inloggen

biografie: Hanny Michaelis

Hanny Michaelis [Amsterdam 1922]

 De jeugd van Hanny Michaelis was niet onbezorgd, maar toch geeft ze die in haar latere leven een aparte plek binnen een milde sfeer.

Zo kijkt zij  terug op de late jaren dertig als op een prettige tijd, toen ze naar het Vossius Lyceum ging, waar werd lesgegeven door mannen als Presser en Binnendijk. Ze kijkt ook met een door ouder en wijzer geworden milde blik terug op haar vader, een joods-duitse immigrant uit Königsberg, die naar Nederland kwam maar het hier maatschappelijk niet redde.

 Hanny Michaelis debuteerde kort na de oorlog in enkele tijdschriften, waaronder Criterium.

 In 1948 trad zij achtentwintig jaar oud in Amsterdam in het huwelijk  met de volksschrijver G.K. van het Reve. Die heette toen nog Simon van 't Reve en wordt door Hanny ook nu nog consequent 'Simon' genoemd. Reve was zevenentwintig toen ze met hem trouwde en hun huwelijk hield stand tot 1958.

Qua erotiek zal het een vrij pover huwelijk zijn geweest waarin zij voortdurend het zoeken naar avontuur buiten de deur door haar echtgenoot met de mantel der vriendschap zal hebben bedekt.

 Wellicht ligt iets van een verklaring in het feit dat zij een joods oorlogsweeskind was. Toen ze nog maar nauwelijks volwassen was, in 1943, viel haar ouderlijk gezin uiteen, waarna Hanny de oorlog op een onderduikadres heeft overleefd. Haar vader en moeder moeten toen al hun einde hebben gevonden in het kamp Sobibor, hoewel er nog lange tijd hoop bleef dat zij zouden terugkeren.

Enkele jaren bleef die hoop nog bestaan, tot de officiële kennisgeving kwam…

 Haar eerste poëziebundel was Klein voorspel (1949); daarna publiceerde zij diverse bundels. In 1989 verscheen bij Van Oorschot onder de titel Het onkruid van de twijfel, een keuze uit haar werk.

 Citaten uit het juryrapport bij de verlening van de Anna Bijnsprijs voor haar poëzie in 1995:

 Haar gedichten zijn dikwijls gedichten van de herinnering, herinneringen aan het geluk van voorbije liefdes. Maar meer nog dan over ongelukkige en voorbije liefdes in het leven gaan ze over het leven zelf. Hoe overleef je het leven? Het dichterlijk oeuvre van Hanny Michaelis is een zoeken naar het antwoord op deze vraag. (...) De bedrieglijke eenvoud van een Michaelisgedicht: een uitgepuurde inhoud in een eenvoudige vorm. Terloops worden de diepste wijsheden gedebiteerd. (...) De kracht en eenvoud van de zegging overwegen op beelden of poëtische constructies. Haar poëzie is strak, onopgesmukt, onverbloemd maar van een zuivere essentie, een oosterse ascese, een onderkoelde emotionaliteit. Het thema van haar poëzie is 'de ondraaglijke lichtheid van het bestaan' en de worsteling met liefde en machteloosheid. Hanny Michaelis weet echter deze opvatting over het leven heel speels en herkenbaar te brengen.


Inzendingen van deze schrijver

35 resultaten.

Briljant filosoferend

gedicht
3,2 met 56 stemmen 18.283
Briljant filosoferend
over het leven liet ik
de aardappels verbranden.
Een onmiskenbaar bewijs...

Onbekommerd

gedicht
3,0 met 38 stemmen 7.801
Onbekommerd toont Amsterdam
haar rotte gebit, haar aan aardgas
stervende bomen, haar onrein water
waarin de zon zich weerkaatst....

Sinds

gedicht
3,1 met 73 stemmen 22.350
Sinds je mij voor altijd
bent binnengegaan,
ben ik tot aan de rand
van je vervuld....

Op deze aarde

gedicht
3,9 met 8 stemmen 4.499
Op deze aarde
waar altijd wel ergens
gevochten wordt en gemoord,
gecrepeerd en honger geleden,...

Bij dag slaagt men erin om te vergeten

gedicht
4,1 met 9 stemmen 4.378
Bij dag slaagt men erin om te vergeten
hoe diep zich de verraderlijke pijn
sluw als een slang in ’t hart heeft vastgebeten.
Bij dag slaagt men erin gewoon te zijn...

Het Kind

gedicht
4,0 met 5 stemmen 3.439
Sedert de droomspin mij omspon
met duizend parelende webben,
zie ik hem spelen in de zon,-
het kind dat wij nooit zullen hebben....

Onaangekondigd bezoek

gedicht
3,3 met 3 stemmen 2.551
Onaangekondigd bezoek.
Met mijn heimelijkste verwachting
ten voeten uit geconfronteerd
hoor ik ternauwernood...

Schemering

gedicht
3,6 met 8 stemmen 3.395
In de voorwereldlijke schemering
waar nacht en dag elkaar vluchtig omhelzen
slapen zij naakt en schuldeloos
verstrengeld als op goddelijk bevel....

Ook al wacht ik

gedicht
4,3 met 3 stemmen 4.063
Ook al wacht ik
allang niet meer op een wonder
en kan ik de telefoon
horen rinkelen zonder...

Uitzicht

gedicht
4,5 met 2 stemmen 3.013
Mijn wereld eindigt bij de populier
die staat te wuiven waar de weg begint,
tegen een stukje lichtblauw vloeipapier...
Dit alles doet mij denken aan het kind...

Waar jij nu bent

gedicht
4,3 met 3 stemmen 7.709
Waar jij nu bent
is het warmer dan hier
en een uur later. Soms
is het of ik je zie lopen...

Langzaam maar zeker

gedicht
4,5 met 4 stemmen 7.881
Langzaam maar zeker strekt de dag zijn zebrahals
naar de roodkoperen zon.
Wind woelt door het natte
groene haar van stadsplantsoenen,...

Tot diep in de avond

gedicht
3,2 met 4 stemmen 6.149
Tot diep in de avond
blijven de honderden spreeuwen
in hun slaapbomen aan de
drukke gracht klaarwakker....

Het morgenraam schuift

gedicht
3,2 met 5 stemmen 4.211
Het morgenraam schuift blauw en blinkend
rechthoekig door mijn dromen heen.
Splinters geluid doorboren mij
en blijven steken in mijn hoofd....

Ergens in huis

gedicht
1,9 met 17 stemmen 6.321
Ergens in huis
slaat hard een deur dicht
en even wankelt
de kleine giraffe...

Driehoog

gedicht
3,4 met 9 stemmen 5.579
Driehoog in de Amsterdamse
binnenstad denk ik terug
aan de rots van Gibraltar,
een flonkerend speldenkussen...

Het meisje

gedicht
3,1 met 21 stemmen 9.214
Ben ik na jaren nog het kind gebleven
dat zich, door lentes toverlicht verblind,
liet vangen door de speelse voorjaarswind
als hoog boven haar hoofd de wolken dreven?...

Drie jaar was ik ongeveer

gedicht
3,6 met 23 stemmen 10.852
Drie jaar was ik ongeveer
toen ik op een najaarsavond
door het raam stond te kijken
met mijn neus voor het eerst...

Op een weg tussen de weiden

gedicht
2,6 met 19 stemmen 9.110
Op een weg tussen de weiden
- geen mens te zien, alleen
wat eenden slapend weggedoken
in het gras, en de lichten...

Op het ogenblik

gedicht
3,5 met 12 stemmen 7.730
Op het ogenblik
dat ik de gordijnen wegschuif
en me in laat palmen door
het uitzicht op luchtige wolken...

Vanavond hoorde ik

gedicht
3,1 met 14 stemmen 7.283
Vanavond hoorde ik
dat de maan niet rond
maar peervormig is
met tenminste twee...

Neem mij tot je

netgedicht
4,0 met 9 stemmen 2.784
Neem mij tot je
als brood. Drink mij,
adem mij in.
De binnenkant van je huid...

Niet rooskleurig

gedicht
2,5 met 22 stemmen 11.846
Niet rooskleurig
het licht van mijn feiten:
een handvol dode mussen
en geen vogel in zicht....

In de voorwereldlijke schemering

gedicht
2,5 met 86 stemmen 38.483
In de voorwereldlijke schemering
waar nacht en dag elkaar vluchtig omhelzen
slapen zij naakt en schuldeloos
verstrengeld als op goddelijk bevel....

Als de laatste ballon

gedicht
3,6 met 32 stemmen 8.483
Als de laatste ballon
de mist is ingegaan,
het laatste kaartenhuis
in elkaar is gevallen...

Van iemand houden.

gedicht
3,6 met 19 stemmen 9.902
Vroeger dacht ik
dat ik wist wat dat was.
Daarom durfde ik te zeggen
dat ik het deed....

Maar toen ik in een krant een foto zag

gedicht
3,3 met 22 stemmen 13.233
Maar toen ik in een krant een foto zag
van een in Zuid-Amerika vermoorde
guerillastrijder, achterover liggend
met halfgesloten ogen, vreemd ontspannen,...

Jaren later

gedicht
3,4 met 115 stemmen 61.594
Jaren later
op een heldere middag
vol nuchtere geluiden
en bezigheden in een huis...

Geen betere plek om het getier

gedicht
3,3 met 28 stemmen 9.184
Geen betere plek om het getier
van een oproerig geheugen te smoren
dan de keuken waar het licht
neutraal naar binnen valt en ieder...

Onder water

gedicht
3,2 met 104 stemmen 25.538
Onder water
grif ik je naam
in de granieten bedding
van mijn stroomgebied....