inloggen

resultaten voor 'onbegrijpelijk'


184 resultaten.
Sorteren op:

Brieven aan N. 9 t/m 16

gedicht
...en je legt je zoon in de wieg naast de kolenkachel die weer terug is in het nieuwe huis je vertelt hoe onbegrijpelijk je het vond toen een zuster jouw kind wegdroeg twee meter van je bed, je gaat bij je zoon zitten ik ma...

Verleden

netgedicht
...randende, pijnlijke zon komt tevoorschijn. Het duurde te lang... Overal glas, bloed en geschreeuw. Onbegrijpelijk hoe de schoentjes ooit zo levendig en vrolijk, nu verdwaald geen dienst meer doen. Regen op 't kerkje,...

Gedachtegoed in december

netgedicht
4.0 met 2 stemmen 104
...erdween Ook deze huiskamer is onderdeel van een uitdijend heelal,waarin jij en ik bewegen en jij mij onbegrijpelijk een heerlijk 'gebakkie' noemt Ik stel me voor dat het voelbare model van het universum op een roomso...

Niet te bevatten

netgedicht
onbegrijpelijk zulk nieuws het onoverkomelijke het ongenadige als een voldongen feit ook al leeft niemand met zo...

Geef ik tijd de vijf?

netgedicht
De dromen komen tot wasdom ik hervind ontroerd de mooie dingen, herdrukken van mijn gedachten. Wat heeft hun natuur...

Daar in de verre

netgedicht
3.8 met 4 stemmen 142
Het was al een week vol schokkende dagen, de seizoenen zijn in de war onbegrijpelijk overweldigt het getij me dus mag het echt wel lang sneeuwen. Al zie ik ook de groei, veel bloeien ho...

Heer, onze Heer

hartenkreet
...maan die licht verspreidt En die overal te zien is, wereldwijd Tijdens de avond en de donkere nacht. Onbegrijpelijk dat U naar ons omziet En werkelijk aandacht aan ons schenkt U die ook alles wat op aarde leeft denkt W...

onbegrijpelijk

hartenkreet
3.0 met 2 stemmen 255
De ziekte maakte zich van uw geest meester Onbevreesd greep hij naar wat jij moest onthouden? Hij wiste uw geheugen be...

toegevoegde waarde

netgedicht
Waarom nog schrijven zoveel gaat over dood dood en nog meer dood of de liefde onbegrijpelijkwijs Liefde gaat over (in iets anders… of was dat verliefdheid) Of de onbegrijpelijke liefde (ik beg...

De muziek

hartenkreet
...aan. De zee en de rivier, zij stromen in mij. Is haar diepte mijn diepte? Ik voel me onpeilbaar, onbegrijpelijk alleen. gd

Heer, onze Heer

hartenkreet
...maan die licht verspreidt En die overal te zien is, wereldwijd Tijdens de avond en de donkere nacht. Onbegrijpelijk dat U naar ons omziet En werkelijk aandacht aan ons schenkt Ook aan alles wat op aarde leeft denkt Wi...

Tao tao

netgedicht
...zijn. Ervaren dat we verbonden zijn, met alles en met iedereen. Dat chaos niet chaotisch is. Liefde onbegrijpelijk. Orde ordeloos. Tijd tijdloos. Zin zinloos. Tao tao.

De dag dat ons land beefde

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen 68
...dertjes. Geschreeuw om een goede huisvader. Geschreeuw om die zorgende moeder. Die dag werd zwart en onbegrijpelijk. Verbouwereerd en triest, hulpeloos en stil. Is onze wereld nu veiliger geworden Ik vraag het me oprecht af.

afwachten

netgedicht
2.5 met 4 stemmen 142
...n die je nooit ziet waar ze werkelijk zijn daarom bedekken wolken langdurig naakt een Maori, een onbegrijpelijk schilderij rails langs het perron met in de rug ons wachtland
Iniduo 6 Mar. 2017Lees meer…

Wonder van liefde

netgedicht
4.0 met 2 stemmen 220
Onbegrijpelijk zijn gedachten die spontaan komen, en ongrijpbaar weer gaan. Wereldvrede. Ongelofelijk, hoe afgelegd...

Dat geloof ik

netgedicht
... stromen zoals rivieren stromen. Ongevraagd moeten wij weer gaan. Als wolken worden we gebroken. Het onbegrijpelijk mysterie blijft. Wonderen bestaan.

Windstilte?

netgedicht
4.0 met 2 stemmen 87
...dstilte waaruit ik de kracht ontlenen moest om schaduwen te binden, niet uitlegbaar dat alles ook onbegrijpelijk kan blijven hoe het komt dat ik jouw vertrek te verdragen kan zonder pijn het lijkt simpel in de baa...
Pama 9 Dec. 2016Lees meer…

Durven zijn

netgedicht
Aanvaarden, wat onbegrijpelijk is. Geloven, wat ongelofelijk is. Verbonden blijven, met wie al gestorven zijn. Liefde geven, aan...

Aanslagen Brussel

netgedicht
3.5 met 4 stemmen 266
Geen woorden vinden en toch willen troosten; geen ogen die schreien, alleen maar een doffe blik. Onbegrijpelijk wat hier gebeurt en toch moet het leven verder. Is dit de eerste dag na het begin van de lente? Is d...

Voor Marlies

netgedicht
3.0 met 3 stemmen 241
...deze, die jij " lopen" moet Beken ik eerlijk, dat HIJ dit fout bedenkt en dat het anders moet. Dit is onbegrijpelijk. Hoe kun je iemand nog wat zeggen, wat kan een mens nog doen hoe moet je dit nou duidelijk uitleggen,...

Stervelingen onder elkaar

netgedicht
... het leven staan. Dat stervelingen, oorlogen voeren en doden, terwijl we al sterfelijk zijn. Dat is onbegrijpelijk. Dat is ongelofelijk. Dat is ongelovig.

Onbegrijpelijk

netgedicht
3.7 met 3 stemmen 162
Onbegrijpelijk is het, dat het maar niet lukken wil, om onbegrijpelijk te dichten. Jarenlang oefende ik vergeefs. ...

angst

hartenkreet
2.6 met 5 stemmen 334
...ren die onhaalbaar en onbetaalbaar zullen maken. Angst voor vreemden en barbaren. Die schrik is niet onbegrijpelijk en ook niet onterecht. Evenmin is ze onomkeerbaar. Als zelfs de meest getalenteerde, de meest geza...

Mijn ster

hartenkreet
...k concentreer mij met gesloten ogen de afstand tussen ons is niet te duiden in aardse begrippen is het onbegrijpelijk maar je wijst mij op de nachtelijke geluiden. Met mijn lichtpunt op het donkere doek relativeer i...

God, zo noemen de mensen U

netgedicht
3.7 met 3 stemmen 98
... taal. Goddelijk, zo noemen mensen Uw natuur. Laat ons dan maar luisteren naar de wind. Laat ons het onbegrijpelijk wonder zien. Laat ons maar verstomd staan als een kind.

Gezang

netgedicht
3.1 met 7 stemmen 80
...de, dat het slecht was Maar ik hoorde engelen die mij toezongen In een taal die ik niet verstond onbegrijpelijk, doch zo doorgrond Onhoorbaar in rusteloze gedachten Maar zo voelbaar in slapeloze nachten He...

Onbegrijpelijk

netgedicht
2.7 met 6 stemmen 247
Ik heb je gedragen, gebaard en gezoogd heb alles voor je bewaard, voor je gezorgd. Ik heb voor je gelogen, ...

Woordeloos en stom

netgedicht
4.0 met 3 stemmen 128
... te dragen. Niet te begrijpen, niet te snappen, vijf minuten stilte is alles wat we kunnen. Onbegrijpelijk

veel te veel onbegrijpelijk

netgedicht
3.7 met 9 stemmen 442
als álles te hard en veel te veel onbegrijpelijk koester het kleine witte kwetsbare dat tere blaadjes in de tijd verliest eerst één dan n...

Piano septet in piep-klein

hartenkreet
4.0 met 4 stemmen 106
...jn spijt. De poes die wij met Kitekat behagen, verrekt het, zich als roofdier te gedragen en voert een onbegrijpelijk beleid: Ze gaat de tuin in om een muis te stropen die zij luid mauwend in de kamer brengt -waarbij h...