inloggen

resultaten voor 'leed'


1708 resultaten.
Sorteren op:

Ham(let)vraag

netgedicht
...vraag aller vragen is het kommer pijn of kwel knaagt de honger in uw magen is de schaamte voor het leed als boetekleed te dragen niet zijn is als schone schijn wellicht nog wel te dragen en is het weer ...
Nemo19 Jun. 2019Lees meer…

meisje van 15

netgedicht
...gissen waar je gaan wilt of staan anders zullen ze je missen zoals goede ouders doen vertel jouw lief en jouw leed waarvoor zij hun beider oren graag aan jou lenen zullen om te luisteren en te raden leef het leven met volle ...

De olifant

netgedicht
Waarom heb ik mijn leed geleden geweven al mijn grote kleden die na een tijd zijn weggedaan of anders hangen te vergaan? De kersenblo...
Zywa 2 Jun. 2019Lees meer…

Mensenogen

poezie
3.2 met 25 stemmen 6.345
...n waar zonlicht in brandt. Maar God’lijk de kijkers die schreiens gereed Schitteren en zingen hoog boven hun leed ‘t Zijn zij die der zielen ellende bevroên die lachen om and’ren geen zeer te doen.

Levensecht?

netgedicht
...mijne onderzocht, te lezen en te schrijven in elke liefdeszucht dat zalft en koost het vuur van ziel, en leed gesmeed, genezen van rug tot aan het kussen en weer terug, in dat gevoel leek ik bevoorrecht, tevens angstw...
Pama30 May. 2019Lees meer…

DE MEEUW

poezie
3.8 met 6 stemmen 1.478
...t aan te zien: Als ik de meeuw vanaf deez’ kruin, Bespiedt een engel míj misschien. Dat duiken in het zilte leed, Dat klimmen in een feest van glans, De blanke veedren van mijn kleed, Waarin ik tijg ten levensdans, En vo...

Recept

netgedicht
Ban het Kwaad uit uw geheugen, naar oorden waar men leed ontleedt. Onthoud het nummer, de formule waarmee u hem ontgiftigd heeft. Soms, na jaren van ontkenning, staat...

Verzen voor een vriend

poezie
3.8 met 5 stemmen 1.679
...or dat door zijn zangen stilt De weemoed, die mij eer te kwellen plach. Eens had ik oog en oor slechts voor het leed En woest doorvlamde mij de droefenis Die knagend zich in 't lachend harte vreet. O wonder, vriend! dat me een...

De Omdenker?

netgedicht
...omdenken, verzonnen of halve waarheden vanuit een mythisch beeld, waarin de mens z’n dorst lest uit lief en leed, zichzelf bevestigd ziet en deelt?
Pama14 May. 2019Lees meer…

Eerst de tol, dan….

netgedicht
...t, toch zal ik je eens ontmoeten, de ochtendstond gaf mij je hand en beeld, je zonden zal ik strelen in het kleed van lief en leed in verlangens om het daarna te vermorsen, een opening te herwinnen met de glazen sleutel op...
Pama 3 May. 2019Lees meer…

Stil

netgedicht
2.2 met 4 stemmen 56
...t onuitwisbaar rauwe beelden zij, en alle anderen met ervaring dat een oorlog het diepste draagt van menselijk leed zwijgen tijdens de herdenking omdat hun pijn niet spreken wil en ik… ik kan niet anders dan vier mei naas...

Vreemd blijft aanlokkelijk,

netgedicht
4.0 met 3 stemmen 28
...ie ik overwon, meest geschreven in zwart en wit, beschrijf het zingen in de schoonheid van ongrijpbaar lief en leed, het voedt mijn slavernij, schrijf maar af wat ik niet weten kan, het is niet van belang, maar geloof niet al...
Pama28 Apr. 2019Lees meer…

Feit of fictie?

netgedicht
...eden boodschap in een verhaal en daad soms mee - of tegenzat, uit vrije ziel geschreven, uit ervaring of uit leed of uit opperste geluk bedreven en altijd weer met tol en taal betaald. de mythe tot op het heden braaf va...
Pama24 Apr. 2019Lees meer…

Zijwaartse beweging

netgedicht
...omhoog of omlaag maar links en rechts, zijwaarts heen en weer, van mens tot mens tussen hard en zacht, lief en leed jong en oud, wijs en dom elke dag opnieuw ermee bezig om voor onszelf te zorgen en een goede naaste te zijn
Zywa24 Apr. 2019Lees meer…

Waar?

netgedicht
3.5 met 2 stemmen 26
Waar is geen honger, leed of pijn? Wil men nog met weinig tevreden zijn? Waar is geen oorlog, geen geweld? Wie helpt nog zonder geld?...

Memorium aan mijn zus, (+ 30-05-1993)

netgedicht
...iedere avond, teder licht. Je geest, die ooit je lichaam droeg, bewaar ik in mijn hart. Je was het stervend leed, gegroeid aan het eeuwig licht, ontdaan van pijn en smart. Je naam, Je lief gezicht, Gegrift, In mijn hart ...

Context ?

netgedicht
...de, waarin het nog ongeboren kind van taal nog rust in al haar chromosomen, onkwetsbaar over al het geschreven leed, zal het zwijgen over ongeboren dromen, die je uitsprak met spijt, vergeet alle twijfels zonder het verwijt...
Pama12 Apr. 2019Lees meer…

Stemmen uit de woestijn

netgedicht
...t de hort op in cadans Alleen de zon gaat gratis mee reist mee tot aan het eind een eenheid vol met menselijk leed verwordt en vult dossiers.

meer dan ooit

netgedicht
...n jij aanwezig juist nu nu jij niet meer hier bent nu is er het weten dat het loslaten ooit juist in lief en leed als van zelf sprekend jou er altijd deed zijn meer dan ooit ben jij aanwezig juist nu nu jij niet meer hier ...

Hartverwarmende muziek

netgedicht
3.0 met 2 stemmen 70
jij zong de muziek van het leven waarin woorden verhaalden over liefde en leed jouw tonen konden daar kleurend vorm aan geven het diepste verdriet in de donkere bassen het ijle gelu...

Peinzensmoede

poezie
3.6 met 11 stemmen 1.424
...Mysterie – ’t lot! Die schepping predikt Geen liefdrijk God. Natuur – wat deert haar Uw vreugde, uw leed? Ze is zielloos lieflijk En reedloos wreed! En Hij die allen Is vóórgegaan? Liet zonder antwoord On...

Verstoord geluk

poezie
4.0 met 9 stemmen 1.691
...alleen zijn nestje aan, Voelt alleen zijn hartje bloeden. En de jongen die het deed Weet niets van zijn grote leed.

TAAL

poezie
2.9 met 11 stemmen 3.128
...edroefd naar ’t wonderboek gekeken waarin geschreven stond wat andere landen spreken. Toen deed de stad van leed voor mij haar poorten open; ze leerde mij ‘t geheim van wanhoop en van hopen; daar hing te spreken veel aan...

Schakels van de taal

netgedicht
De kettingwind rukt aan zijn muze waarin de Toonzetting werd veranderd, lief en leed zijn geankerd in een voortschrijdend inzicht van elk verhaal, soms in eenzaamheid geschreven tot aan de gre...
Pama 9 Mar. 2019Lees meer…

Hier en overal mijn vriend?

netgedicht
...onde hier het best geneest, telde ik in woord en liefdesdaad nooit ongeschonden waarin ik telkens schipbreuk leed, de smaad en lot zichzelf voorspelde, als roerganger verkleed gebonden aan de stoutste dromen vallen oceanen ...
Pama 2 Mar. 2019Lees meer…

Kunt Gij nog wreder slaan!

poezie
3.7 met 9 stemmen 2.132
...n nóg zal ik niet vloeken 't mensbestaan, En 't Leven niet, en Uwe naam niet smaden, Zelfs met dít mateloze Leed beladen, Neem ik het Leven uit Uw handen aan. Maar schrijf dan ook, ter keerzij mijner schuld, Dat ééns...

Misbruikmis zonder belijdenis

netgedicht
2.5 met 2 stemmen 61
...ignaal? ...sacrosanct blijft 't sanitair cordon... God's stem: Et tu, knielt nederig gebogen, boet voor 't leed dat u wist ongelogen
Olean24 Feb. 2019Lees meer…

Vrede, al zouden we willen

netgedicht
... van dieren te houden ook mijn soms ook tanende kracht te vertrouwen. Vraag mij niet om oplossingen voor al dat leed dat oorlog heet, ik ben slechts kind en maak nog taalfouten. Struikel ook nog met regelmaat als het even moeilij...

creatie

netgedicht
3.0 met 3 stemmen 138
...e het komt, ik weet het niet prompt in beeld gezet toen scrollende belangstelling langs schermen vol sculpturen gleed haar creatie deed de rest, want ik zag innigheid en leed een zorgenvol verschijnen door het kwijnen in tekor...

DE LIEFDE OVERTREFT

poezie
3.1 met 15 stemmen 3.193
...ste lijden blij te lijden zonder schuld; De laster, haat en smaad kloekmoedig te verdragen; In ‘t allerliefste leed nog van geen leed te klagen, Zijn vruchten van Geloof, van Hoop en van Geduld. Maar Liefde, door een straal...