inloggen

resultaten voor 'lijden'


1591 resultaten.
Sorteren op:

Overleden lijden...

hartenkreet
...itten, wat van alle mensen samen is. Ophouden met begeren, zodat we in vrede kunnen sterven. De oorzaak van lijden begrijpen, is moedig durven overlijden, terwijl we nog in leven zijn.

DE LIEFDE OVERTREFT

poezie
2,7 met 17 stemmen 3.118
Het wreedste lijden blij te lijden zonder schuld; De laster, haat en smaad kloekmoedig te verdragen; In ‘t allerliefste leed nog...

Raak me niet aan...

hartenkreet
...etje" "pleurt op" zeg ik als Rotterdammer rauwe rouw laat zich niet leiden rauwe rouw laat zich slecht ‘lijden' en lijden, leiden kan ik heel goed met mezelf ontlaat zich telkenmale in mijn donder door mijn dochter en ...

Sonnet

poezie
2,1 met 22 stemmen 2.905
...ndien 't u lust, mijn leed; Gij zult mij nimmer weer daartegen horen klagen. Mijn ziel, is, om meer kwaad te lijden nu alree; En om te proeven of ik alles kan verdragen, Hebt gij mijn hond gedood, neem ook mijn kat vrij mee.

1%

netgedicht
1,0 met 2 stemmen 91
...jn en stuwt de maxima in Quote 500 tot hoogte die ons kwaad maakt en verwondert? 't Zijn niet de minima, die lijden pijn Er gloren bovenwerelds witte boorden die tot voor kort tot d' onderwereld hoorden

op de kwelder

netgedicht
...e reiger die me beziet vanaf de rijsdam tot aan de in verval geraakte steiger het is de overvloed die het lijden voedt met een onleesbare handschrift wiens tekst mijn mijmering in zwartgallige woorden in herinnering brengt...
elze19 jan. 2019Lees meer…

GEESTIG LIED

poezie
3,6 met 10 stemmen 2.987
...j mij vol verblijdden, Voorwaar, ‘k heb uur noch tijd Of ellik heeft zijn strijd, Zijn lief, zijn leed, zijn lijden. Al ’tgene dat de liên Ter wereld mogen zien Of immermeer verwerven En wens ik niet zo zeer Als zalig i...

Een lieve groet

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 28
...er leek; voor wie ondanks de goede wensen het geen gelukkig jaar toch bleek. Veel groeten voor wie erg moest lijden; een warme wens voor wie alleen en machteloos moest zien te strijden, voor wie de zon zo zelden scheen. Een...

Vaarwel, woorden...

netgedicht
...ssen God en mijzelf inkomen, niet de draden onnodig verwarren, liever een instrument blijven, geen zielsverlies lijden. Jullie zijn de knoop in mijn maag, de deksel op mijn emoties. Ik hoef niet langer als een engel de punt van ...

Zou het wel onopvallend die schaduw zijn

netgedicht
...'n reden dat ik blozend die tijdingen uit leven beschreef. Er zijn al zoveel lui die aan de wreedheid in leven lijden, laat mij stromend schrijven over meer dan deze wenken, in 't zicht van de onontkoombare tijden anderen verbli...

Alles deed pijn

gedicht
1,1 met 929 stemmen 72.054
Alles deed pijn. Twee uur lang in kleren gehesen worden deed pijn. Zijn vrouw zijn deed pijn, lachen deed pijn, grijn...

Valt lijden te sussen hartzeer te blussen

netgedicht
Soms moet je echt leren zwemmen is leven een onstuimige zee zit lang soms even niets mee. Zijn er metershoge golven ...

Die ene

netgedicht
... KAN kiezen Ik schrijf dit daarom voor ons beiden Lucht mijn hart op het papier Omdat we hier alletwee onder lijden Want je bent niet meer hier Je hebt een plek in mijn hart gereserveerd Ik zal altijd om je geven Want als ...
D 5 dec. 2018Lees meer…

Bij ziekte zoek je weer troost

hartenkreet
...zaalarts iedere dag zijn ronde. En legt zijn helende handen op je neer. En dan denk je plotseling weer aan zijn lijden aan dat ruwhouten kruis. En je roept in het diepst van je ellende ..óh Heer, ..óh Heer kom ook weer bij mij ...

De weg naar boven

hartenkreet
...ermee de weg naar vergeving betreden. In een simpel gebed vraagt men niet om meer; maar denkt men aan het lijden van de heer. Denkt men aan het ruwhouten kruis. In een gebed bij een ieder thuis.

Buona Sera Despair

netgedicht
...na de blow-out van Konrad, Visconti’s lover: “Het ergste is dat ie te jong was om te weten: Zelfs pijn en lijden gaan voorbij” Zelfs pijn en lijden zijn geen partij voor de tijd Zo stappen we moedig verder Het is not do...

Lichtblauw ver

netgedicht
... aan zonde een ongekende boze binnenlaat toch breekt er iets als zijn schip strandt door getijden verwrakt lijden maakt mensen zwak of zou het nog te delven graf de opening zijn naar het betere leven dat de here voor ons zag

XLI - clara - 1927

hartenkreet
...nergie met scrotale compressie voor jonge vrouwen de koe in de kerststal laat zich de eerste tijd gewillig lijden

Wenen

poezie
2,4 met 18 stemmen 3.786
...r 't wegen van de pijn, Niet en kan een trane ontvangen, Wenen en gelukkig zijn! Arme schaap! hoe moet het lijden Door en door zijn herte snijden Daar het blijft in barensnood Van de bittre vrucht ontbloot! Tranen, bi...

Sterveling

netgedicht
...ste van maken Keerzijden van medailles leren kennen Eraan wennen dat jij je broeders hoeder bent Dat pijn en lijden erbij horen, evenals Onbedaarlijk lachen en huilen Dat een mens zich builen valt en al doende Leert en dan ...

Paard & Man

netgedicht
... Maar aan de zeereep zie ik hen een hengst of merrie met kinderlijk gemak berijden ze zullen niet langer lijden als ik vrouw en paard in een adem noem.

Moederschap

poezie
4,0 met 2 stemmen 139
...ht; 't strooit nog bloemen langs het voetpad 'twelk ik vaak met smart betree en vertroost nog als mij 't lijden kluistert aan mijn legerstee. Neem dan met een hart vol liefde 't needrig kinderoffer aan! Laat een oog ...

Dodenherdenking

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 189
...ld en agressie zijn van alle tijden het begint soms met een woord, een handgemeen en het eindigt met het eeuwig lijden.
mobar 4 mei. 2018Lees meer…

Redding

poezie
Redding! zaligend verblijden! Redding! zegen van het lijden, die de borst van vreugd doet slaan; door uw diepe zielontroering, door uw...

Kom, lieve mei.

poezie
...ijs dan jagen in tomeloze zwier. Maar de arme mensen strijden zo fel met hongerpijn, waar mijne broeders lijden kan ik niet lustig zijn. Doch 't geen mij meest doet treuren is Liza's droefenis, ze smacht naar 't b...

Genoeg

hartenkreet
...ie haar vraagt 'waarom' krijgt dat ene antwoord: "daarom" wat is de zin van langer lijden wetend dat het einde gaat komen en je alleen nog maar in je dromen verlost bent van ...

Medeleven

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 88
... heupen jankt en heeft pijn kan amper nog lopen wat is het dan toch fijn dat zo’n wezen pijnloos uit z’n lijden wordt verlost Een oude oma dik negentig blijft op een verlossend einde als van die hond hopen krijgt toch n...
c. ale24 apr. 2018Lees meer…

Onuitgesproken jeugd

netgedicht
3,0 met 4 stemmen 66
...in het driften van zand langs een herfstig strand verzamelde luwte voor een poos als vorst zijn snijden tot lijden koos toch moest ik later kleur bekennen om mijn bescherming daarop in te stellen ik harnaste een onuitge...

Ween aan mijn borst

poezie
...r van elk glorend morgen-glanzen de huiverende minnaar ben... Ween uwe tranen, lange en lijze, die van uw lijden rijk me maakt: straks ziet ge in 't oog des levens-wijzen hoe stééds de wanen-lampe waakt...

Door ontkenning tot geloof

hartenkreet
2,0 met 2 stemmen 62
...een gebed heel spontaan. Ingedachte staan wij bij een ruw houten kruis. Zien wij de mensenzoon voor onze zonden lijden. Hij legt de basis voor de toekomende tijd. Door ontkenning tot geloof kan ieder mens zich van een bitter hart ...