inloggen

tabblad: poezie

68 resultaten.
Sorteren op:

De organist

poezie
3,7 met 9 stemmen 1.552
(fragment) Wat is 't me een zoet genoegen, dat de ervaren hand de toetsen duwt en, over 't juublend elpen blad...

Op het schoon zingen van juffer Appelona Pijnbergs

poezie
3,3 met 17 stemmen 3.592
In 't rijzen van de koele dag, Als ieder nog te slapen lag, Zat Appelona, die ik zag - ‘t Zijn mij geen dromen –...

Muziek

poezie
3,7 met 13 stemmen 3.525
Als 't avond is, avond aan 't strand en de zee, En de hemel aan flarden van goud en van zwart, En de dreunende golve...

Een vaasbeschildering

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.125
Een meisje wiegt en windt zich in de dans Bij 't kwelen van haar zusters dubbelfluit; Hun vreugd verwelkt niet, eeuwi...

Rondelied

poezie
2,8 met 6 stemmen 1.290
Roza, willen wij dansen, dans, Roza, dans, Roza! Vlecht cypressen om uwen hoed....... Wie niet sterft voor zijn l...

Het regende in de stad

poezie
4,1 met 21 stemmen 3.750
Het regende in de stad, toen kwam er wat muziek van straatmuzikanten, die bliezen naar de kanten. Toen voelde ik de...

LIED

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.956
Eens heb ik rouw gedragen Om die ik had bemind; Toen waren al mijn dagen Tot droevigheid gezind. Daarna werd mij i...

De harmonicaspeler

poezie
4,3 met 3 stemmen 351
Gezeten op de drempel van een huis, speelt hij gewichtig, stoer en onbaatzuchtig voor iedereen. Zij, die het vaderhu...

DE EOOLSE HARP

poezie
4,0 met 3 stemmen 665
De eoolse harp ruist in de nacht, Ruist op de toon der treurgezangen; Aandoenlijk als de weke klacht Van 't hartje,...

Vermoeide viool

poezie
3,3 met 3 stemmen 626
Overbeladen door herinnering torst ge, viool, langs ’t late levens-pad, druk en geluk – heel de ervarings-schat:...

Meester-zangers.

poezie
4,0 met 1 stemmen 325
Des morgens, bij het strelend zonnegloren, Stijgt Meester Leeuwerk uit het dromend koren. Hel trillend, fel schettre...

HEBT GIJ TINEL

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.979
Hebt gij Tinel, Edgar Tinel gezien, gezien, gehoord, gesproken? En heeft hij u dat overstoflijk brood van zang en s...

Mijne zangster.

poezie
4,0 met 2 stemmen 521
Wel dartel, zo als meisjes meest, Doch op haar tijd bedaard; Wel zorgloos, maar niet los van geest, En min vrijmoedig...

WOORD-JAZZ OP RUSSIES GEGEVEN

poezie
4,2 met 5 stemmen 1.279
Donkozakken Donkozakken Rogoschin lachen Rogoschin mes Rogoschin mes-lachen...

Cantate

poezie
4,0 met 2 stemmen 446
De nagedachtenis van Joseph Haydn, in de maatschappij Felix Meritis den 25 van sprokkelmaand 1810 gevierd. koor....

Mijn lief is blij

poezie
4,0 met 2 stemmen 862
Mijn lief is blij, zij lacht en zingt En schittert in de zonneschijn; Als zij zó héél mijn leven zingt Kan nooit m...

GEESTELIJKE ZIN OP DE MUZIEKE

poezie
4,0 met 2 stemmen 457
Als had de menigvuldige gedachten Met alle 's mensen begeerlijke krachten 't Verstand gehoorzamen gelieke, En reden...

Nieuwe weg II

poezie
4,8 met 5 stemmen 1.573
Mijn hart is zo Als 'n piano, Die luid klinkt en toch zacht Haar klanken strooit over de mensen, Die langs de venst...

NACHTEGAAL

poezie
3,0 met 2 stemmen 614
Hoor het verheven roepen in het dagen, Nu er de nacht nog is, de geur'ge, zoele, Overal-stille nacht; door 't wellen...

Bij muziek

poezie
2,7 met 7 stemmen 1.023
Muziek, waarbij ik dromend luister, Hoe voert naar vroeger gij terug, En welft U over 't duister Tot koene bogen van...

Het eigen lied

poezie
2,6 met 5 stemmen 700
Ik was een knaap, die alle Joodse dagen Van vasten en van vreugd eerbiedig hield. Zijn dagen veilig voor angstige vra...

De kerk in 't bos.

poezie
2,2 met 4 stemmen 380
(Canon) Kling - klang! Kling - klang! O - ver het woud gal - men de klok-ken als Eng'-len - ge - zang, Vlei...

Danslied

poezie
3,0 met 1 stemmen 779
Zei niet Uw stem: de vogel danst, Het lover danst, de weide danst, De Zon die op het water glanst,...

MUZIEK

poezie
3,6 met 9 stemmen 1.433
De klanken, die u van de vingers vloten, Als droppen rozengeur.......

De Mengelberg concerten

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.177
Holland levert ouwe klare, kaas en varkens en sigaren Holland levert schapen, koeien, boter waar ze nooit mee knoeien...

SCHEMERLIEDJE

poezie
2,7 met 6 stemmen 890
Schemerliedje, tintel-fijn, buiten zilvert maneschijn, buiten staan de bomen te dromen. Sterren beven in ’t...

DOEDELE BOMMELE

poezie
3,0 met 10 stemmen 991
Als de kerels te gare zijn, doedle, bomle, rom, dom, dom... Wat liedje moet er gezongen zijn, doedle, rom, dom, dom?...

FLUITSPEL

poezie
4,0 met 9 stemmen 1.074
Toen heb ik uit holle rieten, Speelman, die ten dans komt noden, Troostend melodie doen vlieten, Want ik weet de gang...

HET VENSTER

poezie
4,6 met 7 stemmen 3.513
Door de drukke straat Voor mijn glazen ruiten Gaat menig, menig gelaat — Menig ziel gaat daarbuiten Voorbij het...