inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

41 resultaten.
Sorteren op:

Dat heertje...

poezie
3.2 met 31 stemmen 5.477
Dat heertje met zijn witte das Was eertijds een minnezanger; Doch sinds het die witte das aanheeft, Minnedicht hij...

Drukker

poezie
3.1 met 16 stemmen 3.466
Mijn drukker leeft in droeve druk; Want 't drukken drukt hem weinig druk: 't Waar geen bedrukte drukker, Viel 't d...

AKKERLEVEN

poezie
3.9 met 17 stemmen 2.737
aan de here mr. KORNELIS 's GRAVEZANDE, rechtsgeleerde. Hoe genoeglijk rolt het leven Des geruste Landmans heen, D...

De Planten

poezie
3.4 met 14 stemmen 2.395
Des morgens als de dauw zijn vocht'ge wade nog om de perken toegevouwen houdt, staat reeds de hovenier met noeste spa...

GEBED TE WAALWIJK

poezie
3.5 met 15 stemmen 2.721
O Christus met Uw zacht gelaat, Maria, die daarneven staat, Wil U tot ons bezinnen. Gij, die de hemel overziet, Van...

Kijkje in het Leven.

poezie
3.8 met 13 stemmen 3.623
Vlak over mijn deur komt de lijkkoets thuis. Daar stalt hij, de sombere wagen! Hij bracht er weer een naar zijn laat...

Een ploeger

poezie
3.1 met 17 stemmen 1.913
Ik zag een ploeger in het morgenrood met vaste stappen gaand achter zijn paard over het braakland, volgend heel bedaar...

In de haven.

poezie
4.0 met 2 stemmen 235
Een scheepje in de haven landt Gevuld met specerijen; En menig flinke, jonge kwant Met buidels, vol tot aan de ra...

Een dichter.

poezie
4.5 met 4 stemmen 489
Geen kroon bevlekt zijn machtig hoofd. geen scepter houdt zijn hand; hij wordt nochtans geliefd, geloofd, in 't scho...

De drie ambachten.

poezie
4.3 met 3 stemmen 1.144
Een zekere iemand kwam bij zekre Predikant, (Ik meen 't was in Zuid-Beveland.) Die hij zeer nedrig bad aan hem een gi...

Overwerk

poezie
4.5 met 2 stemmen 263
In het bleke ochtendgloren Stapelt Dora nachtclubstoelen, Want dat doet ze van tevoren Omdat ze de vloer moet spoe...

LIED VOOR DE BRIEVENRIJDER

poezie
4.3 met 3 stemmen 800
'k Zie, hoe gij angstig op mij wacht, En van verlangen brandt; Ja, 'k geef uw handel klem en kracht, 0 kloeke specu...

De boswachter

poezie
En 't is vroeg in de morgen: de hemel is blauw, in 't mollige gras schittert peerlende dauw, op stammen en blâren...

Het melkmeisje.

poezie
Wijs: 'k Ben een Amsterdams matroosje Ja de dag is weer aan 't dagen, 'k Hoor 't aan kraaien van de haan, '...

Uit de arbeid komt voort de bloedige strijd

poezie
4.5 met 2 stemmen 953
Uit de arbeid komt voort de bloedige strijd. De arbeid is 't die doet de stromen bloed Om de aarde vloeien. In rode...

De beste huisvrouw

poezie
3.5 met 2 stemmen 285
De beste huisvrouw, die bestaat, Is zeker - waar op markt en straat Geen mens van weet, geen mens van praat....

Zwaar

poezie
Voor een lange voermanswagen, volgeladen met kareel, wordt een hooggebouwde hengst gespannen in zijn sterk gareel....

Een Burgerjongen.

poezie
4.5 met 2 stemmen 225
'Mijn knaap van vijftien jaren Wat zal hij doen Met goed fatsoen?’... Ik denk, hij kon gaan varen! De zee is...

DIE OSSEWA

poezie
5.0 met 2 stemmen 492
Die osse stap aan deur die stowwe, geduldig, gedienstig, gedwee; die jukke, al drukkend hun skowwe - hul dra dit getr...

De bruggenbouwer

poezie
4.7 met 3 stemmen 732
Hij spant Van kant tot overkant Al heen en al terug De brug.   Hij bindt En wint en overwint De wal en overwal...

Mijnwerkers

poezie
4.3 met 3 stemmen 768
Zij dalen zwijgend in de don'kre grond, Met bleke lippen en verflensende ogen, Vervloekend de hardvochtig-valse logen...

En zie, 't is lente!

poezie
4.0 met 3 stemmen 450
----------------------------------------- En zie, 't is lente! - Nevens 't kerkhof Ligt de akker glanzend in 't vers...

ZANDSCHIPPERS

poezie
4.2 met 4 stemmen 597
In 't donkre schipje wroeten de paren, de vader en moeder het kind met kind de bruine wroeters die 't zand vervaren...

DE WIEDSTERKENS

poezie
3.0 met 4 stemmen 1.471
Onz’ kerels hebben ‘t zaad gezaaid In Vlaamse grond. Maar voor dat d’oogst zal afgemaaid, Zo goudig blond, Beh...

DE KABOUTERMANNETJES

poezie
3.2 met 8 stemmen 831
Heb je ooit van de tijd der Kabouters gehoord? Dat was toen een leventje - één in z'n soort! Bij voorbeeld: een kne...

De ploegers

poezie
3.0 met 2 stemmen 409
De trotse paarden trekken het glimmend ijzer door den grond en doen met kluiten, mals en rond, de akker zich bedekken...

Barbiersmijmering

poezie
3.3 met 3 stemmen 718
Mijn leven is een molen, En ik ben 't molenpaard. Mijn wapen is het scheermes, Mijn glorie is de baard. 't Is iedre...

DE VIER KAMERADEN

poezie
3.0 met 4 stemmen 513
Ik zit aan mijn tafel in de werkersbuurt de lucht is grauw, het licht is stil, dood-grijs: wat kinders en een orgel kl...