inloggen

resultaten voor 'bozen'


15 resultaten.
Sorteren op:

weet je pa

netgedicht
2.5 met 2 stemmen 280
weet je pa ook na vandaag wel zal zonder antwoord het waarom toch mij blijven bozen zal ik tranen huilen van verdriet om het verlies van vanzelfsprekend toch altijd jouw aanwezigheid in het ...

Oud en nieuw

netgedicht
2.7 met 3 stemmen 82
...kind dat zichzelf niet meer terug vindt. Klokken laten haar hart niet meer bonzen. Steeds meer roekelozen en bozen sluipen door de donkere straten voorbij slapende in dozen. Wie zal niet blozen bij het zien van dit verva...

De slaap

poezie
4.0 met 2 stemmen 808
...geen laafnis bieden. Ja, troosteres En rampvoogdes! Gij geeft ene onontwijkbre les Aan luiaards en aan bozen; Stort ge ook uw giften kwistig uit, Zij worden nooit des tragen buit, Het deel van de godlozen. Geen le...

Gebed tegen vervolgers.

poezie
...hoor Mijn gebed genadig aan. Redder, Gij, van hem, die U Zoekend zich, door U beschermt... Help me tegen bozen nu, God, die u in mij erbermt. Heer, behoed mij als uw oog, Berg mij onder 't schaduwbeeld Uwer vleugle...

De baan des braven.

poezie
4.0 met 3 stemmen 219
Psalm I. WEL zalig is de man die niet de baan des bozen Betreedt, hij, die niet volgt de raad van goddelozen, Noch in de stoel van spotters zit. Maar vreugde vindt ...

AVOND-BESPIEGELING IN EEN BOS

poezie
4.0 met 2 stemmen 678
...onnen doven, en weer nieuwe zonnen blinken, Blijft gij dezelfde, staag der Eedlen lof en vreugd, De schrik der Bozen, en de toevlucht van de Deugd. Het vroegste Voorgeslacht mocht op uw macht vertrouwen, En 't laatste Nakroost ...

SNELDICHT.

poezie
4.0 met 2 stemmen 640
...en aan de rozen! Zo klaagt de pessimist, naar 't redeloos gebruik. Wij danken God, dat Hij, voor braven en voor bozen, Met schone rozen siert de wrede doornestruik. 2. ,,Voor allen Vrijheid!" eist de meerderheid der kranten....

DE ZONDARES

poezie
4.0 met 2 stemmen 558
...vóór zij bad, was al haar schuld vergeven. Wat kan ze, U minnend, meer dan minnen doen? Zij zal, ondanks der bozen honend woên, Op U, Beminde, wachtend, voor U leven.

regen

hartenkreet
...etreffende ons leven, maar hoe Grote Baas het doet, is een geheim gebleven. Hij laat het lekker regenen over bozen en ook goeden en zelfs het KNMI kan dat toch niet verhoeden. Hij regent zegeningen over volk en vaderland: ...

God lof, wij gaan het Paasfeest vieren

netgedicht
4.5 met 2 stemmen 129
...d oog U gadeslaat bent U de troost van hulpelozen in 't woord dat U hen horen laat tussen het snerend woord der bozen waar jaloezie en razernij zich fel en luidkeels openbaren, daar spreekt U openlijk en vrij met hoeren en met...

Bespiegeling

netgedicht
4.1 met 16 stemmen 336
... onder een deken van vernis toch ben ik niet machteloos ik schep de kunst van leven vecht tegen innerlijke bozen of maskers die aanhoudend spinnenwebben weven moed is mij gegund ademen nog een zekerheid mijn kind geraak...

mama, het spijt me

hartenkreet
4.5 met 78 stemmen 3.896
Het spijt me, Voor alle bozen blikken die ik jou bracht, Terwijl jij nog eens naar me lacht. En ook voor elke traan die je soms laat, als het...

Het Onze Vader

poezie
4.5 met 6 stemmen 1.905
...Leid ons, macht- en krachtelozen, Geen verzoeking te gemoet! Maar beveilig onze voet*, En verlos ons van den Bozen*! Want U is in eeuwigheid 't Rijk, de Kracht, de Majesteit! Vouwen wij de handen zamen, 't Is in naam va...

verkeerd verloren

netgedicht
4.6 met 39 stemmen 1.337
...ven Zo gaat het leven immers door Al stelt mij deze heengang zwaar teloor Want liever had ik dat men de echte bozen Naar eer en geweten juist eerder kon lozen En niet de op liefde ingestelde lieden Die in hun leven veel aan and...

Op de eerste tand van mijn jongstgeboren zoontje

poezie
3.5 met 24 stemmen 5.213
...p, word braaf, bekroon zijn doel: Laat vroeg uw ziel van diep gevoel Voor recht en waarheid branden! Belach der bozen wrok en wraak, En neem altoos der braven zaak Manmoedig op uw tanden. Groei op, word vroom, word rijk aan deu...