inloggen

resultaten voor 'Bethlehem'


99 resultaten.
Sorteren op:

Kerstlied

poezie
3,4 met 10 stemmen 1.579
De nacht was zwijgend, de nacht was donker in 't veld van Bethlehem. Geen stemme ruiste er op 't veld van Bethlehem. Doch eensklaps trilden vreugdepsalmen ...

Kerkgezang voor het feest van Jezus Geboorte

poezie
2,9 met 7 stemmen 1.622
... ook uwe naam! II Judea slaapt; der Wijzen oog alleen Ontwaart de ster, die aan de kim verscheen. Door Bethlehem weergalmt een hemels lied; Judea slaapt, en hoort de zangen niet. 't Is zegepraal - 't is wereldse opper...

Over de heuvels naar Bethlehem

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 279
...het schijnsel van een scherpe maan toen meenden herders engelengezang te horen en zijn over de heuvels naar Bethlehem gegaan Zij dachten dat Gods zoon moest zijn geboren bij het aanschouwen van een flikkerende ster en de ...

Het eeuwig loof

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 81
...ge bacchanalen gaan de bezem er weer door halen in nieuw begin we zien het in herhaling door de ster van bethlehem zelfs de herders dragen nog hetzelfde hemd als toen het kindeke geboren werd

Zeg ster

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 83
Zeg ster wijs mij wijs mij de weg welke te gaan Die uit het Oosten komende wijzen wees je wel hoe ze naar hun doel Bethlehem moesten reizen en ik - mij zie je niet staan waarom beantwoordde je niet mijn vragen waarom liet je mij t...
c. ale 3 jan. 2018Lees meer…

De nieuwe tijding

hartenkreet
4,0 met 3 stemmen 699
... zij hielden halt in de stad Jeruzalem Herodes sprak hen toe in zijn paleis ‘‘n koning is geboren in Bethlehem ga er heen en breng mij vlug ‘t bewijs’ zij tartten vrieswind en kou in de nacht die ster kwam hen st...

Hoe ver is die weg

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 97
Zolang is de reis naar Bethlehem Vol gevaren en moeilijkheden Gehoor gevend aan roepende stem Komend uit verschillende steden Hoever is de ...

December 2015

netgedicht
...afgeknepen klinkt mijn stem Wanneer ik hem eens horen laat Waar is mijn assertiviteit Rondom de ster van Bethlehem Het bannen van geweld en haat Het is mijn pen die voor mij schreit

De herders van Bethlehem

hartenkreet
...k echter tot hen, “vrees niet” “Ik verkondig u grote blijdschap, want Jezus, de Redder is geboren te Bethlehem” De herders ging direct op zoek in dit gebied. Ze vonden Jezus al snel in een stal, vlakbij Hij lag gew...

Kerstfeest

hartenkreet
...weldige feit Van de geboorte van Gods zoon Die neerdaalde van de troon Tot heil van heel de mensheid. In Bethlehem werd Hij geboren In een donkere, stille nacht Niemand had Hem verwacht Maar iedereen zou het horen. Een ...

De ster van Bethlehem

hartenkreet
... Wellicht waren ze bekend in dat gebied. De ster bleef schijnen boven een stal In de plaats die de naam Bethlehem droeg De Wijzen uit het Oosten wisten genoeg En ze verheugden zich over dit geval. Ze zagen het kindje ...

In de stal

hartenkreet
...en voorzichtig neergelegd met Gods eigen zegen aan de mens gehecht Liggend in een stal in 't plaatsje Bethlehem 't zal mensen in getal genezen met Zijn stem Je zal het niet verwachten dat hier een Koning ligt uit m...

Dood en leven!

hartenkreet
...k antwoordde "Neen dood dan ook niet, tussen haakjes, ik heb al een vriend en zijn naam luidt: 'Christus van Bethlehem tot Golgotha', Hij, Jezus, was als de dood voor jou, dood, bekende en deelde die angst met zijn goddelijke va...

Nieuw jaar

netgedicht
4,0 met 5 stemmen 249
... en haute cuisine De kerstboom is verbrand, God nam de benen Wat bleef dat is een ster die is verschenen In Bethlehem, een fenomeen sindsdien Het is begin tweeduizend zeventien De ijzel is na één dag al verdwenen

Wij zijn op weg naar Bethlehem. Een herderslied.

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 398
Wij zijn op weg naar Bethlehem, wij komen van het veld. Een engel straalde in de nacht en heeft groot nieuws verteld: een Kind geboren in e...

Mag ik nog even

netgedicht
...og niet jouw rode lippen spreek met mij in het avondlicht over reizen op een ezel voor de volkstelling in Bethlehem hoe er schone liederen klinken die worden gezongen door ’n engelenstem mag ik nog even tegen je leunen ...

Stukjes vrede

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 439
...rdt weer opgestookt militaire budgetten gaan ijlings omhoog alleen onder de opgetrokken aanslagrook van bethlehem gloort nog onze nieuwe hoop

Stille nacht

hartenkreet
Het was een stille, donkere nacht In Bethlehem heerste een diepe rust Mensen waren zich van niets bewust Niemand had iets bijzonders verwacht. Maar in d...

En het geschiedde

hartenkreet
4,3 met 3 stemmen 466
... kalasjnikovs, bommen en zelfmoordgordels. Extremisten reizen náár het Oosten. Ook daar, net als toen in Bethlehem, worden er kinderen geboren in de open lucht, omdat zelfs de laatste herberg of stal door oorlogsgeweld zij...

Veranderingen

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 434
...an 't doolhof van de tijd waarin Zoveel oren stokdoof zijn geworden voor Adem dat opstijgt uit de stal van Bethlehem 't Licht dat binnenvalt en 't hart laat zingen Intens en zacht in de vloed van God de melodie van 't...

Vleugjes kerst

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 420
... zicht na het warme hemels licht passanten zijn geteld weer terug op weg naar eigen huis en stek van bethlehem naar het verre nazareth waar leven zich weer zet nog ademt het decor wat liefdevolle vleugjes kerst maa...

Licht

hartenkreet
...it papier verlicht in 't donker nu beschenen door vlammend kaarsenlicht Vlammen geven plaatsen door Van Bethlehem of Nazareth Bijbelboeken tussendoor vormen zo een kerstconcert Schaduwen op wit papier door kaarsenlic...

Onderweg

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 418
Onderweg in heldere sterren schijn op zoek naar hart en ziel en goede moed mag Bethlehem nooit het einde van de reis zijn maar juist het begin nog net niet thuis maar de plaats die ...

Kerst

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 117
een verhaal is het bijna niet als je het terugleest zo kort een paar regels ergens in Bethlehem wordt een kind geboren en ligt in een kribbe terwijl Wijzen uit het Oosten een ster boven die stal zien ...

Betlehem

poezie
4,5 met 2 stemmen 507
Kerstlied. Aan mijne zuster Mathilde. Rorate, coeli, desuper, et nubes pluant Justum! Dauw, hemelen, van bove...

Troostlied voor wie met Kerst alleen zijn

gedicht
5,0 met 5 stemmen 21.243
.... Zing in jezelf: 'De witte vlokken zweven' terwijl de regen langs de pannen ruist. Het kind is niet in Bethlehem gebleven: het is naar Golgotha verhuisd. Gedenk de dieren op de schalen en de borden, die zitten meer dan...

Wat sprankjes hoop

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 534
...sprankjes hoop restanten uit nabij verleden stalletjes met vluchtelingen zijn overal verspreid rond het bethlehem van haat en nijd zij wensen warmte en koesterende handen terugkeer naar de eigen landen laten wij dit ...

Wereld

gedicht
...t een zebra in een weiland ontmoet, geen kokospalm in de boomgaard, maar wereld was er in overvloed. Boer Bethlehem had een Duitse herder, in de stal stond een Belgisch paard. Het Guinese biggetje zonder staart woonde op El...

Kerst.

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 604
...bracht Trotse 0uders, blij, volkomen Mooi klein wonder, reeds bepaald In de heldere nacht gekomen Ster van Bethlehem die straalt. Peterdw. En hoe ik daar stond, met die jongen die daar op de straat lag. Het bloed liep ...

Herder te voet

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 98
...d uit de engelenschare: ~Gods zoon is juist geboren in de stad, dus herders spoed u nu terstond op pad naar Bethlehem, om ‘t wonder te ervaren~. Nou dàt hebben die herders goed geweten: hun schaapjes werden allen opgevreten.