inloggen

resultaten voor 'zijn'


52568 resultaten.
Sorteren op:

Kinderhand

gedicht
2,3 met 20 stemmen 16.256
... vingertop, een snee van niets, een net te snel langs grote grassen strijken en wat zich opent is zijn ogenblik. Het lichaam moet gesloten blijven. Zo was het hem beloofd. Maar als de palm plots opengaa...

Genadevol

netgedicht
...og, in deze tijd waar het hart het enige is dat slaat; als in een symbolisch gewelf, in de droom bij volle bewustzijn waarin je veel achterlaat en het gelaat zich ontspant het aldoor moeten verraadt het zijn van die telbare ...

Geaardheid?

netgedicht
...aard, door dezelfde afkomst van lichamelijke erupties uit de moederschoot door een oerkracht in schoonheid zijn gebaard.
Pama22 apr. 2019Lees meer…

Koningshuis Belgie, 'te triestig' te Teuven

hartenkreet
... net als Hare Majesteit Koningin Maxima der Nederlanden, is zij het maatje van haar man Philip, Mathilde en Maxima zijn de intrinsieke majesteiten van de Lage Landen

Onveranderlijk

netgedicht
...kt vurig in de lucht ook het ritme van de vogels bewoog met elkaar vief als mijn diepe zucht de haan kraait zijn kracht kakelgeluiden van de hennen steevast een morgenzandbad warme regen druppelt op mijn koude huid en op...

EMMAUS

netgedicht
...ir, daarbij spelen natuurlijk ook deze verwarrende tijden een rol, als gerucht en waarheid niet te onderscheiden zijn – neem bijvoorbeeld dit: door het stof leek van ver een wandelaar te naderen over de trillende weg en er is r...

Openheid en sterrenstof

netgedicht
Gedachten die ons gevangen houden, zijn bronnen van angst. Illusies over onze eigen vrije wil, zijn hallucinaties. Mensen dienen egocentrische belangen,...

Het vlammend zwaard

netgedicht
...zwaard geheven in de laatste dagen van ons leven zij oordeelt niet maar klieft waar goed en kwaad verbonden zijn in pijn heelt zeer om weer naar rein te schonen ooit zal er weer een nieuw bestaan zijn bezieling ondergaan...

We zijn allemaal samen

snelsonnet
4,5 met 2 stemmen 71
Wie ben je toch om dit te kunnen doen Om willekeurig slachtoffers te maken Jezelf en zoveel anderen te raken Een dode...

HEB MEELIJEN

poezie
3,9 met 11 stemmen 2.534
...om, de essenboom bederven, daaraan het hekken vastgehaakt de bilken sluit, en ‘t vee belemmert, dat zijn vulte zoekt, en voedsel, in de wee. ‘k Zie bomen, die gebonden staan, in ‘s dwingers boze handen...

PAASMORGEN

poezie
3,5 met 17 stemmen 2.877
Hij was het graf al uitgegaan Vóór ik Zijn dood bezoeken kon. Een zwarte leegte in de zon Gaapt de spelonk mij aan. O wát ik hoopte in mijn verdriet, H...

Een beetje gestoord

netgedicht
Ik lig graag wakker denkend aan romantisch met hem, lang en gelukkig ja, ik wil de prinses zijn, ik ken mijn rol maar mijn prins maakt nog fouten en verwijt me Grote Verwachtingen die hij bespot liefst met...
Zywa21 apr. 2019Lees meer…

OPEN DEUR

netgedicht
...ere aardse tijd hebben weten te doorstaan zij mogen hier over van alles en nog wat dromen en het zal van jullie zijn voortaan wees toch onvoorwaardelijk welkom op het allermooiste feest waar geen levend mens ooit eerder is gewe...

Brief aan mijzelf ?

netgedicht
...erscheppende mix bewezen is om tussen regels door, de schoonheid te mogen lezen. van ongemakkelijk vragen die zijn gesteld, dan moet die brief nog worden geschreven , waarbij de antwoorden, - moge die bestaan - nog niet zijn op...
Pama21 apr. 2019Lees meer…

Voorheen bomen

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 34
...ste regen die me schaduw gaven in hete dagen waar ik de vogels in hoorde zingen in lentegroen en najaarskleuren zijn ineens veranderd in een stomp Groenbeheer meneer, werd mij na veel doorverbinden verteld waren ze dan ziek of...

Dolende Julia

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 15
... mijn haar immers lang geleden overgegaan Zij komt zomaar wat bij me spoken voelde mijn eenzaamheid, het samen zijn de afwas doen of het Indisch koken Dan gaat ze weer want ze is bang dat ik boos word en te veel verlang Over...

Kleopatros

netgedicht
...ezen niets dan leegte troffen zij bij die rots des anderendaags de vrouwen die de laatste zeven van zijn woorden hoorden, rouwen onze meester onze dode herder is aan mij verschenen, zoon van een beroemde vader
Luc21 apr. 2019Lees meer…

Klokke Roeland

poezie
4,3 met 13 stemmen 1.788
... groots steeds stom en doods, treurt de oude Reus op ’t Gent van heden. Maar soms hij rilt en eensklaps gilt Zijn bronzen stem door de stede. Toezang Trilt in uw graf, trilt, Gentse helden, Gij, Jan Hyoens, gij, Artevelden...

Spiegels van je ziel...

hartenkreet
1,5 met 2 stemmen 16
... emotie Brengen de emotie over op een ander Zij verleiden, Geven liefde Zij tranen als je hart overloopt. Zij zijn er in het donkerste van de nacht, Op het diepste plekje van de aarde Zij liegen nooit. Zij zijn de spiegels van ...
Bloem20 apr. 2019Lees meer…

De poort

netgedicht
...orden door een monster, is angstaanjagend. Het verleden. Vluchten voor de duivel van de toekomst, is als de dood zijn voor zijn macht. Laten we denken aan de grote David, die moedig op zijn Goliath wacht. Wanneer een angstig m...

Waar?

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 14
Waar is geen honger, leed of pijn? Wil men nog met weinig tevreden zijn? Waar is geen oorlog, geen geweld? Wie helpt nog zonder geld? Waar zwijgt men over een ander spreekt men ...

Op zijn paasbest

netgedicht
zijn wij de uitverkorenen die op zaterdag voor pasen onze naamdag mogen vieren want het aantal heiligen is voortij...

Wetten zijn

gedicht
3,0 met 50 stemmen 17.932
Wetten zijn de strakke lijnen van ijskristallen netten wevend van de dood Leven is in ontduiken van wetten vechtend ont...

In een vriendenrol

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.997
1823 - Elk zoekt Geluk; maar talloos zijn de paden, Waarlangs wij zoekend grafwaarts gaan. De zucht naar Goud, naar Weeld', naar Macht, naar La...

Met de tijd

netgedicht
... het niet merkten hoe ze langzaam langs schoof in al haar facetten en weersomstandigheden al onze humeuren liet zijn onze gekkigheden ze liet ons en nu eer ik alle tijd in al haar eeuwigheid

in Nagoro

netgedicht
...Nagoro haar ogen verdiepen zich in de verte van de vallei beide handen rusten open op haar schoot zijn peinzend hoofd gebogen als hij haar hand licht beroert twee mensen roerloos zij aan zij op het bank...
J.Bakx19 apr. 2019Lees meer…

T. E.Lawrence

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 11
...rijd aanving Tegen de gevreesde Ottomanen Met prins Faisal's onderdanen Was het samenleven in stamverband Op zijn ridderromantische schiereiland En het vriendschappelijk plezier Van een Britse verbindingsofficier Wiens leven...

Haiku 5#2

netgedicht
...ijdloze vloedlijn een golf neemt ze mee. Leefbaar Zonder de mens zou deze wereld absoluut veel leefbaarder zijn.