inloggen

tabblad: poezie

110 resultaten.
Sorteren op:

De ezel

poezie
3,5 met 27 stemmen 3.753
Een ezel is een heer met een staart, Die hij van achteren draagt, als een paard. Het verschil tussen ezels en geleerde...

DE LUIAARD

poezie
3,2 met 23 stemmen 2.083
‘Mijn lieve vrouw, wees niet verslagen,’ Sprak op zijn sterfbed luie Piet: ‘Ik word door de engelen ten hemel ge...

De springhengst in de klaverwei

poezie
4,2 met 9 stemmen 1.820
De Springhengst in de klaverwei Is in zijn amourettes vrij, De kater ’s nachts op ’t hellend dak Een gade zich ki...

Aan Klorimene

poezie
3,8 met 8 stemmen 1.930
Toen u mijn zuchten steeds mijn liefde kwamen melden, Die ik herkomstig zwoer uit uw volmaakt gezicht; Toen ik geen go...

Bij de zingende ketel

poezie
3,2 met 11 stemmen 1.990
Wanneer de ketel In 't schemeruur Zacht staat te zingen Op 't glimmend vuur, Dan zweeft de mijm'ring Mij door...

Nieuwerwetse manier van dichten

poezie
2,5 met 6 stemmen 1.329
Een klinkdicht, ja! dat wil ik eens proberen… Het is een sjouw, zo viermaal ’t zelfde rijm! En dat nog wel op dat...

De geroofde haarlok

poezie
3,9 met 17 stemmen 3.340
'k Bad dikwerf om een lok van Agnes schitt'rend haar; Zij weigert. 'k Vraag 't opnieuw als blijk van wederliefde;...

O tempora!

poezie
3,6 met 8 stemmen 2.099
O Piëteit! Van vroeger tijd, Hoever zijt gij te zoeken! Der vaad'ren deugd ging naar de maan, Der vaad're...

Iets geniaal

poezie
3,3 met 11 stemmen 1.783
Iets geniaals heeft toch Piet Prul in ’t eind bedreven, Want wat hij nooit bezat, hij heeft de geest gegeven....

Zaagt ge immermeer?

poezie
3,6 met 10 stemmen 2.250
Zaagt ge immermeer, op d'Oceaan gevaren, Als de avondzon in 't koelend nat verzonk, De zeemeermin zich wieglen op de...

Adam en Eva

poezie
3,0 met 42 stemmen 8.694
Adam en Eva, Die aten samen gort. Adam had een broekje aan En Eva droeg een schort. Als ik mij niet zéér vergis,...

Aan N. Beets

poezie
4,1 met 12 stemmen 4.194
O Beets, wat zijt gij groot! Als God het niet verbood, Dan zou ik u aanbidden… Nu laat ik dat in ’t midden: Toch...

Het breistertje

poezie
3,2 met 10 stemmen 4.467
Mooi Kniertje staat van dag tot dag En breit voor haar deur een kwartiertje: Voor wie dat paar kousen wel wezen mag,...

Geloof en rede

poezie
2,8 met 20 stemmen 3.358
De godsdienst en de wetenschap Die loof ik allebei - De tweede maakt ons wijs en knap En de eerste vroom en blij....

Spleen pour rire

poezie
4,2 met 6 stemmen 2.194
Sophie-Fritz Stuckenberg zu eigen Het meisje dat te Pampelune geboren tans te Honoloeloe woont en in een rode lakko...

De reuzenketel

poezie
3,3 met 19 stemmen 1.523
‘Ja, wat men toch al vreemde dingen in Frankrijk heeft,’ zei stuurman Jaap, ‘Zo zag ik daar eens op een akker e...

De jonge Kloë

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.395
Kloë, zestien jaren oud, Sprak: ik zal de min ontvluchten: Want als men het wel beschouwt, Doen de minnaars niets...

Reken maar

poezie
3,9 met 14 stemmen 2.196
Men lacht om een ruiter met één spoor aan zijn voet. Hij lacht terug en zegt: het is zo ook wel goed, Als ik de ene...

Captatio

poezie
3,6 met 8 stemmen 5.326
Poëten worden oud, de goede met de kwade; De middelmatige met mij; Dit hebben zij gemeen, veel tot hun eigen schade:...

Staaltjes van ijdelheid

poezie
2,8 met 8 stemmen 1.790
Nos poma natamus. Zo hopen dwaze paardevijgen, Die, daar ze in 't stinkend stalvocht staan,...

Het gapen

poezie
5,0 met 1 stemmen 405
De grote beer in 't luchtruim De late maneschijn Een juffrouw met een breikous Een transparant gordijn Een lang verv...

Snedig antwoord

poezie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 231
Een jonge knaap zag een boerinnetje, zo fris Als melk en rozen, op haar blote benen lopen: ‘Meid’, sprak hij, ‘...

Ene kleine zonde.

poezie
4,0 met 2 stemmen 417
Wij zitten soms - mijn lief en ik - Hele avondstonden naast elkander, En praten over een en ander, Doch schuwen t...

ijn voornemen

poezie
5,0 met 2 stemmen 135
'k Weet niet met zekerheid Of ik d' aanstaande nacht Wel zal beleven. Maar zo 'k de nacht beleef, Weet ik met zeke...

Sonnet op een pijp, die ik niet aan kon houwen

poezie
4,0 met 2 stemmen 281
O gouden zon! wiens licht noch nooit is uit gegaan, Maar die gedurig brandt bij ons, of d'antipoden; Gij, die geen zw...

Engelsche Nel

poezie
4,0 met 2 stemmen 615
Jan malde wat met Nel, en 't was wel met haar wil; Nochtans en deed ze niet als roepen: Stil, Jan, stil. Maar Jan k...

Op een zeker mutsenmaakstertje

poezie
3,5 met 2 stemmen 727
Ik zag een meisje mutsjes maken: Zij hield, op hare malse schoot, Een mutsenbol, zo zwaar als lood, Mismaakt van mond...

Achterbalkon

poezie
3,5 met 4 stemmen 673
Het menselijk gelaat - hoe droef mistekend, des morgens in de tram grauw van de nacht, des avonds in de tram grauw afg...