inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

110 resultaten.
Sorteren op:

Iets geniaal

poezie
3,3 met 10 stemmen 1.661
Iets geniaals heeft toch Piet Prul in ’t eind bedreven, Want wat hij nooit bezat, hij heeft de geest gegeven....

Zaagt ge immermeer?

poezie
3,4 met 9 stemmen 2.098
Zaagt ge immermeer, op d'Oceaan gevaren, Als de avondzon in 't koelend nat verzonk, De zeemeermin zich wieglen op de...

Adam en Eva

poezie
3,1 met 30 stemmen 8.076
Adam en Eva, Die aten samen gort. Adam had een broekje aan En Eva droeg een schort. Als ik mij niet zéér vergis,...

Aan N. Beets

poezie
4,1 met 12 stemmen 3.965
O Beets, wat zijt gij groot! Als God het niet verbood, Dan zou ik u aanbidden… Nu laat ik dat in ’t midden: Toch...

Het breistertje

poezie
3,2 met 10 stemmen 4.247
Mooi Kniertje staat van dag tot dag En breit voor haar deur een kwartiertje: Voor wie dat paar kousen wel wezen mag,...

Geloof en rede

poezie
2,9 met 18 stemmen 3.146
De godsdienst en de wetenschap Die loof ik allebei - De tweede maakt ons wijs en knap En de eerste vroom en blij....

Spleen pour rire

poezie
4,2 met 6 stemmen 2.108
Sophie-Fritz Stuckenberg zu eigen Het meisje dat te Pampelune geboren tans te Honoloeloe woont en in een rode lakko...

De reuzenketel

poezie
3,8 met 12 stemmen 1.496
‘Ja, wat men toch al vreemde dingen in Frankrijk heeft,’ zei stuurman Jaap, ‘Zo zag ik daar eens op een akker e...

De jonge Kloë

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.312
Kloë, zestien jaren oud, Sprak: ik zal de min ontvluchten: Want als men het wel beschouwt, Doen de minnaars niets...

Reken maar

poezie
3,6 met 10 stemmen 2.092
Men lacht om een ruiter met één spoor aan zijn voet. Hij lacht terug en zegt: het is zo ook wel goed, Als ik de ene...

Captatio

poezie
3,6 met 8 stemmen 5.182
Poëten worden oud, de goede met de kwade; De middelmatige met mij; Dit hebben zij gemeen, veel tot hun eigen schade:...

Staaltjes van ijdelheid

poezie
2,8 met 8 stemmen 1.766
Nos poma natamus. Zo hopen dwaze paardevijgen, Die, daar ze in 't stinkend stalvocht staan,...

Het gapen

poezie
De grote beer in 't luchtruim De late maneschijn Een juffrouw met een breikous Een transparant gordijn Een lang verv...

Snedig antwoord

poezie
Een jonge knaap zag een boerinnetje, zo fris Als melk en rozen, op haar blote benen lopen: ‘Meid’, sprak hij, ‘...

Ene kleine zonde.

poezie
4,0 met 2 stemmen 383
Wij zitten soms - mijn lief en ik - Hele avondstonden naast elkander, En praten over een en ander, Doch schuwen t...

ijn voornemen

poezie
5,0 met 2 stemmen 123
'k Weet niet met zekerheid Of ik d' aanstaande nacht Wel zal beleven. Maar zo 'k de nacht beleef, Weet ik met zeke...

Sonnet op een pijp, die ik niet aan kon houwen

poezie
O gouden zon! wiens licht noch nooit is uit gegaan, Maar die gedurig brandt bij ons, of d'antipoden; Gij, die geen zw...

Engelsche Nel

poezie
4,0 met 2 stemmen 545
Jan malde wat met Nel, en 't was wel met haar wil; Nochtans en deed ze niet als roepen: Stil, Jan, stil. Maar Jan k...

Op een zeker mutsenmaakstertje

poezie
Ik zag een meisje mutsjes maken: Zij hield, op hare malse schoot, Een mutsenbol, zo zwaar als lood, Mismaakt van mond...

Achterbalkon

poezie
4,0 met 2 stemmen 578
Het menselijk gelaat - hoe droef mistekend, des morgens in de tram grauw van de nacht, des avonds in de tram grauw afg...

Lachen

poezie
Voorwaar, 't schenkt balsem aan 't gemoed, Wanneer het wicht der smarte Zich lenigt in een tranenvloed, Die lucht...

Beproeving

poezie
Helaas! helaas! de wrede smart Wil zelfs geen dichter sparen- Dat moest mijn teder vaderhart Op bitt're wijs erva...

Voor de optimisten

poezie
Gij weet het grote nieuws, en, hoe door ’t nieuwe licht Van Theologen, Filosofen, Economen En andre Omen, Nu eerlan...

Ander beeld

poezie
‘Uw hart, mijn lief, en voelt het geen bewegen?’ zo vroeg eens Hooft, men weet, die vroegre Hooft, die aan de mi...

HET MISVERSTAND

poezie
4,0 met 4 stemmen 758
Een man, door wanhoop aangedreven, Zijn leven zat, Wierp zich in 't stromend nat. Zijn makker sprong hem na en redde...

Civilis

poezie
3,0 met 2 stemmen 944
Wien Neêrland's bloed door d'âren vloeit, van vreemde smetten, En andr' infecties vrij, en die gedwee 's lands wetten...

OPENHARTIGE BEKENTENIS.

poezie
4,0 met 2 stemmen 565
Gesprek. KLAAS. Voor u slechts klopt mijn teder hart, Uwe uitspraak schenkt mij dood of leven. TRIJNTJE. K...