inloggen

resultaten voor 'Jesus'


38 resultaten.
Sorteren op:

Diep in mijn leven is een heiligdom

poezie
3,2 met 17 stemmen 3.493
Diep in mijn leven is een heiligdom Waar niemand toegang vindt, waar mijn gedachten Niet binnen durven gaan. Als ik m...

STOET

poezie
2,7 met 13 stemmen 1.575
Langzaam trekt een blanke stoet door d'heemlen. Jesus eerst, der maagden koning, 't aanzicht lijk de zonne glanzend en de kleedren lijk de sneeuw, en hunne koninginn...

Mijn zoon, mijn eersteling heeft zich een lid beleden

poezie
3,6 met 8 stemmen 2.660
...ELIJKE HERVORMDE GEMEENTE. Mijn zoon, mijn eersteling heeft zich een lid beleden, werd als een lid begroet van Jesus’ Kerk op aard. Heil hem! heil deze dag! met tranen en gebeden ga stille lof en dank in onze ziel gepaard! Ja,...

ANTWOORDE AAN EEN VRIEND

poezie
2,9 met 16 stemmen 3.556
...nder manlijk zij, ende, vriend in vreugd en smerte, heb ik u, zo hebt ge mij. Hebbe God ons boven allen, hebbe Jesus ons getween! Laat al ‘t andre, moet het vallen, ‘t valle! Jesus blijve alleen!

Hij zond de Hond

hartenkreet
1,0 met 2 stemmen 63
...zaam steeds beter begrepen en geliefde moderne hond* *geïnspireerd door R. Kipling‘s gedicht ‘Dog for Jesus

AAN MIJN HEDEN ELFJARIG DOCHTERTJE

poezie
3,6 met 12 stemmen 3.559
..., twaalfjarig maagdelijn! Zij word' niet uitgesteld, maar uitgebracht nog heden: 'ik wil der wereld niet, maar JESUS eigen zijn.' Rebecca, dier kind! die Heiland opgedragen, en in Zijn Kerk op aard door 't doopbad ingelijfd! w...

De voortreffelijkheid der mensheid.

poezie
4,0 met 2 stemmen 383
...de Englenrang ons hoger schijn; Wij, in 't verheerlijkt vlees verrezen, Wij zullen, meer dan zij, gelijk aan Jesus zijn. Hij, die met ons als broedren handelt, Liet ons zijn Woord en Geest te pand, Welaan! zijn voetspoor ...

Jesus de vriend der waarheid.

poezie
3,5 met 2 stemmen 386
...elfs van zijn kruisigers, Eren het zoenbloed. De einden der aarde Vinden genâ. Nog leeft de waarheid! — Jesus beveiligt haar. Geen vrees, geen kluister kerkert haar zegelied. Spotzucht en laster, alles verspilt zich; J...

Aan een beek

poezie
4,0 met 1 stemmen 628
...Door dit gelukkig land. Leid, waterrijke streken, Leid, koel beschaduwd oord, Mij tot de volle beken Van Jesus' liefde voort. Daar ’s lafenis en krachten Voor ’t hart dat Gode leeft; Dat ...

Lief is de Lente

poezie
5,0 met 1 stemmen 428
...ken, gevoelen; Ieder geniet. Alles wordt schoner, Hemel en aarde; Alles wordt nieuw. Lief is de Lente, Jesus' verzoening Balsemt de lucht, Koestrende warmte, Tijdige regens Komen van Hem, 't Aardrijk ontving Hem...

De Inghelicke groete.

poezie
4,0 met 3 stemmen 745
... al Dat vrouwelijk heet, en hier beneven Is gezegend heilig en rein De vrucht dijns lichaams hoog verheven Jesus Christus: dit is certein.

B I D D E N

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.047
...nslucht zijn levenskracht in 't uur des doods, bij dood en hel geducht. Des zondaars eerste stemgeluid, die Jesus valt te voet Bij aller heemlen vreugdgejuich door 't: z i e h ij b i d t! begroet. Tot 's Vaders eer, tot...

Drank

poezie
3,7 met 3 stemmen 3.234
...s de drank van smert en, hij die zijne teugen kloekmoediglijk geniet, hij drinkt onsterflijkheid. Geen een die Jesus ging gevolgzaam op de schreden, of hij dronk deze drank, die eeuwig leven doet. Wee hem die Christen heet en C...

De voortreffelijkheid der mensheid.

poezie
4,0 met 2 stemmen 389
... de Englenrang ons hoger schijn; Wij, in 't verheerlijkt vlees verrezen, Wij zullen, meer dan zij, gelik aan Jesus zijn. Hij, die met ons als broedren handelt, Liet ons zijn Woord en Geest te pand, Welaan! zijn voetspoor ...

't Leed van de winter

poezie
4,5 met 2 stemmen 343
...ning Heerlijk en groot. Dor was het aardrijk; God is gekomen: Alles herleeft. 't Graf is Gods akker: Jesus zal komen; Alles herleeft.

Gebenedijd zijt gij

poezie
4,2 met 5 stemmen 1.722
... en onder al de vrouwen, 't zij wie of waar dat 't zij, eerbiedig aan te schouwen; o Moeder Maagd, die Jesus draagt: eerbiedig aan te schouwen! Gebenedijd zijt gij, voor eeuwen uitverkoren, gij Moeder, ook van mij...

Ontbijt op het terras

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 143
...or je doet het weer wat ben je enig de koffie heet je nipt heel even lenig hoe je naar mijn leesbril kijkt jesus heb ik toch vergeten je viervruchtenkonfituur binnenshuis Vivaldi speelt

Jesus was een Rolling Stone...

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 179
Ik wil hun gif niet proeven want de beloning als ik sterf is te klein begrijpt U wel? reed ...

De bedelaar

poezie
3,1 met 46 stemmen 9.014
...leren, Ik wil dan ook de deugd in arme mensen eren. Die met verachting op hem ziet, Doet naar ‘t bevel van Jesus niet.

Maria

hartenkreet
4,0 met 5 stemmen 1.345
...oen het kind werd geboren hem zacht in je armen gelegd, Zijn Naam stond al vast, lang tevoren, en blij heb je 'Jesus' gezegd. Je hebt Hem in doeken gewonden, dat was men gewoon in die tijd en hebt voor Hem een plaatsje gevond...

Vluchtig

netgedicht
3,8 met 5 stemmen 339
... even konden we lopen op de Vecht gewoon oversteken naar de andere kant van de molens en voelden ons een beetje Jesus ik denk aan het verschil tussen dooien en doden kijk en krijg lucht geen leed voelt lichter
metha12 feb. 2009Lees meer…

Beth

netgedicht
3,9 met 11 stemmen 630
...aar verhitte lijf met sensuele dansrituelen haar publiek bandeloos begeert groots draagt haar stem Bottle of Jesus ik zuip me niet meer klem god, wat een power heeft dat wijf.
Hanny 4 feb. 2009Lees meer…

Jesus Camp

netgedicht
3,7 met 6 stemmen 473
In Jesus Camp riepen de kinderen keihard huilend om de Here Jezus Maar dat werd de Ster dus net iets te knus de werkeli...

Beschermengel

netgedicht
3,8 met 25 stemmen 952
...lsof je me herkende aan het geluid niet aan hoe ik eruit was gaan zien je omhelsde me fluisterde "Jesus Christ" En ik "Hi Sis" tot we gescheiden werden door een body-guard vervuld van zijn plicht

Verraderlijke kus

poezie
3,9 met 13 stemmen 3.538
En Judas tot Jesus komende zeide, Wees gegroet Rabbi; en hij kuste hem. Matth. 26.29. Wat vriendelijker schijn bij vijandeli...

Christus stervende

poezie
3,0 met 8 stemmen 1.862
...e volheid erft; Gestarnten, Engelen, met uwe Hemelrijken; Bewoonderen der Aarde, ei! toeft gij te bezwijken, Nu Jesus vast bezwijkt, nu uwe Koning sterft? Daar hij het leven derft, wil ik het ook gaan derven: Maar hoe hij meerde...

hij plaagt ons hoor

hartenkreet
4,2 met 5 stemmen 718
natuurlijk nam de eerste minister u er tussen met zijn favoriete muziek uit mamma mia*) jesus christ superstar gelooft niemand madonna is uit den boze daarentegen de balalaika bij de balkenende'tjes ...

De stervende christen

poezie
4,4 met 8 stemmen 4.343
...l zelfbetrouwen; Maar gelovig Hem te aanschouwen, Die hier alles heeft verricht, Dit verlicht, dit verlicht! Jesus' bloed, Jesus' bloed, Heeft voor al mijn schuld geboet; Daarop rustig stervend’, nader Ik mijn rechter als ...

Credo

poezie
3,7 met 6 stemmen 5.506
...in God de Vader, Almachtig en volkomen goed, Die hemel, aarde en zee te gader Hun wezen gaf. Ik rust meteen Op Jesus, boven zijn genoten Gezalfd, des Vaders Zoon alleen, Van eeuwigheid uit Hem gesproten, Ons aller Priester, Vors...

onze kerststal

hartenkreet
3,8 met 5 stemmen 2.790
een gefiguurzaagde kerststal schaapjes Maria de kribbe zeven sterren het Kindeke Jesus de herders drie Wijzen van ’t Oosten allemaal in triplex Joseph zat los bovenop met twijgjes mijn pappie g...