inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

41 resultaten.
Sorteren op:

Het naaimeisje

poezie
3,0 met 14 stemmen 5.808
'k Heb mijn poppen weg gedaan, 'k Heb mijn speelgoed weggegeven; 'k Moet nu als een vrijster leven, Want ik zal...

Morgendeuntje

poezie
3,9 met 11 stemmen 1.682
't Daget over dorp en land, heel het oosten laait en brandt, de bedauwde weiden domen, wolkskens hangen in de bomen,...

Zoals de maaiers 's avonds huiswaarts gaan

poezie
3,1 met 15 stemmen 2.711
Zoals de maaiers 's avonds huiswaarts gaan, verzadigd krachtig, in het hoog gezag des avonds met in 't oog vierkant...

De schuiten hebben de dag volbracht.

poezie
3,5 met 8 stemmen 1.167
De schuiten hebben de dag volbracht. Zij drijven terug naar de goede haven. Achter de kim ligt de zon begraven on...

De keiklopper

poezie
3,3 met 11 stemmen 1.380
De zak op de gekromde rug, de kleren ontnaaid, gescheurd, en haar nog baard gekamd, staat, naast een steenhoop, vlak i...

Dat heertje...

poezie
3,2 met 31 stemmen 5.558
Dat heertje met zijn witte das Was eertijds een minnezanger; Doch sinds het die witte das aanheeft, Minnedicht hij...

Drukker

poezie
3,1 met 16 stemmen 3.551
Mijn drukker leeft in droeve druk; Want 't drukken drukt hem weinig druk: 't Waar geen bedrukte drukker, Viel 't d...

AKKERLEVEN

poezie
3,9 met 17 stemmen 2.767
aan de here mr. KORNELIS 's GRAVEZANDE, rechtsgeleerde. Hoe genoeglijk rolt het leven Des geruste Landmans heen, D...

De Planten

poezie
3,4 met 14 stemmen 2.417
Des morgens als de dauw zijn vocht'ge wade nog om de perken toegevouwen houdt, staat reeds de hovenier met noeste spa...

GEBED TE WAALWIJK

poezie
3,5 met 15 stemmen 2.737
O Christus met Uw zacht gelaat, Maria, die daarneven staat, Wil U tot ons bezinnen. Gij, die de hemel overziet, Van...

Kijkje in het Leven.

poezie
3,8 met 13 stemmen 3.637
Vlak over mijn deur komt de lijkkoets thuis. Daar stalt hij, de sombere wagen! Hij bracht er weer een naar zijn laat...

Een ploeger

poezie
3,1 met 17 stemmen 1.922
Ik zag een ploeger in het morgenrood met vaste stappen gaand achter zijn paard over het braakland, volgend heel bedaar...

In de haven.

poezie
4,0 met 2 stemmen 236
Een scheepje in de haven landt Gevuld met specerijen; En menig flinke, jonge kwant Met buidels, vol tot aan de ra...

Een dichter.

poezie
4,5 met 4 stemmen 500
Geen kroon bevlekt zijn machtig hoofd. geen scepter houdt zijn hand; hij wordt nochtans geliefd, geloofd, in 't scho...

De drie ambachten.

poezie
4,3 met 3 stemmen 1.162
Een zekere iemand kwam bij zekre Predikant, (Ik meen 't was in Zuid-Beveland.) Die hij zeer nedrig bad aan hem een gi...

Overwerk

poezie
4,5 met 2 stemmen 267
In het bleke ochtendgloren Stapelt Dora nachtclubstoelen, Want dat doet ze van tevoren Omdat ze de vloer moet spoe...

LIED VOOR DE BRIEVENRIJDER

poezie
4,3 met 3 stemmen 862
'k Zie, hoe gij angstig op mij wacht, En van verlangen brandt; Ja, 'k geef uw handel klem en kracht, 0 kloeke specu...

De boswachter

poezie
En 't is vroeg in de morgen: de hemel is blauw, in 't mollige gras schittert peerlende dauw, op stammen en blâren...

Het melkmeisje.

poezie
Wijs: 'k Ben een Amsterdams matroosje Ja de dag is weer aan 't dagen, 'k Hoor 't aan kraaien van de haan, '...

Uit de arbeid komt voort de bloedige strijd

poezie
4,5 met 2 stemmen 965
Uit de arbeid komt voort de bloedige strijd. De arbeid is 't die doet de stromen bloed Om de aarde vloeien. In rode...

De beste huisvrouw

poezie
3,5 met 2 stemmen 285
De beste huisvrouw, die bestaat, Is zeker - waar op markt en straat Geen mens van weet, geen mens van praat....

Zwaar

poezie
Voor een lange voermanswagen, volgeladen met kareel, wordt een hooggebouwde hengst gespannen in zijn sterk gareel....

Een Burgerjongen.

poezie
4,5 met 2 stemmen 226
'Mijn knaap van vijftien jaren Wat zal hij doen Met goed fatsoen?’... Ik denk, hij kon gaan varen! De zee is...

DIE OSSEWA

poezie
5,0 met 2 stemmen 492
Die osse stap aan deur die stowwe, geduldig, gedienstig, gedwee; die jukke, al drukkend hun skowwe - hul dra dit getr...

De bruggenbouwer

poezie
4,7 met 3 stemmen 738
Hij spant Van kant tot overkant Al heen en al terug De brug.   Hij bindt En wint en overwint De wal en overwal...

Mijnwerkers

poezie
4,3 met 3 stemmen 792
Zij dalen zwijgend in de don'kre grond, Met bleke lippen en verflensende ogen, Vervloekend de hardvochtig-valse logen...

En zie, 't is lente!

poezie
4,0 met 3 stemmen 456
----------------------------------------- En zie, 't is lente! - Nevens 't kerkhof Ligt de akker glanzend in 't vers...

ZANDSCHIPPERS

poezie
4,2 met 4 stemmen 601
In 't donkre schipje wroeten de paren, de vader en moeder het kind met kind de bruine wroeters die 't zand vervaren...