdig Wat stoppelhaar begon af te tekenen Waren wij verder nog maar drolletjes drie En voelden ons onzijdig en onzeker Gerard was het die bij juffrouw…

Baha'u'llah

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 21
Hij riep tot een wereldreligie op Nam onze vooroordelen op de schop Destijds door vrijwel niemand onderkend En zette een religieus precedent Zijn prediking was ongeëvenaard Van wereldse geleerdheid gevrijwaard Door zijn onaflatende stroom van verzen Kroonde men hem honend "God der Perzen" Velen misgisten de dief in de nacht Die niet uit…

9 minuten

hartenkreet
4,0 met 5 stemmen 57
Gefilmd met zijn wurgende knie Op de nek van een delinkwent Zette een onrechtvaardige agent De Verenigde Staten aan tot Rebellie Want ondanks het leedwezende verwensen En de spontane smeekbedes van mensen Die zich mengden in de controverse Bleef de politie maar persen Want de gesmoorde roep om lucht stuitte Negen minuten lang op dovemansoren…

Dizzy

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 36
Dagelijks bij het ontbijt Bladert hij averechts Door de ochtendkrant En slorpt zijn koffie op En houdt zich onvermand Als hij zijn verscheiden niet Op de rouwpagina vermeld ziet Slechts in touw met Jazz en Bebop En blazen bomberende wangen Zijn kromgevallen trompet Weer als herboren Ten gehore…

Sidharttha

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 24
Voordat hij zijn volgelingen paraat bevond En naar het Oosten en Westen uitzond Ondervroeg hij hen ten lange leste Om ze spiritueel te testen: Dus als jullie straks de wereld ingaan En ze de deuren in je gezicht dichtslaan En mijn bevindingen enkel misverstaan Wat geef je dan ten beste? Dan laten we ons onbewogen kwetsen Omdat ze ons niets…

De Pathogenese

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 101
Eens zag de mensheid in China Een metropool morbide aangedaan Door een virus genaamd Corona Het wereldnieuws verslaan Menigeen kon het niet bommen De uitbraak voelde ver van hun bed Ze sliepen de slaap der dommen En droomden zich onbesmet De ziekte woedde onstuitbaar Woekerde in Tehran en Milan En bleek niet meer alleen maar Een rampspoed…

De Mangoest

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 59
Wanneer het opgedreven beest De dans niet meer ontspringen kan En gemangeld bij de auto op ons erf Hem de doodsbeet wordt toegediend Daar hij door de klopjacht is uitgeput Bedenk ik met terugwerkende kracht Dat ik de mangoest had kunnen behoeden Voor hun kaken en hun kapmessen Waarmee ze met honden Op de huid hadden gezeten Van wat…

Insectogenocide

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 115
Ergens ginder achteraf Gristen we rond gonzende bloesems Naar fladderende fouragerende vlinders En wisten hoe ze heetten uit ons blote hoofd: Koolwitje, Atalanta, Koninginnenpage, Dagpauwoog We schepten ze er op met jampotten Hoog in de zomer rond de Rozenbottels Schuimden ze uit de zoetstoffige bloemkelken Waar ze omheen graviteerden als…

Aanstelleritus

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 88
Na de boerderij te hebben verpatst Verkasten we van het vlakke land Naar een flat in de grote stad Kon papa weer aan de gang Bij zijn reeds lang gewezen kantoor Want hij had het met het pezen wel gehad Toch bleek de hoogbouw zo traumatisch Dat mijn broertje psychosomatisch Automatisch de trap niet meer op wou En ons moeder die de grapjas…

Moesson

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 128
Onaflatend braakt een inlaatduiker Haar overtollig plensbuiwater Onder de opgehoogde weg In het drasland uit En rond de plonzende monding Staat een grote-ogen-opzettend publiek Zich te vergapen aan het kikvorsteam Dat al twee dagen lang vruchteloos Forensisch aan het snorkelen is Naar een man in de maalstroom Vertelt een autowasser…

Oehoe

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 319
Een Oehoe in het donker aangevlogen Vlakbij de deuropening waar ik sta Te joelen om de weggelopen hond Doorgrondt mij met monsterend gele ogen En ofschoon heen en weer geslopen Om er een knijpkat bij te halen Blijft zijn dralende spinnende verenkop Ongemoeid prijken in het zwakke licht En in stilte gefixeerd erop gericht Net als wanneer…

Boomtown

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 84
Het kroost naar school brengen Is tot een kruistocht verworden Als je niet steeds eerder van huis gaat Komen ze chronisch te laat Door de pendelende matatu's De wegpiratende rücksichtslose boda's De snoeverige effendi's uit de buitensteden Met hun branie geblindeerde ruiten Die je klonisch de loef afsteken En situatief denkend Moet…

De Parabel

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 75
Zoals die dwaze maagden Die over hun olievoorraad klaagden In afwachting van een trouwfestijn Zal God's hemelrijk dan zijn Waarbij de bruidegom vertoefde En hun geduld met de nacht beproefde Toen na het waken steels de slaap intrad En slechts de wijze helft genoeg bezat Terwijl de andere helft te weinig had Zodat hun lampen niet meer schenen…

De Zondeval

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 71
Door het koraalachtige water Waar bontgekleurde vissen tronen En wuivende zeeanemonen Waden de soldaten uitgelaten En glashelder en transparant Naar de maagdelijke bosrand Waar felbewogen tussen lianen libellenkluwen in de zonlichtbanen Warrelend door elkaar darren En katgrote grijze apen Vanuit de loverrijke bomen Hen met sarrende…

La Vie en Rose

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 55
Ik zat op een studentenkamer Verslond de filosoof met de hamer Maar spannender vond ik films van Brando En de duivelskunstenaar Armando Ik hokte daar met een zekere Jack En zoals in "On the Road" van Kerouac Stelde hij voor dat we met ons beiden Naar het zuiden gingen rijden Liftend zouden we vertrekken Want we moesten op de kleintjes…

Hans

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 191
Na de klap schrikken we Van zijn ononderbroken gebrul En moeder die ogenblikkelijk toeschiet Om haar kind te ondersteunen In de kreukels op het asfalt Ligt hij met geknakt been Verbouwereert voor de auto Door een oplopende meute bekeken Wij gestald bij vrouw Kooi En de ambulance die sireneschallend Ons broertje op een brancard Afvoert…

Revolutionibus Orbium Celestum

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 66
Hij herformuleerde Aristarchus' theorie En grondvestte aldus de moderne astronomie Zodat er een nieuwe ideeënwereld naakte Die aan ons bijgeloof een einde maakte Met zijn planeet die om een ster heen draait Heeft Copernicus ons gedachtengoed verfraait Waardoor de wetenschappelijke tijd aanving En de kerkelijke macht ten onder ging Nu zitten…

Absentie

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 44
Een ziekbed overvalt je pas Nadat je jarenlang gezond was En zoals dementia leunt op het geheugen Achterhaalt de waarheid steeds de leugen Zo is ook satan slechts een charlatan Een bijprodukt dat in feite niets kan Zijn boosheid enkel het bewijs Van een alomzijdig paradijs En met het leven vergeleken Is de dood slechts haar ontbreken…

Private Geoff Young

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 59
We hadden een transportbedrijf Fokten biggen in stallen En met mijn lenige lijf Deed ik aan voetballen Totdat ik een blessure ondervond En maandenlang niet meer kon spelen Meer pijn deed dat dan de feitelijke wond Want wat als de knie niet meer zou helen? En toen het met het schoolgaan was gedaan Nam mijn vader me onder zijn hoede En leefde…

Neurotoxisch

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 88
Het kwetterende krijsen Van Wevers en Sijzen Frenetiek in de struikgewassen Doet hem van zijn autowassen Opkijkend over de rand Langs de leistenen stutwand Met de schildpadachtige ruiten Voorovergebogen stuiten Op een rondsluipende slang Waarbij de schotelvormige hals En de nachtzwarte schubben onvervalst Schitteren in het ochtendlicht…

Natura Naturans

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 87
De natuur volgt haar vaste baan Onderworpen aan rigide wetten Welke permanent blijven bestaan En kan zich nergens tegen verzetten Want als we nauwkeurig de tao bekijken Van hemellichamen, rivieren of atomen Dan zien we ze geen haarbreedte ontwijken Aan hun rondcirkelen en hun stromen Maar als Godenkinderen aan het stuur Die de constitutie…

Blij

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 70
Blij dat wij de aarde vanaf de maan Woest in het luchtledige zagen staan Welke ons van alles heeft gegeven Doch vooral het menselijk leven En als vanouds gaan herbeginnen De planeet te dienen en beminnen Om opnieuw te kunnen bogen Op een hoogbeschaafd vermogen Want als wij de wereld slecht beheren Door haar evenwicht te versjteren Dan…

Homo Deus

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 93
O Aarde!We krijgen je wel plat We maken je tot een Hof van Eden Met onze immer vooruitstrevende rede Vergaarden we macht en middelen zat Er komt een stop op toxische pesticiden We leggen gebieden aan voor wilde bloemen Voor de insecten die we nu zo zeer verdoemen En gaan onze wegwerpcultuur verbieden Slaak het luidkeels van de daken Er…

De Parel van Afrika

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 81
Tijdens de puzzelrit met een pestgang Via meanderende steile landwegen Langs uit leem opgetrokken hutten Slaan onfluitbare krekelsymphonieën In het gouden middaglicht rumoerig Op het prutten van de motor aan Blijven kinderen uitbundig Mij naroepend of wuivend staan Of rennen de brommertaxi achterna En bij het liefelijke logies wat later…

T. E.Lawrence

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 52
Waar het bij El Awrence om ging Nadat hij de vrijheidsstrijd aanving Tegen de gevreesde Ottomanen Met prins Faisal's onderdanen Was het samenleven in stamverband Op zijn ridderromantische schiereiland En het vriendschappelijk plezier Van een Britse verbindingsofficier Wiens levenslot een hoofdrol bedisselde Toen hij zijn kaki kloffie verwisselde…

Meidengek

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 71
Luimend in het duister Tussen de tuinstruiken Naar de buitelende meisjes Die met gespiegelde blote benen Wijsjesdraaiend in het tuimelraam Van hun zolderkamer verschenen En giechelend hoorde weggaan Om fietsend na het tussenpaadje Het nachtleven in te slaan Stond hij te biezen Want tokkelende lentekriebels Hadden de mokkels in de smiezen…

Ewald

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 113
In de Heijermansstraat Waar we door een corporatie uitgebaat Iets op drieëntwintig hadden gehuurd In een rijtjeshuizenbuurt Leerde het leven mij zijn regels Tussen de plebejers en de vlegels Zoals dat je bang moest zijn als de moord Voor Jantje Smit en Jan van Noord En er was de gepensioneerde madam Die je glimlachend tegemoet kwam Met…
Meer laden...