inloggen

resultaten voor 'lust'


1861 resultaten.
Sorteren op:

PARADISE

gedicht
0,9 met 65 stemmen 15.390
...rd 'gereserveerd' tot de letters zwemmen en de wereld een vlek is De wereld, mijn wereld verhardt zich Ter illustratie: een hoofd van klei wordt in een oven geschoven en zo heet gestookt tot het hoofd hard is en de grootte heef...

Na ons de zondvloed

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 51
...n heeft schuld Want we zijn vooral bezig met verkwisting en geweld kunstmatige bevrediging van elke mogelijke lust verantwoordelijk is iedereen maar niemand wil de schuld Hard op weg naar de afgrond plant en dier gaan ons al...

Vriendschap?

netgedicht
...g zonder overleg , waar stammen, als vertakking in verjongde biezen overgaat voelen ze pijnen in elke nerf, na de lust van overdaad. ze zijn ondoorzichtig, duurzaam proces van zon en lucht, hoop werd vol, weemoed hol door kraaien ...
Pama17 mrt. 2019Lees meer…

Psalm 30

poezie
2,9 met 18 stemmen 7.024
...: Maer als de daeg'raet is gheresen Verthoont hem we'er een vrolijck wesen. 7. Doet my al ginck na mynen lust End' dat ick was in vred' end' rust, Ick sprack: t'gaet nu met my te deg' Ick sal niet struyck'len uyt de ...

Het gras waarin jij lag

netgedicht
...nneer kom je weer, kom je weer? .....Je hoeft hier niets, je hebt hier rust .....en ik maak klaar wat jij graag lust .....Kom je gauw een keer? .....Wanneer, wanneer? Zo vredig kan het zijn een paartje op het plein de merel i...
Zywa10 mrt. 2019Lees meer…

Bericht aan de reizigers

poezie
2,6 met 200 stemmen 27.165
...r hun signaal zou nooit één trein vertrekken. En als de trein niet voort wil, zeer ten detrimente van uwe lust en hoop en zuurbetaalde centen, Blijf kalm en open uw valies; put uit zijn voorraad en ge ondervindt dat no...

Het Italiaans

poezie
1,6 met 19 stemmen 4.705
U minne ik teer, o taal van lust en weelde, Die 't stug Latijn in dartele ontucht teelde; Die als de kus op malse lippen smelt, En 't hart door...

Tegen de stroming in?

netgedicht
...ijn verschenen het maakt groter dan het origineel het steek de vingers uit de handen het vervult de dorst tot lust en heelt holten van gebed voordat die voorgoed zijn verdwenen het laaft de ziel der zotheid, draagt de lemen...
Pama18 feb. 2019Lees meer…

Dag gedachten, “dag-gedachten”

hartenkreet
...gelijkse rubriek van mijn gedachten dus van mijn gevoelens, emoties, ongemakken, gemakken, nukken, nekken last, lust, lost en dit allemaal ‘last but not least’ vooral bedoelt voor het leegmaken van mijn hersenmassa, di...

Het tabakroken

poezie
3,3 met 11 stemmen 2.295
...ja, bij uw venijnen Van aangezette valse wijnen Heeft ook dit gif zijn rechte plaats. Welaan, het moog' wie 't lust vermaken, Voor mij zal nooit die wierook blaken: Voor mij geen stinkend dampgeblaas!

Fado

poezie
3,6 met 19 stemmen 2.097
...n donkere stegen Van de armoedige Mouraria loop? Daar kom ik vele als mijzelve tegen Die leven zonder liefde, lust, hoop... ------------------------------------------ Fado - melancholiek Portugees lied veil - te koop, verdorven

Hei-leeuwerik

poezie
2,2 met 13 stemmen 2.172
...uchte jubelkreet die van geen moeheid weet. De morgenzon, de zomernacht, de wind, de vrijheid zonder maat! de lust die nimmermeer vergaat, die heeft hij in zijn lied gebracht. Het klinkt vanuit de vage verte alsof hij midden ...

Sonnet

poezie
2,1 met 22 stemmen 2.922
...en van kon maken. Vaar voort (riep zij in 't end) o nootlot al te wreed; Ja zelfs verdubbel vrij, indien 't u lust, mijn leed; Gij zult mij nimmer weer daartegen horen klagen. Mijn ziel, is, om meer kwaad te lijden nu alree; ...

Mijn liefste lief

netgedicht
...at verse dauw zie ik je sjansen om waar ook schaduwen dansen. Dit kostelijke plekje is voor kinderen en ons een lust 'n uitzicht dat ons steeds met verse moed wakker kust. De nevel maakt soms alles wit, toch blijven seizoenen be...

De Planeet.

poezie
2,4 met 7 stemmen 2.386
...st, - zó hoog en zó ontzaglijk! - Scheen 't al daar-even hachlijk, mijn ziel nu glimlacht weer in milde lust. Haar scherp gekijk behaagt wie even klaar durft schouwen, wiens blik niet zal verflauwen door 't las...

Een vogel

poezie
2,2 met 21 stemmen 2.126
...hemel heen Zijn hoog geluid. Een vogel kent geen roem of loon, IJdelheid niet. Dus fluit hij schoon Uit eigen lust. Als vogels zó fluit ik, een dichter, Maak het duister leven lichter, Rusteloos hart gerust.

De wagen

poezie
2,8 met 12 stemmen 1.296
... Kom, de glooiingen geleiden in die eindelijke rust, waar de stilte voor ons beiden stilster wordt van leed en lust - en het diep genot te drinken, van de wereld vrij te zijn.

GEESTIG LIED

poezie
3,6 met 10 stemmen 3.082
...kwijls doen behalen. Och! een bedroefd gemoed En een hart zeer verwoed Van duizend naberouwen Van overdaad en lust, Met een ziel ongerust Heb ik in ’t lest behouwen. Hoe streng breekt mij dit op, Mijn kruifde, krulde kop ...

Overpopulatie

hartenkreet
...en van varken en rund houdt de soortmens zichzelf zonder oormerk intensief vee bigt en kalft dat het een lieve lust is zich talrijk tot vlees om den vleze en werpt zich naar de ratsmodee

Duurzaamheid

netgedicht
3,8 met 5 stemmen 63
...ur of wormen verteerd In een natuurlijk virtuoos gemodelleerd lijf, al eonenlang een belofte van schoonheid en lust rust het naakte skelet het langst

WAARHEEN, WAARHEEN? WAARTOE, WAARTOE?

poezie
3,3 met 7 stemmen 1.184
...ied wordt spelende mijn buit. De vrije wereld zwerf ik door, door hei en wei, langs kant en kust, en tril van lust als ik een jager hoor.

Die ene

netgedicht
...donkere deel Iets wat ik nooit verwachten zou Je dronk veel en veel te veel Alcohol is de vijand niet Ook ik lust wel een glas Maar als je de bodem niet meer ziet Begint de ellende pas Zo'n mooi persoon Zo'n ontzettend liev...
D 5 dec. 2018Lees meer…

Buurt BBQ

snelsonnet
4,5 met 2 stemmen 164
...t best lekker man. Dat varkentje zullen wij eens gaan wassen. Zegt Aboutaleb: “Mij krijg je niet klein, ik lust ze rauw...vooral Pegida-zwijn!”

Gevoel

poezie
2,8 met 23 stemmen 3.680
...zuchten riepen, Toen in 't nog pas ontluikend hart Der driften stormen sliepen. Gij zijt die zucht naar hoger lust Dan van een nietige aarde, Waardoor 'k mij-zelve ben bewust Van een verheev'ner waarde! Gij zijt, 'tgeen m...

De Noordenwind

poezie
3,9 met 8 stemmen 2.272
...en liefde en lachen om mij is, geen zoete stem, geen blik van vrienden-ogen geen weekheid en geen weemoed en geen lust. 'k Wil eenzaam stijgen in de Noordenwind, die in de kille nacht gestadig waait groot en onwetend. Stijge...

Blijvend

hartenkreet
...ering en bankjes in 't plantsoen het meisje dat je daar als eerste hebt gekust en beiden nippend uit het glas van lust. Op vleugels zijn we uit elkaar gegaan en spraken af weer naar de zelfde plaats te gaan, daar is het bij geble...

we kunnen

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 66
...nnen met uitgestrekte rituelen we kunnen onze obsessies uitvinken en samen schreiend het bed bevlekken met de lust die in ons nog telkens de evenaar hervindt we kunnen vechten tegen de grote woorden die ons trachten uit elkaa...
elze17 mei. 2018Lees meer…

Niemand zoals jij

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 143
Jij beredeneert niet als een oude man dat er een verschil is tussen lust en liefde wanneer jij mij uitdaagt ontbreekt mijn verstand in onbezonnen dommelen maar dat zegt niets ove...
mobar17 apr. 2018Lees meer…

mijn rust

hartenkreet
...wij, mijn thuis laat los, laat gaan laat zijn, laat staan leef blij, leef door leef mee, leef vrij nieuw lust, nieuw honk nieuw jij, mijn rust

Ontsproten

netgedicht
...nen in teksten trekken geestelijke voren in bloeiend letterlijk leven ongeacht onspruit zich knoppen markeren lust met weerkerende ogen in welke kleur om ’t even.