inloggen

Alle inzendingen over religie

2961 resultaten.
Sorteren op:

ONGEMERKT

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 9
Het prille groen bekoort ieder voorjaar de liefhebbers van beuken en eiken. Wie zullen met bewondering kijken naar het kleine loof, nauwelijks zichtbaar? Eenzame blaadjes boren zich traag en zwaar tussen stenen door, om lucht te bereiken, die mild belonend over hen zal strijken. Hun nietige kracht is onweerstaanbaar. Dit schier verborgen…

Hemelvaartsdag

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 18
Och liefde van Waarheid en leven wij zijn tot vlammen ontstegen Een witte wolk onttrekt het zicht op hem Er klinkt een lied vergeet mij niet dat stroomt naar ‘t hartenbloed rein De levende fontein…

Met eerbied en ontzag

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 11
O God mijn Heer Mijn enige gids ten leven Met eerbied en ontzag Gedenk ik U nu en op Hemelvaartsdag…

Ik drink mijn zonden op als rijpe wijn

poëzie
2,0 met 5 stemmen 896
Ik drink mijn zonden op als rijpe wijn Waar een kap'laan zich heim'lijk aan bedrinkt: – Hij feest zijn oog aan 't glas, dat halfvol blinkt Binnen de lichtkring van de lamp, wier schijn Wemelt rondom en scheem'ring wordt in 't klein Vertrek, waar vóor hem zich een heir verdringt Van dromen, tot zijn hoofd halfdromend zinkt: Hij prevelt…

De weg

gedicht
2,6 met 22 stemmen 6.589
Onder de boom van verlichting zat Siddhãrta, toen de schande ontsluierd was van ouderdom, van ziekte, en van dood. Ãtman zag hij, elk mens voorbij; het Licht ging schemeren in een ledig vergezicht, een glimlach lichaamloos achter het Rad. Maar daar zij licht, daar weze hemel, zee, licht dag, nacht duister, aarde, spruitend gras, bomen met…

STRAK EN BUIGZAAM

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 15
Alle aandoeningen en zegswijzen in het Evangelie zijn kort en beslist, vermijden gedachten der vage mist: daagse taal zal hen als wit-zwart aanwijzen. Men mag het rechtlijnige prijzen, dat wellicht hard spreekt, volstrekt onbetwist. wordt Jezus' zachtmoedigheid hier gemist? Milde winden brengen vele denkwijzen. De kunst van samenwerkend…

Leven

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 71
Hij die Hem zonder het te weten heel zijn lange leven zocht lapt Hem van God vergeten aan een laatste ademtocht. Dit is geen leven meer maar altijd schrijnend zeer: een aan het leven lijden. Laat hem toch verlijden in de tijd verglijden in het milde onvermijden van de eindeloze eeuwigheid. O! als hij toch eens mocht want hier…

BOMMELSAGA MET BIJBEL

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 44
Marten Toonder leest aandachtig in Gods woord schrijft en tekent verhalen uit eigen verbeelding ontsproten door zijn wondergeschiedenis schijnen zachte bleekgouden stralen van de Evangelische boodschap die Tom Poes en heer Bommel ofschoon zeker niet opzichtig vroom helpen om met doordacht geweten hun vrienden liefdevol bij te staan waarbij…

KRUISGESCHIEDENIS

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 14
Een houten paal iets hoger dan twee meter daaraan een stevige ruwe dwarsbalk waar een urenlange foltergang met doodsstrijd de grootst denkbare pijn en benauwenis toont is een schandelijk martelwerktuig het maakt door alle eeuwen wereldreizen wekt allerhande schilders en beeldhouwers laat zich kunstzinnig openbaren als een reusachtig kruis…

[ Over de liefde ]

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 22
Over de liefde van God valt niets te zeggen – ze is een zegen.…
Zywa14 apr. 2021Lees meer…

Hollands Glorie

hartenkreet
1,0 met 1 stemmen 57
Ik ben stil vandaag Op deze zaterdag De stille zaterdag Christus is dood en begraven Maar ik mag al weten Er is hoop Passie is pase Er is hoop voor nieuw leven Vernieuwd leven Als de frisse groene blaadjes In hest vroege voorjaar Van de Pasen krulwilg Die zich stevig wortelt uitgroeit tot een boom van een plant Hij Christus was…

Een nieuw geheim

netgedicht
1,0 met 1 stemmen 34
Ik vier het feest niet vandaag Hebt U Zelf Uw handen gelegd op de koning en hem beladen met onze zonden? Aan de soldaten overgeleverd is hij geofferd aan wie anders dan Uzelf, hij moet dus wel leven ook al ligt hij in een grafkamer Verblijft hij misschien als eerste in een heel nieuwe wereld nog leeg zoals de woestijn waar de zondebok…
Zywa 4 apr. 2021Lees meer…

WIE REDT JEZUS?

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 19
Robert Long zingt een fel opstandig lied over het verleden van 't christendom, naar zijn mening star, bekrompen en dom. Harde tucht gaf vele mensen verdriet. Welk euvel bracht geestelijke leiding niet? Was zij slechts belust op eigen rijkdom? Toehoordersgedachten draaien zich steeds om als wervelwinden door neerbuigend riet. Na alle strenge…

doodstil

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 35
nu is het stil wind weet van geen richting meer bloemknop blijft gesloten vogel strijkt geluidloos neer heel de schepping weet… het voorhangsel gescheurd de band is weer hersteld de sleutel omgedraaid morgen zal het anders zijn dan komt de dood tot leven…
Tsila 3 apr. 2021Lees meer…

drie uur duisternis

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 30
het purperen kleed heeft Hij over de zon geworpen de nacht heeft zwarte ogen maar ziet niet Hij draagt een doornenkroon loopt over een balk volkomen in balans Hij sleept de wonden van de wereld, kijkt niet om tot ze flinterdun als vuurvlinders verbranden in de zon ik zie Hem gaan Hij draagt een gouden kroon de Mensenzoon…
Tsila 2 apr. 2021Lees meer…

Dorst naar gerechtigheid

hartenkreet
4,8 met 4 stemmen 76
Het licht dooft uit in een totale duisternis voor Jezus die gekruisigd vol wanhoop is die zich door iedereen nu voelt verlaten ooit wilde de Herder zijn voor zijn schapen zelf daar gemarteld en met doornenkroon hangt uitgeput naar d' eindlijke verlossing verlangt " Waarom God hebt gij mij verlaten?" nog hoort HIJ de vijanden schreeuwen…

Hoofdzaken

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 22
Het is een serieuze zaak mannen aan de rivier bespreken en proeven de revolutie De cavalerie komt de heilige arresteren en sluit hem ver weg op Het is feest in dat fort de koning is jarig een meisje danst Ze warmt de mannen op met haar blote buik en moet een wens doen Ze weet zich geen raad, zoekt bescherming bij haar moeder die…
Zywa30 mrt. 2021Lees meer…

Leven

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 24
Groei door binding organisatie tot complexiteit onderweg een Goddelijke vonk en: leven! …voor even want het hapert al opeenstapeling van missers er vallen steken het stuk glijdt van de naald rafelt en valt uiteen in oorspronkelijke delen als voeding voor leven dat groeit door binding……

Halverwege de weg

hartenkreet
4,3 met 3 stemmen 109
Halverwege de weg voel ik mij instorten zijt Gij daar nog ziet Gij mijn wank' len en horten terugkeren kan ik niet verder gaan maakt me bang waarom duurt die lijdenstocht zo schrikwekkend lang de weg lijkt onbetrouwbaar mijn tred zo onzeker wolkenmassa' s omhullen mij zie ik verder het licht weder? haal ik nog het eindpunt helpt iemand…

Kruis met rozen

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 48
Het leven is een kruis met rozen. Schoon en stekelig te gelijk. Een last die jou doet blozen. Een pelgrimstocht tot in het hemelrijk, Want de weg naar God gekozen zal zeker de juiste zijn. Vrede gloort na aards verpozen in een eeuwig leven zonder pijn.…

Discriminatie

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 50
Een dominee in krimpen vindt dat andersdenkenden niet mogen je moet ze weren zegt de man alsof dat zo makkelijk is dan? Een dominee in krimpen zegt, een homo, nee dat mag niet loof de heer en aanbidt hem maar gelijkgestemden mogen dat niet! Een dominee in krimpen, discrimineert en geen klein beetje ook hij schreef het in een brief zodat…

Geloven

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 54
Ze vragen mij wel eens geloof jij in god?; geloof jij in de schepping?; geloof jij dat het later beter wordt?; geloof jij in het nieuwe leven?; geloof jij dat we weder worden opgeheven? Geloof is een mysterie. Het laat zich niet leiden. Geloof is de basis dat ons eens zal bevrijden. Geloof is hoop en de liefde bijeen. De rotsvaste overtuiging…

In de stilte

hartenkreet
4,4 met 7 stemmen 130
alleen in de stilte kan ik tot U komen kan mijn hart voor U voluit openstaan wil ik dat U altijd in mij blijft wonen iedere dag en ieder uur met mij zal gaan toch weet ik dat zo velen naar U vragen dat ik maar een schim in die massa ben wilt U al mijn verlangens helpen dragen opdat ik weet dat Gij mij van dichtbij kent soms ben ik bang dat…

AFWACHTING

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 47
Wat iedereen de Heer wenst te vragen, rijst omhoog, mag de Hemel bereiken, wil de menselijke geest verrijken, met sterk geloof en voornemens schragen. De gebeden kunnen schijnbaar vervagen, blijven bij God en Diens engel prijken als damp, die steeds bestaat, nooit zal wijken tijdens het aardse loven of klagen. Woorden, bewaard in Hemelse…

Deae Nehalennia

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 40
Gij die leeft aan zee, wees mijn roergangster en reis met me mee; met u als leidsvrouwe bevaar ik rivieren en zeeën vol vertrouwen dat m’n lading, vaten wijn, behouden blijft, en profijtelijk zal zijn; u schenkt immers voorspoed, geeft gunstige wind, en heerst over eb en overvloed; van u de bloemen in het voorjaar, de appels, peren, druiven…

Belijdenis van dichters

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 32
Wijsheid die alle mensen delen, met al wat leeft en leven geeft. Ervaringen die wij vergeten, maar die niet verloren gaan. Ze worden veilig opgeslagen. Ze gaan terug naar een bron, waar intuïtie gevoel uit put. Waar herinneringen leven. Dichters zoeken er naar zin, maar vinden er geen woord. Er bestaan levende dichters, die het volgende…

Hadjar Ul Aswad

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 49
Na de verbouwing van de Kaäba Toen de zwarte steen werd teruggezet Ontstond er een handgemeen in Mecca Tactvol beslecht door Mohammed Elk stamhoofd wilde het grote voorrecht Om zulks te mogen plaatsen op het altaar In de kubus, wat leidde tot een gevecht Dus sussend spreidde de wijze leraar Zijn mantel voorbeeldig uit in het zand Vroeg…

VERLANGEN EN DAAD

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 45
Bij het bidden tot God vragen we meestal tussen ons schone gaven te verdelen of Zijn bijstand en welwillend helen tijdens een moeilijk, hinderlijk geval. Ziet hoe de Vader elke dag, overal wonderbare zegen uit wil delen, zon en regen met zaaisel laat spelen, opdat heel de wereld zich voeden zal. Mensen werken als onderbeheerders aan 's…

STEEDS VOOR OGEN

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 44
De boodschap van 't machtigste strijdvaardige geloof zelfs je haters lief te hebben weldoen en bidden voor vijanden deze woorden waarmaken in het dagelijkse leven is onvoorstelbaar zwaar doch mogen zij voortdurend prijken op een fel rood krijgsvaandel dat gedurende heel het leven voor je uit blijft zweven.…

AFSMEKEN

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 37
Waarvoor bad ik ooit? Lieve Hemelse Vader ik ben me er van bewust dat al mijn gebeden van eens bij U verblijven als opgestegen verdwenen maar onzichtbaar bestaande damp waarvoor bid ik? geeft U mij de moed en kracht om in het diepste van mijn hart en geweten door te dringen waarvoor zal ik bidden? laat U de golven der toekomst als…
Meer laden...