inloggen

tabblad: poezie

311 resultaten.
Sorteren op:

Pinksteren

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.275
O Geest, toen Gij ternederkwaamt En voor hun oog gestalte naamt, Doorzonk de hemel ademloos Een stille witte vlammenh...

DIE MIJNS HARTEN VREDE ZIJT

poezie
3,3 met 23 stemmen 3.802
Die mijns harten vrede zijt. En de enig ware ruste, Reine bron van klare lusten, Zuivre zon van zaligheid - Laat...

AANDACHTIG GEBED

poezie
3,5 met 15 stemmen 2.813
O Levendige God! eeuwig, goed en almachtig, Aanschouw meelijdelijk mij droeve en neerslachtig Een uitgekweelde man van...

Pasen

poezie
2,7 met 11 stemmen 2.482
Op Goede Vrijdag Is Hij begraven, Niet in een graf - zijn graf was het hellevuur-, Doch zondagmorgen Was Hij weer o...

Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen

poezie
3,7 met 10 stemmen 2.943
Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt, Het kwaad, gekruisigd God, dat Gij gedaan hebt, Waaraan Uw volk U schuld...

Het leven

poezie
3,9 met 13 stemmen 4.919
Het leven is een krijgsbanier, door goede en kwade dagen, gescheurd, gevlekt, ontvallen schier, kloekmoedig voorwaart...

FILTER 3

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.258
Die huizen zijn wel 't meeste schoon waar Kristuskoppen op de muren gladharig naar de zoldring turen, de meid draagt...

Diep in mijn leven is een heiligdom

poezie
3,2 met 17 stemmen 3.493
Diep in mijn leven is een heiligdom Waar niemand toegang vindt, waar mijn gedachten Niet binnen durven gaan. Als ik m...

Erkenning

poezie
2,7 met 15 stemmen 1.608
Er is geen leed, er zijn geen tranen meer. 't Is al door Uwe liefdebrand verslonden.. De dood is als een schaûw voor...

God is zo ver!

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.540
God is zo ver! - Ik kan Hem niet bereiken Mijn bede rijst niet hoger dan die ster En hoger woont Hij dan de sterren pr...

Rafaël

poezie
3,8 met 8 stemmen 1.452
(fragment) Ik zweer! ’t zal eenmaal mij gelukken Itaalje! uw heilge grond te drukken, Ik daal van de Alpen af, in...

Heilige Maria die daar zijt

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.661
Heilige Maria die daar zijt Moeder ende Maagd, van Kerst gewijd; vrij van alle zonden en smetten, wil op mij, uwe...

STOET

poezie
2,7 met 13 stemmen 1.574
Langzaam trekt een blanke stoet door d'heemlen. Jesus eerst, der maagden koning, 't aanzicht lijk de zonne glanzend...

Aquarium

poezie
3,8 met 12 stemmen 1.994
In schem’rig groen stukje van de oceaan Zweeft als een schim het zeedier, transparant: Zich vergetend, ziet door gla...

Atheïsten

poezie
3,8 met 12 stemmen 2.859
Wat wil het reuk'loos vloekgespan Dat U ontkent, o Heer? O, komt de nood eens aan de man... Zij buigen voor U nee...

Mijn zoon, mijn eersteling heeft zich een lid beleden

poezie
3,6 met 8 stemmen 2.660
AAN MIJN OUDSTE ZOON OP DE DAG ZIJNER BEVESTIGING ALS LID DER CHRISTELIJKE HERVORMDE GEMEENTE. Mijn zoon, mijn eers...

Deus Caritatis

poezie
3,6 met 13 stemmen 3.002
[Mijn leven is doorwrocht van deze sterke genade dóór en dóór Rabindranath Tagore] Mijne begeerten stijgen,...

Berouw

poezie
3,2 met 9 stemmen 1.510
In de schemer het angstige luistren Naar de wind die waait om de huizen. Van de wilgen stuiven de pluizen, Wit in de...

O door het Leven niet, maar uit u-zelve

poezie
1,9 met 7 stemmen 2.304
O door het Leven niet, maar uit u-zelve Bedorven volk, want 't Leven-zelf bederft niets, 'k Zeg tot u allen: kinde...

Onrecht

poezie
2,6 met 10 stemmen 2.906
Die een roeping heeft in 't leven, Hij moet onrecht kunnen dragen, Want dat is de toets des Heeren, Of ge Hem zoekt,...

Aan mijne uitbrandende kaarse

poezie
4,1 met 9 stemmen 3.240
O haast gebluste vlam van mijne kaars! nu dat Gij mijne voortgang stut in 't naarstig onderzoeken Van nutte wetensc...

Laatste dag

poezie
3,1 met 12 stemmen 3.283
Op: dies irae, dies illa etc. 1. De gewisse dag der wraken, Och! de dag begint te naken Die de wereld zal doen...

Ik lag alleen

poezie
2,6 met 5 stemmen 3.532
Ik lag en weende om dromen, die vervlogen Als kussen van een mond, nu koud en bleek, En dat de godheid mijner ziele bl...

ALS DE ZIELE LUISTERT

poezie
4,0 met 35 stemmen 5.859
Als de ziele luistert spreekt het al een taal dat leeft, 't lijzigste gefluister ook een taal en teken heeft: blâr...

O God, bewaar mij voor der zonde vloek

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.425
O God, bewaar mij voor der zonde vloek, En schrijf mij niet in 't somber dodenboek: Is in het blanke pergament des le...

Calvijn

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.345
Hij met de doodskop en fanatisch boos Van baard en ogen, kon geluk ontberen. Waarom de Souvereiniteit...

SNEEUWDAG

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.419
Is dit Gods nieuw wereld? Pijnend licht Liggen de velden voor mijn zwak gezicht. Mijn hoofd is duizel-ijl, zo kort gen...

TER GELEGENHEID ENER EERSTE MISSE

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.087
Des Heeren uitverkoren van alle eeuwigheid, gekweekt aan 's altaars voet in rust en vreedzaamheid, bewaard van alles...