inloggen

resultaten voor 'ijdelheid'


127 resultaten.
Sorteren op:

Satirisch

netgedicht
1,0 met 2 stemmen 85
...aar iemand op de hak. Als Jij maar niet voor joker staat! Schrijven is immers een Heilige zaak? Ieder z'n ijdelheid. Je knapper voordoen dan je bent. Zodra je vers op de site verschijnt, staat daar echter de Drakensteker: ...

Ondanks alles….

netgedicht
5,0 met 3 stemmen 8
...nden, als men in retrospectief het proces terugkijkt, wordt het perspectief kleiner en verhult zichzelf in ijdelheid.
Pama 1 mei. 2020Lees meer…

De taal van wijsbegeerte

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 76
...ussen kortzichtigheid en misverstandigheid lacht de humor ons toe. Tussen ernst en lichtvoetigheid toont ijdelheid een spiegel waarin clowns ons laten kijken. In de ruimte die ze zelf scheppen dichten dichters hun gedich...

Gedachten

poezie
3,0 met 6 stemmen 1.716
...tandiger bevonden, Dan zelve d'onvolstandigheid, Mits alles steunt op losse gronden, In 't eind, is alles ijdelheid. Des is de mens berispens waard, Die wanhoopt in zijn ongelukken; Want geen ramp is van zulke aard, Dat ...

DORIAN'S PORTRET

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 40
Ik ben in termijnen van ijdelheid - het met verf doordrenkte vod, een aan staren verknocht lijk in morse belerende zonnen. Ik ben in verhaal...

Schouwburg-rijmen

poezie
3,0 met 21 stemmen 5.294
...lijf, Het prikkelt ze tot vreugd of slaat ons zoete wonden; Het toont, in ’t klein begrijp, al ’s mensen ijdelheid, Daar Demokriet om lacht en Herakliet om schreit. IV. (BOVEN DE SCHOORSTEENMANTEL IN DE REGENTENKAMER) G...

De liberale mensenaard

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 52
Vol ijdelheid neemt en bemachtigt de mens alles wat hij op zijn pad kan vinden, stelt zich daarbij slechts dan een vaste g...

Een vogel

poezie
3,5 met 15 stemmen 2.172
...oot voor zich alleen Uit hart en keel ten hemel heen Zijn hoog geluid. Een vogel kent geen roem of loon, IJdelheid niet. Dus fluit hij schoon Uit eigen lust. Als vogels zó fluit ik, een dichter, Maak het duister leven lic...

IJdelheid

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 65
Ze hebben de tijd gekaapt en zogenaamd nuttig volgebouwd met hoge torens vol ongein en met zinloos tijdverdrijf, zoal...

Staaltjes van ijdelheid

poezie
2,8 met 8 stemmen 1.784
Nos poma natamus. Zo hopen dwaze paardevijgen, Die, daar ze in 't stinkend stalvocht staan, ...

Psalm 2 van David

netgedicht
2,0 met 1 stemmen 54
De Messiaanse Koning! Waarom woelen de volken tegen God, verzinnen naties ijdelheid en spot? Machtige leiders, zij spannen samen, om de val van Zijn Zoon te beramen! Laten wij daarom hun ba...

Gans

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 91
Ik zag thans een ijdele gans druk bezig met het toiletteren van haar witte veren.

Zelfbedrog

netgedicht
4,2 met 5 stemmen 67
Ik ben bijna zover dat al dat geschrijf me niets meer kan schelen, nog even en ik ben vrij van dat nare gedoe om spore...

Eenvoud.

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 198
...zelden gewaardeerd. Die drang om naar de kern te gaan, de zoektocht naar wat telt, waar schone schijn en ijdelheid meteen worden geveld. Hoe mooi de eenvoud soms kan zijn, hoezeer zijn kracht het hart beroert, toch wor...

Van niets- naar iets

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen 102
...ar als heel dichte mist, maar dat er iets aankwam, was heel goed te zien want een groen puntje liet zich vol ijdelheid zien. Het puntje werd groter en groeide gestaag niet in een dag natuurlijk, nee het groeide gestaag maar ...

Zelfkennis in vijfkwartsmaat (III)

netgedicht
2,0 met 1 stemmen 236
...d, het originele als pure concurrentie wordt weggezet -- moet de ware lezer nog gevonden worden die zijn ijdelheid bevriest, het literaire aan het woord laat komen vóórdat hij het van iets beticht. Vind maar eens zo'n freak!

Er valt altijd wel wat te betreuren

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 60
... soms weer naar de laagste tree. Soms wensen wij een trap te nemen. In ons leven te stijgen naar wat onze ijdelheid verwent. Tot dat wij dreigen te vallen in een diepte, omdat wat wij wensen onze werkelijkheid niet goed ...

Van de poëtische werkplek

netgedicht
1,2 met 5 stemmen 611
...ucces van een grapje. Realiseer je dat er Iemand staat te bonken voor een noodgeval..., een appèl dat je ijdelheid verdampt! Laat die modieuze fratsen dus maar. Richt je op in wat de GGD voor jou in petto heeft: dat je m...

1975

gedicht
3,2 met 8 stemmen 3.455
...ar ademen al een weelde is en eten, je bordje leeg. De beste talenten aan de drank aan de roem, aan de ijdelheid aan de spuit of in 't gesticht met een positie in een commissie of uit het raam gesprongen of gesch...

Peter van Straaten †

snelsonnet
4,1 met 7 stemmen 354
Hij tekende het menselijk tekort en liet je gniffelen om eenzaamheid Verveling, jaloezie en ijdelheid Tragiek gaf hij een vrolijk uithangbord Als hij vilein politici geschetst had Dan hóórde je gewoon wat ...

LEVEN

poezie
4,0 met 3 stemmen 312
...eneden is. Tot we eindlijk, duizendwerven, Bedrogen en misleid, Vermoeid zijn van het zwerven Om niets dan ijdelheid. Dan slaan wij 't oog naar boven, En zien der heemlen pracht, Vertrouwen en geloven, Dat dáár het heil ...

De kleren van de keizer

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 139
...n niet het menselijk naakt, noch het menselijk verlangen dat zelfs niet door zijn spiegelbeeld ontwaakt. IJdelheid sluit vele ogen. Tot door de waarheid de geest ontwaakt, en duidelijk wordt dat het lichaam naakt is, en g...

Parijse herfstdag

poezie
4,0 met 1 stemmen 481
...lijt. Gij woelt, maar overwon niet: laag en hoog Richt over u die Dode; uit perk en boog Beheerst Zijn IJdelheid uw ijdelheid.

De Vliegende Hollander

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 111
... op zijn onheil is verdacht. De Vliegende Hollander vervoert Slechts de dood; de duivelse Pachter in zijn ijdelheid te groot. Een V.O.C.-schip in duivelse handen. De schrik van de zeelieden die niet bij De Kaap willen stranden.

Zeilschepen

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 102
...ijn kleinzoon om een ijsje vraagt overpeins ik de moderne tijd met zijn machinerie en ik bedenk me over de ijdelheid van mijn gedicht als ik het tijdloos vragen zie, op zijn kindergezicht.

Uitzonderlijk en bijzonder

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen 177
Natuurlijk ben ik uitzonderlijk en bijzonder Dat ik besta is haast een wonder Een wijzer mens dan ik vind je niet gauw...

zelfportret in woorden

hartenkreet
3,0 met 3 stemmen 270
... zelfportret van het palet van mijn gemoed gebruik ik uitsluitend de tedere tinten omdat ik toch (O...ijdelheid) een beetje voordelig uit de verf wil komen

Rembrandt's Nachtwacht

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 118
...ij hun status van artistiek idolaat, Koesteren zij het huldebetoon van het kunstsyndicaat. Koesteren zij hun ijdelheid zo treffend weergegeven, Mogen zij hun gouden uren beleven.

" Vroeger Is Dood"

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 219
...daag was ik even net als toen. Maar zo als het was, Kan ik het nooit meer over doen. Want is het de wil uit ijdelheid Vandaag te huilen over vroegere spijt? Vroeger wordt nu, nu wordt later. Leef niet voor de poes en vermij...

gedachte

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 166
... geen naam, opdat ook de herinnering niet langer leeft. opdat alles doelloos verder tot stof vergaat. IJdelheid der ijdelheden: alles is ijdelheid. Vergankelijk de vergankelijkheid: alles vergaat vroeg of laat.