inloggen

resultaten voor 'lijden'


1598 resultaten.
Sorteren op:

Zwemmen

netgedicht
2.8 met 5 stemmen 65
...den En met hem al die mensen in het land Op elke brug en klappend aan de kant Genieten van zijn zelf gezochte lijden En als hij het dan ook niet haalt dit keer Dan moet het volgend jaar natuurlijk wéér. (Misschien omdat ...

Ik geef het toe, ik ben manisch

hartenkreet
...uilen en brullen behandelen me als een lammetje Een manisch lekker lullig lammetje Wat zich ter slachting laat lijden Oh wat kan ik verbaasd zijn Wat een invoelbaarheid heb ik Wat vind ik mensen leuk, aantrekkelijk Aandoenlij...

Ham(let)vraag

netgedicht
Zijn of niet zijn wel of niet wàt is de hamvraag aller vragen is het kommer pijn of kwel knaagt de honger ...
Nemo19 Jun. 2019Lees meer…

Opgeruimd staat netjes, weg met die homo!

hartenkreet
...uthanasieverzoek werd direct ingewilligd ze zouden morgen langs komen om 12 uur exact dan zou ik uit mijn levenslijden verlost worden ondraaglijk lijden een heel lang leven lang aantoonbaar via christelijke hetero familie invo...

DE KOEKOEK ROEPT

hartenkreet
3.3 met 3 stemmen 79
...die hem ooit geriefde en de koekoek roept wat wij ook zouden durven willen maar nee wij wij schrijven ons lijden op in gedichten en laten het verstillen wees een koekoek lucht je hart voor je in ongeuite gevoelens raa...

Veni, vidi, vici

netgedicht
5.0 met 2 stemmen 33
...onnozelheid zal vluchten maar enkel verstild, blijvend in zonlicht baadt en waar uit het onvermijdbare aardse lijden de onthechting zal worden geboren zo stel ik mij de wedergeboorte voor doorheen de duistere werkelijkheid w...

in tijden van verdriet

netgedicht
3.3 met 3 stemmen 17
...acht en bezit om geloof of afkomst over soort van liefde tussen ons mensen in het klein en groot waarom lijden wij leven dat wij vieren kunnen door voor en met elkaar in rust van aanvaarding van wie en wat wij zijn als ...

Stabat Mater

poezie
3.9 met 15 stemmen 4.195
... smarte Van haar vrucht, bij God bemind. Och! wie zou in 't hart niet snijden, Zo hij, in dat deerlijk lijden, Christus' lieve Moeder zag? Och! wie zou zich niet bedroeven, Zag hij 't hart beklemd van schroeven, Om...

Sterfdag van een huwelijk

netgedicht
...lus rente Samen gingen wij door goede tijden genoten, maar vergaten te vechten wij droegen samen pijnlijk lijden leden, maar vergaten ons onderling redelijk te berechten Een illusie is bezegeld de sterfdag geregeld h...

EMMAUS

netgedicht
...e weg en er is reden om meer aandacht aan je omgeving te wijden, want sinds onze meester onder zulk onmenselijk lijden gevonnist werd, is het buitenshuis niet bepaald veiliger. Hij leek een vreemdeling, voelde onze achterdocht, ...

Lagen van lijden

netgedicht
...evoel en heb aldoende in toon een mengeling musicerend beschouwd intens is dan de weg die leidt langs het lijden was als alleen, ik ging er in op, zo gezegd geheel ingevoerd, in trans en ondergeschikt aan de kracht, die ...

HAIKAT

netgedicht
I Ook katten lijden wel eens aan een bad hair day – kotsen die dan uit. II Katten voor het raam bes...

WATERMERK

gedicht
4.1 met 19 stemmen 10.590
... Toen de man in het zand schreef, schreef hij het verleden weg en in zijn gebaar verzamelde hij het spreken en lijden, het zachte zwijgen: dimensie van tederheid je zag het aan de glooiing van zijn rug een vreemd verdriet lag ...

Memorium aan mijn zus, (+ 30-05-1993)

netgedicht
..., In mijn hart van vlees en bloed, hoe kan ik je vergeten, Ik wil naast je gaan en staan bij je strijden, lijden, je sterven, je allerlaatste traan.

Music-Hall 4

poezie
3.4 met 13 stemmen 2.652
...ven draait in snelle farandool Als jij. M'n leven is 'n mozaiek Van schuld en boete, van liefde en haat, Van lijden en verblijden, van latent zijn en van strijden, Van hoop en wanhoop, van eerbied en van smaad. Van m'n leven b...

Rust

hartenkreet
3.3 met 3 stemmen 132
Er is gesproken al waren het enkele woorden veel meer dan een lange rede zeggen kan Ze klonken als harmonieuze akkoo...

zichtbaar onzichtbaar

netgedicht
...eg mis ik steeds toch mijn echte ik nog niemand hoort 's nachts mijn schreeuw in stilte ziet mijn eenzaam lijden achter de glimlach tranen ik ben immers een clown die toch alle dagen lacht dag voor dag zoek ik zo een ar...

Kunt Gij nog wreder slaan!

poezie
3.7 met 9 stemmen 2.134
...og wreder slaan! - mijn God! mijn God! Zie, ik ben sterk en breken zal ik niet, Maar was er één die Gij zó lijden liet, Wijl hij U lief had, boven zielsgenot? En nóg zal ik niet vloeken 't mensbestaan, En 't Leven ...

Overleden lijden...

hartenkreet
...itten, wat van alle mensen samen is. Ophouden met begeren, zodat we in vrede sterven kunnen. De oorzaak van lijden begrijpen, is moedig overlijden, terwijl we nog in leven zijn.

DE LIEFDE OVERTREFT

poezie
3.1 met 15 stemmen 3.197
Het wreedste lijden blij te lijden zonder schuld; De laster, haat en smaad kloekmoedig te verdragen; In ‘t allerliefste leed nog...

Raak me niet aan...

hartenkreet
...etje" "pleurt op" zeg ik als Rotterdammer rauwe rouw laat zich niet leiden rauwe rouw laat zich slecht ‘lijden' en lijden, leiden kan ik heel goed met mezelf ontlaat zich telkenmale in mijn donder door mijn dochter en ...

Sonnet

poezie
3.0 met 17 stemmen 2.929
...ndien 't u lust, mijn leed; Gij zult mij nimmer weer daartegen horen klagen. Mijn ziel, is, om meer kwaad te lijden nu alree; En om te proeven of ik alles kan verdragen, Hebt gij mijn hond gedood, neem ook mijn kat vrij mee.

1%

netgedicht
1.0 met 2 stemmen 152
...jn en stuwt de maxima in Quote 500 tot hoogte die ons kwaad maakt en verwondert? 't Zijn niet de minima, die lijden pijn Er gloren bovenwerelds witte boorden die tot voor kort tot d' onderwereld hoorden

op de kwelder

netgedicht
...e reiger die me beziet vanaf de rijsdam tot aan de in verval geraakte steiger het is de overvloed die het lijden voedt met een onleesbare handschrift wiens tekst mijn mijmering in zwartgallige woorden in herinnering brengt...
elze19 Jan. 2019Lees meer…

GEESTIG LIED

poezie
4.1 met 9 stemmen 3.186
...j mij vol verblijdden, Voorwaar, ‘k heb uur noch tijd Of ellik heeft zijn strijd, Zijn lief, zijn leed, zijn lijden. Al ’tgene dat de liên Ter wereld mogen zien Of immermeer verwerven En wens ik niet zo zeer Als zalig i...

Een lieve groet

netgedicht
4.0 met 3 stemmen 28
...er leek; voor wie ondanks de goede wensen het geen gelukkig jaar toch bleek. Veel groeten voor wie erg moest lijden; een warme wens voor wie alleen en machteloos moest zien te strijden, voor wie de zon zo zelden scheen. Een...

Vaarwel, woorden...

netgedicht
...ssen God en mijzelf inkomen, niet de draden onnodig verwarren, liever een instrument blijven, geen zielsverlies lijden. Jullie zijn de knoop in mijn maag, de deksel op mijn emoties. Ik hoef niet langer als een engel de punt van ...

Zou het wel onopvallend die schaduw zijn

netgedicht
...'n reden dat ik blozend die tijdingen uit leven beschreef. Er zijn al zoveel lui die aan de wreedheid in leven lijden, laat mij stromend schrijven over meer dan deze wenken, in 't zicht van de onontkoombare tijden anderen verbli...

Alles deed pijn

gedicht
2.5 met 564 stemmen 72.470
Alles deed pijn. Twee uur lang in kleren gehesen worden deed pijn. Zijn vrouw zijn deed pijn, lachen deed pijn, grijn...

Valt lijden te sussen hartzeer te blussen

netgedicht
Soms moet je echt leren zwemmen is leven een onstuimige zee zit lang soms even niets mee. Zijn er metershoge golven ...