inloggen

resultaten voor 'ruis'


1507 resultaten.
Sorteren op:

Ook ik . . .

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 75
...e ziel overal en nergens zowel gelijktijdig als apart oneindigheid is eeuwig en ze kent geen grens kosmische ruis voelt als weldadige stilte geen irritatie, geen zoeken en ook geen verlangen naar . . . zo is het goed

Weer even in die aula

netgedicht
...n zich in de hal voltrekken op fluistertoon. Je bent in mijn hart nooit echt gestorven, steeds welt er wel een ruis in de kruinen, zinken elders boten smelten grote ijslagen maar de boom groeit en bloeit op dat park. De jaarge...

Ruis

gedicht
2,8 met 139 stemmen 33.494
...e schrijfsels, je spreeksel hebben je ver gebracht, tot de zoveelste macht, je lopen een ritus je spraakkunst ruis ze hebben je ver gebracht, ver van huis, de uitoefening van je lach is onbedaarlijk in orde, je bent vanzelf...

Cadaques I

netgedicht
... wolken vormen een zandloper. Inhaalbewegingen van de zee weken niemendal los, korrelig rollen ze ons in een ruis. Zo zijn we ver van huis.

Stil is de wind

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 77
...erten langs de bomen Geur van vergeten dagen Zaad van verloren bloemen Het verre zoemen van een bij Fluister, ruis en wapper Door de populieren die mij laten slapen Voor het bidden van de valk De nesten in jouw haar En het z...

Babilon

netgedicht
... uit alle windrichtingen wordt aan je getrokken waarbij het gevoel het verstand overstijgt dan resteren enkel vergruisde brokken waarbij de adem ook nog het stof opzuigt men is verslagen, ontbeert de juiste vragen en is er nieman...

Er is te veel ruis

netgedicht
2,7 met 3 stemmen 83
...ouw haar omkranst met een lach uit de mooiste mond op het westelijk halfrond ik heb ze vergeten er is te veel ruis door het moeten weten van alledag we keren terug naar hoe alles was waar verbazing en schoonheid de triggers...

Nacht

hartenkreet
... liggen In het vertrouwde duister van ons thuis De dekens als vrienden om ons heen geslagen De rest enkel zachte ruis Dan begin jij waar ik eindig En ik begin waar jij mij raakt En als ik niets zeg en jij zwijgt Praten onze lic...
May22 mrt. 2018Lees meer…

Vol geluid

netgedicht
2,7 met 3 stemmen 96
...on was blij dat dit nog kon toch was mijn wereld geen donker gat wel vol geluid omdat bestaan zich op eigen ruis en vol muziek in leven uit het orkest speelt vitaliteit dat heerlijke impulsen en geuren kan geven als de w...

Fijn

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 76
... het mistroostige wezen Dan mij omhangt mij tenslotte niet meer Met rust wil laten Ik groei en er komt geluid en ruis en stille notie.

Oosterschelde

hartenkreet
...schorre Een zandbank verschanst zich Ook worden hier gevonden Verdwaalde verwoeste verknochte Wat heet opeens ruis Stilte dichtheid oorverdovende Er volgt geen slotakkoord De wenteling die je verwacht En het broeden dat je v...

Witte nachten

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 115
...geen straf, maar een ongekend genot, want het sterkt de menselijke verbondenheid, die tegenwoordig door zoveel ruis en stoornis wordt bedreigd. Top hoe die jongeren zich inzetten voor een goed doel en daar slapeloze nachten...

Daewoo Plasma

gedicht
... men spreekt, het is niets. En zo al wat men voelt, wat men doet, het is niets. Het is minder dan sneeuwen en ruis. En aan een mond die beweegt, het is niets. Een scheur in een buik, een put zonder kruis, ach levens zijn min...

oerknal

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 151
...liepen in ochtendnevel groeven een tuin in het dorpsplantsoen. Nu weerklinkt ons kabaal als sterrenstof met ruis dempen grachten hun achterstallig water terwijl de getelde dagen het verleden uitdijen
Iniduo 4 mei. 2017Lees meer…

Gevoelig

hartenkreet
.... Dat zijn veel gemengde gevoelens door elkaar, die wisselen ook voortdurend van toon en luidheid en er zit veel ruis op. Ook onduidelijkheid, alsof iemand de FM-band van mijn emoties scant en steeds iets anders hoort. Maar het m...

Het bos

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 129
... in de stilte van het bos waar bomen zielsrust druipen zwijgen zelfontmoeting is even geen verwachtingen geen ruis van tijd en ego maar lopen over oergrond waar licht een nieuwe taal schept.

HET GRAF

poezie
4,5 met 2 stemmen 320
Ruis zachtkens om dit graf, verkoelende avondwinden! Verwaai de sluimrende asse niet Van hem, die jaren kampte om lutt...

naam

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 139
in de ruis van alledag sprokkel ik licht en lucht bijeen een stukje lucht zal open blijven ik breng de zorgen naa...
J.Bakx18 okt. 2016Lees meer…

Het heen en weer

netgedicht
...r oever van oever naar wal, de oversteek telkenmale weer Hij kent de mensen onderweg naar werk, huis de ruis van het water van boeg van 't schuimspoor Hij gaat door -het varen nimmer moe- krijgt blijkbaar nooit he...

Huilen naar de maan

netgedicht
4,1 met 7 stemmen 162
hij sprak tegen de oude boom maar als antwoord slechts geruis fluisterde tegen de maan maar ving slechts druppels van een passerende wolk aaide zijn trouwe hond ach kon...

Volste lente.

poezie
4,2 met 4 stemmen 394
...e lucht! Wee, dat 't op-zich-spuitend schaat'ren Wéet niet: ná díe Gloed.... der waat'ren droevig neder-ruis-gerucht - Wee, de zomer zal doen zinken zwaar-dof 't hel-groen blader-blinken dor en waai-heet overstuifd ...

Zieleroerselen

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 82
Schrijfsels en geschriften, aan het brein ontsproten ruis gedachtenspinsels op papiertjes vol pennevruchten door het huis. Krabbels in kriebeltaal, tenminste zij, die he...

Haar tijd gaat zo ongemerkt voorbij

hartenkreet
... Het is februari en er ligt sneeuw aan de einder. Teruggekeerd wordt zij toch weinig behaagd. Mijn hart draagt de ruis van een zender, als een boodschap die om bezinning vraagt.

Die stem van die verte.

poezie
4,5 met 2 stemmen 350
...weerlig vlam ver in 'n wolk wat daar rus, so's snikkies nog mokkend, na trane gedro'e. Uit die dorpie benee'e ruis op tussenbei'e geluide en laggies van wereldsbeweeg; en so sal 't nog wees als mij plekkie reeds leeg, mij sk...

Spartelend dier?

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 52
De schaamteloosheid van onrecht en onmacht, verminking in de willekeur van plaats en tijd, verbannen door een ruis geplukt uit het heelal het bestaan verveelt zich in mij onwillige weerwil van de zondenval een mensbeeld waarov...
Pama10 feb. 2016Lees meer…

Woordloos gesprek

netgedicht
3,2 met 5 stemmen 111
...ht of te zwaar ooit was er de hand die reikte en een verlossende blik op beider gezicht maar er is enkel ruis en venijnig gesis op de golflengte van stemmen die geen enkele overeenkomst kan brengen over de tweespalt ...

Ruis uit de hemel

poezie
4,0 met 4 stemmen 444
Ruisch uit de hemel van mijn peizen, Zingende gouden pracht, Over de aardse vreugdpaleizen Van een verhoogd geslac...

Een verhaal dat kraait

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 92
...kip die tokkelt op de nagels van mijn tenen ik wacht op thuis, de roep van verlossing die nu nog als nachtelijk ruis me verontrust wanneer de stappen van de woning het kabaal overstemmen dat mijn slaap tracht te verbieden
elze19 aug. 2015Lees meer…

Vogel 2

netgedicht
3,5 met 4 stemmen 165
Mooie vogel, vaarwel door de storm je nest uit elkaar vlieg je weer weg uit het zicht, ver, geen veer, lichte ruis of bericht. Al eerder voelde ik je gaan, je gehaastheid, geen tijd meer te vertoeven, 'k zag plots een patroon ...