inloggen

resultaten voor 'drift'


621 resultaten.
Sorteren op:

WAARHEID

poezie
3,5 met 6 stemmen 2.653
...n krachten, ter Waarheid, bron van balsemende vrede. Zo leef dan, Jongeling, en onweerstaanbaar vervoere u Drift tot levenswerkzaamheid, door lenteweder, zomergloed en winterstorm, door zonnewonne, maneschijn en duisternisse,...

Lichte vaart

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 32
... Lichte vaart in 't eindeloze Tijdloos op het eerst gezicht Van de kudde losgezongen In z'n eigen spoor op drift Solist met ingehouden stem De ongehoorde, die ik ken Van mijn zuivere geweten Alsof mijn geest het anker ...
Maxim20 mei. 2020Lees meer…

Antwoord.

poezie
3,6 met 10 stemmen 2.662
...en knevel de aard in banden; Mijn tong, mijn pen, is vrij, als ’t hart dat in mij slaat. ’k Veracht de dolle drift van lage Dwingelanden: Eén Heiland is me een schuts voor aller Duivlen haat. Ja, trotsheid, eigenwil, zijn e...

WANNEER IK STERVEN ZAL

poezie
4,2 met 8 stemmen 2.615
...eden tot bij het laatste zweet en bloed; gij zult de grauwe lok van voor mijne ogen keren en zien hoe nóg de drift zwart om mijn schalen kringt; hoe, nors van vragen en vertrokken van begeren, de laatste kreet mijn lip verwring...

Hélipous Helípoda

netgedicht
1,0 met 2 stemmen 59
~ Woningnoodblues ~ Hélipous Helípoda mijn zus, vernoemd naar Ursula, sleept zich sloffend op pantoffels voor...

Haar losse hand

netgedicht
5,0 met 25 stemmen 35
zij drift zonder gewicht op de wind beweegt als een vogel in glijvlucht haar lach tekent zon op het strand k...

toekomst die wij bieden moeten

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 16
...waarin de bladeren niet grinniken maar ritselen boven liefde en geluk als terugkerende vlinders in de buik onze drift tot nageslacht bevruchten met toekomst die wij bieden moeten

Cursief?

netgedicht
5,0 met 3 stemmen 32
...st wel in spiegelschrift, onomwonden, gestreeld door onvolkomenheid, verbaasd over zoveel wederkerigheid, de drift gevat in het licht van het liefdesvuur, een warme mantel door velen werd gedeeld het herkent het sterven ...
Pama30 jan. 2020Lees meer…

In liefdesdrift overvallen

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 44
Zoals ooit de zee deed, toen ik een jongen was liederlijk in de eenvoudige vorm van weidsheid zo overval je mij met jo...

Verliezend verleden

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 19
...l een geboorte de vervulling van een belofte zijn uit de schrift te midden van hen door de volkstelling op drift is dit zo beschikt warm beschut gras vermoeide herdersbenen door de hoederse pas sterrenlichten zijn van ...

Complainte

poezie
3,8 met 19 stemmen 2.198
... van wieg tot graf bewandeld, Strak afgewend van 't boos instinct: Hun ziel voor welvaart vlot verhandeld, Hun drift verdrongen en verminkt. 't Geluk, dit smadelijk verdrag Toch te vergeten bij een gade: Een zacht licht in e...

De vulkanen

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.513
...en, Staan zij geplant, Ontzaglijk en alleen. De wolken uit En nevelrijke streken, Aan elk geluid, Aan elke drift ontvlucht, Rijzen zij op In ‘t morgenlicht, en steken Hun gave top De stilte in van de lucht. Tot van zij...

Harttaal?

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 21
...tigheid aan kleeft als zijn gedicht probeert de schepping te bevatten om z’n schram-schap te bedwingen van drift en tastbaar onvermogen, zolang de dichter leeft, de lezer in twijfel achterlaat maar zijn martelgang zelf regi...
Pama26 okt. 2019Lees meer…

Déjà vu?

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 14
...orte lijkt geheim, de schrift naar beleving opgerekt naarmate de schaduwen langer worden, raken dichters op drift en alles eindigt op rijm, een déjà vu als prelude tot een nieuwe attitude.
Pama18 okt. 2019Lees meer…

De ontdekker

poezie
3,8 met 28 stemmen 3.147
... En haastig heb ik mij weer ingescheept, Zeker van een ontdekking, anders groots, Maar ben door onweerstaanbaar drift gesleept Naar zeeën leeg en kusten steil en doods. Nimmer belijd ik mijn dwaling, mijn zwak. Voor deze blinde ...

de zwanen

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 64
...ven het verlies tussen de veren geweven neigen en voeren ze hun lijnenschrift in een cirkelboog op stille drift ontstegen aan de dood ze schuilen voor de nacht in hun eigen witte huif waaraan ze vleugelpennen licht...

Luchtkussens

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 24
...elen uren verstrengeld in nachtwaken willoze wekker.. korten de dagen dempen donzen geluiden in duistere drift.

Lucy in the Sky

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 90
...low her down to a bridge near a fountain where rockinghorse people eat marshmallow pies everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high (3) Ze leidt je omlaag naar een brug met fonteinen waar men...
Olean10 apr. 2019Lees meer…

Domoren en dromers

gedicht
3,1 met 71 stemmen 13.750
... denkt vroeg of laat wel met ons mee´. Maar wie met onvervalste wijsheid van een ongeschoolde en van droom en drift doortrilde hand de hemel aansnijdt om zijn naam te kerven in de regenbogen - die beschouwt de gangster aan het...

Bergen op Zoom, anno 2018

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 412
Onder de rook van Philip Morris dwaalt een smeulend vuur, geur van vervlogen jaren.. stuwt verlangen en drift om aan het langste eind te branden beiden wakkeren aan, echter het water noch het vuur komen tot aan hun dr...

Fatum

gedicht
2,7 met 22 stemmen 15.695
Hoe komt het dat, die de drift verstond, werelden, oceanen door te trekken, eilanden, poolgebieden te ontdekken, desnoods gestrand, versmachte...

Bijbel en kind

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 69
...grotendeels over al die druiven, die ranken, die borsten ik kreeg er wel rode oortjes van maar voelde geenszins drift verder vond ik de Bijbel een oorlogsboek met veel slachtoffers waar wel om vrede werd gesmeekt “Heer ontfe...

Kind met het bleek gelaat

poezie
4,0 met 1 stemmen 195
...r noch in lede ogen ziet, maar in uw zedig kleed uw knieën weet te schikken zó, dat me te elken male een laaie drift doorschiet: gij zult het nimmer aan mijn vrome woorden weten hoe mijn begeren om uw kleren dolen dorst; maar...

Uitmuntende koppen

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 31
...mijn pas Als het hechten dat verdeelt Dit bedwelmend spiegelschrift Blaast de bolle wegen vol Roerloos en op drift Ieder geschenk blijkt hol Schouwer van de stroom Door onbeholpen dubbelzicht Een paradox vertaald als droom...

Tweede voorschrift

poezie
3,8 met 4 stemmen 536
Wie kent zichzelf? ga zitten in een nieuw gewelf en neem een korte, scherpe stift die voor de drift en 't vliegend weer van het gevoel niet aanstonds zwicht; die wachten kan tot 't vergezicht en 't donker ...

Onvoorstelbaar echt

netgedicht
3,8 met 6 stemmen 161
Jij stroomt binnen en ik waan mij in een roerige zee, raak daarin op drift, word van mijn verstilde strand gelicht. Heel gestaag kerft nu jouw branding rake woorden in mijn huid en almaa...

AAN DE REIZIGER

poezie
4,0 met 2 stemmen 604
... je over. 't Ravijn bant de de blik, De vlakte verstrooit ze. Bespring rotstrappen, zwerfblokken naar uw drift. Laat in de vlakte uw verende voetzool Liefkozen door het vochtige gras. Rust in stilte van rumoer, Doch...

Outcast

poezie
2,0 met 2 stemmen 417
...rt steil terneer op de gekwelde zee. Ons blijft ’t verneedrend smachten naar de ree. Geen oceaan heeft onze drift geblust, En niets op aard, ook zwerven niet, geeft rust, En de enige toevlucht de prostituee. Bij haar die ...

Lied

gedicht
4,0 met 1 stemmen 794
...el de kleine vreugd van droombeest aan de oeverzoom, van duiker in de waterdeugd en zingt verblind van drift en jeugd en droom.