inloggen

resultaten voor 'religie'


3257 resultaten.
Sorteren op:

Atheïsten

poezie
4,0 met 8 stemmen 2.406
Wat wil het reuk'loos vloekgespan Dat U ontkent, o Heer? O, komt de nood eens aan de man... Zij buigen voor U nee...

Bekering

gedicht
4,1 met 21 stemmen 14.332
Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Heere Jezus Tussen ons en den Vader, naar Uw Woord mogen wij zonder zonde zijn ...

Mijn zoon, mijn eersteling heeft zich een lid beleden

poezie
3,6 met 8 stemmen 2.531
AAN MIJN OUDSTE ZOON OP DE DAG ZIJNER BEVESTIGING ALS LID DER CHRISTELIJKE HERVORMDE GEMEENTE. Mijn zoon, mijn eers...

De kloosterling

gedicht
4,2 met 6 stemmen 7.538
Als ik de groene luiken openzet, Zie ik de bloemen om het raam heen trillen Druipend van tintelende dauw, en kil en O...

Vleeshouwerij

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 68
Piet gedoopt - aanvaard - Ik heb u bij uw naam geroepen - is in de PKN gedoopt als jongen zijn naam ...

Deus Caritatis

poezie
3,6 met 11 stemmen 2.805
[Mijn leven is doorwrocht van deze sterke genade dóór en dóór Rabindranath Tagore] Mijne begeerten stijgen,...

Shalom

netgedicht
boven het klotsende water met de puntige rotsen zweeft een hemelse bode daalt neder als een wit gevleugelde ...

Adonai de enige

netgedicht
God laat Zijn zon opgaan over boze en goede in deze korte tijd op aarde wie zal Hem evenaarden? Hoogmoedig trotse...

Vrede

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 10
jouw strijd is voor de eeuwigheid gestreden dat is op Golgotha volbracht daar kan geen mens meer iets aan af of ...

Berouw

poezie
3,2 met 9 stemmen 1.447
In de schemer het angstige luistren Naar de wind die waait om de huizen. Van de wilgen stuiven de pluizen, Wit in de ...

EEN GESCHENK

gedicht
2,5 met 112 stemmen 21.407
Ze trokken God aan zijn mouw: 'Dat geschenk van je, de liefde, wat was daar je bedoeling van?' Het regende en G...

Ont-ker-ke-lij-king

netgedicht
'k Weet het zeker, 'k kan niet meer geloven 'k Weet nu zeker dat God echt niet bestaat Feit is dat de wereld niet ziet...

Metamorfose

snelsonnet
2,7 met 3 stemmen 183
Bestaan ze nog, haar liberale dromen, Waarover Hennis toen ze jong was sprak? Ze is VN-gezante in Irak, Maar hoe nu ...

O door het Leven niet, maar uit u-zelve

poezie
1,9 met 7 stemmen 2.066
O door het Leven niet, maar uit u-zelve Bedorven volk, want 't Leven-zelf bederft niets, 'k Zeg tot u allen: kinde...

Ze bloeien nog

gedicht
4,1 met 26 stemmen 29.192
O Heer, vergeef mij, dat ik zoveel jaren Uw aarde liefgehad heb en Uw zon, Uw vogels en Uw bloemen en Uw blaren En no...

Onrecht

poezie
2,9 met 7 stemmen 2.750
Die een roeping heeft in 't leven, Hij moet onrecht kunnen dragen, Want dat is de toets des Heeren, Of ge Hem zoekt,...

Glinsterden zielenpijn

netgedicht
druppels stroomden droomden vroeger in hun grijze ijle vlucht glinsterden de zielenpijn uit een hoog bezwan...

De Parabel

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 53
Zoals tien huwende maagden Die over hun olievoorraad klaagden In afwachting van een trouwfestijn Zal God's hemelrijk...

Teugels vierende kerk

snelsonnet
4,5 met 4 stemmen 163
De paus kreeg zin een hindernis te nemen: De nieuwe priesters mogen aan een bruid! Het roomse schip zeilt eindelijk ...

Moissac

gedicht
2,3 met 32 stemmen 6.730
Hoe moeten we door dit portaal naar binnen? Ik kan niet verder en blijf staan. Tussen de sleutels die Petrus peinzen...

Aan mijne uitbrandende kaarse

poezie
4,1 met 9 stemmen 3.077
O haast gebluste vlam van mijne kaars! nu dat Gij mijne voortgang stut in 't naarstig onderzoeken Van nutte wetensc...

Verjaardag psalm; Naar bewerking van psalm 90

netgedicht
Alleen God weet waarom in 't best van onze dagen Dikwijls zoveel smart, zorg en stof tot klagen In tranen door 't gro...

Laatste dag

poezie
3,1 met 10 stemmen 3.184
Op: dies irae, dies illa etc. 1. De gewisse dag der wraken, Och! de dag begint te naken Die de wereld zal doen ...

INDIVIDUALISME

gedicht
2,7 met 59 stemmen 21.706
Toen zei Jezus, het orkest in het hart van een bezetene ziende, de trommelaars de paukeniers en fluitisten, het lawaa...

Laatste Wil

snelsonnet
4,6 met 5 stemmen 175
Om al het aardse lijden te vermijden, Sloot ik me liever van de wereld af, Met geitemelk, wat sla en wijnkaraf, Verbe...

Ik lag alleen

poezie
2,6 met 5 stemmen 3.315
Ik lag en weende om dromen, die vervlogen Als kussen van een mond, nu koud en bleek, En dat de godheid mijner ziele bl...

Naar psalm 126

gedicht
3,0 met 38 stemmen 15.072
Ik twijfel er niet aan dat er mensen zijn die u nog vinden, in dromen, in de bergen wellicht. Ook ik was blij die da...

COMING OUT DAY 2019

hartenkreet
...int een zeer christelijk land, een islamitisch land Hindoe, Boedha of welk sektarisch bolwerk dan ook waar de religie, jouw religie bovenaan staat levendig leidend en vooral lijdend glijdend maar hier in mijn land, ons Nederla...

ALS DE ZIELE LUISTERT

poezie
4,1 met 30 stemmen 5.425
Als de ziele luistert spreekt het al een taal dat leeft, 't lijzigste gefluister ook een taal en teken heeft: blâr...