inloggen

resultaten voor 'driften'


98 resultaten.
Sorteren op:

WANNEER IK STERVEN ZAL

poezie
4,2 met 8 stemmen 2.634
... machteloos weende, en - hoe de doop der droppen U heilig miek van mijne smart. Omdat ik slechts aan ú mijn driften zou verzaden, was 'k, onverzaadb're zatte, uw duld'ge schoonheid moe; en 'wijl mijn dorre mond uw jonst'g...

Sexy

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 58
...en als een soldaat met spierballen, of een openvallend hesje met minirok als een maagd, altijd verovert ze de driften om haar heen In Coco's jurk paradeert ze op Jersey het doorzichtige plastic ritselt bij elke kus die ik ero...
Zywa 5 nov. 2019Lees meer…

Geen verlies van tijd?

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 16
...n, hun routines draaien in integriteit, als kieviten gefixeerd raken op het eerste ei, de mens raakt zijn driften gedwongen nooit kwijt, herziening gedijt en excelleert alleen uit innerlijke duurzaamheid, herken ik de nie...
Pama 3 sep. 2019Lees meer…

Karmamixer

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 7
...ersoonlijk wanneer het tegenzit ofschoon ik verstandig leef want we doen alles samen in de karmamixer van driften en deugden en van moment tot moment veranderende omstandigheden Mijn leven duurt te kort voor een eigen ka...
Zywa17 jun. 2019Lees meer…

ZOU'N WIJ GEEN GLAASKE MOGEN DRINKEN?

poezie
3,9 met 13 stemmen 1.818
Zou'n wij geen glaaske mogen drinken? zou'n wij daarom een zat-lap zijn? - De droesmen van de driften stinken nog meer dan moer van zieke wijn. Zou'n wij geen meiske mogen kussen? Zou'n wij daarom een vuil-b...

Gevoel

poezie
3,3 met 23 stemmen 3.858
... Gij zijt die min, wier zaal'ge smart Mijn eerste zuchten riepen, Toen in 't nog pas ontluikend hart Der driften stormen sliepen. Gij zijt die zucht naar hoger lust Dan van een nietige aarde, Waardoor 'k mij-zelve ben b...

Onuitgesproken jeugd

netgedicht
3,0 met 4 stemmen 70
ik heb als kind met zuchtjes wind mijn leven al beschermd waaide mee in het driften van zand langs een herfstig strand verzamelde luwte voor een poos als vorst zijn snijden tot lijden koos ...

Van sex tot sextig

hartenkreet
3,3 met 3 stemmen 902
...kken en het platonisch beminnen. Ontwaakt bij het jonge kind en zal ook de nestor nog wel zinnen. De drijvende driften soms innig bewaard. Van zinnig tot onzin wordt een kool niet voor een geit gespaard. De gekkigheid van een sex...

voor het eerst zijn in aanzet

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 48
...mvat vallen laatste vlokken in kleuren grijs niet gekend in blauwdruk maar tinten door de pracht van hitte driften sissende wolken waar zij koude raakt broeit zij in haar voegen en laat een eerste legsel te water waar de d...

meervoudigheid

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 127
... en alles eronder verdrinkt omdat je niet wist dat je een zee trok onder je hand wind waait niet het zijn driften die uit het zijn kolken als het stil is in het hart de winter hoor je alsnog het onderhuidse kloppen van het...

De hogepriesteres

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 643
... Zo leeft zij tussen wit en zwart Lezend in haar geschriften Met een gemoed vol smart Beheersend al haar driften Ondanks haar zorgen die wegen als een juk Is het bezit van een ontvankelijke geest Haar voorstelling van ...
M. Bos13 nov. 2017Lees meer…

zomer en winter

netgedicht
3,7 met 7 stemmen 138
... zoals een kaarsvlam rustig brandt indien geen wind haar kan beroeren zo houden wij het beste stand door onze driften in te snoeren

Verlangen naar eeuwigheid

poezie
4,0 met 2 stemmen 289
...olgen, in de droeve loop, De smart de vreugd, ’t verdriet de hoop, En ’t naberouw de zonden; Daar tasten driften, woest van doel, In neevlen rond, met blind gewoel. Als niets ons verder uitzicht gaf, Dan ’t vroeg of laat...

Jaren later

gedicht
4,0 met 1 stemmen 3.049
...t een overspel van woorden, al jaren op het afscheid toebereid. ter wille van één rilling en wat dringende driften, om wat ik niet vermocht, vermogenloze danser, maar om verdwenen zwier die óns bewonen bleef zoals een nacht...

ongewild celibatair

netgedicht
4,0 met 6 stemmen 527
...chten, schone haardracht en mooie kledij, al dat sexgedoe is dwaze dwingelandij goedkeuring voor de laagste driften, even genot en dan al snel voorbij, liever studeer ik dubbele rijstebrij maar diep in de eenzame nachten l...

Trio amicaal, trio animaal

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 83
...het hondenslaapje wordt gewekt. Zo'n trio amicaal, zo heel bijzonder en toch normaal, blijkt natuurlijke driften toch te te kunnen temmen en een vijandschap voor vriendschap te bestemmen. Een cocktail trio zo gevarieer...

Er is geen tijd

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 122
...luwen van dromen, hun bewegingen van integriteit, ook de kieviten raken in hun fixatie op het eerste ei hun driften niet kwijt en excelleert alleen de duurzaamheid, ik herken de niet te laven giften in de suprematie van d...
Pama21 aug. 2015Lees meer…

Het Oedipuscomplex

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 138
...er zijn, Waarmee zij zich willen identificeren Zolang zij nog kleuter zijn. Jonge kinderen worden door hun driften Gedreven; voelen zich aangetrokken tot De ouder van het andere gelacht. Zij Moeten in een huwelijksband zo ...

NAAR BUITEN.

poezie
4,8 met 4 stemmen 493
...elheen! De Stad! dor kerkhof, waar zich levenden begraven In 't graf der Luiheid, Lust of Smart, Voor eigen driften zich verneedrend tot haar slaven, Of wonden slaande in eigen hart; De Stad! onstuimig meer, wiens rustloos go...

De verrukking.

poezie
4,0 met 3 stemmen 526
...id bedekt hare wangen, En de overvloed volgt hare schreden. De heerszucht, met fonkelende ogen, Door rustloze driften gefolterd, Omstuwd van waanzinnige slaven, Holt blindelings voort om de volken, De Vorsten en Groten der aard...

Ingekleurde vlokjes sneeuw

netgedicht
3,3 met 6 stemmen 84
...er vieren er een feest van maken zijn er voldoende slingers in huis voor als hij straks thuiskomt en zijn driften weer voor even heeft beteugeld confetti, die we omhoog werpen en dan als stuifsneeuw op zijn dronken hars...

Zonsopgang

poezie
4,0 met 3 stemmen 672
...e ontroering der zee zwicht Die in teerdere ritmen rilt; En het hart wordt kalm als de zee, En de stem der driften zwijgt, En de heugnis van weedom en wee; - Dan het stillere hart ontstijgt Zijn innigste, opperste toon: ...

Het verborgene

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 110
...oud van varens, die regeren door zich vruchtbaar op te stellen, hun lichtsporen te herkennen, onvermoeibare driften naar een ander ontwaken als haviken die speuren boven een gevoelsland, hun thermiek als hoofdmiddel cre...
Pama21 dec. 2014Lees meer…

Werd de Liefde eens geknakt

poezie
4,0 met 3 stemmen 527
...eloften noch giften; Maar de Erinnring blijft achter en leeft van de smart, En broedt voort op de puinhoop der driften. Men verhaalt, dat de zwaluw haar nestje ontwijkt, Als de stormwind de gevel doet kraken; Maar de nachtuil ...

IN AL HAAR VERSCHEIDENHEID

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 168
Onder weg zwierende zomervogels tegen teder geel gesneden horizon sluimeren driften gezwind en ontvlammen kussen naar lomer bindt de wind ons warm witte lichaam dat kronkelt oneindig tezamen...

Aan een zeer jong meisje

poezie
4,7 met 3 stemmen 470
...r uw gestaar mijne ogen willen neigen, en in de diepte van uw blikken willen zien het leven dat er leeft, de driften die er dreigen, en voor wie u bemint wat tederheid misschien 'k Hadde in uw ogen, - meren waar nooit dagen...

Onder de gordel...

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 444
Kriebels in de onderbuik en een on- verdroten passie slaan hun vleugels uit. Onderwijl leggen woorden het af tegen driften die nauwelijks zijn te vermijden. Ongebreidelde transpiratie van warme lichamen tegen elkaar. En waar comm...

Waarschuwing voor meiden

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 339
Een zeemeerman te Loon op Zand Dong bij ene zeekoe naar haar hand. Hij sprak: 'k ben zeeziek van verlangen, De driften die mijn lijf doorprangen Kan ik niet langer wederstaan, Kom wil met mij de zee in gaan! De zeekoe sprak: ...

Territoriumdrift

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 196
...n Tijd om de stinkende gasrekening op te maken, te vereffenen en op een hellend vlak te geraken Onbegrensde driften verbranden Olympisch vuur De zinloosheid van deze territoriale dadendrang maakt iedereen in de wereld in de wa...

Alsof lezen zo bedoeld was

netgedicht
4,5 met 4 stemmen 114
lezen op het strand waar ik niet lees terwijl ik lees waar ik ben luchtschappen driften rustig wind wappert m'n haren en fladdert aan m'n vel golven rollen door m'n oren vogel gekir zonder zin ...