inloggen

resultaten voor 'aard'


9123 resultaten.
Sorteren op:

Trekvogelen

netgedicht
De hersenen boven mijn mond laten me op tijd eten twee uitlopers sporen voedsel op en zo is het uit de hand gelope...
Zywa12 sep. 2019Lees meer…

Om wat van blijdschap verwart

hartenkreet
...mijn uren in zijn dagelijkse wentelende rol. Thuis in de wereld, Hou mij vast voor ik val. Ik ben slechts een aardkruimel in een onmeetbaar heelal. Mensen hebben wensen; dat ligt zo in hun aard. Ze zijn vaak eigenaardig gesc...

Zaagt ge immermeer?

poezie
3,4 met 9 stemmen 2.056
...s haar weegeklag deed horen, Zolang de nacht haar schaduw spreidde op 't veld? Zaagt ge immermeer, als nevels de aard omhingen, Het elvenheir langs braambos en struweel Met zoet geluid op vlindervlerken springen? Zaagt gij dit al?...

Gedachten

poezie
3,0 met 6 stemmen 1.592
...volstandigheid, Mits alles steunt op losse gronden, In 't eind, is alles ijdelheid. Des is de mens berispens waard, Die wanhoopt in zijn ongelukken; Want geen ramp is van zulke aard, Dat ze iemand eeuwig kan verdrukken, Mits n...

Voorjaar

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.197
...in hun schoot rumoert, zal stuwen naar de hemel. De hemel zelve, in oneindigheid Staat hij luid ademend over de aard’ gebogen En voelt de voeten van de sterren gaan, Tussen de wolkenvodden om zijn lijf. Hij wentelt zich en me...

Man

gedicht
2,5 met 71 stemmen 22.755
Het is een gentleman in Rome op een scooter die een badhuis gaat bezoeken om de mooie mozaïeken het is de lucht va...

Hij zond de Hond

hartenkreet
hij werd geliefd hij werd verguisd omdat zijn boodschap tegen de menselijke aard indruist zijn leer behelsde liefde trouw genegenheid daar was en is menigeen nog lang niet toe bereid kerken...

OP HET VERJAREN VAN Mejuffrouw SUZANNA BORMANS.

poezie
3,5 met 13 stemmen 5.225
Het zonnelicht verrijst zo vrolijk als uw wezen. Als lachte 't u op uw verjaardag toe, Begaafde maagd, zo zacht van aard, zo uitgelezen, Wier liefelijk gezicht ik nimmer moe Lang wens te zien ...

Simplicity, zo eenvoudig is het

hartenkreet
...rgeet niet heel, heel veel te drinken hersenen en darmen moeten gespoeld worden water de bron van alle leven op aard voor je hoofd en buikhersenen, je zijn de slaap, de nachtrust heelt als de beste en hou het verder gewoon simp...

Hestia

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 91
Godin van vuur doch oh zo kuis van aard Haar reinheid had Apollo zeer behaagd Hij had niet enkel om haar hand gevraagd Maar aasde op haar goddelijke ...

Brug

netgedicht
...are kwelling Mijn geest verbranden als in hellevuur Mijn gaan en staan op pielloze helling. Wat zal mij dan op aard nog binden Dan enkel wanhoop dat mij treft Waar zal ik dan vertroosting vinden Dat mij van verder ellende onthef...

Essentie als concept?

netgedicht
...edoopt in een oceaan van inkt waarin de muzen en cultuur zijn verdronken. Waaruit de essentie in de ware aard doorklinkt als bombastisch hoorngeschal, verlegd het wegen in de daad - kracht van de taal en legt de kwetsba...
Pama16 jul. 2019Lees meer…

BLAUWE TRAM

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 33
De volgende gedichten kunnen passages bevatten van verontrustende aard. Ouderlijk toezicht is daarom gewenst. *** I Eens was er roestbruin van de Blauwe Tr...

Maarten

snelsonnet
4,2 met 6 stemmen 92
...kig, ’t is volbracht. Proficiat! Je wordt bedolven onder huldeblijken. Één stug bestuur toont jou de Friese aard: je tocht blijkt géén elfstedenkruisje waard.

Schilderkunst.

poezie
4,8 met 5 stemmen 662
...zwijken voor de gloed der zomerzonneraên, Daar in het tegendeel de glans der schilderverven Onsterflijk is van aard, en alles hoedt voor sterven. Hoe geestig wordt de zin betoverd en verlet Als ons Apel onthaalt op heilig oogba...

zo maar

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 46
... wat ik zaai, en aan de kracht die daaruit ontspruit geef ik meestal een spontane draai, zo is mijn onpeilbare aard, daar ik niet alles als zwart-wit beschouw

AKKERLEVEN

poezie
3,9 met 17 stemmen 2.756
...verdrijf. Vork en riek en schop en spade Zetten zijne lusten pal, 't Zij de welgemeste stal, 't Zij de boomgaard hem verzade, 't Zij de kruidben (?) niet te loom Op zijn lage tafel koom'. Als de lente 't land beschildert...

In één droom

hartenkreet
... gedroomde dromen die als vier seizoenen in één bui uitbarsten met het wispelturige karakter van haar aard voelt de intentie als een geopende roos. Aan de horizon schittert haar silhouet ...

Paardje spelen

poezie
2,8 met 8 stemmen 2.408
Voort mijn bruin! Voort mijn bruin! In de stap! Rij nu knap, - 't Is geen grap - Door de tuin. Stil wat, paard! Wees bedaard, Of 't bekomt u slecht. Voort mijn beest! Voort mijn beest! Op een draf 't Bergje af!...

Genadevol

netgedicht
...rust van avondrente het enige wat uiterlijk raakt is het harde hout dat mijn oude lijf draagt boven de zwarte aarde, wijl mijn vriend wat kuiert en snuift hij voelt ten volle aan wat mij overkomt; in zijn aard is het een natu...

Als ze mij komen halen

netgedicht
...k geen vat op krijg, het zal eens gebeuren, maar wonderen zijn uit de mode en als die komen toon ik de ware aard, geheim wat ik tot de laatste moment bewaarde mocht de hemel en de aarde, uiteindelijk toch samengaan, ver...
Pama 2 apr. 2019Lees meer…

Al wat leeft en voorjaar geeft

netgedicht
...n val op zonovergoten autobusruiten. Hun bezielde lijf zal helaas dus nu maar kort leven dat zullen ze gezien hun aard hem wel vergeven. Wat ben je als je ooit als vlieg zijn bent uitverkoren we worden nu eenmaal niet allemaal als...

Peinzensmoede

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.470
Daar is geen Priester Die Hem verklaart! In raadslen wandelt De mens op aard. Wie ’t Licht van Heden Ook juublend eer’, Dit licht doet smachten Vooral – naar meer! Want ach,...

goedenacht

netgedicht
... smetteloze wiens jacht op vunzigheid vereeuwigd in al zijn zonden hij dient in den nevel van de nachtelijke aard van beslommeringen zich enkel te bekommeren om de stille gang door de spelonken waar vrees en duivel heersen ...
elze16 mrt. 2019Lees meer…

De Bron

hartenkreet
...ven,.. Water dat door dijken breekt doet de mensen beven. Water moet de zeeën vullen tot de laatste dag van d' aard. Water is voor alle volkeren meer dan miljoenen waard. Water geeft een overstroming bij meer dat het kan verdr...

AAN MIJN HEDEN ELFJARIG DOCHTERTJE

poezie
3,7 met 11 stemmen 3.357
...'ik wil der wereld niet, maar JESUS eigen zijn.' Rebecca, dier kind! die Heiland opgedragen, en in Zijn Kerk op aard door 't doopbad ingelijfd! wat in dees wereld ooit der jonkheid moog' behagen, 't mag schittren, maar vergaat!...

Mijn couveuse?

netgedicht
...ment als ik weg wil lopen zij blijven de basis voor elk onvoltooid gedicht in het aanzien van hun onvoorspelbare aard te dopen maakt iedere gedachte het overdenken waard.
Pama26 feb. 2019Lees meer…

De ruiter

poezie
2,8 met 19 stemmen 2.349
Een Ruiter is een mens te paard, Omtrent drie voet hoger dan een mens op aard, En die zich somtijds vasthoudt aan de manen en somtijds aan de sta...

KATTENKWATRIJNEN VII

netgedicht
...zijn katten het liefst katholiek, Erik Satie met een gevoelige snaar voor muziek, ieder dicht zijn dier een eigen aard en wezen toe – de onze vormen van nature al een 'duo comique'. FELISOFIE Het voert misschien ...

Gedichtendag een slinger liefde

netgedicht
...'t roer omgegooid. Wat heb je als man meer nodig dan zelfvertrouwen toch niet steeds 't zelfde als dagelijkse haardracht is dat niet juist inwisselbaar, door leven fout bedacht je leven wil je opbouwen met een der sterkste vrouwe...