inloggen

resultaten voor 'braven'


16 resultaten.
Sorteren op:

De baan des braven.

poezie
4.0 met 3 stemmen 219
...ind zal weg het rukken, Als kaf dat weggedreven wordt. En des in Gods gericht bestaan geen goddelozen, De braven sluiten uit hun midden steeds de bozen. De Heer, Hij kent de baan, de Heer! De baan, die door de brave zalig ...

Zucht ten hemel.

poezie
4.0 met 4 stemmen 1.591
... Ik vraag niet, wat verraad of list de braafheid mocht ontstelen, Of duizend snoden zonder ziel met luttel braven delen. Ik vraag aan hem geen lof of roem, die niet in 't hart kan lezen, Maar wat hij in zich-zelv' gevoe...

SNELDICHT.

poezie
4.0 met 2 stemmen 640
...aar zijn doornen aan de rozen! Zo klaagt de pessimist, naar 't redeloos gebruik. Wij danken God, dat Hij, voor braven en voor bozen, Met schone rozen siert de wrede doornestruik. 2. ,,Voor allen Vrijheid!" eist de meerderhe...

AAN MIJNE VRIEND GERRIT JOAN MEIJER.

poezie
4.0 met 3 stemmen 1.392
...t bruiloftspad, Merg en bloed de weg bespat — Voegen zich bij éne stander, In deez' algemene brand, Alle braven bij elkander, Vloekende d'uitheemse band Op het puin van 't vaderland. Die eenstemmigheid van denken Hecht ...

Kom! ontrol de leeuwenstandaard!

poezie
3.5 met 2 stemmen 464
...jn dierbaar Vaderland! Wie de volkren wil verslaven, Koning of gemenebest, Sneuvel' onder 't zwaard der braven! Vrijheid heers' in elk gewest! Op! staat op! bij krijgsgedommel, Is 't God die 't pleit beslecht! Op! ...

Het zielenleven.

poezie
2.8 met 4 stemmen 691
...ken. Dan staan wij voor des Heeren troon Tot onze straf of tot ons loon, Voor al ons goede of kwade. De braven zien hun vrienden weer, De braven zien ons lieve Heer, En danken zijn genade. De boze kindren zien hem ni...

Eenling

netgedicht
3.5 met 6 stemmen 791
...De meeste mensen ontwijken hem omdat hij zo anders is zo extreem en recht voor zijn raap dat beangstigt hen de braven correcten deugdzamen Niet dat hij zich echt eenzaam voelt, o God nee, er zijn genoeg misdeelden en verdwaal...

Vroeger thuis

netgedicht
3.7 met 9 stemmen 839
...maar ook nog lang geen vrouw was ik; een klein en mager ding waar jongens niet om gaven. Alleen de slomen en de braven, maar die waren mij te min. Wel had ik een vriendin met wie ik alles deelde: bittere vreugde, klein verdriet...

De onbekende soldaat

netgedicht
3.8 met 9 stemmen 345
...ant alles kwam, en alles moest verdwijnen. Nooit voel jij je instinct beter dan in de loopgraven omgegeven door braven en kapotgeschoten bomen. We handelden automatisch: gooiden ons op de grond spraken met onze ogen en niet met ...

La Paay

snelsonnet
3.6 met 26 stemmen 802
... gaat La Paay weer heerlijk bloot De derde keer toont zij haar rijke gaven Waar mannen van genieten: stouten en braven Geraken bij het zien van haar in ademnood De vaak vergeten groep gerontofielen Raakt zij nu in ’t diepste ...

Drie Griekse wijzen toefden op een dak

poezie
2.0 met 4 stemmen 745
...ewoon op verre hoogten zich te laven Zagen die wijzen de aarde kaal en vlak En voelden zij geen achting voor de braven, In wie de wens te sterven nimmer stak. Hun zomer is allengs tot herfst gerijpt, Nu zijn zij heel de last de...

Ontmoedigingsbeleid

netgedicht
3.2 met 13 stemmen 617
...levend is verbrand. Zo zal het roken stoppen. - Een grapje was dit slechts! Een krans verdient ons volk van braven; het geeft de roker nog een kans z'n eigen graf te graven.
Aubrey15 Jan. 2004Lees meer…

Tijdloos

netgedicht
4.2 met 10 stemmen 791
... plekken zichtbaar zijn gebleven. Onzeker zwalk ik door een leeg bestaan, de vrijheid is een crime voor al de braven met huisje, boompje, beestje … vaste baan. Er ligt een tijdbom onder ons begraven, die vroeg of laat, doch...

Magere maskers

netgedicht
2.5 met 2 stemmen 600
...arendheid Straten schuilen als blinde bladen Onder het gewicht van jaren strijd Begraaft de wet haar broedse braven Onder het mom van onwetendheid.

Op de eerste tand van mijn jongstgeboren zoontje

poezie
3.5 met 24 stemmen 5.215
...oeg uw ziel van diep gevoel Voor recht en waarheid branden! Belach der bozen wrok en wraak, En neem altoos der braven zaak Manmoedig op uw tanden. Groei op, word vroom, word rijk aan deugd! Laat nooit mijn oog, dat weent van v...

Bevlieging

netgedicht
2.4 met 8 stemmen 1.223
...ootlegt en laat hen laven - Maar merkt Hij dat alles maar mag, bangst Onderkent hij en vlucht zoals alleen alle braven. En wie slecht ligt in dit martelend zicht, Die wil de scheuten op de beulen plaatsen: Hij levert gedachten ...