inloggen

resultaten voor 'vlammen'


702 resultaten.
Sorteren op:

vuurduvel

netgedicht
eenmaal daar, de voeten gestrekt tot aan het warmste gedeelte gedachten staren slechts de vlammen geven ze een eigen leven ze gaan spoorslags op de loop voor knopen in je buik en vaste vormen door een ov...

EVOË

poezie
3,0 met 6 stemmen 2.525
...aat Met koud gelaat en stappen zo bedachtig: Brand op in gloed het leven dat u slaat, U zelf óp-slaánd in vlammen hoog en prachtig. Droom wég in weelde: ijdel is alle daad - Over ons allen koom het Niet-zijn machtig. ...

Door je haren

netgedicht
...stilte eerst met je vingers voelen of alles er nog is met licht zo kammen dat kleuren weer in zon kunnen vlammen dan pas kijken en spiegelen in de winkelruit hoe zie ik er nu weer uit als de laatste krullen zijn ge...

Cemetery blues

netgedicht
4,2 met 5 stemmen 171
...met de hoge grassen Vertellen dat de tijd veranderd is Men kiest voor rouwmis noch begrafenis Maar gaat in vlammen op om te verassen Ik fluit als ik het stille hof verlaat Heel zacht de cemetery blues op straat

Waterstofgas # Me Too

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 48
ik wist de vuren laaiend vol hebzucht geld en macht zag vlammen breken omdat de waarheid eindelijk werd gezegd ons rest het nog niet mogen weten van de schone energie u...

Scherpe kantjes

netgedicht
hij was hoekig maar zij wist zijn scherpe kantjes zacht af te vlakken met tijd politoerde zij de mooiste vlammen die zijn innerlijk verwarmden in zijn vrijwel ontoegankelijk doolhof kende zij de wegen uit zijn turbulen...

Flambouwen

netgedicht
1,5 met 2 stemmen 34
... vertrouwen echo's dreunen, lucht komt tot ontlading een lethale flits schiet van het aambeeld toortsen vlammen op, weerlichten stralen schichtend spat de nachthemel uiteen 10 juni 2019
Nemo10 jun. 2019Lees meer…

Het Kerstkribje

gedicht
3,4 met 53 stemmen 20.699
De vlammen stonden bevend en bedeesd te branden in de kerstboom, en daaronder eerbiedig aangetreden om het wonder de eze...

Geluk bij een ongeluk

snelsonnet
3,0 met 3 stemmen 138
... Reëel gezien geen ramp als nooit tevoren Het hart wel aangedaan...zie al dat geld. De “Notre Dame” in vlammen opgegaan. De “Oude Dame” ging er achteraan.

Notre-Dame 15-04-2019

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 88
Oh schone kathedraal, gij staat in brand De vlammen vreten zich een weg naar boven Parijs huilt wéér en kan het niet geloven Men is verward en zoekt elkanders...

NotreDame

netgedicht
Onze dame Onze Grand dame in de greep van vlammen die om zich heen grijpen als een dolle verzot zijn op droog hout Onze dame Onze Grand Dame lijkt niet te...

Onze-Lieve-Vrouwenkathedraal, notre dame

netgedicht
... paternoster langs de Seine met gerimpeld vel te kleumen. Te staren als wassen beelden enkel te luisteren hoe vlammen wakkeren en wapperen als vlaggen. Als gekrulde tijd naast en bij die handenvlijt nu als wrak samen met hun g...

Al die willen te kapen varen

poezie
3,6 met 18 stemmen 1.741
... God aan te roepen en daden te dondren, Dat is ons leven, in wel en in wee! Kalm van geweten, de spieren vol vlammen. ‘t Steigert, ons tuig, als vuurspuwende klip: Lukt niet het entren, dan lukt ras het rammen. Dwars boort d...

Rododendron

netgedicht
1,5 met 2 stemmen 70
...vitaal zijn in 't bosschage? diep in rododendrons groene grot in zinderend avonduur tongen likkend aan de vlammen haard van laaiend liefdesvuur 11 september 2018
Max25 mrt. 2019Lees meer…

Het manifest

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 52
ik wiegde mee met de vlammen van het vuurtje hoop zag het manifest gestalte krijgen in oplaaiende hitte golvend nam geestdrift be...

Stukjes dood

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 73
ik wieg mee met de vlammen van mijn klein vuurtje hoop dat ik gesprokkeld heb uit gevonden stukjes dood om me heen zij waren al...

Levensvragen

netgedicht
Als wolken zijn wij, die komen en weer gaan. Wij zijn als wilde vlammen, die weer moeten doven. Mensen lijken op wilde golven, die op het strand te pletter slaan. Zijn we als sme...

Het Italiaans

poezie
3,2 met 12 stemmen 4.771
...n kunt, en onder 't boezemstrelen, Met Godenwil op 't menslijk hart bevelen, Zijn stormen stilt, zijn ijs in vlammen zet, En donders voert, en bliksemend verplet. ---------------------------------------------------- Zefir - ...

in gepaste piëteit

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 169
zacht dansten vlammen op voedende hitte trok kleur verbanden uiteen die ooit een organisch geheel hebben gevormd het was geen...

Hei-leeuwerik

poezie
2,8 met 11 stemmen 2.243
...rdag. Ik werkte ’s winters in het woud, de zon scheen fel door de denne-stammen op fonkelsneeuw met rosse vlammen, mijn hakmes blonk en klonk op ’t hout. Daar ging omhoog een kleine schelle met fijne lichtdoorwaaide klank...

De verse melk, gestreeld uit volle prammen

poezie
2,5 met 13 stemmen 2.424
...ammen Stremt, door een stadiglijk geroer, Tot gele boter, die de Boer Ter marte veilt, waar stedelingen op vlammen. Zo karnt, zo roert de liefde in jonge harten, Met hopen, duchten, zoet en zuur, Het staag bewegen baart...

Hartverwarmend

netgedicht
...aar op met dansen en zingen alsof er een geweldige prijs viel te winnen in uitgelaten wiegen doofden de vlammen van het ooit verzengend vuur samen bleef hartverwarmend tot in het kleinste uur wil melker 22/12/2018 ...

Grijzig zwart

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 111
grijzig zwart smeult nog het vuur licht rood op in vlaagjes tochten waar eens de vlammen schroeiden het blauw en geel afwisselend gloeiden daalt nu de hamer van de smid vormt het zachte ij...

Race

gedicht
3,0 met 53 stemmen 23.795
Mijn formule I-wagen van legostenen. Mijn banden als draaiende vlammen van een hemelwagen. Mijn benzine is op. Ik duw mij over de finish als eerste. Mijn doodschip ligt klaar i...

vuur en ijs

netgedicht
waar de wind het ijs splijt wil ik het vuur begraven het inbedden net vóór de vuurzee haar vlammen ontvouwt de gloed in ijs vereeuwigen net vóór het vuur het water raakt hoe het zich tooit in vlamme...
J.Bakx10 jun. 2018Lees meer…

Callanish

netgedicht
...tallen opstaande stenen van Lewis gneiss - met in het midden een crematietombe waar ooit door vlakgom van de vlammen de doden werden gewist liep ik op reis een onbesliste route langs naar hier een laatste rustplaats in h...

Stilte

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 73
het was als vuur wij voelden het alleen de warmte ging ons voorbij er waren geen vlammen wel ongekende emoties niet op een rij maar in chaotische werveling waarbij de een snel de ander verving ...

Tandengeknars

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 67
ik heb de poorten van de hel open zien gaan na een imposante trap omlaag likten vlammen vurige zuilen ik had kabaal verwacht geweeklaag en tandengeknars maar zag een ordelijke rij langs fon...

Doofden in jouw ogen

netgedicht
3,0 met 6 stemmen 124
...en deed en passant kleine wonderen terwijl jij liefdevol naar ons keek wij in stil verwachten van vurige vlammen uit roddels en nieuws die heel langzaam doofden in jouw ogen

Oorlog in het paradijs

netgedicht
2,8 met 4 stemmen 123
De groene jungle en roepende vogels branden vlees op de vlammen van napalm Terwijl beneden hen het landschap helder openbreekt druipen wonden en een kind loopt in vel...