inloggen

tabblad: poezie

68 resultaten.
Sorteren op:

Muziek en poëzie

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.192
Laat de schelle tonen vlieten uit de zangerige keel en als vooglen henenschieten in hun wislend klankgespeel. Wa...

De organist

poezie
3,9 met 7 stemmen 1.478
(fragment) Wat is 't me een zoet genoegen, dat de ervaren hand de toetsen duwt en, over 't juublend elpen blad...

Speelmans-deuntje

poezie
2,8 met 5 stemmen 2.315
Het mildste zonneschijntje Verleent het landschap kleur Noch geur, Als ‘t gulden Rijnsche wijntje, De roemer, dien...

De tarantella

poezie
3,2 met 9 stemmen 2.927
Vier en twintig trappen leiden Ons daar op tot de veranda. Groen- omwingerd, half in lamplicht, Half in maneschijn zi...

Minerva

poezie
3,4 met 9 stemmen 2.378
Minerva vond de veldfluit uit, En speelde ’t eerste lied, Aan d’oever van Permessus vliet Gebukt in ’t jeugdig...

ONBEDUIDENDE POLKA

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.932
Een Arlequin in watergroen versleten roze draagt Colombine de hof is groot de bomen hoog het roodste rood van de ahor...

Melodie

poezie
3,3 met 25 stemmen 9.619
Laat, o lieve, laat Uw blanke vingren langs De toetsen fladdren; En licht. Laat, o lieve, laat De tonen kwelend v...

WALS VAN KWART VOOR MIDDERNACHT

poezie
3,2 met 9 stemmen 2.221
Alsof zij iets zingen ging trilt de luit en de lieve luit achterna hinkepinkt de piano...

HET ORGEL SPEELT...

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.687
Het orgel speelt een heel oud liedje beneden in de stille straat… Ik luister, leg de penne neder, berg in mijn hand...

CHINESE DANS

poezie
3,7 met 12 stemmen 4.040
Door tromdonder bliksmen cymbelslagen. Zij, naakt omwaad door een roodzijden lap, Golft onder de storm van doffe toonv...

JAPANSE DANSERES

poezie
3,7 met 10 stemmen 3.987
Zij was zo tenger dat het wijd gewaad Haar eerder hulpeloos dan groter maakte, Zo kinderlijk alsof het smal gelaat On...

Werking der muziek

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.475
Wat is mijn hart toch, Wanneer gij, o klanken, Mij met geluid overspuit Uwer spranken? - Is het een gaarde, Waar...

GALM EN NAGALM

poezie
3,2 met 13 stemmen 4.520
Uit een ver verschiet, ...Uit een ver verschiet, Klinkt mij een toon: ’t Is een vrolijk lied,...

Eens danste ik in een Csárda

poezie
3,4 met 14 stemmen 2.344
Aan Sebestyén Eens danste ik in een Csárda, Op de Puszta te Hortobágy. De muziek klonk wild, mijn harts...

Benedictus

poezie
3,1 met 9 stemmen 2.000
Gezegend, die de rozen doet Onder Uw lach ontluiken Aan de verbolgen struiken In glans van sneeuw en bloed. Gezege...

Sanctus

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.579
Gij hebt de geselende regen Gedreven door het dorrend lof. Tot vaste vloet ligt 't mulle stof Gebonden langs de hete...

Credo

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.370
Uw handen lieten ‘t leven stuiven Gelijk een bloem het gulden meel. En kinderen ontloken, heel Zijig en roze als du...

Gloria

poezie
2,7 met 12 stemmen 2.067
Nu is de lucht zo teder groen Als 't ritselen der vroege lente. Knapen plantten hun blanke tenten In schaduw van het...

Kyrie

poezie
3,4 met 11 stemmen 1.940
De bloemen dringen om U samen: De rozen koninklijk en rein In rode zijde en wit satijn, Edel van stam en hoog van nam...

Introïtus (Ps. 4:7)

poezie
2,6 met 10 stemmen 1.833
De knoppen der kastanjes kleven, De struiken schieten kreuklig uit, En ’t glimmend rijs, dat nog niet spruit, Staat...

DE MUZIEK

poezie
3,6 met 14 stemmen 2.035
Toen de vraag-krullen der cello's trager bewogen en het hoofd van de violist afstierf - laag en lager - op het gevo...

DE SCHALMEI

poezie
3,8 met 17 stemmen 2.813
Zeven zonen had moeder: Allen heetten Peter, Behalve Wanjka die Iwan heette. Allen konden werken: Eén was geitenh...

Op het schoon zingen van juffer Appelona Pijnbergs

poezie
3,2 met 16 stemmen 3.514
In 't rijzen van de koele dag, Als ieder nog te slapen lag, Zat Appelona, die ik zag - ‘t Zijn mij geen dromen –...

Muziek en poëzie

poezie
3,6 met 11 stemmen 2.916
Laat de schelle tonen vlieten uit de zangerige keel en als vooglen henenschieten in hun wislend klankgespeel. Want d...

Zingen

poezie
4,1 met 23 stemmen 2.333
Zingen, lief, zich belijden In de naakte heimlijkheid Waar de goden zelf in schrijden Door de godenloze tijden Enkel...

De Nachtegaal

poezie
4,3 met 11 stemmen 2.127
Daar school een nachtegaal in 't groen Het was in de Mei! En hij zong zo zoet in ’t loof-festoen, Het was in de Me...

Dorpsdans

poezie
3,2 met 14 stemmen 2.589
De vedel zingt, waar roos en wingerd-ranken Verliefd omhelzen 't huis des akkermans, En gloeien in de avond-purper-gla...

't Geuzenvendel op de Thuismars

poezie
3,6 met 33 stemmen 2.985
Zij kwamen na jaren uit Brabant weerom Met vliegend vaandel en slaande trom, En zagen de zon bij het zinken Op 't...

Eoolse* harp

poezie
3,6 met 21 stemmen 2.673
Dank dat ik mocht spreken, Eer het grote zwijgen komt, Eer mijn stem zal breken En mijn woord verstomt. Als de han...

Music Hall 2

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.824
Nu rinkelt schel De elektrieke bel En scheurt de vrede van den avond Tot één rinkelende wond Van bange blijheid....