inloggen

resultaten voor 'Brahman'


45 resultaten.
Sorteren op:

'K weet dat vlak bij me, in 't hart van God gedoken

poezie
3,5 met 87 stemmen 9.871
...at, Was 't diepste van de wereld veel te heilig; Maar 'k weet: daar, waar mijn hart is, is mijn schat; In Brahman is mijn hart: mijn schat is veilig. In dromen ben 'k mijn rijkdom mij bewust; 'K zie, stil, mijn anemonen....

't Is lang geleden

poezie
3,8 met 12 stemmen 1.483
...k hield van hem. Neen, 'k was op hem verliefd. Neen, meer - mijn ideaal van goed en waar. Nu ben ik oud. In Brahman is vergaan Mijn wereld, en ikzelf, grijze brahmaan - Hij had blauwe ogen en mooi donker haar.

Maanopgang

poezie
3,4 met 11 stemmen 1.408
...k hoop, zinkt weg in nacht en zwijgen Mijn klinkend, licht heelal, almachtig stijgen Het gouden weten van mijn Brahmanzijn.

'K weet nog, hoe 'k vaak tegen mijn liefde zei

poezie
3,5 met 17 stemmen 1.670
...je, jij Mijn morgenster, mijn enig aards geluk; Maar kromgeboeid lig 'k onder lange druk Van mensenleed: wie Brahman kent, is vrij. En als 'k op sneeuwige kometen neer- duizel, de helling af van parabool, Of, fonk'lend, ...

En 't is alsof, gekazuifeld met statie

poezie
3,8 met 8 stemmen 1.204
... Totdat mijn ogen, schemerende ekstazen In één gevoel het heelal zien verwazen - O, O, de glorie van mijn Brahmanheid! - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - dit sonnet is het 15e in de cyclus: Bevrijdi...

'k Hoor, hoe met gouden lijst de schilderij

poezie
3,7 met 12 stemmen 1.806
...ken: 'Ik hang in 't niets, zelf niets dan schijn van eiken, van weiden en van wolken, zee en hei; Brahmans gedachte heeft bereikt in mij, wat in uw werklijkheid hij wou bereiken. Met kosmisch Zelfgevo...

ADWAITA II

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 87
...ep onder de Melkweg wordt bewaard, maakt kans dat hem – mits hij Dèr Mouw heeft gelezen – iets van diens Brahman zal worden geopenbaard. * Op dit adres woonde dichter/filosoof, &c. Johan Andreas Dèr Mouw ...

Adwaita

netgedicht
2,0 met 1 stemmen 98
...n levensvisie was dat alles in het universum met elkaar samenhangt en een eenheid vormt. Die eenheid, noemde hij Brahman. Alles is Brahman en Dèr Mouw zelf was Brahman (Een bekend sonnet van hem begint met: ''k Ben Brahman. Maar w...

Omhoog zien naar de zon de waterrozen

poezie
3,6 met 11 stemmen 263
...doorschijnende pilaren De doden: hun zwarte ogengaten staren Boven hun grijns om macabre apotheozen. Naar Brahman's zonlicht bloeien mijn gedachten; Schem'ringen, koel, van zielegronden brachten Rust aan mijn smart om wens...

Van alle dieren houd ik

poezie
3,4 met 16 stemmen 10.723
...erslapte decadent die Barzoi heet. En 't spijt me zo, dat ik me niet vergis en zelfs zo'n stinkend piesbeest Brahman is. -------------------------------- uit: Volledig dichtwerk, 1986.

Pastiche #5

hartenkreet
4,8 met 11 stemmen 319
’k Ben Brahman. Maar we zitten zonder meid. Die uitzendkracht van ons: Ze is ook nooit op tijd. - naar Johan dèr Mouw

Vrij om te geloven

hartenkreet
3,9 met 7 stemmen 674
...om te geloven Boeddha liet de weg zien Ik mediteer voor de waarheid Ik ben vrij om te geloven Ik offer aan Brahman Voor een hoger ik Ik ben vrij om te geloven Ik geloof in mezelf Er is geen God Ik ben vrij om te gelove...

‘k Rij Trabant

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 555
'k Rij Trabant maar dat zeg ik zonder spijt Ik tuf naar huis als eenling door het land 'r Loopt wat koelwater weg, e...

Soms vraag ik nuchter

poezie
3,3 met 15 stemmen 2.300
II 'K dacht vaak te drijven in de Brahmanzee: Maar was 't geen plasje, dat herinn'ring liet Aan wat 'k gelezen had? Of was 't verdriet, Dat schijng...

Soms vraag ik nuchter

poezie
3,7 met 21 stemmen 1.774
I Soms vraag ik nuchter: Is 't misschien een waan, Wanneer ik denk, ik ben Brahman's profeet -? Herleeft in mij, zonder dat 'k zelf het weet, Een zon- en regentov'rende shamaan? Of doe ik aa...

Om één jaar jong te zijn, gaf 'k ziel en God

poezie
4,2 met 11 stemmen 1.770
... boel kapot, Dan met een meid naar bed, en van genot Schreeuwen en schreeuwen doen, een keer of zes: 'K zou Brahman, vond ik Mephistopheles, Zelfs ruilen voor Jehova Zebaoth. En deze wens, die christ'lijkheid verbant En ik ...

'K hoor, hoe met gouden lijst de schilderij

poezie
3,8 met 12 stemmen 1.381
...sta te kijken: Ik hang in 't niets, zelf niets dan schijn van eiken, Van weiden en van wolken, zee en hei; Brahman's gedachte heeft bereikt in mij, Wat in uw werklijkheid hij wou bereiken. Met kosmisch Zelfgevoel zal 'k u v...

't Is lang geleden (11)

poezie
4,0 met 4 stemmen 622
...e Godsgevoel geheven, Aardse gehechtheid heb ik weggedaan; Mijn vleugels zijn weer wit en waard te slaan In Brahman's licht; want wat van slijk bleef kleven, Met blijde tranen heb ik 't weggewreven: Nu mag, nu durf, nu kan, ...

Om één jaar jong te zijn

poezie
3,8 met 4 stemmen 993
...boel kapot, Dan met een meid naar bed, en van genot Schreeuwen en schreeuwen doen, een keer of zes: 'K zou Brahman, vond ik Mephistopheles, Zelfs ruilen voor Jehova Zebaoth. En deze wens, die christ'lijkheid verbant En ik...

Stralig borduursel van kristallen wand

poezie
4,5 met 6 stemmen 782
...omee*; Een waterdroppel is zijn wereldzee, Een korrel zwevend stof zijn vasteland. Klein levend zieltje, in Brahman mij verwant, Eén Wezen deelt zich aan ons beiden mee, Zoals één vuur, één wet, één Gods-Idee In Aldeba...

'k Sta naar 't schitt'rend oranje in 't west te kijken

poezie
4,8 met 5 stemmen 867
...we-regen diepgroene eiken; Aan de ogen, vol topazenglorie, lijken De abelen trilgras van paarse juwelen. Op Brahman, wereldgrond, schijnen de dingen A jour gewerkte scherts: door de openingen Golft onbelemmerd stralende eeuwig...

Vliegende bloem uit glanzen van opaal

poezie
4,3 met 17 stemmen 1.445
...ht, En tussen kleurloze vermolming ligt Uitgedoofd 't brokje zon, onvindbaar-vaal. Wegvlind'rend uit mijn Brahman's wereldvuur, Zweeft in Zijn licht door mijn eigen natuur Mijn ziel, die Hem weerkaatst in poëzie. En loe...

Klein kindje heeft verdriet

poezie
3,9 met 19 stemmen 1.608
...draaiend balletje en 't metaal-geting Leidt-af het kindje, en 't zingt en tikt de maat. Zo zwaait voor mij Brahman door mijn heelal De statig cirkelende zonnebal, En speelt op dondergam'lang de oude wijs. En ik vergeet; ...

I'm Brahman. But we are without a maid

poezie
4,5 met 13 stemmen 1.374
I'm Brahman. But we are without a maid. Around the house there's one thing I can do: I fill the waterjug and have no clue...

Ik hoorde en zag. Zelf kon ik niets dan zwijgen

poezie
3,3 met 17 stemmen 1.339
...ven ligt, Zoals in sprookjes Zondagskind'ren krijgen. En dalen zal ik naar mijn hoogste Zelf, Tot waar het Brahman weeft in stil gewelf Zijn vizionaire werelddraperieën; En mijn getakte Melkweg - 'k zie, hij zweert, Twee...

Ik, die met bossen ruis en, meisje, lach

poezie
4,1 met 13 stemmen 1.483
...t voor blauwe dag, Smijt over de aarde mijn donderchoraal - Jou koos ik, dat je op 't orgel van je taal Eert Brahman, mij en jou, ons beider Bach. Wel juich en klaag ik vaak in liefdelied, Als ver uit splitsing naar eenheidsg...

Wie 't meisje, dat hij liefheeft, aait en kust

poezie
3,6 met 10 stemmen 1.071
...rust. Nu zie je in 't ontzaggelijk koloriet Als ijle schaduw zelfs je grootst verdriet: 'T heilig IK BEN, Brahman in de aardeling, Twee woorden, met 't heelal in evenwicht, Sluit God en wereld in één kring van licht. G...

Zo leek je dan jouw aardse zwaarte lichter

poezie
3,7 met 12 stemmen 1.601
...ch was 't een voorbereiding: Zo moest - vervulling van mijn eerste wijding - 'T kind-in-jou groeien tot mijn Brahmandichter. Getraind in 't lege door je schommeltochten, Kon veilig je in de afgrondelijke krochten Van wanhoo...

Wie mij gevonden heeft, kan niet vergeven

poezie
3,5 met 15 stemmen 1.214
...t, dan dat hij 't toegebrachte leed Misbruikt tot wraak, als vergiff'nis verkleed, Te klein tot oordeel over Brahman's leven, Dat, hier tot Christus, Bach en Kant verheven Zijn diepte in daden, kunst en denken weet, En gind...

Koket? Ik? Denk terug aan de eerste keer

poezie
4,1 met 21 stemmen 1.581
...was niets dan Dat en jij alleen: Wat in je rilde, toen tot ogenblik De oneindigheid zich samentrok, was ik, Brahman, jouw Zelf. En deze drie zijn Een. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - Sonnet XI in de ...