inloggen

Alle inzendingen over religie

3033 resultaten.

Sorteren op:

de Naam

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 32
Nog al te vaak ontploft de taal. Op slag klinkt in ons spreken een goddeloze tong banaal en barsten er gebreken... Dan liever een heilsoldaat die schreeuwt dat Hij onze Heelmeester is. Terwijl het bolwerk van de heilige vader dogma's koestert, dilemma's wekt, celebreert men Christus' komst op aarde... Welke pope zou een jood de voeten…
Kees B.29 november 2022Lees meer…

AANVAARDEN

netgedicht
1.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 57
Er achter willen komen wat God is, hoe Zijn machten mogen heersen en werken: iets, dat mensen graag zouden bemerken, maar omhuld wordt door milde duisternis. d' Almachtige blijft een geheimenis buiten onze verstandelijke perken. Diens Wezen met harde uitleg sterken? Zwervende leugen vol vermeende kennis. Onblusbaar straalt de eerzame Waarheid…
Han Messie8 november 2022Lees meer…

Voor Allerheiligen en Allerzielen

netgedicht
4.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 32
Gedenkend hen die gingen, die ooit een naam ontvingen en nu in ‘t Licht bestaan, zijn wij nog hier gebleven, betreurend dat hun leven met ons nu is gedaan. We weten hen geborgen; zoals een nieuwe morgen weer vreugde brengt in huis, zo schrijft God alle namen in liefde weer tezamen en is voorgoed hun thuis.…
Adeleyd31 oktober 2022Lees meer…

[ Als een priesteres ]

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 20
Als een priesteres prevelt ze bezweringen -- geduldig wachtend.…
Zywa31 oktober 2022Lees meer…

[ De mensen bidden ]

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 24
De mensen bidden: God, houdt alstublieft afstand -- U komt te dichtbij!…
Zywa25 oktober 2022Lees meer…

De ware rijkdom

poëzie
3.0 met 19 stemmen aantal keer bekeken 5.406
Geen geld bekore ons jong gemoed, Maar heiligheid en deugd. De wijsheid is het nodigst goed; Het sieraad van de jeugd. Wat is toch rijkdom? wat is eer? Een handvol nietig slijk. Gods vriend te wezen is veel meer; Die Jesus lieft, is rijk. Komt vallen we onze God te voet Om deugd en heiligheid: Zo wordt op aarde ons jong gemoed Ten hemel…

[ Bewijzen genoeg! ]

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 19
Bewijzen genoeg! Dus wordt God veroordeeld, maar -- wie weet er een straf?…
Zywa24 oktober 2022Lees meer…

Naakt of niet bekleed

netgedicht
2.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 56
Vreemd als een goede bekende, Versteld te staan, Van stonde en tijden, Scharlaken begroetingen, Vallen, staan, vallen, staan. Bevriest het verschil, Som, getal, sprake, Letters kneden, titels, Hoofdstukken, boeken. Geboren uit melk en honing, Het beloofde land, Beloofde mij het beloofde land. En ik graaf, en ik graaf,…
Pim Eliam12 oktober 2022Lees meer…

[ Een briefje van God ]

netgedicht
2.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 51
Een briefje van God op de kerkdeur: Gesloten -- Ik ben even weg.…
Zywa9 oktober 2022Lees meer…

VERNUFT BIJ GELOOF

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 17
In deze dagen vertonen heel de wereld en het nabije luchtruim zich op sprekende schermen in huiskamer of zakengebouw boodschappen snellen onvoorstelbaar door stroom geleid over de aardbol het streven der mensen de meer dan weergaloze kunst van het Hemelse Rijk te willen achtervolgen wellicht ontdekking verwachten achter de verste…

Ezelpoot

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 28
Een worp. De eerste steen en dan een stoot zuigt hij aan de achterspeen? Een natte neus gebaart van neen niet tegen 't zere paardebeen want dat is dood…

Bede voor deze tijd

netgedicht
1.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 71
Voorzienigheid, Vele mensen hebben u doodverklaard. Toch bent u zo levend als een leeuwerik. Moet ons groene landbouwbeleid wel slagen... We zijn nogal bezig met ons succes. Maar met uw Schrift in het achterhoofd vertonen wij hardnekkige gebreken. Hoe lang moeten burgers nog lijden onder de waanzin van een tiran? God, grijp in. Steun…
K.Bladzij4 oktober 2022Lees meer…

LAAT UW LICHT SCHIJNEN ONDER DE MENSEN.

poëzie
3.0 met 28 stemmen aantal keer bekeken 6.218
Vrienden, het zijn nutte zaken Dat’er aan het dorre strand Staat een hoog, een vierig baken, Dat gehele nachten brandt. Want als iemand komt gevaren Midden uit de woeste zee Midden uit de stoute baren, ’t Wijst het schip een goede ree. Dit is recht het eigen wezen Van een vroom en achtbaar man Die ten Hemel-waarts gerezen, Voor een baken…

Doodshoofd (1643)

poëzie
4.0 met 67 stemmen aantal keer bekeken 4.011
Arme mens! wat zijt gij trots? Ziet gij ’t zwaard niet opgeheven Van de strenge Engel Gods, Dreigende u de slag te geven? Schat noch rijkdom kan u niet Van een snelle Dood bevrijden, Die gij voor uw ogen ziet, In dees droeve en vege tijden. Nu u God nog leven gunt, Beter u, terwijl gij kunt!…

Toen strekte gij Uw handen uit

poëzie
3.0 met 12 stemmen aantal keer bekeken 1.882
Toen strekte Gij Uw handen uit En nam mij, als een vrouw een luit, Die zij met met zachte hand betokkelt. Mijn ziel brak open in geluid.…

Hoofddoekhaiku

hartenkreet
2.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 65
Hoofdstad Teheran Hoofddoekjes worden verbrand Hoofdbreker minder…

Geen God

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 49
Er is geen god, er is geen goed riep men Waarom dan regen als ik verdrietig ben waarom dan zon als ik geen einde aan mijn geluk ken is dit dan het werk van toeval ik dacht nog nooit zo druk alles wordt grijs en donker als ik val door pech of door geluk konden mijn gedachten maar afstand houden anderhalve meter tussen gedachten niet te behouden…
finn korvorst27 september 2022Lees meer…

SLECHTS EEN GEBAAR

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 25
Tegenover de Heer zich schuldig voelen mag de toegangspoort tot edel werk zijn. Wat voorspelt je wachtende zielenpijn? Voorwaarts naar plots opdoemende doelen! Voornemens geuren als smakelijk festijn. Toch begint het brein vragend te woelen, snakt naar schone, verkwikkende poelen in de dorre treitergrage woestijn. Teneinde het hoofd met…
Han Messie25 september 2022Lees meer…

De voortreffelijkheid der mensheid.

poëzie
4.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 585
De Vleizucht moog een lofzang zingen, Als Heerszucht mensenbloed vergiet, Om volken door haar wenk te dwingen; Zij schat, onsterfelijk mens! zij kent uw grootheid niet. Geen troon verheft, geen stulp vernedert; Het goud versmelt, en de eer is schijn; Maar 't hart, door eedler smaak vertederd, Zingt vrolijk; ‘'t Is voor mij genoeg…

ONZE LEVENSZEE

hartenkreet
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 97
als wij de hoop in het leven opgeven kan alleen het gebed ons nog troost geven God hoort ons gebed, Hij kent onze nood blijft op ons levensschip immer aan boord zelfs als ons schip dreigt onder te gaan blijft de hoop op redding met Hem bestaan Hij zal de storm met Zijn handen bedaren en wij kunnen onze levenszee rustig bevaren…
Greta Casier12 september 2022Lees meer…

Gruwelkruis [Viareggio]

netgedicht
3.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 41
Daar hing de gruwel goud verguld tussen pronte zachte prachten trillend vrij geknoopt met engelen geduld grote prille reeën ogen lachten aan het kruis geen greintje schuld.…
Guus Maris4 september 2022Lees meer…

Loutering 1.

poëzie
4.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 755
1. Nu sta ik op de reuze-hoge top Van verre Loutringsberg, fier en alléén... In bangn, bloedge lijdenstocht steeg 'k òp, Door rotsgegrim en duistre wouden heen! Hier troont de vrijheid, die mijn harte-klop Juichend versnellen doet... hier heerst slechts Eén, Hij, de Eénge en Ene, die mijn harte-knop Doet springend bloeie' in geurwolk…
Eduard Brom3 september 2022Lees meer…

Loutering 2.

poëzie
3.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 1.027
2. In verre diepte woelt het Leven voort... Daar kruisen zich de duistre smarte-wegen Van 't droef weleer nog, waar ik, neergezegen, De handen strekte in beden onverhoord... Dáár wordt nog de echo van mijn smart gehoord, Ten hoge hemel schreiend opgestegen, Weeklagend om verloren vredezegen... Tot mij het hoger lichten heeft gegloord…
Eduard Brom2 september 2022Lees meer…

De ziele betracht de nabijheid Gods

poëzie
3.0 met 12 stemmen aantal keer bekeken 2.858
Ik meende ook: de Godheid woonde verre, In ene troon, hoog boven maan en sterre, En hefte menigmaal mijn oog Met diep verzuchten naar omhoog. Maar toen Gij U beliefde te openbaren, Toen zag ik niets van boven nedervaren, Maar in de grond van mijn gemoed, Daar werd het liefelijk en zoet. Daar kwaamt Gij uit de diepten uitwaarts dringen En…
Jan Luyken1 september 2022Lees meer…

Even

netgedicht
3.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 51
Zie de mens die enkel nog kan zweven ware het mij gegeven bijna alles om het even zorg noch voorzorg meer van node al jaren onder zware zoden heb ik één wens om even, even maar weer op te staan op te leven, rond te gaan en dan rustig en voldaan terug te gaan vergaan een uitje van een dolle dode.…
Guus Maris26 augustus 2022Lees meer…

BROOD VOOR MIJN ZIEL

hartenkreet
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 128
In het licht van de oneindige sterren zie ik Uw Almacht staan. In het schijnsel van de volle maan zie ik Uw mysterie aan. In de glans van de stralende zon zie ik hoe U ‘t duister overwon In het klateren van een heldere bron zie ik hoe door U alle leven begon. In uw Woord voedsel voor de ziel vind ik mijn dagelijks brood…
Greta Casier25 augustus 2022Lees meer…

OVERGAVE EN GEWIN

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 21
God schenkt met gulle hand de menselijke geest wonderbare gaven daaruit spruiten soms grote uitvindingen voort die de mensheid kunnen helpen tot grote zegen zijn spijtig dikwijls mengt Satan zich in de handige maaksels van de strevende maatschappij gebruikt haar kunde voor kwaadaardig spel en doortrapte vernieling luid schreeuwend…
Han Messie25 augustus 2022Lees meer…

Gods droom

netgedicht
3.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 65
God is moe en gaapt vele gaten in dagen en nachten Hij verveelt zich mateloos en doet zijn ogen toe en slaapt Zich van mensen niet bewust droomt hij stil zijn lentedroom; een droom waarin hij kust de jonge knopjes aan zijn nieuwe boom…

STILLE TIJD

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 28
Bij dankend en vragend bidden wegduiken in een woeste melkbeek, die zingend spat. Het reine, gezonde wit, helend nat, laat Hemels brood vol genade ruiken. Luchtig schuim springt naar de oeverstruiken van het hoopvol wachtende "hoe en wat?" Dan wiegelt en ritselt een levenswijs blad om krachtig geloof te doen ontluiken. Over de stroom, tussen…
Han Messie6 augustus 2022Lees meer…

Geveinsdheid

poëzie
3.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 2.090
Geveinsdheid, die we, in 't needrig kleed, Het hoofd, gelijk een bies, zien krommen! Schoon gij, kranswijs, op doornen treedt, Gij kunt u niet voor God vermommen. Leg af, schijnheilige! uw gewaad: smeek om gena, Eer u Gods bliksem treffe, eer u zijn wraak versla! -----------------------------------------------------…
Meer laden...