inloggen

resultaten voor 'vreugd'


2637 resultaten.
Sorteren op:

Schouwburg-rijmen

poezie
3.1 met 20 stemmen 4.829
... geen ander spel noch koninklijke vonden; Het bootst de wereld na, het ketelt ziel en lijf, Het prikkelt ze tot vreugd of slaat ons zoete wonden; Het toont, in ’t klein begrijp, al ’s mensen ijdelheid, Daar Demokriet om lacht ...

Veni, vidi, vici

netgedicht
5.0 met 2 stemmen 32
nu ik bijna weer de jeugd nader en de jaren achterlaat ervaar ik beter de vreugd in de veelvoud van eenvoud en minder de veelvraat die op de verslavende zuchten van mijn wegen heeft ingewe...

Sterren en rozen

hartenkreet
4.7 met 3 stemmen 203
O die sterren en rozen voor mijn verzen gekozen. Sterren en rozen die de liefde immer weer loven zij het in vreugd zij het in smart de roos geeft haar kleur de ster geeft haar kracht. Aan de hemel bloeien de sterren die m...

Resurrectie ?

netgedicht
Mijn troubadour, mijn heraut, de zon, geestdriftig krijger voor de deugd en louter vreugd van velen, zuiverheid als pas gedorst graan, jeugdigheid uit de simpele eenvoud van het hart, een verlosser...
Pama 5 May. 2019Lees meer…

Genot bindt niet...

poezie
3.0 met 7 stemmen 1.620
...ijpheid traag en vast gespin, spint zich het net der draden die ons in het leven wikklen, met zijn smart en vreugd, dat voor ons wezen tot een eenheid smelt, die onze wereld is en heel de wereld geldt.

Ook als gierig vuur steeds opnieuw elk uur

netgedicht
...aan, zicht herpakkend stil met en zonder dit opstaan met sterke gedachtevlijt en zielvolle waardigheid. Lot, vreugd of kwelling uit de loterij van 't bestaan. krassende krekels horen, tafel bed verbrande huid een vogel die och...

van harte - vandaag gelukkig zijn

netgedicht
...wat was is het verleden die als gast kwam en ging wat nog komt is toekomst beloftevol maar ongewis wat een vreugde dus is het elke dag in het hier en nu met moed te leven wat vandaag ons geeft dat jij de ogen hebben mag ...

Vrolijk leven

poezie
3.5 met 13 stemmen 3.543
...; Een die gelukkig leven wil Moet hoop en vrees verbannen. Zou gij gestaag bekommerd zijn? Zou druk uw vreugd besnoeien? Neen, neen. Verdrijf die boezempijn. Gij woont zo ver niet van de Rijn, Waar muskadellen groeien...

Bedenking op mijn eigen verjaardag

poezie
3.2 met 19 stemmen 7.297
...ast staan op de weg der deugd? Uw gunst en ’s werelds vriendschap derven?... Vaar wel dan, vrede en kalmte en vreugd! Dan slijte ik ik kwijnende al mijn dagen; Dan kruipe ik hijgend naar mijn graf, Want ’s Hemels ongunst weg ...

Als 't kindje komen zal

poezie
3.2 met 4 stemmen 1.393
... 't hoofd, Blijft stil zij turen, tot de rei vervloot. Verwonderd, wijl zij nog niet raden kan 't Gelaat der vreugd, door liefde haar beloofd: Haar eigen kind, nog sluimrend in haar schoot.

Aan einde van de winter

netgedicht
... en koud maar jouw zang doet de ellende wissen vergeten is straks weer het dorre hout je stem blijf ieder in vreugd onthalen verwarmt ons samen met zonnestralen

Jeugd verrast

snelsonnet
4.2 met 5 stemmen 213
Met vreugd zag ik de hedendaagse jeugd massaal op weg naar ’t kale Malieveld gesneld, terwijl de broze ijskap smelt Die...

Ik droom mijn liefde blijer

poezie
3.7 met 10 stemmen 2.953
Ik droom mijn liefde blijer, dat ze niet schreie meer bij elke ontgoocheling en dat ik vreugd –en vriend- verlaten toch voor de mensen van liefde zing. Ik droom mijn liefde sterker, dat ze niet zoeke ...

De Planeet.

poezie
3.8 met 5 stemmen 2.413
... mijn glans-planeet, draag ik een volk van zorgen, toch vindt mij elke morgen tot strenge gang in heldre vreugd gereed. Wat bergt zij, wonder-ster, voor vreemd, gestaltrijk woelen? Kent zij mijn licht bedoelen? E...

De dood van een jaar

poezie
4.2 met 8 stemmen 1.652
...hreien liet, - En sterft gij nu of nooit verdriet Eén traan deed leken: Zeg, kan dat zijn, oud-jaar? O Vreugden-rijk oud-jaar, - Mij gaaft gij onder 't schreien door, Voor 't liefste wat ik ooit verloor, 't Liefst ...

Schitterende starre

poezie
2.6 met 14 stemmen 2.192
... en bezielde Mijn hart, mijn geest, mijn jeugd, ’t Spreidde in mijn blijde woning Gods licht en vrede en vreugd. Het blonk op al mijn wegen Zo vriendlijk en zo zacht, Een zonnetje van zegen, Te morgen en te nacht. ...

Jeugd

poezie
3.7 met 17 stemmen 2.910
... een bevende hand, En gesnoerd met een rozenband - Is dat wel een ruiker te noemen? Een handvol bedrieglijke vreugd, Met een ijdel hart genoten, In de kring der uren besloten - Is dat wel een zalige jeugd?

Zomernacht

poezie
3.9 met 7 stemmen 1.961
...... o, weet ik waaraan ge wel dacht? Doch ik droomde van 't heil aan die boeren beschoren, van hun levende vreugd, in geen weemoed te smoren, en gij spraakt mij, natuur met bedwelmende kracht, uit die golvende zangen van '...

VOETBALMATCH

poezie
4.0 met 24 stemmen 4.160
...taze Op de tribunes elektriese innerlikheid Ongeduld Valt de bijl! ... Aarzelen de spelers? De grootste vreugd is winnen of sterven Psyche: Oprukken oprukken Marsj van het stormbataljon Vooruit vooruit Fatum simfonie ...

LIED

poezie
4.5 met 4 stemmen 1.042
...aartoe neergezet. Maar ik, die de grote trompet niet ken, Zing met een zalig oor Naar de kleine trompet wier vreugd ik ken, En waaraan ik mijn leed verloor. 1926

Het verlaten huis

poezie
...buig ik dan weer het hoofd Achter mijn boeken en ik durf niet spreken Tot haar, schoon ik gedenk aan vroeg're vreugd. En als gevoelloos, werk ik al de dag En zie niet op noch om, omdat ik vrees De grote smart, die 'k zien zal...

SPAARBANK: VRIJ WIJN.

poezie
...een Spaarbank... daar, Vrij Wijn! Mannen! zeg: waar moet ge zijn? Dáar is 't alles pret vandaag, Hier is 't vreugd van daag en morgen; — Hier heeft vrouw noch kind zorgen, Dáar krijgt vrouw en kinderen slaag! Hier een Spaa...

AAN ZEE

poezie
4.0 met 3 stemmen 202
... Herboren Dionysos, Die lente brengt naar Argos. Zij wisten, wachtend voor het water, Haar vreugd van nu, haar dorst naar later, Haar smachten naar bevrediging Een vorm te geven, lieveling En g...

Zingen

poezie
4.0 met 2 stemmen 257
...rtragen Dat uit het bèst zich in de drang Van zoet gezang Met juichen en met klagen: - En iedre toon van vreugd en smart Vindt bron en weerklank in het hart.

Wanklank

poezie
3.5 met 2 stemmen 332
...nhopender roepend Om kracht of de kalmte des doods, Dagelijks vuriger wensend Naar schoonheid, gezondheid en vreugd, Dagelijks ouder en bleker, En verder van blijdschap en jeugd - Ik zit in de bloeiende velden, Die schitt...

Het voorjaar

hartenkreet
Het voorjaar in zicht natuurlijk willen we, de vreugd, ervan plukken. De geur ruiken en het geluk ontvangen. Als ware de zon omhelzen, als de blauwe hemel o...
Dick 7 Mar. 2018Lees meer…

DE VADERLANDSE JONGELING.

poezie
...ets verschriklijks zijn Voor 't laag en laf gemoed: Wen 't vaderland en Vrijheid geldt, Is hij der helden vreugd! o God! dat immer, in mijn ziel, Die hete liefde gloei'! Mijn hart klopp’ nog zijn laatste slag: Voo...

Les

poezie
4.0 met 2 stemmen 333
Men moet de dichters niet veel vreugd vermaken; Laat ze wrang worden tot ze heilzaam zijn, Als kruidendranken die genezend zijn; God geeft hen '...

Lied

gedicht
...lied van bloed en vlees en parelt over dood en wet en zingt van deze dode boom met blinde keel de kleine vreugd van droombeest aan de oeverzoom, van duiker in de waterdeugd en zingt verblind van drift en jeugd e...