inloggen

resultaten voor 'Jean Pierre Rawie'


35 resultaten.
Sorteren op:

Begraafplaats

gedicht
3,9 met 45 stemmen 31.424
De mannetjes die hier wat werken doen alles maar op hun gemak, ze harken de paden en perken en scheren de sierheester...

Weerzien

gedicht
2,2 met 86 stemmen 26.714
De trein die mij naar mijn voorbije liefdes voert heeft net als vroeger weer aanzienlijke vertraging. Het geeft niet w...

Zo'n dag

gedicht
3,0 met 14 stemmen 4.699
Aan wie ik ook maar dacht vandaag was dood, terwijl de landerijen en de steden gestaag langs het beslagen treinraam gl...

Ritueel

gedicht
3,4 met 25 stemmen 5.256
Ik houd het kleine ritueel in ere, opdat je elk moment terug kunt keren. Iedere dag, wanneer het avond wordt, maak...

Kwatrijnen

gedicht
3,6 met 10 stemmen 4.589
Het ijzelt, en de struiken zijn van glas. Wij lopen samen door het witte gras. Er zijn van die momenten dat ik wilde...

Klaaglied

gedicht
3,5 met 13 stemmen 6.275
Ik klaag, want alles wat zo mooi begon ging langzaamaan naar de verdoemenis, wat immers niet meer te verbloemen is ho...

Dichter

gedicht
3,2 met 16 stemmen 4.218
Je maakt het mensen toch niet naar de zin, en streeft dat ook niet langer na. Niet langer is wat je schrijft gericht o...

Voorgoed

gedicht
4,1 met 16 stemmen 13.940
Dit is de herfst, dit zijn de mooiste maanden, maar ze ontgaan ons zoals ieder jaar, want wij zijn blinden in een we...

Raadsel

gedicht
2,6 met 21 stemmen 8.516
De tijd vliegt, maar de dagen gaan te traag. Een jaar is zo voorbij, terwijl de uren elk wel een eeuwigheid lijken te...

Ten geleide

gedicht
3,4 met 12 stemmen 5.003
Wij, die in weerwil van de tijd het onverdraaglijkste verdroegen, vanaf dat wij de weg insloegen die naar voorbij de...

Sterfbed

gedicht
3,0 met 14 stemmen 22.769
Mijn vader sterft; als ik zijn hand vasthoud, voel ik de botten door zijn huid heen steken. Ik zoek naar woorden maar...

Uitvaart

gedicht
3,8 met 11 stemmen 10.063
Zo'n tien jaar terug voor haar gevallen; het duurde maar een maand of drie. Toen kwamen drank en jaloezie en achterk...

Opdracht

gedicht
2,6 met 13 stemmen 6.522
Het lijkt maar weinig wat ik zag op deze najaarsmiddag. Ik liep wat doelloos door de stad omdat ik niets om handen ha...

Dichter

gedicht
2,3 met 20 stemmen 6.485
Je maakt het mensen toch niet naar de zin, en streeft dat ook niet langer na. Niet langer is wat je schrijft gericht...

Maar iets

gedicht
3,0 met 14 stemmen 11.943
Mijn moeder die haar lange laatste jaren in een tehuis voor oude mensen sleet, had na verloop van tijd steeds minder w...

Kringloop

gedicht
2,4 met 55 stemmen 15.364
Wij hebben ook vannacht weer niet geslapen, wij hadden wel wat anders aan ons hoofd: we leken even voor elkaar geschap...

Eerherstel

netgedicht
3,2 met 6 stemmen 3.094
Van onze hartstocht en van onze brouille wordt verder met geen woord door mij gerept; beroerd genoeg dat jij er lol in...

Rondeel

gedicht
2,4 met 36 stemmen 10.056
Mijn wonder jij aanminnige vriendinnen, ik heb mijn nachten wel met u doorwaakt: gij waart gemeenlijk zo innemend naak...

Adieu

gedicht
2,7 met 37 stemmen 15.001
Ook deze liefde deed ik uitgeleide, en weer was het: Adieu, mijn hart; aanstonds is het gedaan met jou, met mij, met o...

Kleine liefdesverklaring

gedicht
2,6 met 164 stemmen 30.622
Ik ben al bijna dood, en ik zal nooit aan mensen wennen; zo meen ik ook geen ogenblik je werkelijk te kennen, maar...

Kerkhof

gedicht
2,4 met 49 stemmen 24.717
Een herfstdag tegen Allerzielen, het was niet anders dan het was de zon, de bladeren die vielen, het hek, de zerken e...

Bevlogen

gedicht
2,7 met 39 stemmen 14.588
Ik weet niet zeker of het zwanen waren, een najaarsnanacht dat hun vleugelslag in duizendvoud over het huis heen lag...

Spinrag

gedicht
3,0 met 25 stemmen 10.368
Je had iets aan de heg staan te verschikken; ik haalde de herfstdraden uit je haar, en wist: dit is één van die ogen...

Spinrag

gedicht
3,1 met 17 stemmen 8.012
Je had iets aan de heg staan te verschikken; ik haalde de herfstdraden uit je haar, en wist: dit is één van die ogen...

Herfstwandeling

gedicht
2,8 met 46 stemmen 24.432
Reeds vroeg ontstegen aan het bed waarin ook zij wel heeft gelegen wier doen en laten toen mij tegen- woordig vaak no...

Interieur

gedicht
3,7 met 23 stemmen 10.346
In dit met boeken volgestouwd vertrek heb ik steeds minder anderen van node, met al mijn aan de dood ontstegen doden...

No second Troy

gedicht
3,0 met 61 stemmen 28.442
Ik heb een vrouw bemind, die best een tweede Troje zou verdienen, en die door drank en heroïne onder mijn ogen werd...

Wij die elkaar tot bloedens toe

gedicht
3,0 met 114 stemmen 28.996
Wij die elkaar tot bloedens toe op alle zwakke plekken kwetsen, wij beiden zijn ten langen leste de onbesliste vete m...

Waagstraat

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 2.872
De eeuwig wisselende hemel welfde zich eeuwenlang boven dezelfde grond, waar altijd anders en altijd hetzelfde de sta...

Adressen

gedicht
4,3 met 24 stemmen 9.528
In het verhaal van mijn twee steden is het vooral in deze stad dat mij meteen weer is ontgleden wat ik het meest heb...