inloggen

resultaten voor 'beets'


115 resultaten.
Sorteren op:

WANNEER DE KINDREN GROOT ZIJN (1858)

poezie
3,4 met 34 stemmen 8.614
,,Wanneer de kindren groot zijn, mijn lief, mijn levenslust! Dan komt er, na een tijd van zorg, ook weer een tijd van r...

STOMEN

poezie
3,8 met 23 stemmen 4.618
Stomen, stomen, stomen! Heel de wereld door! ‘k Heb een plaats genomen Op het langste spoor. ‘k Wil in zeven dag...

Tussen de regels

poezie
3,2 met 13 stemmen 3.260
Tussen de regels lezen staat u vrij; Maar daar niet naar te luisteren, staat aan mij. Vervalsing is ‘t, of louter fa...

VOOR OUDEJAARSAVONDPREDIKERS

poezie
3,6 met 12 stemmen 2.790
Gij preekt: 'de tijd vliegt snel; het vluchtig leven slijt!' Och, wees gij zelf nu ook wat zuinig met de tijd.

KUNST GEEN NABOOTSING

poezie
3,4 met 14 stemmen 2.603
Neen, Kunst is geen herhalen der Natuur; Dat zet geen hart in gloed; Niet aan wat is, maar aan wat wezen moet Besteed...

Verjaardag.

poezie
4,0 met 5 stemmen 2.102
De wereld aan te zien, welvarend nog en krachtig, Maar met een afscheidnemend oog, De zeventig voorbij, in 't opgaa...

Aan N. Beets

poezie
4,1 met 12 stemmen 4.060
O Beets, wat zijt gij groot! Als God het niet verbood, Dan zou ik u aanbidden… Nu laat ik dat in ’t midden: Toch v...

Het breistertje

poezie
3,2 met 10 stemmen 4.369
Mooi Kniertje staat van dag tot dag En breit voor haar deur een kwartiertje: Voor wie dat paar kousen wel wezen mag, ...

Met zen achten

poezie
3,6 met 11 stemmen 3.834
Wat, kan in ‘t Gooi, een schuldloos kind, Met rozen op de frisse kaken, Daar ‘t niets dan leven in zich vindt, Va...

Aan de hand van een woord (V)

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 101
...uscous voor een Marokkaan vond je je koers bij De Gids. Jouw klus: krasse verzen storten waar mensen zweren bij Beets. Tegenwoordig, Willem, dicht men emmers emotiepoëzie... Niet ver van jouw gedachtegoed: C.L.O.S.E.! Je p...

MINISTERKEUZE

poezie
3,5 met 23 stemmen 5.477
Gij hoeft het in geen boek te lezen, De ervaring preekt het even goed: Die ’t wezen KAN en niet WIL wezen, Dat is d...

Captatio

poezie
3,6 met 8 stemmen 5.259
Poëten worden oud, de goede met de kwade; De middelmatige met mij; Dit hebben zij gemeen, veel tot hun eigen schade: ...

Lente

poezie
4,0 met 15 stemmen 3.586
Had ik uw adem, Nachtegalen! Uw zilvertoon, Langs alle heuvlen, alle dalen, Zou ik uw smeltend lied herhalen, Zo vol...

ZESTIGSTE VERJAARDAG.

poezie
4,0 met 3 stemmen 926
„Ben je zestig?” Ja, ik ben ’t; Ik beken ’t; Kan ik ’t wel ontveinzen? ’t Haar mijns hoofds is dun en g...

AAN EEN GRIJZE TEGENSTANDER.

poezie
4,0 met 2 stemmen 576
De grijsheid blijft ons eerbiedwaardig. Maar, is ze ook al de kluts niet kwijt, Ze is, wat ze ook zijn moog, eigenaa...

Jong blijven.

poezie
2,8 met 4 stemmen 2.088
Het hart blijft jong en wordt niet oud, Wanneer 't zich fris en open houdt Om al wat menslijk is te voelen, Te v...

IN DEN VREEMDE.

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.170
Zo klonk ze nimmer nog me in 't oor, — Zo rein, zo roerend nooit, als hier 1k laat er Grisi's zangen voor, Manzon...

AAN ENE WEDUWE.

poezie
4,0 met 1 stemmen 870
De vertroostingen Gods zijn nooit te klein, Hoe groot het leed moog wezen. De God, die ze schenkt, en ons lijden gede...

DE EOOLSE HARP

poezie
4,0 met 3 stemmen 629
De eoolse harp ruist in de nacht, Ruist op de toon der treurgezangen; Aandoenlijk als de weke klacht Van 't hartje, ...

JAN ZONDERLING.

poezie
4,0 met 3 stemmen 684
De zucht naar grootheid, die mij prest, Doet mij betreden paden vloeken. Ik kan niet b e t e r doen dan best, Zo wil ...

Zweeten!

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 198
"Zweeten, zweeten, zweeten! Heel de dag door. 'k Heb een bad genomen, Want het was weer goor. 'k Wil de zeven dagen,...

Namaals rust.

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.506
't Verlangen van de Jeugd Is vreugd En woelig tijd verdrijven; Moede Ouderdom schept lust In rust; De mijne in...

Over 't paard tillen.

poezie
4,5 met 2 stemmen 1.393
Uw nauwgezetheid is beducht Mij ‘over 't paard te tillen.’ Maar is er iets wat u belet Dat gij mij in de zade...

Sta bene.

poezie
4,0 met 1 stemmen 942
Wij zijn een natie van stavast, niet waar? Ziedaar een trots, waar we onze troost bij zoeken. Nu ja; die predikant s...

Najaarslied.

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.274
Ik ken geen schoner kleuren Dan die van 't Hollands bos In bruine najaarsdos; Ik ken geen zoeter geuren, Dan die...

Meidag.

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.505
Nu draaide 't windje, met de zon, Door 't oosten heen naar 't zuiden; Dat is zo goed als 't wezen kon, Voor boer e...

Voorjaar.

poezie
4,7 met 3 stemmen 1.192
Mijn hof ontwaakt, wordt groen, wordt wit Van bloesems aan de twijgen: Reeds zoo veel malen zag ik dit, Maar kon e...

RUTH

poezie
4,0 met 3 stemmen 989
De lieve Ruth, de lieve Ruth! De dochter Moabs, de getrouwe! Die, zelve een droeve weduwvrouwe, Een weduw was tot ste...

Stil is de nacht.

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.737
Stil is de nacht en lieflijk blinkt de maan; Vermoeidheid rust met zorg en vrees en smarte, - Maar liefde waakt in 't ...

Kerstavond

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.083
Troost der armen. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, Waarom dus gans verslagen? Alsof op u al 't donker viel D...