inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

311 resultaten.
Sorteren op:

Gebed

poezie
4.3 met 10 stemmen 2.583
Genadig God, die in mijn boezem leest! Ik vliet tot U, en wil, maar kan niet smeken. Aanschouw mijn nood, mijn neergez...

Sterrenhemel

poezie
3.2 met 10 stemmen 2.408
Nu kunt gij veilig slapen gaan, Nu al de heemlen openstaan: Ziel, wier verlangen elke donkre wand In ster aan ster do...

Stabat Mater

poezie
3.9 met 15 stemmen 4.195
Jezus’ nat bekreten moeder Stond bij 't kruis, waar ons Behoeder, Haar beminde zoon, aan hing; En haar docht, t...

WIE IS ALS GOD!

poezie
3.2 met 15 stemmen 2.990
'Wie is als God!' zo wierd het woord, in lang verleden tijden, omtrent de troon van God, gehoord, als Mic...

DE ZEGEN

poezie
3.0 met 30 stemmen 3.085
Ik was dertien jaar, toen legde zijn handen Een vrome Man ten zegen op mijn hoofd. Zijn zegen heeft mij niet behoed...

Peinzensmoede

poezie
3.6 met 11 stemmen 1.441
Daar is geen Priester Die Hem verklaart! In raadslen wandelt De mens op aard. Wie ’t Licht van Heden Ook...

Volharding

poezie
4.0 met 5 stemmen 2.321
[Romeinen 8:35 en 38-39] Noch ‘t brullen der ontmensede tyrannen, Noch zwoege dorst, noch snaken naar het brood,...

In 't lof

poezie
2.4 met 44 stemmen 2.385
Het nonneke zit gebogen, Stil aan de kerkpilaar; De gele lichtjes flikkren Ginds, op het hoogaltaar. De gele licht...

DE LIEFDE OVERTREFT

poezie
3.1 met 15 stemmen 3.197
Het wreedste lijden blij te lijden zonder schuld; De laster, haat en smaad kloekmoedig te verdragen; In ‘t allerlie...

Redding

poezie
Redding! zaligend verblijden! Redding! zegen van het lijden, die de borst van vreugd doet slaan; door uw diepe zie...

PAULUS

poezie
SAULUS van Tarsen, vervolger des Heeren, Kleeft aan uw zwaard nog het martelaarsbloed? Deed nog het kruis niet uw ijve...

Troost

poezie
Vrienden! wat ons moge omringen, welk een nooddwang ons moog dwingen, welk een rampspoed ons ook wacht, moedig! we...

WINTERAVOND

poezie
3.5 met 2 stemmen 182
Ook nu het avond wordt, Heer blijven we op U hopen, Het winterdaglicht kort, Hoe traag de dagen kropen. Het wate...

Morgen-gebed

poezie
4.0 met 2 stemmen 362
In ‘t oosten klaar laat blozen De dageraad De liefelijke rozen Van haar gelaat. O helle morgensterre Gods...

Aan de drie wijzen uit het Oosten

poezie
4.0 met 2 stemmen 419
Gij die, gewoon omhoog met uwe geest te zweven, de voorbeduidselen des Hemels, eer het daagt, met gouden letteren op b...

Beesten en mensen.

poezie
5.0 met 3 stemmen 368
De aarde brenge voort wat kruipt ofte wandert, In aarde zal het toch eens werden weer veranderd. Het water geve uit h...

Voorbereiding

poezie
Hun harten voelden zij als boeken in Gods geduchte hand gelegd, en wisten dat Hij al hun slecht gedrag gerecht zou on...

ROUWBEKLAG

poezie
God heeft u zwaar beproefd! – Ik weet Eén troostgrond maar: dat Hij het deed....

Aan God.

poezie
3.7 met 3 stemmen 565
Leer mij mijne dagen tellen, Gij die hun getal bepaalt! Ieder dag, die mij bestraalt, Op zijn rechte waarde stel...

God rolt de zonnen door zijn handen…

poezie
4.0 met 2 stemmen 406
God rolt de zonnen door zijn handen zoals de boer het zaad. De ruimte kent geen randen en eindloos staat de sterrent...

Moed

poezie
3.7 met 3 stemmen 1.956
O, laat mij gaan, waar gindse duinen rusten, waar koele westenwind nauw ademhaalt en matte herfstzon zilvertintig stra...

De voortreffelijkheid der mensheid.

poezie
4.0 met 2 stemmen 314
De Vleizucht moog een lofzang zingen, Als Heerszucht mensenbloed vergiet, Om volken door haar wenk te dwingen; Zi...

Het hart spreekt

poezie
4.0 met 2 stemmen 270
Laat mij door Uw stilten ommedolen, waar het schendend woord van hen niet is, dat ik – in een donker woud verscholen...

VAL

poezie
4.0 met 2 stemmen 306
Wat blindheid onbesuisd! Dat Eva die God diende, In 't zalig paradijs, uit weelde, zonder nood Der hellen roffiaan he...

Onze oude.

poezie
4.0 met 2 stemmen 603
‘Und alle diese Siege verdanken wir nur Einem. Das ist unser alte Gott.’ Wilhelm, I.R. Wie met zeekre st...

HET KRUIS VAN JEZUS CHRISTUS.

poezie
2.5 met 2 stemmen 804
Der eeuwen eeuwigheid zweve, eeuwig grensloon, voort; Door hare oneindigheid wordt, Kruis! uw lof gehoord, En worm en...

Dubbelzinnige vroomheid.

poezie
4.0 met 2 stemmen 644
Winkelier. Zeg, Kees! je lengt de brandewijn Nog met wat water aan. Knecht. Ik wist, dat u dit gaarne heef...

Laudate Dominum in Sanctis.

poezie
5.0 met 2 stemmen 772
Loof de Heer in ’s Hemels kerk, Boven ’t zwerk. Loof Hem in Zijn hofgewelf. Loof Hem zelf Met een schel bazuinge...

Christus stervende.

poezie
Die alles troost en laaft, verzucht, bezwijmt, ontverft! Die alles ondersteunt, geraakt, o mij! aan 't wijken. Een...