inloggen

resultaten voor 'spot'


444 resultaten.
Sorteren op:

Grandeur van verrijzen

netgedicht
...ed venijn en vergelding onze kant op kwam we zagen de man met zijn kroon beladen met kruis onder hoon en spot bijna kapot het waren zijn ogen die uit zijn gebogen gestalte op heldere wijze de verte in keken met de bli...

Geluk als web?

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 35
...h middelpunt in haar sluw gewonnen web? online een schaduw van verwachting als in het ochtend grauw gekweekte spot?
Pama 6 mrt. 2019Lees meer…

Een dolende gids

poezie
4,3 met 6 stemmen 1.981
...ult gij een Nieuwe Gids ons zijn? Gij, die op alles schimpt en scheldt, Wat door u-zelf niet is gesteld! Die spot met dicht- en zedenwetten, En leeft van ontucht en sonnetten! Pas op! - Weet, dat de Heer zal treffen, Wie ing...

Stemming

snelsonnet
4,5 met 2 stemmen 159
Dat van die Brexit zag ik op de buis, Ik zag de voor- en ook de tegenstander Een lekker sfeertje scheppen met elkander...

Demonen van Notre Dame

poezie
3,1 met 11 stemmen 4.127
Verwoed-fantastisch staat het grote heer Van hoondemonen op de ommegang, In gramme toorn of onverschillig-wreed, In spottend peinzen om de wereldklucht. Zij lachen om het zwoegend 'tout Paris', Om rechtsgeleerden die met brede bef ...

De krekel

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.623
... dingvrij; In altijd vrolijk zingen; Bereikt ge, o kleen en bloedloos dier, De staat der hoge Goden schier, En spot met stervelingen.

Bestwil

snelsonnet
3,3 met 3 stemmen 179
Diegene die de hertenstand beheert In het natuurgebied Oostvaardersplassen, Wil uiteraard goed op de winkel passen: G...

Buona Sera Despair

netgedicht
Lelijk Firenze Hot spot van toeristen ‘t Hondje in het graffiti park Naast de Boboli tuinen Half-blind hobbelend Achter het baasje W...

Het sterkste

poezie
4,2 met 12 stemmen 3.204
...de Wolken; doch de vlagen Des Stormwinds kunnen haar verjagen. Sterk is de Storm; maar hoe hij woed’, De Man spot met zijn overmoed. Sterk is de Man; die wonderwerker; Maar toch is vaak de Wijn nog sterker. Sterk is de Wij...

Psalm 2 van David

netgedicht
De Messiaanse Koning! Waarom woelen de volken tegen God, verzinnen naties ijdelheid en spot? Machtige leiders, zij spannen samen, om de val van Zijn Zoon te beramen! Laten wij daarom hun banden scheuren...

Kind met het bleek gelaat

poezie
...rilt en davert door mijn borst. Want 'k heb de straffe zélf in 't lillend vlees geslagen; ik heb een spijt'ge spot gehamerd in mijn brein... - Gij echter, ga voorbij, arm kind, en zónder vragen: ik haat u om dees geert', die 'k...

In m'n ééntje

netgedicht
3,8 met 4 stemmen 214
Ik stond daar in het licht der spot En voelde de spot op me stralen Eenzaam overgelaten aan ’t lot Kon ik nog amper ademhalen Zwijgend en de mo...

Aan een terras

gedicht
4,0 met 5 stemmen 1.032
...et: de taal der liefde was hun vreemd of geen van beiden boeken las. Zij keken mijn kant uit en zagen niet hoe spot in mij worstelde met verdriet.

Sterrenstof

hartenkreet
5,0 met 3 stemmen 238
...kijken we naar de ondergaande zon al ben je niet bepaald spraakzaam dat komt wel terug, normaliter ben jij altijd spot-on in gedachten verzonken, met oneindige blik wel relaxed, dat is zichtbaar af te lezen al geef je momenteel ge...

Loopgraven

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 125
... aan 't leven wat nog rest Ik volg de banen van verdriet gedompeld in verlies Een koppig monster ratelt zwaar het spot: vergeet-mij-niet Een rode waas vind mijn weg ik schreeuw – in hete pijn Ik kronkel, zoek een uitweg – van dit...

nabijheid

gedicht
4,5 met 2 stemmen 3.318
Wat me restte was nabijheid, angeliek en lieftallig als van Lippi, of eerder nog milde spot, schier onverteerbaar nu de balsemende herfst met vlugge poten al gauw zijn intrede zal doen. Ik weet nog v...

Beschermde vogel

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 122
... in benarde situatie Gevoel van vogelvrij in zijn lot Onbeduidend zonder enige statie Overgeleverd aan schimp en spot Een vogel tussen havik en adelaar Klein en nietig geschapen voor liefde Loopt hij steeds weerloos gevaar Als ...

Met discretie zoek ik stilte.

hartenkreet
4,0 met 3 stemmen 65
... die Koning aan dat kruis. Voor wie de weelde van zijn goedheid nog geen plaats vond bij de mensen thuis. De spot en hoon was zijn victorie uit welk wij nu nog dagelijks bestaan. Het kruis nog steeds de glorie. De rots waaro...

Binnen die grenzen

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 136
Vertel mij waar de grenzen van liefde liggen De lach en zang van ’t stille hart Waar geen kwaad, angst of spot kan binnendringen Geen vrede door haat of jaloezie wordt verward Vertel mij waar de mensen, mensen zijn Die el...

Idylle

poezie
4,5 met 4 stemmen 590
... van al de liefde, zo zoet, Die ik in uwe ogen zie. Stil, stil, dat ons de wind niet hoort En met onze woorden spot, Gij buigt u over tot mijn gezicht, En ik beef van stil genot. Ik voel uw zoete adem gaan En uw boezem zo war...

Gebed van een godsloochenaar

poezie
...nd speelt. Ik reken ons bij de planten, bij de goudvissen en bij d’apen, en heb mijn maskeradeschoonheid tussen spot en zwakte verdeeld. Ik heb nooit in U geloofd en kon U niet raken met mijn vuisten, moet ik U ooit ontmoeten, ...

Aansporing

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 172
Kom tot bezinning en toef langer niet ‘Uw Heiland’ kwam er in mijn jeugd na tot We zongen in verzuilde tijden, spot Was kwetsend en gemeen op elk gebied Met ‘heerlijk, heerlijk, klinkt de vreugdetoon’ Begon altijd blijgees...

Alles

netgedicht
In de beslotenheid van adem is het leven als een heraut die spot met eenzaamheid zijn hoongelach tekent een frons op het eindeloze voorhoofd dat de horizon voorstelt een go...
Gary 3 sep. 2016Lees meer…

Strijd

gedicht
4,8 met 9 stemmen 7.617
...e termen ‘winnen’ of ‘verzaken’ (al wacht er aan het einde een schavot) en drijf met dapperheid gerust de spot een dode heeft geen schaamrood op de kaken Er schuilt in mij geen held als Don Quichot mijn lans zal nooit de ...

Opkroppingen

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 114
...t eeuwige alles, alles is bedekt onder een deken van beschutte eindkleuren, alles neigt tot alles 'streetview spot naakte man' temidden van aangeslibte baardgroei ervaar ik kaalheid als een beladen leegte donkere manen ver...
Iniduo25 jun. 2016Lees meer…

Aan New-York (7)

poezie
...k in negers 't beeld van God!? — Strijk, Trotse! 't rimplend voorhoofd effen, Oneedle wraak waar' schimp voor spot, Beschaam ons door ons te overtreffen! 1841

Ziel

netgedicht
3,8 met 5 stemmen 94
...ar ziel lagen voor haar over haar bed verspreid wat eens een sponde van vlinderliefde was was het er nu een van spot en nijd tot hij haar hart had ontnomen zij had bloed geroken het was haar eigen hij had haar ziel gebroken.

Strijd

gedicht
4,9 met 7 stemmen 906
...e termen ‘winnen’ of ‘verzaken’ (al wacht er aan het einde een schavot) en drijf met dapperheid gerust de spot een dode heeft geen schaamrood op de kaken Er schuilt in mij geen held als Don Quichot mijn lans zal nooit de ...

Satirefobie

snelsonnet
3,6 met 5 stemmen 178
Komieken parodiëren dezer dagen zoals in vroeger tijden narren deden. Met nietsontziende spot en lompigheden wordt ieder heilig huisje stukgeslagen. De aard der dingen kan zich openbaren als wij onze pr...

Kruis

netgedicht
Kruisen hieraan gehangen the Good, the Bad en Ugly Een mensenmenigte slechts drijvend de spot met Hem Hoe het toch mogelijk is dat Hij zichzelf niet bevrijdt In principe zo gerea- liseerd, loopt het af ver...