inloggen

resultaten voor 'vreugd'


2622 resultaten.
Sorteren op:

Jeugd verrast

snelsonnet
4,5 met 4 stemmen 141
Met vreugd zag ik de hedendaagse jeugd massaal op weg naar ’t kale Malieveld gesneld, terwijl de broze ijskap smelt Die...

Ik droom mijn liefde blijer

poezie
2,9 met 12 stemmen 2.892
Ik droom mijn liefde blijer, dat ze niet schreie meer bij elke ontgoocheling en dat ik vreugd –en vriend- verlaten toch voor de mensen van liefde zing. Ik droom mijn liefde sterker, dat ze niet zoeke ...

De Planeet.

poezie
2,4 met 7 stemmen 2.366
... mijn glans-planeet, draag ik een volk van zorgen, toch vindt mij elke morgen tot strenge gang in heldre vreugd gereed. Wat bergt zij, wonder-ster, voor vreemd, gestaltrijk woelen? Kent zij mijn licht bedoelen? E...

De dood van een jaar

poezie
3,7 met 9 stemmen 1.624
...hreien liet, - En sterft gij nu of nooit verdriet Eén traan deed leken: Zeg, kan dat zijn, oud-jaar? O Vreugden-rijk oud-jaar, - Mij gaaft gij onder 't schreien door, Voor 't liefste wat ik ooit verloor, 't Liefst ...

Schitterende starre

poezie
2,0 met 17 stemmen 2.175
... en bezielde Mijn hart, mijn geest, mijn jeugd, ’t Spreidde in mijn blijde woning Gods licht en vrede en vreugd. Het blonk op al mijn wegen Zo vriendlijk en zo zacht, Een zonnetje van zegen, Te morgen en te nacht. ...

Jeugd

poezie
2,3 met 24 stemmen 2.879
... een bevende hand, En gesnoerd met een rozenband - Is dat wel een ruiker te noemen? Een handvol bedrieglijke vreugd, Met een ijdel hart genoten, In de kring der uren besloten - Is dat wel een zalige jeugd?

Zomernacht

poezie
3,9 met 7 stemmen 1.940
...... o, weet ik waaraan ge wel dacht? Doch ik droomde van 't heil aan die boeren beschoren, van hun levende vreugd, in geen weemoed te smoren, en gij spraakt mij, natuur met bedwelmende kracht, uit die golvende zangen van '...

VOETBALMATCH

poezie
2,9 met 31 stemmen 4.078
...taze Op de tribunes elektriese innerlikheid Ongeduld Valt de bijl! ... Aarzelen de spelers? De grootste vreugd is winnen of sterven Psyche: Oprukken oprukken Marsj van het stormbataljon Vooruit vooruit Fatum simfonie ...

LIED

poezie
4,5 met 4 stemmen 847
...aartoe neergezet. Maar ik, die de grote trompet niet ken, Zing met een zalig oor Naar de kleine trompet wier vreugd ik ken, En waaraan ik mijn leed verloor. 1926

Het verlaten huis

poezie
...buig ik dan weer het hoofd Achter mijn boeken en ik durf niet spreken Tot haar, schoon ik gedenk aan vroeg're vreugd. En als gevoelloos, werk ik al de dag En zie niet op noch om, omdat ik vrees De grote smart, die 'k zien zal...

SPAARBANK: VRIJ WIJN.

poezie
...een Spaarbank... daar, Vrij Wijn! Mannen! zeg: waar moet ge zijn? Dáar is 't alles pret vandaag, Hier is 't vreugd van daag en morgen; — Hier heeft vrouw noch kind zorgen, Dáar krijgt vrouw en kinderen slaag! Hier een Spaa...

AAN ZEE

poezie
4,0 met 3 stemmen 156
... Herboren Dionysos, Die lente brengt naar Argos. Zij wisten, wachtend voor het water, Haar vreugd van nu, haar dorst naar later, Haar smachten naar bevrediging Een vorm te geven, lieveling En g...

Zingen

poezie
4,0 met 2 stemmen 246
...rtragen Dat uit het bèst zich in de drang Van zoet gezang Met juichen en met klagen: - En iedre toon van vreugd en smart Vindt bron en weerklank in het hart.

Wanklank

poezie
3,5 met 2 stemmen 279
...nhopender roepend Om kracht of de kalmte des doods, Dagelijks vuriger wensend Naar schoonheid, gezondheid en vreugd, Dagelijks ouder en bleker, En verder van blijdschap en jeugd - Ik zit in de bloeiende velden, Die schitt...

Het voorjaar

hartenkreet
Het voorjaar in zicht natuurlijk willen we, de vreugd, ervan plukken. De geur ruiken en het geluk ontvangen. Als ware de zon omhelzen, als de blauwe hemel o...
Dick 7 mrt. 2018Lees meer…

DE VADERLANDSE JONGELING.

poezie
...ets verschriklijks zijn Voor 't laag en laf gemoed: Wen 't vaderland en Vrijheid geldt, Is hij der helden vreugd! o God! dat immer, in mijn ziel, Die hete liefde gloei'! Mijn hart klopp’ nog zijn laatste slag: Voo...

Les

poezie
4,0 met 2 stemmen 309
Men moet de dichters niet veel vreugd vermaken; Laat ze wrang worden tot ze heilzaam zijn, Als kruidendranken die genezend zijn; God geeft hen '...

Lied

gedicht
...lied van bloed en vlees en parelt over dood en wet en zingt van deze dode boom met blinde keel de kleine vreugd van droombeest aan de oeverzoom, van duiker in de waterdeugd en zingt verblind van drift en jeugd e...

Wij zullen blijde zijn

poezie
... stem. En heel mijn lijf is 't duizel-ruisend huis en eindloos-wijd verblijf waar Uwe zomerheên als vaarten vreugd door stromen. Want thans is zomer zwaar der daden van Uw Daad, en 'k voel, ik die gelúkkig ben, hoe door de...

De jonge vogel

poezie
... ziel met zang en zachte mijmerij. Ik dacht aan u. Ik denk aan u altijd. Daar ik u liefheb, doet mij 't leven vreugd En aan U heb ik zang en ziel gewijd.

Verdriet (rondeel)

hartenkreet
4,5 met 4 stemmen 217
...en door steeds maar medelijden af te smeken alleen in zwarte dagen wil je een lief teken om op een dag weer je vreugd te beleven men moet zijn verdriet kunnen delen

Een dichter.

poezie
4,5 met 4 stemmen 479
...n hert geniet een dubble liefdebrand. Hij smaakt de min, wanneer zijn meid hem zoete kussen schenkt, de vreugd, wanneer, vol heerlijkheid, het volk zijn zangen zingt. O, dichter zijn is zalig zijn, en warm als zonneg...

Broos geluk

hartenkreet
4,0 met 4 stemmen 336
...n vond. in stille aanbidding kwam je mij omringen je vleugelen waakzaam over mij gespreid mijn hart die zijn vreugd nauwelijks kon bedwingen werd door menige andere bloem benijd. toch ging de zoete kersentijd gauw verzuren e...

Het mooie leven

netgedicht
3,4 met 5 stemmen 312
Soms komen woorden aangewaaid die ‘k zelf niet kan verzinnen; ze spreken over licht en vreugd en oeverloos beminnen. Maar er is ook de pijn, de last, het afscheid van geliefden, de duisternis, het dwa...

Stille waan

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 184
...e streling van de jeugd, onbezonnen schoonheid ver weg van iedere droefheid, lichte dagen en nachten in volle vreugd. Liefste er rest me slechts één baken laat me in uw liefde rustig vertoeven Een “sein zum Töde” tot e...

Eerste Trouw

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.647
...anden, Niets en gaat voor d’ eerste trouw; D’eerste trouw, die leert het minnen, D’eerste trouw is enkel vreugd, D’eerste trouw, die bindt de zinnen, Zij is ’t bloempje van de jeugd. Naar mijn oordeel: twee-maal trouwe...

Eensaamheid.

poezie
3,7 met 3 stemmen 418
...pende velde lê wijd, en wijer die donkere see, wat mij vuurtje en mij van awend skij van die wereld se vreugd en wee; ik weet daar is feest van a'end in menig verligte saal, maar geen een wat mij mis bij die dans...

Roem.

poezie
4,0 met 2 stemmen 224
...ukken! Hij streeft vooruit, hij werkt, hij slaaft, Vertrappelt onder zijne voeten Geluk en vrede en rustige vreugd; Geen arbeid is hem te veel, geen wroeten! Hij leeft om de toekomst!... De arme, o mocht Hij steeds in bego...