inloggen

resultaten voor 'ellende'


669 resultaten.
Sorteren op:

Uit de diepten

gedicht
2,7 met 16 stemmen 6.576
...tond inderdaad dit plompverloren huis zo zonder raam in de leegte, zonder licht? Ach, geweeklaag, het is alom ellende en diepste droefenis en over de akkers galmt een klagerig gejank, want ik kom daar aan en daar en daar mijn...

UW LAND

hartenkreet
...unt ze bewerken zoveel je wilt maar ze gaan bijna nooit stuk wat uw oog voornamelijk ziet is waar molshopen ellende ontstaan u weet ze zitten vol verdriet maar schop er eens flink tegenaan en ze zullen uiteen vallen niet meer...

TANK MAN

hartenkreet
...rede* maar nooit worden ze gewist die beelden * deze week viert China hun 70 jarig bestaan en alle ellende en onderdrukking is er nooit geweest, wordt uit de geschiedenis gewist, want de ‘partij’ eist een pompeus feest.

EXOTEN

hartenkreet
...g niet ken de zandvlieg reuzenteek en tijgermug met virussen ze komen eraan en echt al vlug kunnen we zelf de ellende ervaren die ze daar ginder al eeuwen hebben ‘genoten’

Gebonden

gedicht
3,0 met 6 stemmen 4.654
Laat het niet uit zijn, God, na dezen dood In leven en ellende om noodzakelijk brood. Want waartoe gaaft gij dan uw bosschen, heiden, Uw luchten, wateren en ruime weiden De...

Brug

netgedicht
...dan op aard nog binden Dan enkel wanhoop dat mij treft Waar zal ik dan vertroosting vinden Dat mij van verder ellende ontheft. Maar altijd zul jij dan naast me staan Om samen tot het einde door te gaan.

Zonder magie

netgedicht
...r was geen mystiek in het aards vermoeien dat werken heette met een lijf dat bij iedere beweging pijn en ellende niet kon vergeten toch was er altijd de lach die in elkaar ontmoeten zoveel blijdschap en warmte gaf

Mensenogen

poezie
3,2 met 25 stemmen 6.512
...’lijk de kijkers die schreiens gereed Schitteren en zingen hoog boven hun leed ‘t Zijn zij die der zielen ellende bevroên die lachen om and’ren geen zeer te doen.

MERLIJN

netgedicht
...weer je hand en ik leid je binnen in ons eigen sprookjesland in dit land kom je weer bij zinnen laat je alle ellende buiten kun je weer opnieuw beginnen jezelf voluit vrij open uiten en je zelfvertrouwen herwinnen laat mij ...

Bijna Verdronken in het water

hartenkreet
2,0 met 2 stemmen 50
... in het water Na het leven van dronkenschap en een leven met een kater Tweemaal het leven overwonnen Toen de ellende in Voorne Putten was begonnen Daar onder de drank en de drugs het leven wel geleefd Van 's ochtends vroeg to...

Verzen voor een vriend

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.755
...voel mij als het wuivend windje mild En om mijn lippen speelt een lentelach. 't Is me of ik nooit de zwarte ellende zag En in mij jubelt weeldrig en wild Een vogelkoor dat door zijn zangen stilt De weemoed, die mij eer te kwe...

Maneschijn

netgedicht
...gen van jaren vol onherbergzaam dichtersleed. Het is wat ik daadwerkelijk liefde noem, neem gerust nog wat ellende, maar zegen wel mijn harige armen, waar droefenis naar woorden zoekt en dromen in de uitverkoop op de luifels...

Klokken in 't avondgrauw

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.313
De klokken van ellende en dood, de klokken! Ze luien over de oude en grijze stede... De klokken luien! Hoor, ze brommen hol ...

Demonen

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 103
...chtend sprak er onrust uit zijn haar. zijn beddengoed, een bende lag uit zijn ledikant, door wanhoop en ellende voelde hij zich overmand Ze weten hem wel wonen maar zijn verzet is schriel. Zijn nachtelijke demonen bij...

Doeslief

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 55
...nsen, is asociaal schoppen en vloeken eveneens middelvinger opsteken, niet normaal dan weet ik de rest van de ellende niet eens! Doeslief, een prima actie die de priem op de neus zou kunnen zetten ‘k ben benieuwd hoeveel re...

Kunt Gij nog wreder slaan!

poezie
3,7 met 9 stemmen 2.157
...uit Uw handen aan. Maar schrijf dan ook, ter keerzij mijner schuld, Dat ééns een menskind, zó diep in ellende, Zó ver verloren in een nacht van rouw, De maat zijns droeve Levens heeft vervuld, En schoon hij 't ...

Aan einde van de winter

netgedicht
...d zo intens al zolang hebben we je moeten missen in lange wintertijd zo guur en koud maar jouw zang doet de ellende wissen vergeten is straks weer het dorre hout je stem blijf ieder in vreugd onthalen verwarmt ons samen met...

Hoe eindloos lang...

poezie
2,4 met 10 stemmen 1.488
Hoe eindloos lang die nachten van ellende! Hoe lang nog in 't verschiet de dag die naakt, nu 'k uit de korte koortsdroom half ontwaakt, mij oprich...

OP HET AFWEZEN VAN PHILLIS

poezie
4,0 met 7 stemmen 2.022
...r duizend doôn moet zwichten. Ik leef dan niet: ‘k doe al: wel hoe zou ik niet leven? Ik voel te zeer d’ellende waardoor ik word gedreven En d’eindeloze smart: Maar ik leef zonder hart, Vermits dat is tot pand bij mijn ...

Ik droom mijn liefde blijer

poezie
3,7 met 10 stemmen 2.981
...fde wijder, dat niet mijn einddoel zij ’t erbarmen van een man en dat ik met mijn vrouwenhanden wat wereld-ellende omvatten kan.

LIJNTJE

hartenkreet
...g valt voor hen nergens te halen in Den Haag is er niemand die ik er nog serieus over praten hoor uit pure ellende vergrijpt de een zich aan een wijntje een ander zoekt z’n heil in de coke en snuift een lijntje dure advoc...

Niet zo erg..alcohol

hartenkreet
... in 't gezicht de verkleuring van ooit het rode haar verraden een gegroefd grijs verleden met kruiwagens vol ellende en ergernis welke als sneeuw voor de zon verdwijnt als de inhoud van een wijnglas zich een weg baant door h...

Bijbel en kind

hartenkreet
...et opofferen van kinderen toe maar er werd ook een nieuwe aarde beloofd een geheel nieuw leven zonder al die ellende daar wilde ik al direct naar toe en vroeg om te mogen sterven maar de mensen zeiden tot mij: "God de Here k...

Die ene

netgedicht
... te veel Alcohol is de vijand niet Ook ik lust wel een glas Maar als je de bodem niet meer ziet Begint de ellende pas Zo'n mooi persoon Zo'n ontzettend lieve man Een vader,een broer, een zoon Iedereen wist er al van W...
D 5 dec. 2018Lees meer…

In 't huis van Smart

poezie
4,0 met 7 stemmen 2.256
...jolijt, Zag 'k Zorg en Ouderdom en Spijt Dansen of zij 't van buiten kenden. De Tamboerijn, bij naam Ellende, Gaf, hoog bevel, de stok respijt In 't huis van Smart, waar ik belandde Bij 't jammerlijkste dansjolijt...

Bij ziekte zoek je weer troost

hartenkreet
...eer. En dan denk je plotseling weer aan zijn lijden aan dat ruwhouten kruis. En je roept in het diepst van je ellende ..óh Heer, ..óh Heer kom ook weer bij mij in huis.

Wenen

poezie
3,4 met 14 stemmen 3.932
... slange zit verscholen Die de wandlaar bijten moet: Dank aan Hem, aan Wie 't bekend is Of er mate in onze ellende is. Dank aan die 't geween daar van Met het wenen troosten kan!

Overgang

hartenkreet
... ieder krijgt zijn deel Er was altijd een voorziening een instrument om je leven vorm te geven ondanks de ellende dat was een ieder gewend Wat we niet zagen aankomen Was dat er een prijs stond voor onze dromen Het bloed ...
ebba10 mrt. 2018Lees meer…

Naaktslak

hartenkreet
...ringsnelrijdende autoband is verpletterd, kan velen niet bommen, maar mij wel en daarom breng ik die grote ellende even onder uw aandacht.

Een vrolijk man

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 208
Ik ben een vrolijk man Na jaren in mineur Ik overwon de ellende En nu heeft mijn leven kleur Ik kan de hele dag wel zingen Het gaat me voor de wind In deze grote wereld...