inloggen

resultaten voor 'Israël'


207 resultaten.
Sorteren op:

Israëls God is Koning

netgedicht
3,6 met 5 stemmen 38
...f op mocht stijgen naar Uw woning Hier op aarde zwervend als een Godsgezant Uw genade, wortel van Isaï, o Israël Uw Heilige grond God van het verbond, het Heilig Vuur van Uw Geest Gaat nog steeds naar Uw belofte de gehele w...

De Paus, Priester Bodar, Israel, en Palestina

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 45
Ik heb geluisterd naar de Paus ‘The pope’ van het instituut RK Kerk ik heb gekeken naar Priester Bodar boudoir va...

Onze Monarch en Opperwezen

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 42
...weer op te staan kom geliefde kinderen laat ons zingen tot onze Monarch en Opperwezen de enige God van Israël juichen om het leven dat God de Vader ons in de Mensen Zoon Jezus Christus heeft gegeven de doper in de He...

In rust

poezie
4,1 met 14 stemmen 2.037
Maar lees de woorden van mijn liedren niet. Lees het onleesbare achter woorden. Dan zult gij weten, wat mij wreed beko...

De Here zelf de Goede Herder van zijn volk (bewerking van de profetie van Ezechiël 34)

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 30
Ze zullen onbezorgd wonen want ik zal hen zegenen rond het gebied van mijn heuvel zegt de Here God van Israël Mijn knecht David de Vorst van hun hart zal de Vorst in hun midden zijn wanneer Ik het wildgedierte uit het...

Onvergeeflijk

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 32
IRAN VERSUS USRAEL in IRAN vergde het ongeveer 3 dagen om toe te geven dat ze in de fout waren gegaan daar komt dan...

Soleimani

netgedicht
2,0 met 3 stemmen 23
WET VAN SMEDEN EN PERSEN je brult heel hard die man is terrorist dat kun je want de leugenpers is yours je ligt dan...

Adonai de enige

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 21
...aarde wie zal Hem evenaarden? Hoogmoedig trotseren vijanden Zijn naam de Naam van Adonai de enige God van Israël de vijand lucifer met al zijn addertjes tezaam al die in vleselijke lusten gaan onze God heeft een Na...

Dit spelend kind kan de sterren niet plukken

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.390
Dit spelend kind kan de sterren niet plukken Maar zijn ziel plukt bonte bundels te saam. Ik leed zó veel en in naamlo...

Dat ik een wild genieter ben geweest

poezie
3,1 met 9 stemmen 1.643
Dat ik een wild genieter ben geweest, Wiens vreugde wrang was en wiens wroeging wranger, Men zal 't weten, zolang men...

En de duisternis heeft het niet begrepen

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 32
...stralen, zoals ik hem zal laten stralen aan de kust waarheen ik het volk van moeder de moeder van Egypte en Israël terug zal brengen, zij blijft om jullie te helpen, ze is sterk, de wijste van ons allemaal, wij kinderen v...
Zywa 5 jul. 2019Lees meer…

Word wakker Israel

hartenkreet
1,0 met 1 stemmen 30
Ik wist niet dat ik nog zo uit m’n dak kon gaan de puntentelling van het Eurovision Songfestival vanuit Tel-Aviv...

Eurovision Songcontest; de grote verliezer is?

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 41
Er is genoeg over gezegd, gepraat, gezwijmeld, reportages gemaakt, gerepeteerd, interviews afgenomen en ‘gebookmak...

OPlichtgedicht

snelsonnet
4,3 met 3 stemmen 129
Niet te geloven wat ik heb gevonden In Israël, waar ik heb rondgetoerd: Een Dode Zee-rol! Wat je noemt een knoert En oud! Flink door millennia geschonden ...

De taal

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.546
Het meest verlang ik weer de taal te horen. De taal van Holland, altijd om mij heen. Hier leef ik, half verheugd en ...

DE ZEGEN

poezie
3,0 met 30 stemmen 3.121
Ik was dertien jaar, toen legde zijn handen Een vrome Man ten zegen op mijn hoofd. Zijn zegen heeft mij niet behoed ...

Grafland

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 28
...ven over de grafstenen in de vruchtbare grond die eeuwenlang olijfbomen droeg De zielen zijn elders, waar Israël hen brengt, de resten vergaan in zwarte doeken om als eerste mensen de nieuwe wereld te betreden op de dag ...
Zywa 9 mrt. 2019Lees meer…

Terugkeer.

poezie
3,6 met 15 stemmen 2.036
Weet Gij nog, moeder, hoe ik jong Schatten-verlangend u verliet? Wereld en weelde lokten, mij bedwong Uw smeken ni...

Een vogel

poezie
3,5 met 15 stemmen 2.175
Een vogel floot en deze stoorde Stilte met zijn ongehoorde Tintelende fluit. Die vogel floot voor zich alleen Uit ha...

Kerkgezang voor het feest van Jezus Geboorte

poezie
2,9 met 7 stemmen 1.644
...t een hemels lied; Judea slaapt, en hoort de zangen niet. 't Is zegepraal - 't is wereldse oppermacht Wat Israël van zijn Messias wacht! Hij komt; maar, ach, het ijdel zelfbedrog Vindt Jezus Kribbe, en zoekt de Heiland nog!...

Aan alle dichters

poezie
3,3 met 14 stemmen 1.471
Uw literatuur is literatuur. Waar is uw Lied, dat beeft van hartebloed? Het goud wordt gelouterd in louter vuur. En h...

Specerijen-bazar.

poezie
4,0 met 3 stemmen 389
Dromend gaan door de specerijenstraatjes. De huisjes zijn van zoete geur doorstoofd. Het wolkt uit dozen, balen, kas...

Zaterdagavond

poezie
5,0 met 2 stemmen 262
Avond; aan de bleke blauwe lucht, zie Hoe 't bloeisel van de sterren stil ontspruit, Ach: nu vieren vromen de Sabba...

Herzl en Hechler

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 111
Door een raam van Hechler's appartement Met zicht op de Schillerplatz in Wenen Waaide afstammend uit de Orient Een l...

De jonge vogel

poezie
3,0 met 2 stemmen 273
Ik sliep niet meer: een jonge vogel floot, Mijn hart doordringend, en ontwakend zag Ik 't kalme kleuren van den klaren...

Boekrol

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 118
...rot der duisternis zijn boze gramschap ontvlamt voor wie Gods Heilige Naam belijden onze Vader God van Israël Messias Jeshua de Waarheid en het Leven aan al Uw schapen gegeven de wortel Davids leeuw van Juda onze h...

Doodsangst

poezie
4,5 met 2 stemmen 393
Laat ik u kussen en u nogmaals kussen. Geeft u liefde voor mijne liefde weder, Wat baat het ons: eens zal de doodwind ...

De stille nacht

poezie
4,0 met 2 stemmen 315
De nacht is stil. Zo wijd als mijn oog ziet Hangt aan de lucht nu geen bloeiende schijn Van een Stad. Oovral rust. De ...

Machtloos lied

poezie
5,0 met 2 stemmen 318
Waar zal ik vluchten voor het Leven? Waar zal ik vluchten voor de Dood? O, Lied, wat kunt gij machtger geven Da...

Waar is mijn speer (2)

netgedicht
2,0 met 1 stemmen 203
Mijn mannelijke wortels, ondervoed, Die leefden in Noord-Israël weer op Een cursus vechten kreeg ze uit het slop Ze werden stevig en ik had weer moed In Frankrijk zag je ...