inloggen

resultaten voor 'lust'


1880 resultaten.
Sorteren op:

Chambre de Réflexion

snelsonnet
...regeld tot de orde, Den Haag is tot een slangenkuil verworden, Vandaar dat ik me daaraan niet meer stoor. Geen lust tot ergernis of tegenactie, Aldus mijn strak geleide éénmansfractie.

Kleur

netgedicht
3.3 met 3 stemmen 42
...r op je heerlijke nekje verschijnt heel stiekem een klein blauw plekje het is een open deur maar liefde en lust geven het leven kleur

Zinnen minnen

netgedicht
...r maagdelijk wit koesterend, doch bedekt spelen met vuur door vonken geboeid in lichterlaaie zwart geblakerd lust geblust in eenzaamheid berust.

De oude zeeman

poezie
3.9 met 10 stemmen 2.828
...op de duinen stond, Vóór vele - vele jaren, En ginds in zee een zeiltje zag, De haven uitgevaren; Dan kwam de lust naar verre reis Mijn jeugdig hert bedriegen, En 'k wenste wel de meeuw te zijn Om heen te mogen vliegen. De ...

Romantische zonnen

netgedicht
... zijn dan waar ze zijn en hopen ze op beter en op liefde, dat heilige verhaal dat mooi maakt wat hun tomeloze lust doet Ach, Geloof, Hoop en Liefde zijn romantische gedichten zonnen van geluk als je wilt of ficties als je ...
Zywa22 May. 2019Lees meer…

Dwalend

netgedicht
2.2 met 4 stemmen 53
je zweefde weefde een lieftallig schaduwpatroon als lust om naar te kijken een cirkelende symmetrie die ons dwalend achterliet zonder totaal verloren te zijn ...

Paardje spelen

poezie
2.8 met 8 stemmen 2.380
... Nu naar stal! Nu naar stal! Gij vindt daar 't Voeder klaar. Ja voorwaar, 't Wacht u al. Eet met lust, Neem uw rust. Rust is arbeids loon.

Honingzoete pit?

netgedicht
4.0 met 2 stemmen 17
... de ranke baaien in haar schoot gesloten, totdat je de juiste code vindt, de sleutel past waar je ankert, de lust te lessen in een willekeurig vergezicht, ver voorbij een droom voorstelling als een beduimelde bladzijde uit...
Pama16 Apr. 2019Lees meer…

20 jaar daarvoor

hartenkreet
3.0 met 2 stemmen 28
...Mijn haren vormen gordijntjes over ons gezicht Jou aroma dringt mijn lichaam binnen ik kan me niet bedwingen mijn lust draait op terwijl ik begrijp dat jij vastgevroren bent iik wend mijn lippen Richting jou wang probeer jou te omarm...
Any11 Apr. 2019Lees meer…

Wachtend op de dageraad,

netgedicht
...en wat losse streken waterverf, ontsluit een intimiteit met de grootste luister op het deinend doek van lust, opwelling bevestigd elke verbeelding wat het duister tart vanuit de perfecte composities die ik zoek, ...
Pama 1 Apr. 2019Lees meer…

Herfstbuiige regenbogen

netgedicht
3.3 met 3 stemmen 61
ik proefde in onze laatste kus nog de paradijselijke lust van het afscheid nemen weer zoende jij de zomerhitte dichterbij terwijl ik al oogstte langs herfstbuiige re...

Al wat leeft en voorjaar geeft

netgedicht
De dag verkwikt vandaag met serene rust alles geurt en bloeit als een lieve lust. Zendt het hemelse zo haar troost neer kijk , planten en bollen geven al kleuren weer. Vrouwen laten binnen de...

TEGEN DE ANGST V

netgedicht
...N Van schildersezel tot het raam. had hij zijn leven lang gereisd, natuurlijk ook wel eens Parijs, al was die lust hem snel vergaan. Nooit voor het gevaar gedeinsd, zo veel verleidingen weerstaan – behalve die van verderg...

PARADISE

gedicht
2.2 met 39 stemmen 15.709
...rd 'gereserveerd' tot de letters zwemmen en de wereld een vlek is De wereld, mijn wereld verhardt zich Ter illustratie: een hoofd van klei wordt in een oven geschoven en zo heet gestookt tot het hoofd hard is en de grootte heef...

Na ons de zondvloed

netgedicht
3.2 met 4 stemmen 75
...n heeft schuld Want we zijn vooral bezig met verkwisting en geweld kunstmatige bevrediging van elke mogelijke lust verantwoordelijk is iedereen maar niemand wil de schuld Hard op weg naar de afgrond plant en dier gaan ons al...

Vriendschap?

netgedicht
...g zonder overleg , waar stammen, als vertakking in verjongde biezen overgaat voelen ze pijnen in elke nerf, na de lust van overdaad. ze zijn ondoorzichtig, duurzaam proces van zon en lucht, hoop werd vol, weemoed hol door kraaien ...
Pama17 Mar. 2019Lees meer…

Psalm 30

poezie
4.0 met 14 stemmen 7.589
...: Maer als de daeg'raet is gheresen Verthoont hem we'er een vrolijck wesen. 7. Doet my al ginck na mynen lust End' dat ick was in vred' end' rust, Ick sprack: t'gaet nu met my te deg' Ick sal niet struyck'len uyt de ...

Het gras waarin jij lag

netgedicht
...nneer kom je weer, kom je weer? .....Je hoeft hier niets, je hebt hier rust .....en ik maak klaar wat jij graag lust .....Kom je gauw een keer? .....Wanneer, wanneer? Zo vredig kan het zijn een paartje op het plein de merel i...
Zywa10 Mar. 2019Lees meer…

Bericht aan de reizigers

poezie
3.7 met 154 stemmen 27.616
...r hun signaal zou nooit één trein vertrekken. En als de trein niet voort wil, zeer ten detrimente van uwe lust en hoop en zuurbetaalde centen, Blijf kalm en open uw valies; put uit zijn voorraad en ge ondervindt dat no...

Het Italiaans

poezie
3.2 met 12 stemmen 4.755
U minne ik teer, o taal van lust en weelde, Die 't stug Latijn in dartele ontucht teelde; Die als de kus op malse lippen smelt, En 't hart door...

Tegen de stroming in?

netgedicht
...ijn verschenen het maakt groter dan het origineel het steek de vingers uit de handen het vervult de dorst tot lust en heelt holten van gebed voordat die voorgoed zijn verdwenen het laaft de ziel der zotheid, draagt de lemen...
Pama18 Feb. 2019Lees meer…

Dag gedachten, “dag-gedachten”

hartenkreet
...gelijkse rubriek van mijn gedachten dus van mijn gevoelens, emoties, ongemakken, gemakken, nukken, nekken last, lust, lost en dit allemaal ‘last but not least’ vooral bedoelt voor het leegmaken van mijn hersenmassa, di...

Het tabakroken

poezie
4.2 met 9 stemmen 2.352
...ja, bij uw venijnen Van aangezette valse wijnen Heeft ook dit gif zijn rechte plaats. Welaan, het moog' wie 't lust vermaken, Voor mij zal nooit die wierook blaken: Voor mij geen stinkend dampgeblaas!

Fado

poezie
3.9 met 18 stemmen 2.169
...n donkere stegen Van de armoedige Mouraria loop? Daar kom ik vele als mijzelve tegen Die leven zonder liefde, lust, hoop... ------------------------------------------ Fado - melancholiek Portugees lied veil - te koop, verdorven

Hei-leeuwerik

poezie
2.8 met 11 stemmen 2.230
...uchte jubelkreet die van geen moeheid weet. De morgenzon, de zomernacht, de wind, de vrijheid zonder maat! de lust die nimmermeer vergaat, die heeft hij in zijn lied gebracht. Het klinkt vanuit de vage verte alsof hij midden ...

Sonnet

poezie
3.0 met 17 stemmen 2.929
...en van kon maken. Vaar voort (riep zij in 't end) o nootlot al te wreed; Ja zelfs verdubbel vrij, indien 't u lust, mijn leed; Gij zult mij nimmer weer daartegen horen klagen. Mijn ziel, is, om meer kwaad te lijden nu alree; ...

Mijn liefste lief

netgedicht
...at verse dauw zie ik je sjansen om waar ook schaduwen dansen. Dit kostelijke plekje is voor kinderen en ons een lust 'n uitzicht dat ons steeds met verse moed wakker kust. De nevel maakt soms alles wit, toch blijven seizoenen be...

De Planeet.

poezie
3.8 met 5 stemmen 2.416
...st, - zó hoog en zó ontzaglijk! - Scheen 't al daar-even hachlijk, mijn ziel nu glimlacht weer in milde lust. Haar scherp gekijk behaagt wie even klaar durft schouwen, wiens blik niet zal verflauwen door 't las...

Een vogel

poezie
3.5 met 15 stemmen 2.146
...hemel heen Zijn hoog geluid. Een vogel kent geen roem of loon, IJdelheid niet. Dus fluit hij schoon Uit eigen lust. Als vogels zó fluit ik, een dichter, Maak het duister leven lichter, Rusteloos hart gerust.