inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

311 resultaten.
Sorteren op:

Peinzensmoede

poezie
2,6 met 14 stemmen 1.342
Daar is geen Priester Die Hem verklaart! In raadslen wandelt De mens op aard. Wie ’t Licht van Heden Ook...

Volharding

poezie
3,2 met 6 stemmen 2.275
[Romeinen 8:35 en 38-39] Noch ‘t brullen der ontmensede tyrannen, Noch zwoege dorst, noch snaken naar het brood,...

In 't lof

poezie
1,5 met 60 stemmen 2.358
Het nonneke zit gebogen, Stil aan de kerkpilaar; De gele lichtjes flikkren Ginds, op het hoogaltaar. De gele licht...

DE LIEFDE OVERTREFT

poezie
2,7 met 17 stemmen 3.177
Het wreedste lijden blij te lijden zonder schuld; De laster, haat en smaad kloekmoedig te verdragen; In ‘t allerlie...

Redding

poezie
Redding! zaligend verblijden! Redding! zegen van het lijden, die de borst van vreugd doet slaan; door uw diepe zie...

PAULUS

poezie
SAULUS van Tarsen, vervolger des Heeren, Kleeft aan uw zwaard nog het martelaarsbloed? Deed nog het kruis niet uw ijve...

Troost

poezie
Vrienden! wat ons moge omringen, welk een nooddwang ons moog dwingen, welk een rampspoed ons ook wacht, moedig! we...

WINTERAVOND

poezie
3,5 met 2 stemmen 172
Ook nu het avond wordt, Heer blijven we op U hopen, Het winterdaglicht kort, Hoe traag de dagen kropen. Het wate...

Morgen-gebed

poezie
4,0 met 2 stemmen 345
In ‘t oosten klaar laat blozen De dageraad De liefelijke rozen Van haar gelaat. O helle morgensterre Gods...

Aan de drie wijzen uit het Oosten

poezie
4,0 met 2 stemmen 381
Gij die, gewoon omhoog met uwe geest te zweven, de voorbeduidselen des Hemels, eer het daagt, met gouden letteren op b...

Beesten en mensen.

poezie
5,0 met 3 stemmen 361
De aarde brenge voort wat kruipt ofte wandert, In aarde zal het toch eens werden weer veranderd. Het water geve uit h...

Voorbereiding

poezie
Hun harten voelden zij als boeken in Gods geduchte hand gelegd, en wisten dat Hij al hun slecht gedrag gerecht zou on...

ROUWBEKLAG

poezie
God heeft u zwaar beproefd! – Ik weet Eén troostgrond maar: dat Hij het deed....

Aan God.

poezie
3,7 met 3 stemmen 529
Leer mij mijne dagen tellen, Gij die hun getal bepaalt! Ieder dag, die mij bestraalt, Op zijn rechte waarde stel...

God rolt de zonnen door zijn handen…

poezie
4,0 met 2 stemmen 374
God rolt de zonnen door zijn handen zoals de boer het zaad. De ruimte kent geen randen en eindloos staat de sterrent...

Moed

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.744
O, laat mij gaan, waar gindse duinen rusten, waar koele westenwind nauw ademhaalt en matte herfstzon zilvertintig stra...

De voortreffelijkheid der mensheid.

poezie
4,0 met 2 stemmen 300
De Vleizucht moog een lofzang zingen, Als Heerszucht mensenbloed vergiet, Om volken door haar wenk te dwingen; Zi...

Het hart spreekt

poezie
4,0 met 2 stemmen 259
Laat mij door Uw stilten ommedolen, waar het schendend woord van hen niet is, dat ik – in een donker woud verscholen...

VAL

poezie
4,0 met 2 stemmen 296
Wat blindheid onbesuisd! Dat Eva die God diende, In 't zalig paradijs, uit weelde, zonder nood Der hellen roffiaan he...

Onze oude.

poezie
4,0 met 2 stemmen 594
‘Und alle diese Siege verdanken wir nur Einem. Das ist unser alte Gott.’ Wilhelm, I.R. Wie met zeekre st...

HET KRUIS VAN JEZUS CHRISTUS.

poezie
2,5 met 2 stemmen 720
Der eeuwen eeuwigheid zweve, eeuwig grensloon, voort; Door hare oneindigheid wordt, Kruis! uw lof gehoord, En worm en...

Dubbelzinnige vroomheid.

poezie
4,0 met 2 stemmen 605
Winkelier. Zeg, Kees! je lengt de brandewijn Nog met wat water aan. Knecht. Ik wist, dat u dit gaarne heef...

Laudate Dominum in Sanctis.

poezie
5,0 met 2 stemmen 739
Loof de Heer in ’s Hemels kerk, Boven ’t zwerk. Loof Hem in Zijn hofgewelf. Loof Hem zelf Met een schel bazuinge...

Christus stervende.

poezie
Die alles troost en laaft, verzucht, bezwijmt, ontverft! Die alles ondersteunt, geraakt, o mij! aan 't wijken. Een...

STILTE

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.280
Geen wolkje dreef er aan de hemel, geen windje suisde er in de blaân, en als een spiegel glad en effen, stond de onb...

De brug

poezie
4,5 met 2 stemmen 526
Ik zocht een bloem, die op de bergen wast. En aan mijn voeten grijnsde ene afgrond, diep Als wanhoop na een misdaad, e...

Vertrouwen

poezie
Zo de storm ons treffen mocht, Hij toch hield u op uw tocht Meest voor bui en vlaag geborgen; Meer, ja meer dan moe...

WIEROOK

poezie
o Wierookgraan, geronnen traan van ceder- en van lorkenstammen, gebedenbeeld, daar ‘t vier in speel...