inloggen

Alle inzendingen van Henk Jonker

75 resultaten.

Sorteren op:

Naar Italië

netgedicht
3,8 met 4 stemmen aantal keer bekeken 42
We kwamen gehuchten tegen Gelegen tussen zwerfstenen en keien Op de ruggen van valeien Reden ons verzuchtend Onder azuurblauwe luchten Langs de wijngaarden van Lombardije Naar het rijke Toscaanse land Waar we door het leven uitverkoren Verliefd tot over onze oren Ons verloren in een romance In het hemelse Florence…

Baha'u'llah II

netgedicht
5,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 54
Hij schreef de potentaten brieven Opende op onze toekomst perspectieven Kondigde de eenheid van de mensheid aan En hielp een wereldbeschaving ontstaan Ofschoon hij de grootste vrede had voorvoeld Werd zijn gevolg door geweld overspoeld Persona non grata was hij van tirannen En naar Palestina hebben ze hem verbannen Voor wie de heilige…

Sapiens

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 48
Bevorens de mens het toneel besteeg Buitenaardse wezens daargelaten Wie had er de kosmos in de gaten Eer hij sjoege in zijn koppie kreeg? Besefte er iemand de wijdse afgrond De onmetelijke ongebreideldheid Van een ruimte die alsmaar uitdijt En ondoorgrondelijk permanent bestond? Geen ogen die ook maar iets ontwaarden Vorsend door kijkers…

Vreemdganger

netgedicht
5,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 64
Stelt een del die hij in een raam ziet staan: "Mijn lichaam is tegen geld wel bereid En neemt voor een doppie gerust de tijd" Dus spreken ze af zodat hij los kan gaan Dan verheft zich zijn bungelende zakie Zijn lid staat te springen, hij slaat op tilt En in een mum heeft hij zijn zaad verspilt Over haar charmant ogende nakie Aan zijn…

Coup de Foudre

netgedicht
4,5 met 4 stemmen aantal keer bekeken 76
Opdoemende donderkoppen en route Worden wegens baarlijke windvlagen Met schrikgezichten gadegeslagen In spookachtig oplichtende gloed En bibberend onder de broeiende nok Gevlucht op een berg zonder regenjas Samenspannend boven het opgetaste gras Slaat de bliksem in de schuur met een schok En daar de nadering op handen lijkt In het zoetgeurige…

Baruch de Espinoza

netgedicht
5,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 68
In conflict gekomen met theologen Daar hij de rede wilde betogen Onbaatzuchtig nadenkend en alleen Voor zichzelf in het belang van iedereen Liet hij in briefwisselingen van zich horen Vrij van mythes en van metaforen En wilde het wensdromende hopen, Geloven en liefhebben ontlopen Om te ontstijgen aan alle noodzaken Die van de mensen speelballen…

Kiekendief

netgedicht
5,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 83
Bedreven stevenend op de thermiek Door een bries kwiek voortgestuwd Mediteert hij als het ware laconiek Op wat hem onzichtbaar aanduwt En geen kik welke zijn blik niet betrapt Zoals mijn kippen die voor galg en rad Scharrelen in het grasland onverkapt Waarop hij zit te azen als een kat En moeiteloos zwenkend,draaiend Achtjes makend zonder…

Hadjar Ul Aswad

netgedicht
5,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 62
Na de verbouwing van de Kaäba Toen de zwarte steen werd teruggezet Ontstond er een handgemeen in Mecca Tactvol beslecht door Mohammed Elk stamhoofd wilde het grote voorrecht Om hem te mogen plaatsen op het altaar In de kubus, wat leidde tot een gevecht Dus sussend spreidde de wijze leraar Zijn mantel voorbeeldig uit in het zand Vroeg hen…

Socrates

netgedicht
4,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 54
Als je op het stenen borstbeeld afgaat Dat er nog altijd van hem bestaat Had hij het uiterlijk van een boer Een kale kop; rond en stoer Veeleer leek hij op een slager Dan de scherpzinnigste ondervrager Van alle wijsgeren in Athene Maar desalniettemin was hij degene Waarvan de Agora versteld stond Die bij alles wat men ergens van vond Met…

Sermoen

netgedicht
3,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 44
De zon begint ineens te dagen Haar prille stralen voelen soeverijn En vogels met hun constante refrein Lijken blij dat zij het licht weer zagen Even verheugd als hen wil ik zijn En net zo gul als bloesemende bloemen Enkel nectar schenken aan de bijen…

9 Minuten

hartenkreet
2,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 35
Betrapt met zijn wurgende knie Op de nek van een delinquent Zette een misdadige agent De verenigde Staten aan tot rebellie Want ondanks het leedwezende verwensen En de spontane smeekbedes van mensen Die zich mengden in de controverse Bleef de poets maar persen En de gesmoorde roep om lucht stuitte Tergend langdurig op dovemansoren Raakte…

De Laatste Schooldag

netgedicht
5,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 29
Vroeger in de doucheruimte van het zwembad Stelde Gerard eens zijn scrotum ten toon Alsook zo'n kanjer van een Habakuk Welke wij met argusogen bekeken Hoewel zich ook bij Erik reeds voortijdig Wat stoppelhaar begon af te tekenen Waren wij verder nog maar lulletjes rozewater En voelden ons onzijdig en onzeker Gerard was het die bij juffrouw…

Baha'u'llah

netgedicht
5,0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 40
Hij riep tot een wereldreligie op Nam onze vooroordelen op de schop Destijds door vrijwel niemand onderkend En zette een religieus precedent Zijn prediking was ongeëvenaard Van wereldse geleerdheid gevrijwaard Door zijn onaflatende stroom van verzen Kroonde men hem honend "God der Perzen" Velen misgisten de dief in de nacht Die niet uit…

Dizzy

netgedicht
4,5 met 2 stemmen aantal keer bekeken 63
Dagelijks bij het ontbijt Bladert hij averechts Door de ochtendkrant En slorpt zijn koffie op En houdt zich onvermand Als hij zijn verscheiden niet Op de rouwpagina vermeld ziet Slechts in touw met Jazz en Bebop En blazen bomberende wangen Zijn kromgevallen trompet Weer als herboren Ten gehore…

Sidharttha

netgedicht
3,5 met 2 stemmen aantal keer bekeken 38
Voordat hij zijn leerlingen paraat bevond En naar het Oosten en Westen uitzond Ondervroeg hij hen ten lange leste Om ze spiritueel te testen: Dus als jullie straks de wereld ingaan En ze de deuren in je gezicht dichtslaan En mijn bevindingen enkel misverstaan Wat geef je dan ten beste? Dan laten we ons onbewogen kwetsen Omdat ze ons niets…

De Pathogenese

netgedicht
4,5 met 2 stemmen aantal keer bekeken 118
Eens zag de mensheid in China Een metropool morbide aangedaan Door een virus genaamd Corona Het wereldnieuws verslaan Sommigen kon het niet bommen De uitbraak voelde ver van hun bed Ze sliepen de slaap der dommen En droomden zich onbesmet Doch de ziekte woedde onstuitbaar Woekerde in Tehran en Milan En bleek niet meer alleen maar Een…

De Mangoest

netgedicht
5,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 78
Wanneer hij opgedreven aan de dans Geen kans meer ziet om te ontspringen Omdat een klopjacht hem heeft ingehaald En gemangeld bij de auto op ons erf Wordt doodgebeten Bedenk ik met terugwerkende kracht Dat ik de Mangoest had kunnen redden Van hun kaken en hun kapmessen Waarmee jongens met honden Woest op de huid hadden gezeten Van wat…

Insectogenocide

netgedicht
5,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 126
Ergens ginder achteraf Gristen we rond gonzende bloesems Naar fladderende fouragerende vlinders En kenden hun namen uit ons blote hoofd: Koolwitje, Atalanta, Koninginnenpage, Dagpauwoog We schepten er met jampotten insecten op Hoog in de zomer rond de Rozenbottels Schuimden ze uit hun zoetstoffige bloemkelken Waar ze omheen graviteerden als…

Aanstelleritus

netgedicht
5,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 100
Na de boerderij te hebben verpatst Verkasten we van het vlakke land Naar een flat in de grote stad Kon vader weer aan de gang Bij zijn reeds lang gewezen kantoor Want hij had het met het pezen wel gehad Toch bleek de hoogbouw zo traumatisch Dat mijn broertje psychosomatisch Automatisch de trap niet meer op wou En ons moeder die de grapjas…

Moesson

netgedicht
3,3 met 3 stemmen aantal keer bekeken 159
Onaflatend braakt een inlaatduiker Haar overtollig plensbuiwater Onder de opgehoogde weg In het drasland uit En rond de plonzende monding Staat een grote-ogen-opzettend publiek Zich te vergapen aan een kikvorsteam Dat al twee dagen lang vruchteloos Forensisch aan het duiken is Naar een lijk in de maalstroom Vertelt een autowasser…

Oehoe

netgedicht
5,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 369
Een Oehoe in het donker aangevlogen Vlakbij de deuropening waar ik sta Te joelen om de weggelopen hond Doorgrondt mij met monsterend gele ogen En ofschoon heen en weer geslopen Om er een zaklantaarn bij te halen Blijft zijn dralende draaiende verenkop Ongemoeid prijken in het zwakke licht En in stilte gefixeerd erop gericht Net als wanneer…

Boomtown

netgedicht
5,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 92
Het kroost naar school brengen Is tot een martelgang verworden Als je niet steeds eerder van huis gaat Komen ze chronisch te laat Door de pendelende matatu's De wegpiratende rücksichtslose boda's De snoeverige effendi's uit de buitensteden Met hun branie geblindeerde ruiten Die je klonisch de loef afsteken En situatief denkend Moet…

De Parabel

netgedicht
4,5 met 2 stemmen aantal keer bekeken 83
Zoals de dwaze maagden Die over hun olievoorraad klaagden In afwachting van het trouwfestijn Zal God's hemelrijk dan zijn Waarbij de bruidegom vertoefde En hun geduld met de nacht beproefde Toen na het waken steels de slaap intrad En slechts de wijze helft genoeg bezat Terwijl de andere helft te weinig had Zodat hun lampen niet meer schenen…

De Zondeval

netgedicht
4,3 met 3 stemmen aantal keer bekeken 77
Door het koraalachtige water Waar bontgekleurde vissen tronen En wuivende zeeanemonen Waden soldaten uitgelaten En glashelder en transparant Naar een onbewoond eiland Waar felbewogen tussen lianen libellenkluwen in de zonlichtbanen Warrelend door elkaar darren En katgrote grijze apen Vanuit de loverrijke bomen Hen met sarrende ogen aangapen…

La Vie en Rose

netgedicht
3,3 met 3 stemmen aantal keer bekeken 65
Ik zat op een studentenkamer Verslond de filosoof met de hamer Maar spannender vond ik films van Brando En de duivelskunstenaar Armando Ik hokte daar met een zekere Jack En zoals in "On the Road" van Kerouac Stelde hij voor dat we met ons beiden Naar het zuiden gingen rijden Liftend zouden we vertrekken Want we moesten op de kleintjes…

Hans

netgedicht
5,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 214
Na de klap schrikken we Van zijn ononderbroken gebrul En moeder die ogenblikkelijk toeschiet Om haar kind te ondersteunen In de kreukels op het asfalt Ligt hij met geknakt been Verbouwereert voor de auto Door een oplopende meute bekeken Wij gestald bij vrouw Kooi En de ambulance die sireneschallend Ons broertje op een brancard Afvoert…

Revolutionibus Orbium Celestum

netgedicht
5,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 74
Hij herformuleerde Aristarchus' theorie En grondvestte aldus de moderne astronomie Zodat er een nieuwe ideeënwereld naakte Die aan ons bijgeloof een einde maakte Met zijn planeet die om een ster heen draait Heeft Copernicus ons gedachtengoed verfraait Waardoor de wetenschappelijke tijd aanving En de kerkelijke macht ten onder ging Nu zitten…

Absentie

netgedicht
5,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 49
Een ziekbed overvalt je pas Nadat je jarenlang gezond was En zoals dementia leunt op het geheugen Achterhaalt de waarheid steeds de leugen Zo is ook satan slechts een charlatan Een bijprodukt dat in feite niets kan Zijn boosheid enkel het bewijs Van een alomzijdig paradijs En met het leven vergeleken Is de dood slechts haar ontbreken…

Private Geoff Young

netgedicht
5,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 65
We hadden een transportbedrijf Fokten biggen in stallen En lenig van lijf Deed ik aan voetballen Totdat ik een blessure ondervond En maandenlang niet meer kon spelen Meer pijn deed dat dan de feitelijke wond Want wat als de knie niet meer zou helen? En toen het met het schoolgaan was gedaan Nam mijn vader me onder zijn hoede En leefde…

Neurotoxisch

netgedicht
4,0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 98
Het kwetterende krijsen Van Wevers en Sijzen Frenetiek in de struikgewassen Doet hem van zijn autowassen Opkijkend over de rand Langs de leistenen stutwand Met de schildpadachtige ruiten Voorovergebogen stuiten Op een rondsluipende slang Waarbij de schotelvormige hals En de nachtzwarte schubben onvervalst Schitteren in het ochtendlicht…
Meer laden...