inloggen

resultaten voor 'leed'


1687 resultaten.
Sorteren op:

creatie

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 117
...e het komt, ik weet het niet prompt in beeld gezet toen scrollende belangstelling langs schermen vol sculpturen gleed haar creatie deed de rest, want ik zag innigheid en leed een zorgenvol verschijnen door het kwijnen in tekor...

DE LIEFDE OVERTREFT

poezie
2,7 met 17 stemmen 3.102
...ste lijden blij te lijden zonder schuld; De laster, haat en smaad kloekmoedig te verdragen; In ‘t allerliefste leed nog van geen leed te klagen, Zijn vruchten van Geloof, van Hoop en van Geduld. Maar Liefde, door een straal...

Eeuwigheidswaarde

netgedicht
...met gekleurde pionnen. De dood is zondermeer de dood die aanklopt, die sneeuw was en is sowieso puur dat witte kleed dat bestaanbare en het nu weer wachten op de lente. Soms heeft leven een punt om er achter te zetten komma's ...

Wetenschap

poezie
2,3 met 14 stemmen 1.850
...laarde... Ach, wat hier kunst en kennis heet, wat ook de sterfling leert of weet, bepaalt zich, tot ons eindloos leed, tot enkel deze aarde!

GEMEENSCHAP

poezie
3,0 met 12 stemmen 1.689
Mijn zwaarste leed ten allen tijde Was ’t machtloos stille medelijden; Maar lichter steeds woog eigen juk Door blik op and’r...

Sonnet

poezie
2,1 met 22 stemmen 2.896
...maken. Vaar voort (riep zij in 't end) o nootlot al te wreed; Ja zelfs verdubbel vrij, indien 't u lust, mijn leed; Gij zult mij nimmer weer daartegen horen klagen. Mijn ziel, is, om meer kwaad te lijden nu alree; En om te pr...

Terugkeer.

poezie
3,3 met 16 stemmen 1.954
... verwervende verloor Ik morgenvrede en avondrust En wist dat niet. Leefde fel door Op schat belust. Zó leed ik pijn, doofde pijn fel Met wijn en wierook. Nimmer vond Ik van het leed de gulle wel: Mijn hartewond. D...

hoe jij

netgedicht
...eginnen rest mij nu nog te zeggen dat ik gaarne je zetel ben, de armleuning van je ziel de stoof voor al het leed dat dagelijks door je ogen wordt aanschouwd maar bovenal ben ik bij tijd en wijle het besmette melaatse lake...
elze12 jan. 2019Lees meer…

De wagen

poezie
2,8 met 12 stemmen 1.289
Kom, de sluier omgeslagen en het al omhullend kleed: buiten is de wonderwagen met zijn driftig hart gereed, om ons ruimten in te dragen, wijder dan waar ‘t oog v...

De jonge Kloë

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.273
... wel beschouwt, Doen de minnaars niets dan zuchten. 't Is of elk zijn tijd besteedt In 't gevoelen van zijn leed. Waar ik slechts mijne ogen wend - Nergens vind ik twee gelieven Die niet zuchten. Wat ellend' Mag hun...

GEESTIG LIED

poezie
3,6 met 10 stemmen 2.933
... zag, Dat zij mij vol verblijdden, Voorwaar, ‘k heb uur noch tijd Of ellik heeft zijn strijd, Zijn lief, zijn leed, zijn lijden. Al ’tgene dat de liên Ter wereld mogen zien Of immermeer verwerven En wens ik niet zo zeer ...

tussen mens en dier

hartenkreet
4,0 met 8 stemmen 63
pijn, ik voel zo'n scherpe pijn, in mijn hart, heel diep binnenin. als ik zie de gruwel en de onzin, het leed van dieren groot en klein. wat scheelt er met bepaalde mensen en waar halen ze het lef of het plezier. bij het...

De drie vluchtelingen

poezie
1,8 met 74 stemmen 7.442
...rd. Hoe gerimpeld was haar gezicht (een berglandschap in kaart). Door welk hels en aards gericht werd haar geen leed bespaard? Onder de doek rond het gelaat sliertten wat haren grauw; zij stond daar als ene die staat -een doo...

vijftig jaren goud

netgedicht
vijftig jaar elkaar delen in het lief en het leed als je het gewoon zo zegt klinkt het als een eeuwigheid vijftig jaar elkaar meevoelen in het zoet en het zuur...

De dood van een jaar

poezie
3,7 met 9 stemmen 1.624
...r, 't Liefst wat 'k dórst vragen: De Liefste, van wie 'k zeker weet, Dat 'k, saam met Haar, éen lief-en-leed Getroost durf dragen: - O zeg, kan 't zijn dat gij zo blij Kúnt sterven, Jaar, omdat gij mij Vreugd gaaft...

De krekel

poezie
2,4 met 12 stemmen 2.597
...w zuizen hem vermaakt, De vors rikkikt, het eendje kwaakt, Vergeet hij al zijn zwoegen. Gij zijt geen haatlijk leed- profeet Als duizend onweerkraaiers; Maar, zomerboô, maar zongezant Bevestigt ge aan ’t bezwangerd land De ...

Digi-d en BSN

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 66
... daarom verexcuseer! * Goedemorgen welbespraakte eloquente klant, waarmee kan ik uw zorg en leed verlichten? Loopt u te hoop tegen de muur van verregaand ondraaglijk trage arrogante ambtelijke molens? ...
Olean13 dec. 2018Lees meer…

Gevoel

poezie
2,8 met 23 stemmen 3.665
..., zingen, loven! En 't oovrig van mijn levenslot Verblijve aan God hier boven! Doordring het stof, dat mij omkleedt! Dooradem en beziel het! Of, is uw ademgloed te heet, Ontzie niet, en verniel het! Te sterven op het veld va...

LIED

poezie
4,5 met 4 stemmen 844
... de grote trompet niet ken, Zing met een zalig oor Naar de kleine trompet wier vreugd ik ken, En waaraan ik mijn leed verloor. 1926

Warmen

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 81
Hoe koud het eenzaam hart dat niet meer slaat voor medemensen met pijn leed en smart niet voelt diens verdriet in hun lijdend hart verblind slechts door zijn eigen wrok en haat. Waar is ...

Het verlaten huis

poezie
...éens zo schoon, mijn jonge weemoed, Toen alle bloemen blij ons tegenbloeiden En vogels spotten met ons jeugdig leed. Maar weggedoken zit de laatste vogel Thans in de takken en door de enge spleet Der halfgesloten blinden valt h...

Eerder sterk dan dom

hartenkreet
...en Wiskes kleerkast Jerom. En heb zo eerder sterk dan dom; mijn oplossingen boven de problemen getild. Het wereldse leed heb ik zo naar geest en spierkracht verzacht; en heb zo de weerspannige weerstand in al zijn aardse macht tot een s...

Bron van leven

hartenkreet
...or onwaarheden verdwijnen en een nieuw licht van waarde op onze aarde zal kunnen schijnen een antwoord dat leed kan verzachten in het stille stelsel der planeten gaat de reis voort wat is het waar we door de eeuwen heen o...
ebba 5 mei. 2018Lees meer…

Redding

poezie
...hokt gij thans ons harte, en ontwringt ons traan bij traan! Al dat eindloos zielverschrikken schijnt thans 't leed van ogenblikken, wordt de bron van 't hoogst verkwikken: ‘Wat God doet, is welgedaan!’ Ja, de gruwlen ...

Hun hoge hoed

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 124
...ffen niet elkaar daarvoor waren zij al veel te lang een paar de ogen bespeelden het publiek deelden met hen leed en lief maar toch met happy end het venijn is de surprise uit hun hoge hoed helaas kende hij het konijn al ...

De bevrijding

hartenkreet
Vijf lange jaren van onderdrukking Onbeschrijfelijk leed is er geleden. Dood en verderf waren niet gering Bombardementen op vele steden. Jodenvervolging, gewelddaden ...

Ode aan Wim Lagendaal

hartenkreet
...kanon Hoe het was En hoe het begon De Zebra's voor eeuwig kampioen Vele legendes hebben hier gespeeld Lief en leed heb ik hier gedeeld Wim Lagendaal Faas Wilkes Coen Moulijn en Wim van Hanegem zijn hier begonnen Xerxes blijft ee...

Nausikaa.

poezie
..., dat nooit Odysseus heeft vergeten Uw edel beeld en wat gij voor hem deed, Toen hij getroffen door hartbijtend leed, Uw deugd en schoonheid godlijk-echt mocht weten, ’t Is daarom, kind der schepen, dat ik zing, Daar ik als...

Blijheid.

poezie
...ver waatren, Nu zij 't aaneengerijd, Dat wíjsjes daaruit klaatren. Vrees niet met juichgefluit Uw zwijgend leed te ontwijden; Het valt tóch eens ten buit Aan ’t alverwinnend blijde. Heeft lang genoeg de halm Zijn kl...

Ween aan mijn borst

poezie
Ween aan mijn borst den schat der tranen die rijk me maken van uw leed, ik die van wankelende wanen als gij het talmend smeken weet; ik die, mijn kind, op andre schouder om een...