inloggen

resultaten voor 'kruis'


1722 resultaten.
Sorteren op:

Tena Lady

snelsonnet
3.0 met 3 stemmen 86
Zie haar eens lachen...kijk haar achterwerk. Zoom in...valt er in `t kruis iets te bespeuren? Welnee geen vlek en ook geen vreemde geuren. Alles is opgeslorpt, is dat niet sterk? Denk ...

FAMILIE, het blijft moeilijk!

hartenkreet
... doch voor hun evangelische bekering ‘Hosanna, kom er in’ tot na hun Evangelische bekering, nog net geen ‘kruisig hem’ maar wel een opgedrongen kruis, een zwaar levenskruis alleen dragend, maar uitdagend met mijn sensiti...

Gebed

poezie
4.3 met 10 stemmen 2.493
...r, geef aan uw onwetend kroost Hetgeen het zelf niet durft, niet weet te vragen! Ik buig mij neer; ik smeek noch kruis, noch troost; Gij, doe naar uw ontfermend welbehagen! Ja, wond of heel; verhef, of druk mij neer: ‘k Aanbid...

Herdenk

netgedicht
De dood speelde een zwarte mars in een toonsoort met een kruis dat zich haakte in het hart dat zich haakt zonder veilig huis herdenk ... hoeveel noten passen in de melod...

Ik herinner en gedenk

netgedicht
...n die soms onverwachts komen, onverplicht dat ene bleke gezicht waar zo van werd gehouden vol vertrouwen. Dat kruis , die gezichten, die markeringen ja dat wat nog spookt soms in gedachtenis, het weten hoe die dagen mistiger wer...

Hammie

netgedicht
...heid kwam nooit aan de pas Zijn hele leven bleef onze hamster wat hij was Het was pas bij het plaatsen van een kruis Onze hamster kwam verder dan ooit van zijn huis Hoewel de vele grond hem goed heeft verwend heeft onze hamster ...

Stabat Mater

poezie
3.9 met 15 stemmen 4.177
Jezus’ nat bekreten moeder Stond bij 't kruis, waar ons Behoeder, Haar beminde zoon, aan hing; En haar docht, terwijl ze steende, Hem betreurde en drukkig ...

Tweespalt

gedicht
2.8 met 37 stemmen 12.874
Ik kan wel knielen en mijn schedel breken, kluizenaar worden of wellicht cipier, het kruis vereren, met gevangnen spreken, in regen lopen om een nachtkwartier, of, als Van Gogh, voor de berooiden preke...

na pasen

hartenkreet
3.0 met 4 stemmen 152
...t zicht bloesem dwarrelt met gewicht van veertjes naar beneden het paasverhaal van wrede spijkers en het kruis ligt weer ver in het verleden

Grandeur van verrijzen

netgedicht
...ch en de geur van bloed venijn en vergelding onze kant op kwam we zagen de man met zijn kroon beladen met kruis onder hoon en spot bijna kapot het waren zijn ogen die uit zijn gebogen gestalte op heldere wijze de ve...

Onze-Lieve-Vrouwenkathedraal, notre dame

netgedicht
... andere dat ene attribuut hier, de doornenkroon. Noem ze iconen, de tijdloze klokkenluiders, een stuk uit het kruis en een van de nagels waarmee Christus gekruisigd zou zijn. Keert tijd het getij ook onze lieve vrouwe om. Sta...

OLD SCHOOL

netgedicht
‘Leeg is het graf der jeugd,’ H. Marsman TEMPEL EN KRUIS (De Dierenriem IX) Zij zijn teruggegaan naar hun verleden, onder stoffig middaglicht in het lokaal. D...

De weg naar Pasen

hartenkreet
4.0 met 3 stemmen 182
...en van een nieuwe lente en een nieuw begin. Zo is ook de Mensenzoon ons voorgegaan op die zware weg naar het kruis door een woestijn van eenzaamheid van boete, vasten en gebed om eeuwig in het land van Licht en liefde te ont...

Opstaan, opstaan, opstaan

hartenkreet
...uw alle mensen, allemachtig, prachtig, krachtig neen het had geen verschil gemaakt even goed was Zij aan het kruis genageld wellicht had Zij over de opstanding anders gedacht maar uiteindelijk had ook Zij niets te vertellen bi...

69 Keer en meer

netgedicht
...aat er pal achterover van. Beha's, kousen en meer verspreid op het slagveld van liefde, de gedachte aan jouw kruis stevig in mijn zinnen gepland, beelden en geuren in mijn geest gebrand : de werkelijkheid in dromen binneng...

Déjà ému

netgedicht
...uw haren zwaaien me friste toe, sirenend zing je, jaja, ik kom, ik kom al! Met genoegen nestel ik mij in jouw kruis dat ik aanraak, schroomvol. Ik verdiep me erin. Lofbloesems spreid ik als een loper neer Rondgeslingerd zaad, h...

Inleg Kruisje

hartenkreet
5.0 met 2 stemmen 84
Volgens de tv reclame lekken alle vrouwen in het kruis en zit er ook nog een luchtje aan. Dit is kleinerend en discriminerend en dus de moeite waard om eens dieper op...

een ordinaire morgen

netgedicht
5.0 met 2 stemmen 21
ik luister naar de fluitketel, sputterend op het gasfornuis. ik praat met mijn vergeelde zetel en tegen het houten kruis. het licht piept door de luiken, de morgen komt stilaan op gang. geur van verse koffie ruiken, twee muggen s...

Een pater

hartenkreet
...atholieke pater Preekte voor mensen in Ulan Bator Maar zijn praatjes waren niet pluis Men bond hem toen aan een kruis Zo viel hij en zijn missie in het water

Duivelskunst

netgedicht
...irtuoos en geniaal, valt zijn mefistomasker nauwelijks te ontwaren – tegen duivelskunst slaat men besmuikt een kruis.

Jezus, wat een scheetje

hartenkreet
...gaat verkondigen, zich toont mens en mondiger dan slaat de sfeer om, je kan het geloven of niet, dan wacht het kruis en niet alleen voor Jezus Christus ik hoor ze denken: zeker ook voor jezelf, Jan Jacob, ja ook voor mezelf "...

Gele hesjes, gele kerstjes

hartenkreet
2.5 met 2 stemmen 137
Wordt het een groene, een witte of een gele kerst? ik zie het al voor me niet alleen het kerstkoor, ook alle kerstke...

Wees een bron

netgedicht
3.0 met 2 stemmen 216
... manier Voor lege, koude handen Bouw een kamer om tot thuis Voor hen die kilte leden Hef je hoofd en sla een kruis En luister naar hun beden Wijs de wegen naar het pad Waar zij weer zullen bloeien Nog een warme woordenscha...

Zorgverzekeraar verlaagt de premie

hartenkreet
...reniging van Zuid Hollandse Gemeenten alhoewel in haar Biblebelt de grootste clientele zit waarvoor de Zoon het kruis heeft gedragen en aan vast gespijkerd is

Bij ziekte zoek je weer troost

hartenkreet
...ronde. En legt zijn helende handen op je neer. En dan denk je plotseling weer aan zijn lijden aan dat ruwhouten kruis. En je roept in het diepst van je ellende ..óh Heer, ..óh Heer kom ook weer bij mij in huis.

Het oude huis

poezie
3.5 met 6 stemmen 1.943
...uis! 'k Voel me in dit mooie huis - niet thuis; Dees wanden spreken niet, 'k Sleep langs de brede trap mijn kruis En stootrig klinkt mijn lied! En toch misschien - 't is wel, 't is wijs, Schoon nu mij 't harte bloedt, D...

Ontevredenen

poezie
2.9 met 8 stemmen 2.881
...agen mooie kleren, Knechten willen bazen zijn. O, als elk maar wilde leren, Dat de Heer geeft kracht naar kruis, De arme zou geen goud begeren, Beedlaars bleven in hun kluis. Zoekt de Zorg niet naar der rijken Warm e...

Schitterend

netgedicht
...ige vonken zitten in jouw haar. Leg je lot niet in mijn handen, jouw wezen is voldoende ... Zegen dan mijn kruis in jouw wijwatervat, versierd ...

De weg naar boven

hartenkreet
...n simpel gebed vraagt men niet om meer; maar denkt men aan het lijden van de heer. Denkt men aan het ruwhouten kruis. In een gebed bij een ieder thuis.

Vakantie

hartenkreet
...trand men weet het wel in ’t zo gastvrije land wees welkom Afro kind weer wappert de bannier waarop een kruis is gehaakt echter iedereen maakt in vakantie vaak plezier