inloggen

resultaten voor 'baar'


939 resultaten.
Sorteren op:

Maatstaf?

netgedicht
5,0 met 4 stemmen 36
...et eindig, zoals ze vroeger leefden, zijn de overlevenden van nu, hun schaduw gisteren vergeten, we dragen de baar naar eigen inzicht, en zonder het te weten, schijnt de zon in ieders draf, de dood als maatstaf wordt geme...
Pama12 mrt. 2020Lees meer…

GEBORGEN

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 30
...lder en klaar hier voel ik wat zich over mij ontfermd hier klopt een moederhart die mij ervaart als waardevolste baar hier voel ik nog geen zorgen voorafgaand aan het echte leven hier voel ik me thuis hier weet ik mij geborgen ...

Groot verlangen,

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 24
...een handjes tastend uit te steken, geen glimlach doet de harten troosten en waar de lichtste adem breekt, rouw-baar rouwen in een ademnood, groot verlangen naar de oerzee van de moederschoot.
Pama 1 sep. 2019Lees meer…

Voor Gilles

gedicht
2,1 met 383 stemmen 64.913
...Leeuw. Alle, althans de meeste mensen, verhelderen dan hun vensters met een soort waxinelichtjes, uit dank 'baar'heid en toen en niet anders ben je geboren. Ik wist niet wat me overkwam, hoewel het verhaal al wel eens gehoo...

Zij: Ankie Broekers- Knol en het glazen plafond

hartenkreet
1,0 met 1 stemmen 42
... vrouwen nou daarna verbruizenen ze dat plafond zelfs als het niet van glas is, zelfs van staal hun primaire baar-taak is afgesloten daar zal geen kind mee zitten, meer inzitten en afhankelijk van een zekere overgangsduur ga...

Ongebroken wit?

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 13
Het kleurde alles wit onaantastbaar, z’n hopeloze strijd tegen elk kleurloos tijdsbederf met een zelfde spiegelbeeld maar altijd in het voorste...
Pama15 jan. 2019Lees meer…

STILTE

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.402
...de kamp vervangen der elementen met elkaar, en stil was ’t strand, waarop de vloed wies me nauwlijks opgezette baar. Mij dacht, geen dag was immer schoner, geen gouden zonneschijf bescheen met rijker stralen ooit te voren he...

Plaatsbepaling

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 51
...n die ons toeschijnen zonder die kans op die zonnesteek na de regenpijn. Zijn plaats is altijd warmend betrouw- baar; nimmer gebonden aan de nattigheid van een waterige schijn.

Epische poëzie "Julius "

netgedicht
3,9 met 7 stemmen 140
...t sta ik aan het begin van mijn leven vanochtend na het ontwaken werd ik uit mijn nest gedreven gelijk al openbaarde zich het licht ik bezat de gave vooruit te kijken vrijwel direct ontstond er een gedicht daarin groeide de toe...

Verlangen.

poezie
4,0 met 1 stemmen 423
... haar liefste niet dalen tot haar... - In de nachtlijke stilt' van mijn dromen Stijgt mijn ziel met de ziedende baar. Doch al rijze ook mijn zwellend verlangen, Als de wellende golven der zee, En al stapele ik zangen op zang...

En weer: zo'n kaart

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 384
...t. 'k Heb wat met die randjes-post alsof me dat een dag van m'n leven kost dus van de week loop ik achter je baar beloofde je te lachen dus doe ik dat maar. Je zei: ik heb een prachtig leven gehad dus daar doe 'k het mee, j...

De weduwe te Naïn.

poezie
4,5 met 2 stemmen 485
...t wenen. Men slaat het windsels om, en voert het henen. De droeve volgt, op waggelende benen, Haars lievlings baar. Zij strompelt mee ter stadspoorte uit, en teder Staart nu haar blik op 't dierbaar lijk, dan weder Bedroef...

MOMENT SENTIMENTAL

gedicht
4,6 met 5 stemmen 5.454
Mijn kleine moeder met je rode haar, Eens werd je ginds in een zwart graf gelegd, Een dominee heeft, galmend, aan de baar Enkele verzen uit Godswoord gezegd. Ik was een kind van nog geen veertien jaar; Hoe zwaar viel het verbitterde...

Uitvaart.

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.187
... Breng aàn uw kransen Van schone gedachten En daden; laat glansen Wat ge onder hem wrocht als hulde op zijn baar; Zacht roeme Uw mond zijne weldaân; elk woord zij een bloeme Voor 't dode Jaar. De middernacht laat hoo...

kwets-baar

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 85
...n eeuwigheid De dood die IS zaait angst Vliegtuigen keren terug zonder dromen De zon achtergelaten op een kwetsbaar strand Tegelijk een stille straat in een rustig dorp Een egel roerloos langs de kant van de weg Geveld door sn...

Voorgoed

gedicht
4,2 met 15 stemmen 13.786
...wenk dat wij ons onsterflijk waanden, en zijn niet dan elkanders nabestaanden; het bed is ons niet nader dan de baar. Geen troost valt aan het najaar te ontlenen, de bladeren verworden in de goot en de gelieven zijn voorgoed...

Taal van passages

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 105
...paden scharrelen schamel en pover over het reliëf van verkruimelde jaren uit deze aarde graaf ik levenden op baar kwaal en bekommernis en begraaf er dierbare doden.

Amazing Grace

netgedicht
3,8 met 5 stemmen 173
...n een bestek van pak weg zestien jaar. Voor mij evenzovele kerkhofvaarten met steeds de zelfde deun rondom de baar. Ze volgden alle dertien één parcours daarin verschilden ze niet van elkaar: Zodra een ieder van zijn zitpl...

Meeuwen.

poezie
3,8 met 5 stemmen 518
Witte zon op zee en zeilen. 't Water ruist en meeuwen keilen. Gevleugeld schuim, de baar onttrokken, vliegen ze in 't ruim, en vlokken. Een tuimelvlucht! Als zwaluwen zere, en zonder gerucht, ...

Jonge dode.

poezie
4,2 met 4 stemmen 923
Waarom, als stille Dood jonge ogen sluit, Staan wij verslagen, buigend om de baar Met wening droeviger, alsof dit waar Smart die elke andre smart in zich besluit? Als stonden wij op blijde ...

middel baar

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 87
...bodemloos de put voorbij en blij draait zij zich terug ja ze is oud; ze draagt de dag op handen en met flair gebaart ze, dat het mag wis en waarachtig blijft het fout haar jonge kant nog te belichten, maar alla- ze is er nog ...

Waarom uw blik...

poezie
4,3 met 3 stemmen 304
... streven? De geest ontgoocheld, 't hart gewond! Uw leven is de kalme vloed, die zeewaarts helt met zachte baar: mijn leven is de zwarte vloed, die negenmaal de hel omkronkelt en wegvloeit... ik en weet niet waar... Waa...

fellatio

netgedicht
2,6 met 5 stemmen 560
...woorden In de schaduw van de schutting telt zij het geld en bergt het onverschillig in haar netkous. Zij knoopt baar bloes los met de grote bloemen en maakt haar borsten bloot die zwaar zijn en met grote slappe tepels. Ontritst z...

Winterlaan.

poezie
4,0 met 2 stemmen 479
Hoe lijkwit ligt de rechte winterlaan, Waar zwarte bomen, in verstijfd gebaar Van stroeve droefheid, strekken naar de klaar- Kristallen hemel de arme', als riepen ze aan De oktoberzon, d...

BESPIEGELING BIJ ENE AVONDSTOND.

poezie
4,5 met 2 stemmen 895
... de effen hemel In telkens bleker stralen kwijnt, Denk ik de jaren, die verdwenen Als de eeuwig voortgestuwde baar En tranen zwellen in mijne ogen, En treurig eenzaam zit ik daar. 't Wordt alles scheemring om mij henen, E...

O, zalige nachten.

poezie
4,7 met 3 stemmen 417
...dwalende sterren zijn de ogen van haar, Als sprankels der zonne mijne ogen; Haar boezem gelijkt aan de rollende baar, Mijn borst is als 't onweer bewogen. Nu heb ik de bane des hemels ontdekt, De bane der zoetste vermaken; ...

Grootvaders klacht, bij de dood van zijn kleinzoon.

poezie
4,0 met 2 stemmen 477
Daar ligt hij op de baar, Ach, nog geen negen jaar! En de afgeleefde staf Geleidt de jeugd naar 't graf. O God! hoed mij voor 't...

Rouwzang

poezie
4,0 met 2 stemmen 432
...rsd vertrek, in zilvren nacht, Op 't kleed van rouw het losgebonden haar, Alleen met hem, voor hem, met schoon gebaar, De weduw zong haar edele dodeklacht. Kon zang hem wekken met zijn tovermacht? Haar hand lag blank, een lelie,...