inloggen

resultaten voor 'Lijden'


1588 resultaten.
Sorteren op:

HAIKAT

netgedicht
I Ook katten lijden wel eens aan een bad hair day – kotsen die dan uit. II Katten voor het raam bes...

WATERMERK

gedicht
4,1 met 19 stemmen 10.461
... Toen de man in het zand schreef, schreef hij het verleden weg en in zijn gebaar verzamelde hij het spreken en lijden, het zachte zwijgen: dimensie van tederheid je zag het aan de glooiing van zijn rug een vreemd verdriet lag ...

Memorium aan mijn zus, (+ 30-05-1993)

netgedicht
..., In mijn hart van vlees en bloed, hoe kan ik je vergeten, Ik wil naast je gaan en staan bij je strijden, lijden, je sterven, je allerlaatste traan.

Music-Hall 4

poezie
3,4 met 13 stemmen 2.611
...ven draait in snelle farandool Als jij. M'n leven is 'n mozaiek Van schuld en boete, van liefde en haat, Van lijden en verblijden, van latent zijn en van strijden, Van hoop en wanhoop, van eerbied en van smaad. Van m'n leven b...

Rust

hartenkreet
3,3 met 3 stemmen 105
Er is gesproken al waren het enkele woorden veel meer dan een lange rede zeggen kan Ze klonken als harmonieuze akkoo...

zichtbaar onzichtbaar

netgedicht
...eg mis ik steeds toch mijn echte ik nog niemand hoort 's nachts mijn schreeuw in stilte ziet mijn eenzaam lijden achter de glimlach tranen ik ben immers een clown die toch alle dagen lacht dag voor dag zoek ik zo een ar...

Kunt Gij nog wreder slaan!

poezie
3,7 met 9 stemmen 2.098
...og wreder slaan! - mijn God! mijn God! Zie, ik ben sterk en breken zal ik niet, Maar was er één die Gij zó lijden liet, Wijl hij U lief had, boven zielsgenot? En nóg zal ik niet vloeken 't mensbestaan, En 't Leven ...

Overleden lijden...

hartenkreet
...itten, wat van alle mensen samen is. Ophouden met begeren, zodat we in vrede sterven kunnen. De oorzaak van lijden begrijpen, is moedig overlijden, terwijl we nog in leven zijn.

DE LIEFDE OVERTREFT

poezie
3,1 met 15 stemmen 3.183
Het wreedste lijden blij te lijden zonder schuld; De laster, haat en smaad kloekmoedig te verdragen; In ‘t allerliefste leed nog...

Raak me niet aan...

hartenkreet
...etje" "pleurt op" zeg ik als Rotterdammer rauwe rouw laat zich niet leiden rauwe rouw laat zich slecht ‘lijden' en lijden, leiden kan ik heel goed met mezelf ontlaat zich telkenmale in mijn donder door mijn dochter en ...

Sonnet

poezie
3,0 met 17 stemmen 2.922
...ndien 't u lust, mijn leed; Gij zult mij nimmer weer daartegen horen klagen. Mijn ziel, is, om meer kwaad te lijden nu alree; En om te proeven of ik alles kan verdragen, Hebt gij mijn hond gedood, neem ook mijn kat vrij mee.

1%

netgedicht
1,0 met 2 stemmen 124
...jn en stuwt de maxima in Quote 500 tot hoogte die ons kwaad maakt en verwondert? 't Zijn niet de minima, die lijden pijn Er gloren bovenwerelds witte boorden die tot voor kort tot d' onderwereld hoorden

op de kwelder

netgedicht
...e reiger die me beziet vanaf de rijsdam tot aan de in verval geraakte steiger het is de overvloed die het lijden voedt met een onleesbare handschrift wiens tekst mijn mijmering in zwartgallige woorden in herinnering brengt...
elze19 jan. 2019Lees meer…

GEESTIG LIED

poezie
4,1 met 9 stemmen 3.155
...j mij vol verblijdden, Voorwaar, ‘k heb uur noch tijd Of ellik heeft zijn strijd, Zijn lief, zijn leed, zijn lijden. Al ’tgene dat de liên Ter wereld mogen zien Of immermeer verwerven En wens ik niet zo zeer Als zalig i...

Een lieve groet

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 28
...er leek; voor wie ondanks de goede wensen het geen gelukkig jaar toch bleek. Veel groeten voor wie erg moest lijden; een warme wens voor wie alleen en machteloos moest zien te strijden, voor wie de zon zo zelden scheen. Een...

Vaarwel, woorden...

netgedicht
...ssen God en mijzelf inkomen, niet de draden onnodig verwarren, liever een instrument blijven, geen zielsverlies lijden. Jullie zijn de knoop in mijn maag, de deksel op mijn emoties. Ik hoef niet langer als een engel de punt van ...

Zou het wel onopvallend die schaduw zijn

netgedicht
...'n reden dat ik blozend die tijdingen uit leven beschreef. Er zijn al zoveel lui die aan de wreedheid in leven lijden, laat mij stromend schrijven over meer dan deze wenken, in 't zicht van de onontkoombare tijden anderen verbli...

Alles deed pijn

gedicht
2,5 met 564 stemmen 72.267
Alles deed pijn. Twee uur lang in kleren gehesen worden deed pijn. Zijn vrouw zijn deed pijn, lachen deed pijn, grijn...

Valt lijden te sussen hartzeer te blussen

netgedicht
Soms moet je echt leren zwemmen is leven een onstuimige zee zit lang soms even niets mee. Zijn er metershoge golven ...

Die ene

netgedicht
... KAN kiezen Ik schrijf dit daarom voor ons beiden Lucht mijn hart op het papier Omdat we hier alletwee onder lijden Want je bent niet meer hier Je hebt een plek in mijn hart gereserveerd Ik zal altijd om je geven Want als ...
D 5 dec. 2018Lees meer…

Bij ziekte zoek je weer troost

hartenkreet
...zaalarts iedere dag zijn ronde. En legt zijn helende handen op je neer. En dan denk je plotseling weer aan zijn lijden aan dat ruwhouten kruis. En je roept in het diepst van je ellende ..óh Heer, ..óh Heer kom ook weer bij mij ...

De weg naar boven

hartenkreet
...ermee de weg naar vergeving betreden. In een simpel gebed vraagt men niet om meer; maar denkt men aan het lijden van de heer. Denkt men aan het ruwhouten kruis. In een gebed bij een ieder thuis.

Buona Sera Despair

netgedicht
...na de blow-out van Konrad, Visconti’s lover: “Het ergste is dat ie te jong was om te weten: Zelfs pijn en lijden gaan voorbij” Zelfs pijn en lijden zijn geen partij voor de tijd Zo stappen we moedig verder Het is not do...

Lichtblauw ver

netgedicht
... aan zonde een ongekende boze binnenlaat toch breekt er iets als zijn schip strandt door getijden verwrakt lijden maakt mensen zwak of zou het nog te delven graf de opening zijn naar het betere leven dat de here voor ons zag

XLI - clara - 1927

hartenkreet
...nergie met scrotale compressie voor jonge vrouwen de koe in de kerststal laat zich de eerste tijd gewillig lijden

Wenen

poezie
3,4 met 14 stemmen 3.840
...r 't wegen van de pijn, Niet en kan een trane ontvangen, Wenen en gelukkig zijn! Arme schaap! hoe moet het lijden Door en door zijn herte snijden Daar het blijft in barensnood Van de bittre vrucht ontbloot! Tranen, bi...

Sterveling

netgedicht
...ste van maken Keerzijden van medailles leren kennen Eraan wennen dat jij je broeders hoeder bent Dat pijn en lijden erbij horen, evenals Onbedaarlijk lachen en huilen Dat een mens zich builen valt en al doende Leert en dan ...

Paard & Man

netgedicht
... Maar aan de zeereep zie ik hen een hengst of merrie met kinderlijk gemak berijden ze zullen niet langer lijden als ik vrouw en paard in een adem noem.

Moederschap

poezie
4,0 met 2 stemmen 159
...ht; 't strooit nog bloemen langs het voetpad 'twelk ik vaak met smart betree en vertroost nog als mij 't lijden kluistert aan mijn legerstee. Neem dan met een hart vol liefde 't needrig kinderoffer aan! Laat een oog ...

Dodenherdenking

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 195
...ld en agressie zijn van alle tijden het begint soms met een woord, een handgemeen en het eindigt met het eeuwig lijden.
mobar 4 mei. 2018Lees meer…