inloggen

resultaten voor 'schemer'


1708 resultaten.
Sorteren op:

Herfstdeuren

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 38
...en talloze lippen bewoon ik haar zielenlijf zoals zij dat van mij achter deuren van vergetelheid hoor de schemer scharnieren piepen het hoogseizoen is reeds voorbij.
mobar 9 okt. 2019Lees meer…

De tocht naar de ster

poezie
3,3 met 10 stemmen 3.347
- marslied - Rep uit de schemer uw schuchtere voeten, Rijs uit het dal om 't licht te begroeten. Dat zegenrijk valt in uw schoot, - Heel de ...

klarende schemer

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 84
deze afstand is nog niet ver genoeg van huis dit water is nog beddingloos, stemmen klinken te vers ondertussen r...
Iniduo16 sep. 2019Lees meer…

Parel voor twee

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 31
... die zich verschuilt in de palmen van je handen laat zich horen en bijt zich vast met blinkend witte tanden De schemer die de nacht verraadt sluit zich om je slapen dromen roeren, maken los pakken samen, samenrapen kluwen worden ...

Allegro

netgedicht
Ik weet dat er engelen zijn die zich ophouden in de schemer, minzaam zwijgend, die ik in mijn ooghoeken zie, hun edele gestalten tot mij nemend om ze te overladen met sp...

"Mes études"

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 34
... terwijl het gras ruikt naar parfum dat ik ooit rook in Leningrad het is de dag voelen in een zachte zwoele schemer zonder dat ik het licht verlaat naakt is dan ook de werkelijkheid die na verloop van tijd het vlies van d...

Vooraf en naderbij

netgedicht
... dansen zie jij de bui al hangen nog voor de wind jou omwaait sta ik klaar om jou op te vangen Nog voor de schemer valt knip jij het licht aan nog voor de nacht daalt herinner jij je de volgende dag Nog voor de wekker gaa...

portret

netgedicht
het huis is groter dan mijn schedeldak de vloeren piepen en kraken, alles lijkt aangeraakt schemer daalt op de tast in het trappenhuis stof dempt hier de stemmen, de tijd lijkt geel en ijlt na in rammele...
Iniduo24 jun. 2019Lees meer…

porselein

netgedicht
... van zwartheid tussen het wit met schakeringen van donker geluid en lichte doofheid als gevolg van naderend schemer te denken valt aan weliswaar kraakhelder keramiek maar ook aan de kunst van het niet-geleiden, zo breek...
Iniduo23 jun. 2019Lees meer…

Thans is het uur dat schaduwen neigen

poezie
4,0 met 7 stemmen 1.531
...eder lied, Om huize’ en zielen zacht komt zijgen, En moede durend, stil vervliet In de open schoot van ’t schemer-zwijgen… Thans is in al de zielen vreê, En dank-gebed in al de huizen; En zelfs wie wránge dagen leê ...

meteoor

netgedicht
...erlengd met kale takken het verloop van een dag zou stoppen bij de traag schokkende overgang van licht naar schemer zoals wij die half verdoofd kennen door het gewoon horten van de wijzer op de horlogeplaat maar de ellips ...

de juiste snaar

netgedicht
...or dit gedicht noch voor een dodenakker in het lentegras een maandagmorgen, een gewichtig gezicht voor de schemer die soms op duister lijkt dan weer op ochtendgloren voor de onvolkomenheid van perfectie of om zomaar te wo...
Iniduo 6 apr. 2019Lees meer…

TEGEN DE ANGST VII

netgedicht
...k gerucht. Drie gestalten aan de steiger geven nog tekenen van leven. Hun stemmen doen de stilte beven, de schemer lijkt voor hen te wijken. In het huis achter gesloten luiken vult de schilder rustig zijn palet, dan zit hi...

TEGEN DE ANGST IV

netgedicht
...et blauw zonder horizon, waarin ooit dit moment begon, vooruit- noch wordt omgekeken. Zo beschenen door een schemer die de scherpte van de dag verzacht, als een droom in de midzomernacht, door schildershand van tijd ontheven,...

Tijd als ballet?

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 19
Wolken gekneusd licht bloed stroomt uit gedichten als het doek weer sluit. Dag en dauw laaft zich aan het schemer, duisternis absorbeert schaduwen. Groots en wreed de mens meeslepend grillig lot de grootste dwingeland. ...
Pama12 mrt. 2019Lees meer…

Een eend vliegt uit de bocht...

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 101
...aaien rond met hun zoete suikerkont De regen klettert tegen het raam de wind wakkert nieuwe dromen aan de schemer sluip dichterbij en de schaduwen staan in de rij De aarde schroeit, de ijskap smelt de bodem schudt met gro...

As woensdag

netgedicht
Al zijn er deze nacht wederom dromen neergestreken, is even iets in het echt niet door het schemer gebroken schieten er zinnebeelden door ons heen onafgebroken, ik mijmer kijk naar buiten, denk zijn 't oude p...

Het MENSELIJK VERSTAND

poezie
3,2 met 13 stemmen 3.431
... is hij gewis, niets weet hij in de grond. 't Is al voor hem omringd van dichte duisternissen, Waarin nooit schemer daagt van 't licht der morgenstond. Dat vrij de toorts der wetenschap In de ogen flikker', vlamm', en kna...

windpaden

netgedicht
...rok die traag schokt om het lijf ruw als een windvlaag in het veld stort kruipend opgeschort onder koude schemer van gerafelde wolken die de verte wild bevolken. maar blauw gelagerd zijn het tolken een hoge kim trag...

Waar de kale bomen staan en zij hijgend ademhaal

netgedicht
...oed dat de bladertjes rood zijgen doet op het water waar de spiegelende zwanen drijven Sierlijke schoonheid de schemer blauwt door twijgen zij overlegt hoe ze de kleuren in 't palet kan krijgen Zij is de berooide kunstenaar z...

Schemering in 't woud

poezie
3,3 met 16 stemmen 3.450
Hier moet ik peinzend gaan en stil, - het afgeleefde loof kwijnt aan de twijgen, ik voel de lome schemer stijgen - en stijgen, stil. Wat glanst het bleke Westen koud! een matte lach uit droeve w...

Kinderpartij

poezie
3,9 met 33 stemmen 3.402
...at waren en zoekende en naar beneden uitvierende is afgegleden bij 't peinzend kind, dat zich vermeit in schemer van diepzinnigheid. Óm gaat het onverstoorde koor, dat zong en aanzwol in het dalen der stemmen en de die...

Gescharrel

netgedicht
Een schamele schat die schaamteloos schittert het scheert in scherven scherp de schemer scheurt in schichtig geschetter het schouwspel schijnt en schroeit Een schietbaan in de lucht verschijnt ...

tijdlijn

netgedicht
hoe uit niets verschijnt samenkomt en uiteenvalt schemer die vooruit werpt stilte die doorsnijdt, een vliegtuig dat verhoudt tot lucht, lachend zonder aanleiding, d...
Iniduo21 dec. 2018Lees meer…

Waardigheid

netgedicht
Als ze gevangen zit in het niet meer weten schemer haar omsluit helderheid verdringt laat haar dan in haar eigen beleving zodat ze met waardigheid haar lev...

Soerabaja

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.426
...over wat gaat, over de zwoegende ruggen der koelies, overal, - sedert de morgen begon zich te verlossen uit schemer en nevel, - schatert en schittert en davert de zon. Op de rivier, naar de zilveren rede, varen de lijvige l...

Stille getuigen

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 122
Rond waart de schemer van sporen van genen gemodificeerd in een obscuur domein. Vliesdunne flinters omhullen en vullen van ...
Olean15 jun. 2018Lees meer…

De dag schudt zijn veren...

netgedicht
...en dragen vissen naar de zee de kippen krijgen tanden en eten met de pot mee de schaduwen worden langer de schemer knipt de lamp aan de wind waait uit het zuiden door een gebroken raam.

schemerboom

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 46
er blijken randen te zitten aan wegstervend zicht een netwerk van uitersten dat versmelt tot uitwendige kleur de...
Iniduo 4 apr. 2018Lees meer…

achter de coulissen

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 39
ik verlies me in de veiligheid van blauwe schemer en de geur van bloemen ik vergis me in het vliegen kom meestal net niet van de grond ik verkijk m...
J.Bakx16 mrt. 2018Lees meer…