inloggen

biografie: Jean Pierre Rawie

Jean Pierre Rawie [Scheveningen 1951 - ....]

In 1954 verhuist de familie Rawie van Scheveningen naar Winschoten.

Rawie studeerde vanaf 1970 Slavische en Romaanse filologie aan de Universiteit van Groningen.

Rawie debuteerde in 1976 als dichter met een gezamenlijke bundel 'De match Luteijn - Donner' met Driek van Wissen (de tekst inclusief diagrammen vind je op www.basic-chess.nl) en heeft sedertdien een tiental zeer goed verkopende bundels uitgebracht. In de jaren zeventig publiceerde hij onder het pseudoniem Albert Zondervan samen met Driek van Wissen verzen in het satirische Groninger studentenblad 'De Nieuwe Klerke', waarvan ze beiden de drijvende krachten waren.

 
Hij vertaalde uit het Russisch naar het Nederlands verzen van onder meer Aleksander Blok en Fjodor Tjoettsjev.

In 1989 ontving hij voor zijn oeuvre de Wessel Gansfortprijs van de Provincie Groningen.

Werk:

Het meisje en de dood (1979)
Intensive care (1982)
Kwade trouw gevolgd door Liederen in opdracht (1986)
Oude gedichten (1987)
Winter (1989)
Woelig stof (1989)
Het pamflet (1991)
Onmogelijk geluk (1992)
Geleende tijd (1999)
Wij hebben alles nog te goed (2001)
Verzamelde verzen (2004) 

Illustratie © Henk Veenstra, 2002


Inzendingen van deze schrijver

35 resultaten.

Begraafplaats

gedicht
3,9 met 45 stemmen 31.392
De mannetjes die hier wat werken
doen alles maar op hun gemak,
ze harken de paden en perken
en scheren de sierheesters strak....

Weerzien

gedicht
2,2 met 86 stemmen 26.685
De trein die mij naar mijn voorbije liefdes voert
heeft net als vroeger weer aanzienlijke vertraging.
Het geeft niet wie er wie bij toerbeurt achternaging,
haast altijd waren de verbindingen beroerd....

Zo'n dag

gedicht
3,0 met 14 stemmen 4.679
Aan wie ik ook maar dacht vandaag was dood,
terwijl de landerijen en de steden
gestaag langs het beslagen treinraam gleden
en het om beurten miezerde en goot....

Ritueel

gedicht
3,5 met 20 stemmen 5.229
Ik houd het kleine ritueel in ere,
opdat je elk moment terug kunt keren.
Iedere dag, wanneer het avond wordt,
maak ik de tafel klaar: een extra bord,...

Kwatrijnen

gedicht
3,6 met 10 stemmen 4.577
Het ijzelt, en de struiken zijn van glas.
Wij lopen samen door het witte gras.
Er zijn van die momenten dat ik wilde
dat alles nu maar bleef zoals het was....

Klaaglied

gedicht
3,5 met 13 stemmen 6.260
Ik klaag, want alles wat zo mooi begon
ging langzaamaan naar de verdoemenis,
wat immers niet meer te verbloemen is
hoewel ik soms gedaan heb wat ik kon....

Dichter

gedicht
3,3 met 14 stemmen 4.210
Je maakt het mensen toch niet naar de zin,
en streeft dat ook niet langer na. Niet langer
is wat je schrijft gericht op een ontvanger.
Je bent je eigen einde en begin,...

Voorgoed

gedicht
4,1 met 16 stemmen 13.917
Dit is de herfst, dit zijn de mooiste maanden,
maar ze ontgaan ons zoals ieder jaar,
want wij zijn blinden in een wereld waar
het blijvende niet geldt, alleen het gaande. ...

Raadsel

gedicht
3,1 met 16 stemmen 8.503
De tijd vliegt, maar de dagen gaan te traag.
Een jaar is zo voorbij, terwijl de uren
elk wel een eeuwigheid lijken te duren,
en morgen wordt als gister en vandaag....

Ten geleide

gedicht
3,4 met 12 stemmen 4.995
Wij, die in weerwil van de tijd
het onverdraaglijkste verdroegen,
vanaf dat wij de weg insloegen
die naar voorbij de einder leidt,...

Sterfbed

gedicht
3,0 met 14 stemmen 22.727
Mijn vader sterft; als ik zijn hand vasthoud,
voel ik de botten door zijn huid heen steken.
Ik zoek naar woorden maar hij kan niet spreken
en is bij elke ademtocht benauwd....

Uitvaart

gedicht
3,8 met 11 stemmen 10.057
Zo'n tien jaar terug voor haar gevallen;
het duurde maar een maand of drie.
Toen kwamen drank en jaloezie
en achterklap de boel vergallen....

Opdracht

gedicht
2,6 met 13 stemmen 6.518
Het lijkt maar weinig wat ik zag
op deze najaarsmiddag.
Ik liep wat doelloos door de stad
omdat ik niets om handen had,...

Dichter

gedicht
2,3 met 20 stemmen 6.481
Je maakt het mensen toch niet naar de zin,
en streeft dat ook niet langer na. Niet langer
is wat je schrijft gericht op een ontvanger.
Je bent je eigen einde en begin,...

Maar iets

gedicht
3,0 met 14 stemmen 11.937
Mijn moeder die haar lange laatste jaren
in een tehuis voor oude mensen sleet,
had na verloop van tijd steeds minder weet
van dingen die daarvóor haar leven waren....

Kringloop

gedicht
2,4 met 55 stemmen 15.351
Wij hebben ook vannacht weer niet geslapen,
wij hadden wel wat anders aan ons hoofd:
we leken even voor elkaar geschapen,
en alle leugens werden weer geloofd....

Eerherstel

netgedicht
3,2 met 6 stemmen 3.094
Van onze hartstocht en van onze brouille
wordt verder met geen woord door mij gerept;
beroerd genoeg dat jij er lol in schept
mij steeds weer met je toeren te vermoeien....

Rondeel

gedicht
2,4 met 36 stemmen 10.049
Mijn wonder jij aanminnige vriendinnen,
ik heb mijn nachten wel met u doorwaakt:
gij waart gemeenlijk zo innemend naakt
en liet u zo welwillend voor mij winnen....

Adieu

gedicht
2,7 met 37 stemmen 14.985
Ook deze liefde deed ik uitgeleide,
en weer was het: Adieu, mijn hart; aanstonds
is het gedaan met jou, met mij, met ons,
en schuiven tijd en ruimte tussenbeide....

Kleine liefdesverklaring

gedicht
2,6 met 164 stemmen 30.605
Ik ben al bijna dood, en ik
zal nooit aan mensen wennen;
zo meen ik ook geen ogenblik
je werkelijk te kennen,...

Kerkhof

gedicht
2,4 met 49 stemmen 24.703
Een herfstdag tegen Allerzielen,
het was niet anders dan het was
de zon, de bladeren die vielen,
het hek, de zerken en het gras....

Bevlogen

gedicht
2,7 met 39 stemmen 14.580
Ik weet niet zeker of het zwanen waren,
een najaarsnanacht dat hun vleugelslag
in duizendvoud over het huis heen lag,
om pas tegen het daglicht te bedaren....

Spinrag

gedicht
3,0 met 25 stemmen 10.361
Je had iets aan de heg staan te verschikken;
ik haalde de herfstdraden uit je haar,
en wist: dit is één van die ogenblikken
die ik in mijn herinnering bewaar,...

Spinrag

gedicht
3,1 met 17 stemmen 8.011
Je had iets aan de heg staan te verschikken;
ik haalde de herfstdraden uit je haar,
en wist: dit is één van die ogenblikken
die ik in mijn herinnering bewaar,...

Herfstwandeling

gedicht
2,8 met 46 stemmen 24.426
Reeds vroeg ontstegen aan het bed
waarin ook zij wel heeft gelegen
wier doen en laten toen mij tegen-
woordig vaak nog aan het denken zet,...

Interieur

gedicht
3,7 met 23 stemmen 10.338
In dit met boeken volgestouwd vertrek
heb ik steeds minder anderen van node,
met al mijn aan de dood ontstegen doden
iedere nacht stilzwijgend in gesprek....

No second Troy

gedicht
3,0 met 61 stemmen 28.435
Ik heb een vrouw bemind, die best
een tweede Troje zou verdienen,
en die door drank en heroïne
onder mijn ogen werd verpest....

Wij die elkaar tot bloedens toe

gedicht
3,0 met 114 stemmen 28.983
Wij die elkaar tot bloedens toe
op alle zwakke plekken kwetsen,
wij beiden zijn ten langen leste
de onbesliste vete moe....

Waagstraat

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 2.869
De eeuwig wisselende hemel welfde
zich eeuwenlang boven dezelfde grond,
waar altijd anders en altijd hetzelfde
de stad zichzelf herkende en hervond;...

Adressen

gedicht
4,3 met 24 stemmen 9.522
In het verhaal van mijn twee steden
is het vooral in deze stad
dat mij meteen weer is ontgleden
wat ik het meest heb liefgehad....