inloggen

tabblad: poezie

311 resultaten.
Sorteren op:

FILTER 3

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.200
Die huizen zijn wel 't meeste schoon waar Kristuskoppen op de muren gladharig naar de zoldring turen, de meid draagt...

Diep in mijn leven is een heiligdom

poezie
3,2 met 17 stemmen 3.337
Diep in mijn leven is een heiligdom Waar niemand toegang vindt, waar mijn gedachten Niet binnen durven gaan. Als ik m...

Erkenning

poezie
2,7 met 15 stemmen 1.559
Er is geen leed, er zijn geen tranen meer. 't Is al door Uwe liefdebrand verslonden.. De dood is als een schaûw voor...

God is zo ver!

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.476
God is zo ver! - Ik kan Hem niet bereiken Mijn bede rijst niet hoger dan die ster En hoger woont Hij dan de sterren pr...

Rafaël

poezie
3,8 met 8 stemmen 1.353
(fragment) Ik zweer! ’t zal eenmaal mij gelukken Itaalje! uw heilge grond te drukken, Ik daal van de Alpen af, in...

Heilige Maria die daar zijt

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.526
Heilige Maria die daar zijt Moeder ende Maagd, van Kerst gewijd; vrij van alle zonden en smetten, wil op mij, uwe...

STOET

poezie
2,7 met 13 stemmen 1.541
Langzaam trekt een blanke stoet door d'heemlen. Jesus eerst, der maagden koning, 't aanzicht lijk de zonne glanzend...

Aquarium

poezie
4,1 met 10 stemmen 1.961
In schem’rig groen stukje van de oceaan Zweeft als een schim het zeedier, transparant: Zich vergetend, ziet door gla...

Atheïsten

poezie
4,0 met 8 stemmen 2.645
Wat wil het reuk'loos vloekgespan Dat U ontkent, o Heer? O, komt de nood eens aan de man... Zij buigen voor U nee...

Mijn zoon, mijn eersteling heeft zich een lid beleden

poezie
3,6 met 8 stemmen 2.587
AAN MIJN OUDSTE ZOON OP DE DAG ZIJNER BEVESTIGING ALS LID DER CHRISTELIJKE HERVORMDE GEMEENTE. Mijn zoon, mijn eers...

Deus Caritatis

poezie
3,6 met 11 stemmen 2.920
[Mijn leven is doorwrocht van deze sterke genade dóór en dóór Rabindranath Tagore] Mijne begeerten stijgen,...

Berouw

poezie
3,2 met 9 stemmen 1.484
In de schemer het angstige luistren Naar de wind die waait om de huizen. Van de wilgen stuiven de pluizen, Wit in de...

O door het Leven niet, maar uit u-zelve

poezie
1,9 met 7 stemmen 2.211
O door het Leven niet, maar uit u-zelve Bedorven volk, want 't Leven-zelf bederft niets, 'k Zeg tot u allen: kinde...

Onrecht

poezie
2,8 met 8 stemmen 2.814
Die een roeping heeft in 't leven, Hij moet onrecht kunnen dragen, Want dat is de toets des Heeren, Of ge Hem zoekt,...

Aan mijne uitbrandende kaarse

poezie
4,1 met 9 stemmen 3.139
O haast gebluste vlam van mijne kaars! nu dat Gij mijne voortgang stut in 't naarstig onderzoeken Van nutte wetensc...

Laatste dag

poezie
3,1 met 12 stemmen 3.219
Op: dies irae, dies illa etc. 1. De gewisse dag der wraken, Och! de dag begint te naken Die de wereld zal doen...

Ik lag alleen

poezie
2,6 met 5 stemmen 3.407
Ik lag en weende om dromen, die vervlogen Als kussen van een mond, nu koud en bleek, En dat de godheid mijner ziele bl...

ALS DE ZIELE LUISTERT

poezie
4,1 met 30 stemmen 5.587
Als de ziele luistert spreekt het al een taal dat leeft, 't lijzigste gefluister ook een taal en teken heeft: blâr...

O God, bewaar mij voor der zonde vloek

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.403
O God, bewaar mij voor der zonde vloek, En schrijf mij niet in 't somber dodenboek: Is in het blanke pergament des le...

Calvijn

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.327
Hij met de doodskop en fanatisch boos Van baard en ogen, kon geluk ontberen. Waarom de Souvereiniteit...

SNEEUWDAG

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.397
Is dit Gods nieuw wereld? Pijnend licht Liggen de velden voor mijn zwak gezicht. Mijn hoofd is duizel-ijl, zo kort gen...

TER GELEGENHEID ENER EERSTE MISSE

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.076
Des Heeren uitverkoren van alle eeuwigheid, gekweekt aan 's altaars voet in rust en vreedzaamheid, bewaard van alles...

O BLIK VOL DOOD EN STERREN

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.481
o Blik vol dood en sterren, o hart vol licht en leed. De dag is spijtig verre; de nacht is hel en wreed. Mijn mond...

De luiken

poezie
4,6 met 7 stemmen 1.239
Om hitte en onrust uit te sluiten, Doen wij de zware luiken dicht. Nu dringt uit het rumoerig buiten Alleen de klaarh...

Gebed

poezie
4,3 met 10 stemmen 2.855
Genadig God, die in mijn boezem leest! Ik vliet tot U, en wil, maar kan niet smeken. Aanschouw mijn nood, mijn neergez...

Sterrenhemel

poezie
3,2 met 10 stemmen 2.561
Nu kunt gij veilig slapen gaan, Nu al de heemlen openstaan: Ziel, wier verlangen elke donkre wand In ster aan ster do...

Stabat Mater

poezie
3,9 met 15 stemmen 4.309
Jezus’ nat bekreten moeder Stond bij 't kruis, waar ons Behoeder, Haar beminde zoon, aan hing; En haar docht, t...

WIE IS ALS GOD!

poezie
3,2 met 15 stemmen 3.138
'Wie is als God!' zo wierd het woord, in lang verleden tijden, omtrent de troon van God, gehoord, als Mic...