inloggen

Alle inzendingen over religie

2953 resultaten.
Sorteren op:

Hollands Glorie

hartenkreet
1,0 met 1 stemmen 37
Ik ben stil vandaag Op deze zaterdag De stille zaterdag Christus is dood en begraven Maar ik mag al weten Er is hoop Passie is pase Er is hoop voor nieuw leven Vernieuwd leven Als de frisse groene blaadjes In hest vroege voorjaar Van de Pasen krulwilg Die zich stevig wortelt uitgroeit tot een boom van een plant Hij Christus was…

Een nieuw geheim

netgedicht
1,0 met 1 stemmen 31
Ik vier het feest niet vandaag Hebt U Zelf Uw handen gelegd op de koning en hem beladen met onze zonden? Aan de soldaten overgeleverd is hij geofferd aan wie anders dan Uzelf, hij moet dus wel leven ook al ligt hij in een grafkamer Verblijft hij misschien als eerste in een heel nieuwe wereld nog leeg zoals de woestijn waar de zondebok…
Zywa 4 apr. 2021Lees meer…

WIE REDT JEZUS?

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 15
Robert Long zingt een fel opstandig lied over het verleden van 't christendom, naar zijn mening star, bekrompen en dom. Harde tucht gaf vele mensen verdriet. Welk euvel bracht geestelijke leiding niet? Was zij slechts belust op eigen rijkdom? Toehoordersgedachten draaien zich steeds om als wervelwinden door neerbuigend riet. Na alle strenge…

doodstil

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 30
nu is het stil wind weet van geen richting meer bloemknop blijft gesloten vogel strijkt geluidloos neer heel de schepping weet… het voorhangsel gescheurd de band is weer hersteld de sleutel omgedraaid morgen zal het anders zijn dan komt de dood tot leven…
Tsila 3 apr. 2021Lees meer…

drie uur duisternis

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 24
het purperen kleed heeft Hij over de zon geworpen de nacht heeft zwarte ogen maar ziet niet Hij draagt een doornenkroon loopt over een balk volkomen in balans Hij sleept de wonden van de wereld, kijkt niet om tot ze flinterdun als vuurvlinders verbranden in de zon ik zie Hem gaan Hij draagt een gouden kroon de Mensenzoon…
Tsila 2 apr. 2021Lees meer…

Dorst naar gerechtigheid

hartenkreet
5,0 met 2 stemmen 43
Het licht dooft uit in een totale duisternis voor Jezus die gekruisigd vol wanhoop is die zich door iedereen nu voelt verlaten ooit wilde de Herder zijn voor zijn schapen zelf daar gemarteld en met doornenkroon hangt uitgeput naar d' eindlijke verlossing verlangt " Waarom God hebt gij mij verlaten?" nog hoort HIJ de vijanden schreeuwen…

Hoofdzaken

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 20
Het is een serieuze zaak mannen aan de rivier bespreken en proeven de revolutie De cavalerie komt de heilige arresteren en sluit hem ver weg op Het is feest in dat fort de koning is jarig een meisje danst Ze warmt de mannen op met haar blote buik en moet een wens doen Ze weet zich geen raad, zoekt bescherming bij haar moeder die…
Zywa30 mrt. 2021Lees meer…

Leven

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 21
Groei door binding organisatie tot complexiteit onderweg een Goddelijke vonk en: leven! …voor even want het hapert al opeenstapeling van missers er vallen steken het stuk glijdt van de naald rafelt en valt uiteen in oorspronkelijke delen als voeding voor leven dat groeit door binding……

Halverwege de weg

hartenkreet
4,3 met 3 stemmen 100
Halverwege de weg voel ik mij instorten zijt Gij daar nog ziet Gij mijn wank' len en horten terugkeren kan ik niet verder gaan maakt me bang waarom duurt die lijdenstocht zo schrikwekkend lang de weg lijkt onbetrouwbaar mijn tred zo onzeker wolkenmassa' s omhullen mij zie ik verder het licht weder? haal ik nog het eindpunt helpt iemand…

Kruis met rozen

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 40
Het leven is een kruis met rozen. Schoon en stekelig te gelijk. Een last die jou doet blozen. Een pelgrimstocht tot in het hemelrijk, Want de weg naar God gekozen zal zeker de juiste zijn. Vrede gloort na aards verpozen in een eeuwig leven zonder pijn.…

Discriminatie

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 42
Een dominee in krimpen vindt dat andersdenkenden niet mogen je moet ze weren zegt de man alsof dat zo makkelijk is dan? Een dominee in krimpen zegt, een homo, nee dat mag niet loof de heer en aanbidt hem maar gelijkgestemden mogen dat niet! Een dominee in krimpen, discrimineert en geen klein beetje ook hij schreef het in een brief zodat…

Geloven

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 48
Ze vragen mij wel eens geloof jij in god?; geloof jij in de schepping?; geloof jij dat het later beter wordt?; geloof jij in het nieuwe leven?; geloof jij dat we weder worden opgeheven? Geloof is een mysterie. Het laat zich niet leiden. Geloof is de basis dat ons eens zal bevrijden. Geloof is hoop en de liefde bijeen. De rotsvaste overtuiging…

In de stilte

hartenkreet
4,4 met 7 stemmen 93
alleen in de stilte kan ik tot U komen kan mijn hart voor U voluit openstaan wil ik dat U altijd in mij blijft wonen iedere dag en ieder uur met mij zal gaan toch weet ik dat zo velen naar U vragen dat ik maar een schim in die massa ben wilt U al mijn verlangens helpen dragen opdat ik weet dat Gij mij van dichtbij kent soms ben ik bang dat…

AFWACHTING

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 44
Wat iedereen de Heer wenst te vragen, rijst omhoog, mag de Hemel bereiken, wil de menselijke geest verrijken, met sterk geloof en voornemens schragen. De gebeden kunnen schijnbaar vervagen, blijven bij God en Diens engel prijken als damp, die steeds bestaat, nooit zal wijken tijdens het aardse loven of klagen. Woorden, bewaard in Hemelse…

Deae Nehalennia

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 37
Gij die leeft aan zee, wees mijn roergangster en reis met me mee; met u als leidsvrouwe bevaar ik rivieren en zeeën vol vertrouwen dat m’n lading, vaten wijn, behouden blijft, en profijtelijk zal zijn; u schenkt immers voorspoed, geeft gunstige wind, en heerst over eb en overvloed; van u de bloemen in het voorjaar, de appels, peren, druiven…

Belijdenis van dichters

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 31
Wijsheid die alle mensen delen, met al wat leeft en leven geeft. Ervaringen die wij vergeten, maar die niet verloren gaan. Ze worden veilig opgeslagen. Ze gaan terug naar een bron, waar intuïtie gevoel uit put. Waar herinneringen leven. Dichters zoeken er naar zin, maar vinden er geen woord. Er bestaan levende dichters, die het volgende…

Hadjar Ul Aswad

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 45
Na de verbouwing van de Kaäba Toen de zwarte steen werd teruggezet Ontstond er een handgemeen in Mecca Tactvol beslecht door Mohammed Elk stamhoofd wilde het grote voorrecht Om het te mogen plaatsen op het altaar In de kubus, wat leidde tot een gevecht Dus sussend spreidde de wijze leraar Zijn mantel voorbeeldig uit in het zand Vroeg hen…

VERLANGEN EN DAAD

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 44
Bij het bidden tot God vragen we meestal tussen ons schone gaven te verdelen of Zijn bijstand en welwillend helen tijdens een moeilijk, hinderlijk geval. Ziet hoe de Vader elke dag, overal wonderbare zegen uit wil delen, zon en regen met zaaisel laat spelen, opdat heel de wereld zich voeden zal. Mensen werken als onderbeheerders aan 's…

STEEDS VOOR OGEN

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 43
De boodschap van 't machtigste strijdvaardige geloof zelfs je haters lief te hebben weldoen en bidden voor vijanden deze woorden waarmaken in het dagelijkse leven is onvoorstelbaar zwaar doch mogen zij voortdurend prijken op een fel rood krijgsvaandel dat gedurende heel het leven voor je uit blijft zweven.…

AFSMEKEN

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 36
Waarvoor bad ik ooit? Lieve Hemelse Vader ik ben me er van bewust dat al mijn gebeden van eens bij U verblijven als opgestegen verdwenen maar onzichtbaar bestaande damp waarvoor bid ik? geeft U mij de moed en kracht om in het diepste van mijn hart en geweten door te dringen waarvoor zal ik bidden? laat U de golven der toekomst als…

JETRO

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 52
Mozes' schoonvader houdt in woestijnland zijn kudde van steeds zwervende schapen, zoekt met vrouw, dochters en beschermend wapen een waterput, loopt door meedogenloos zand. Bij een groep struiken houdt het gezin stand. Zijn hier misschien vruchten te rapen? Ja, de nacht belooft verzadigd inslapen, rustig gewiegd door Goddelijke hand. De…

ZENDING

netgedicht
2,0 met 1 stemmen 57
God geeft vanuit Zijn hoge Hemelrijk dikwijls boodschappen aan stervelingen, welke zij door mogen laten dringen tot mensen, zeer ver of binnen klein bereik. Die gezegenden voelen zich wellicht rijk aan krachtvuur voor hun ondernemingen, worden vaak geslagen door beproevingen bij doen en spreken, vallen in kwellend slijk. Ondanks tegenspoed…

Pagan

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 52
Het is fijn om pagan te zijn; gevoed door een oud geloof zie ik Proteus rijzen uit zee en hoor ik Tritons hoorn. Ik leef in een bezielde wereld met een goddelijke natuur bewoond door satyrs en nimfen. Boven mijn hoofd, hoog aan de hemel zwerven de goden. Ik ontmoet ze ook hieronder aan de voet van Olympus. Zeus regeert met ferme hand…

Toekomst

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 51
Eeuwige, Als een vreemdeling op zoek naar woning sta ik aan uw poorten. Ik fluister uw Naam. Waarom bons ik niet op de deur? Sla ik niet op de trom? Roep ik U niet met luidde stem? Waarom toch…, fluister ik? Ben ik bang beschaamd tegenover U te staan? U die geen naam vergeet, geen mens veracht. Geen wezen met lege handen heen…

[ De sterloze ster ]

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 57
De sterloze ster schijnt helder voor de volgers – van hun bijgeloof.…
Zywa28 dec. 2020Lees meer…

Rivier

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 54
Ik volg jou, Jij brengt water naar de woestijn. Waar jij stroomt komt het land tot bloei. Daar bruist het van het leven. Ik volg jou, want jij hebt oneindig leven in je. Ik mag uit je putten en mezelf erin onderdompelen. Zoals een hert uitziet naar water, zo schenk jij jezelf aan allen die dorstig zijn. Je schept water in mijn hand…

Roep je ziel aan!

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 239
Luister naar de woorden van de Oude Goden, al-omvattend, al-doordringend, al-bewegend en eeuwig, naamloos maar bekend als Gaya en Uranus, Isis en Osiris, Freya en Odin, Morrigan en Dagda, Ishtar en Tammoez, Sjri en Vishnoe, Yin en Jang. Ik ben de Grote Moeder, ontwaar mijn gelaat in de veranderlijke maan en de kringloop der seizoenen…

Van beseffen naar geloven (II)

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 127
Aangestoken door het licht in messiaanse verwachtingen neem je de vertrouwenssprong - kom je als het ware in het reine... Je geeft te kennen dat je faalt, dat het zo niet langer gaat. Wat weet een trendwatcher van het leven? Je wil nu breken met de waan. Tijden heb jij maar aan geleefd. Doel: jezelf veraangenamen. Gedaan wat verwacht werd…

Van beseffen naar geloven

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 105
Neem iets aan dat is. De kern van een gebeuren. Het feit dat jij er bent. Ondanks alle beperkingen. Ook al word je groot en krachtig, blijf kind in de ogen van je vader. Je weet niet alles, maar wel veel. Er rijpen dingen door je daden... Laat de twijfel ruimschoots toe. Jouw zekerheid - is die wel waar? Van alle kanten intrigeert die…

ZWERVEND JONG EN OUD

netgedicht
1,3 met 3 stemmen 75
Het Jodenvolk doolt, door Mozes geleid, jaren rond in woestijn, over rotsgrond, sluit met de hoogste Heer eeuwig verbond, bij onvast leven, uit slavernij bevrijd. Flinke vaders vinden na speurend beleid schrale broedplaatsen. Daar eet hun vee gezond. Moeders draaien vlijtig schapenwol rond: kleden en kleren zijn tot handel bereid. Ouders…
Meer laden...