inloggen

Alle inzendingen over venster

689 resultaten.

Sorteren op:

Het venster,

hartenkreet
1.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 436
Hij, Die in een vreemd huis, Van uit het venster kijkt over een stille buurt van kleine tuinen, Droomt voor een ogenblik zich veilig thuis. Hij ziet de goudenregen, De warme kleur bruin, Fluwelen violier en, Verder de mooie narcis.…

Venster

netgedicht
3.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 800
laat me je zijn ogen, een blik vooruit gevoel van leven laat me je zijn hoop, een helpende hand het mooiste geven laat me je zijn toekomst een nieuw begin laat me je venster zijn…

Venster

netgedicht
2.0 met 8 stemmen aantal keer bekeken 782
en jachtig waaien onheilsberichten tegen de heldere ruiten beslagen blijven mijn gedachten traag trek ik tekens van toen door het brakke vocht op het glas van vandaag waarop het vergezicht stokt druppels aan het vingerschrift zoeken een bedding naar een onbekende bodem matglazen beelden breken de kleuren van buiten tot aan het venster…

het venster uit

netgedicht
4.0 met 21 stemmen aantal keer bekeken 455
want meer dan mijn naam heb ik verloren toen ik nog woonde in de treurtwijgen van woorden mijn ogen droegen het zwerven omhoog doorheen de glijvlucht van een naïeve slaap; ontzegd en te jong in de kamer geweten zonder luister verzonk hoop zo vaak en dat wat in mij werd ontnomen de nacht bond zich driemaal aan levenslang en slingerde…

HET VENSTER

poëzie
4.0 met 8 stemmen aantal keer bekeken 3.747
Zoveel zielen, die openstaan, Nog zonder dorrende zorgen — O, hoe hevig sterk gaan Zij als de stralen van de morgen Voorbij hel venster van mijn ziel! Want hoe arm ook en hoe klein: Zij zullen leven! leven! Als wij niet meer zijn, Als wij voorbij zijn gedreven — Voorbij het venster van hun ziel!…

VOOR HET VENSTER

poëzie
2.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 740
De jaren gingen, doch die vreugd, Van oogst te zijn èn aarde, Kwam nimmer weder, naar mij heugt, Als ik door 't venster staarde. Tot nu, deez' avond voor mijn raam, Wijl stem en stap weerklinken, Ik in dit smachten zonder naam Opnieuw mij mag verzinken.…

Door het venster

netgedicht
4.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 81
Hoe wonderbaarlijk rozen om ter roodst het licht verschalken willen je moet ze door het venster in een kille zomer rillen zien…

Venster...

netgedicht
4.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 195
Je voelt je geborgen bezit nog van nacht van maan kussen en laken Naar buiten kijken ontluikend groen,vogels en hun nestelen bespieden Er zijn van die lieden die niet aarzelen naar binnen te blikken Je gade slaan zonder blozen door -hetzelfde- venster.…

bij het venster

netgedicht
3.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 74
er staat een man bij het venster met een vel papier gaat hij het zo verscheuren of blijft het nog een tijdje heel al een aantal minuten tuurt hij door het raam naar de margrieten in de pas aangelegde tuin ze bloeien naar behoren al waren er een aantal dood er groeien er nog voldoende voor een volmaakt boeket hij genoot er van en van…

vensters

netgedicht
4.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 27
oostenwind vandaag langs het zwerk trekken winterganzen in V-formatie het einde van het trekseizoen nadert in het huis met dichte vensters zwijgen zij pratend urenlang ze zullen elkaar niet verwonden…
J.Bakx17 Nov. 2019Lees meer…

Wisteria

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 59
Ze trekken zich niets aan, van die vreemde vrouw die daar stilletjes voor het venster staat. ’t Is maar een mens, daarvan zijn er zovelen. Misschien dat ze wat te eten strooien gaat.…
Antje13 Jan. 2022Lees meer…

Nachtvenster

netgedicht
4.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 122
Het venster wordt geopend. Een venster in de nacht. Ik ontwaak. Ik luister en voel, hoe mijn wereld zich ontvouwt. Iedereen is gekomen. Alles is aanwezig. Hier is overal. Nu is altijd. Deze openbaring maakt gelukkig. De slaap overmant me weer. Het venster wordt gesloten.…

Venster taal

netgedicht
2.0 met 11 stemmen aantal keer bekeken 1.877
Wanneer glas gaat praten tegen gevoelige snaren flirtueel de knuppel gegooid wordt in dat ene hok waarvan de deur op een kier staat dan lacht de dag naar buiten schittert woorden van afwezigheid ziet half ontloken ander leven voor waarheid aan zacht schroeit huid langs leven daar waar vuur zich uit in verwrongen taal pakt zij…
metha29 Nov. 2007Lees meer…

dunne dagen

netgedicht
3.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 356
de dagen zijn dun dag na dag wringt van vandaag naar morgen weinig om het lijf [zet ik het venster open] de dagen zijn dun en weinig tekent zich af alleen in het venster van de nacht persisteert een weinig hapert en blijft hangen in het lijf een wind steekt op [doe het venster dicht] ik slaap verder worstelend met het bestaan…

glashelder

netgedicht
3.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 48
we staarden door het kleine venster van de tijd ik zag je bleke schaduw je vroeg: hoeveel is alles maar je wachtte niet op een brabbelend woord van mij alles was glashelder toen jij door het kleine venster van de tijd staarde…
J.Bakx 2 Nov. 2019Lees meer…

de glazenwasser

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 312
Wanneer ik eens de vensters was, de vensters van mijn ziel, dan merk ik plots waarom het Licht bij mij niet binnen viel. Daar op dat venster zat het vuil, van vele,v ele jaren, en als ik het bijtijds niet was, dan blijft het zich vergaren.…

Geef

netgedicht
2.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 1.333
De koude ogen in het venster en de regen die niets vergeten zijn zoals jij en je woorden wanneer ik niet meer weet waar je bent gebleven en elk venster in de regen alles weer wakker maakt wat ik met gevonden dromen wil vergeten…

het eiland drijft

netgedicht
3.0 met 44 stemmen aantal keer bekeken 409
het eiland drijft door mijn venster wiegt de zee koperen lijven geuren bloemen hoog de stad in oude steen leven doorgloeit de straten haar adem gonst verlangen drijft door mijn venster wiegt de zee…

Uit de fles

netgedicht
3.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 417
Open deur een lege kamer wanden grijs de vensters halfgesloten ik twijfel zonder woorden weet ik mij zonder gedachten ken mijn hoofd een lege kamer wanden grijs de vensters halfopen dan laat ik woorden in in volle zinnen laat ze lopen…

Herfstwind

netgedicht
2.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 801
Een vroege herfstwind -- maatloos tikken de takken tegen het venster.…
pebbe 1 Aug. 2005Lees meer…

HAIKU

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 108
Jonge narcissen Fris op het venster, sneeuwwit Halsreikend naar wie…

Vier augustus

netgedicht
3.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 218
Het open venster wimpert een glimlach en ik, ik groet de nieuwe morgen…

Brulboeien

netgedicht
4.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 79
[Senryu] een golf van lawaai spoelt uit het open venster van de zeemanskroeg…

Middernacht

netgedicht
2.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 84
[Haiku] verlaten kapel de maan brandt als een godslamp achter het venster…

bloesemregen

netgedicht
5.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 67
het vermoeide hart zet haar vensters ver open het regent bloesem…
J.Bakx22 May. 2020Lees meer…

DE MISBRUIKTE VRIJHEID

poëzie
3.0 met 31 stemmen aantal keer bekeken 3.794
.' 'k Ging mistroostig naar het venster, en zag zuchtend in de vliet. Nu heb ik geen and're boeken, dan die hij nog liggen liet.…

MACHTELD

poëzie
4.0 met 31 stemmen aantal keer bekeken 3.036
Als zij 't venster nu ging sluiten, zou de minnezanger buiten Haar in de onderkeurs bespiên; En dies zocht zij, schaamrood, schuchter, Met de vingers om den luchter, Achter 't saai gordijn te vliên.…

Voorbij

poëzie
2.0 met 43 stemmen aantal keer bekeken 4.105
Ik deed mijn venster dicht, En beî mijn ogen dicht, En al mijn vingers dicht - Of ik het had. Ik keek mijn venster uit, Zag naar de verte uit, Hoog naar de hemel uit - Of het daar stond. Ik liep naar buiten toe, Heel naar de verte toe, Zo naar de hemel toe - Of ik het vond.…

Roman in twee vensters (1)

poëzie
2.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 1.270
1 Mijn lief zat voor het open raam, een zon, die langzaam viel, omlijstte met verzachte schijn, in een bleekgouden, tere lijn, haar hoogvoornaam profiel. Toen schoof mijn lief de blinden dicht, verveeld, een beetje boos, maar binnen drong één scherpe straal en op haar mooie mond, brutaal, danste het licht een poos. Als eens mijn lief…

Roman in twee vensters (2)

poëzie
3.0 met 10 stemmen aantal keer bekeken 1.369
2 ‘k Sta aan mijn venster. Het is laat. Ik kijk neer op de stille straat. In duisternis, waar niemand gaat. Van nergens komt meer één geluid. ‘k Sta met mijn hoofd tegen een ruit. Wanneer gaat die lantaren uit? Eén lichtkring op wat vunzigheid. Die gloor is met dat goor in strijd. Daar gaat zelfs geen verloren meid.…
Meer laden...