inloggen

Alle inzendingen van greta casier

292 resultaten.

Sorteren op:

Aa...n E...

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 57
Zij heeft gebeden met stuwende kracht boven haar werd ijzig gezwegen een rauwe kreet verdrinkt in de nacht. Haar tranen als passiebloemen purper en zwart die alle licht op aarde verdoemen als elke hoop op leven ontkracht. Onkruid dat te snel gaat kiemen hoe vaak en hoe vlug men ’t ook wiedt. steeds gaat het zich veelvuldig vernieuwen…

' t Is Zomer!

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 50
’t Is zomer! Heerlijk is het ontwaken met een zon die al in je ogen schijnt slecht humeur die meteen verdwijnt vogels trippelen op de pannendaken de honden moe van het buiten waken springen op als het baasje verschijnt ’t is zomer ! heerlijk is het ontwaken met een zon die al in je ogen schijnt we gaan er een mooie dag van maken en zoeken…

HET BUITENLEVEN IN MEI

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 76
verlangen naar een hemel van vergeet-me-nietjes blauw naar lange lichtende dagen vol van zonneschijn met avondlijke geuren van meidoorn en jasmijn in de rozentuin met mijn vrienden waar ik van hou een verstrengde lockdown heeft ons uit elkaar gedreven in mei de riemen wat losser, mogen wij weer buiten leven!…

WITTE SERINGEN VOOR MARIA

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen aantal keer bekeken 52
Een Mariakapelletje gebeiteld in de muur witte seringen bloeien bij de overbuur ’s morgens en ’s avonds komen er merels zingen een meiefeest dat als een droom kan beginnen. Een Mariabeeldje staat onverdroten in zijn nis heel oud en klein van stuk draagt sinds jaren de geheimenis van kommer, verdriet en geluk. Altijd hangt er innige sfeer…

Door God geroepen

hartenkreet
4,3 met 3 stemmen aantal keer bekeken 137
Door God worden geroepen bij dag en bij nacht waar kan ik U ontmoeten? zeg mij dan waar Gij op me wacht? Moet ik U zomaar geloven die Stem diep in mij of blijft Gij er wonen en ben ik niet langer vrij? Moet ik al mijn bezit verlaten U volgen in dienstbaarheid daar wil ik toch over praten laat ‘t mij doen in eerbaarheid Hoe kan…

Overlegcomité Corona

hartenkreet
3,1 met 7 stemmen aantal keer bekeken 111
Het overlegcomité kwam gisteren weer samen welke versoepelingen vanaf mei zouden mogelijk zijn met ziekenhuisopnames en IC-bedden in een dalende lijn... iets wat wij met ons verstand wel kunnen beamen maar mensen snakken naar vrijheid en zijn uitgeblust alleen het virus reist wereldwijd, en kent geen rust…

DURF EEN NAAM TE NOEMEN

hartenkreet
4,8 met 12 stemmen aantal keer bekeken 446
…en ik blijf maar verder en verder over je schrijven terwijl niemand je naam nog uitspreekt de mensen gaan hem vermijden te noemen uit angst dat mijn hart om jou dan weer breekt. Toch hoor ik je naam zo graag nog eens noemen honderden malen zeg ik hem op een dag een naam die mij steeds tot leven blijft roepen in mijn eenzaamheid mijn traan…

De weg naar Emmaüs

hartenkreet
4,0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 192
De weg lag nog wazig voor hun ogen ze hadden zo oprecht in Hem geloofd voelden zich ontredderd en verloren had Hij Israël niet de redding beloofd piekerend gingen zij hun weg verder en merkten niet eens De Vreemdeling die achter hen bleef de waakzame Herder Hij hoorde alleen hun verdriet en twijfeling ‘ Wisten ze niet dat dit lijden…

Mysterie rond het graf

hartenkreet
4,3 met 3 stemmen aantal keer bekeken 93
’t Was in ‘t vroege morgenuur toen Maria ging naar het graf angstig en nog helemaal overstuur leek Zijn liefde voortaan zo veraf het graf stond angstwekkend open er gaapte een lege duisternis van schrik wou Maria gaan lopen wat was dat voor een geheimenis? de zweetdoek, het opgerolde linnen werd haar Heer dan weggenomen? wie kon er zomaar…

Dorst naar gerechtigheid

hartenkreet
4,8 met 4 stemmen aantal keer bekeken 192
Het licht dooft uit in een totale duisternis voor Jezus die gekruisigd vol wanhoop is die zich door iedereen nu voelt verlaten ooit wilde de Herder zijn voor zijn schapen zelf daar gemarteld en met doornenkroon hangt uitgeput naar d' eindlijke verlossing verlangt " Waarom God hebt gij mij verlaten?" nog hoort HIJ de vijanden schreeuwen…

PAASPAUZE

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 79
De regering heeft ons land op paaspauze gezet om het woord lockdown voor de derde keer te mijden hoewel wij met ons allen tegen het virus strijden blijft voor de boosdoener altijd en overal opgelet maatregelen blijven gelden na tweemaal vaccineren onze familie en vrienden van op afstand te inviteren…

Gewekt door de liefde

hartenkreet
4,0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 59
In een gesloten graf met de diepe duisternis om HEM heen werd HIJ plots door de liefde gewekt en uit die kiem van leven stortte een morgenlijke bron van onuitputtelijk Licht zo krachtig en sterk dat de zware steen werd verdreven en verbaasd keek Hij naar buiten met alle vezels van Zijn vernieuwde wezen zag Hij hoe de zon kwam opdagen…

De stille week werd bruusk verstoord

hartenkreet
4,3 met 3 stemmen aantal keer bekeken 70
de stille week werd bruusk verstoord toen het nieuws over Brussel werd gehoord dat terreur en moord hard had toegeslagen met onbeschrijfelijk leed en zoveel vragen de stille week werd bruusk verstoord voor mensen onschuldig gewond en gedood door gekken die zichzelf zomaar opblazen en daarmee grotere massa's weten te raken de stille week…

Halverwege de weg

hartenkreet
4,3 met 3 stemmen aantal keer bekeken 112
Halverwege de weg voel ik mij instorten zijt Gij daar nog ziet Gij mijn wank' len en horten terugkeren kan ik niet verder gaan maakt me bang waarom duurt die lijdenstocht zo schrikwekkend lang de weg lijkt onbetrouwbaar mijn tred zo onzeker wolkenmassa' s omhullen mij zie ik verder het licht weder? haal ik nog het eindpunt helpt iemand…

In de stilte

hartenkreet
4,4 met 7 stemmen aantal keer bekeken 165
alleen in de stilte kan ik tot U komen kan mijn hart voor U voluit openstaan wil ik dat U altijd in mij blijft wonen iedere dag en ieder uur met mij zal gaan toch weet ik dat zo velen naar U vragen dat ik maar een schim in die massa ben wilt U al mijn verlangens helpen dragen opdat ik weet dat Gij mij van dichtbij kent soms ben ik bang dat…

Hij kwam weder

hartenkreet
4,4 met 7 stemmen aantal keer bekeken 355
Vroeg in de herfst kwam hij weder in ‘t schemerlicht zag ze zijn schaduw staan zij liet juist de stores neder zag hem over ‘t grindpad gaan. een zware deur ging open… traag trad ze hem tegemoet en nu was ‘t voor beiden hopen dat alles weer kwam goed. ‘t leek of hij nooit was weggeweest zijn aanwezigheid was lief en teder of liefde alles…

Jouw Beeld

hartenkreet
4,4 met 5 stemmen aantal keer bekeken 175
Een beeld dat nooit voor mij verdween wanneer het licht uitging, de zon niet meer scheen overal zag ik het beeld opduiken zelfs wanneer ik krachtig mijn ogen er voor ging sluiten. Je was een heerser over mijn gevoelens sprak mijn ziel in schoonheid aan jij gaf mij het summum aan genoegens en liet me over roze wolken gaan. jij was door mij…

Baraque de Fraiture

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen aantal keer bekeken 79
Er viel een grote massa sneeuw over gans het land mensen gingen skiën naar de Baraque de fraiture maar voor velen was de reis van een te korte duur de burgemeester merkte dat er iets liep uit de hand Hij riep de grote volkstoeloop op rechtsom te keren wegens gebrek aan sanitair voor de dames en de heren…

Bij Avondschemering

hartenkreet
3,8 met 5 stemmen aantal keer bekeken 135
Bij avondschemering warm ik mij aan een vuur de ganse namiddag was het al aan het sneeuwen vlokken vielen dansend, spelend, uur na uur bij avondschemering warm ik mij aan een vuur nooit lag de natuur zo wit en maagdelijk puur en ‘ k hoorde enkel ‘t krassen van de spreeuwen bij avondschemering warm ik mij aan een vuur de ganse namiddag was het…

IJSBLOEMEN

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen aantal keer bekeken 86
blanke ijsbloemen bloeien op winterruiten maagdelijk en teer. Uit het land van sneeuw en ijs een beloken paradijs.…

Januari kou

hartenkreet
3,0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 67
Ijsblauwe hemel blakende zon schijnt over bevroren velden…

De kauwen van de kerktoren

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen aantal keer bekeken 125
de kauwen die wonen in de hoge kerktoren vliegen al krijsend uit in de vroege morgen hun krassen kan je door de dikste muren horen de kauwen die wonen in de hoge kerktoren bezorgen overlast die alle dorpelingen storen of houden zich stil in 'n schoorsteen verborgen de kauwen die wonen in de hoge kerktoren vliegen al krijsend uit in de vroege…

Driekoningen zingen

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 129
toeteren en bellen feest van Driekoningen kinderen verkleed met gouden kroon en ster van deur tot deur zingen driekoningenliedjes 'n centje voor de arme klinkt ' t van oudsher…

Tranen van mijn jeugd

hartenkreet
4,6 met 8 stemmen aantal keer bekeken 192
Tranen van mijn jeugd verweven in verdriet en vreugd tranen die me nooit hebben gespaard ik heb ze desondanks bewaard. Op een dag ging ik ze weer zoeken tussen vergeelde bladen van mijn boeken als een inktvlek op mijn geschrift gevonden voelde ik me weer intens met ze verbonden. het was op die zwarte dagen dat ik ze als traan niet meer…

Een Vriend

hartenkreet
4,7 met 3 stemmen aantal keer bekeken 256
Een vriend is iemand waar je alles kan aan vragen die in moeilijke tijden je leed helpt te dragen aan wie je de grootste geheimen gerust kan vertellen of een moeilijk probleem mee kan overleggen met wie je vreugde en verlangens weet te delen en je ook geen minuut met hem kan vervelen dat is ware vriendschap voor het leven die je…

Nieuwjaarswandeling

hartenkreet
4,0 met 10 stemmen aantal keer bekeken 350
Mijn eerste nieuwjaarswandeling wil ik maken in mijn teddyjas met de kraag hoog opgezet geen mens die ik ontmoet, of op mij let in de ijskoude , nog slapende winterstraten alleen de kerstlichtjes die mij vergezellen en de smartphone met mijn stappenteller...…

Virologen

hartenkreet
4,3 met 3 stemmen aantal keer bekeken 473
Virologen zijn nu vedetten als we 's avond voor tv zitten de nieuwe goden maken geboden: die ons levensgenot bevitten…

KLOKSLAG 20/20

hartenkreet
3,0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 153
In Vlaanderen tellen we af nog voor de avondklok met klokslag 20/20 als de klokken aan het luiden gaan moeten wij met een glas in de hand op onze dorpel staan met buren klappen in de handen en drinken een goeie slok zonder vuurwerk en vol geestdrift, het jaar uitwuiven hopend dat we volgend jaar uitbundig kunnen fuiven.…

Bidden voor Het Kind

hartenkreet
4,0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 75
Ik bid voor Het Kind dat blij wordt verwacht op kerstnacht gebracht hemel en aarde verbindt Ik bid voor het kind dat een moeder draagt dat haar liefde vraagt en een toekomst vindt ik bid voor het kind dat ergens verloren in ellende geboren verstrikt in een labyrint ik bid voor het kind slachtoffer van geweld in verdriet gekneld…

vreugdevol Nieuwjaar

hartenkreet
4,0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 83
Met een wens van liefde en vrede doet het nieuwe jaar zijn intrede... gezondheid voorspoed verbondenheid ... en een stralende zon boven een hoopvol zicht voor als het dan toch even tegenzit...…
Meer laden...