inloggen

resultaten voor 'vonnis'


112 resultaten.
Sorteren op:

't Was buiten stoffig, warm en druk

poezie
3,6 met 20 stemmen 2.752
... innig medelijden, Ze trok mijn hoofdje aan haar borst, Vanwaar 'k niet tot haar opzien dorst, Maar stil mijn vonnis beidde.... "Kan ik die droeve ogen zien, Die arme, moede ogen, Kan ik de bleke wangen zien Zonder mededogen?...

AFSCHEID

netgedicht
Nu het vonnis eindelijk is uitgesproken van waarheid en van dood - ach, nu wij nog flink, rechtop en groot elkaar herkennen...

in albast gegoten

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 131
...orden die mijn naam verdoezelden in de berm waar de geüniformeerde macht me vond, mijn smeekbede om hier de vonnis over mijn hart uit te spreken werd teniet gegaan door de schuifpui die mijn lichaam baarde al was het reed...
elze11 dec. 2018Lees meer…

Schoonheid in ervaring

netgedicht
Haar woorden echoën nog na Zij klonken lang als een vonnis Niet door haar uitgesproken maar als bevestiging van mijn kwaad Niet kunnen beminnen Niet kunnen begrijpen N...

Kille cijfers

hartenkreet
...t het pleit is reeds vooraf immers beslecht door rekenmeesters - díe staan in hun recht. Rechters spraken vonnis in 't stramien van wik- en wegende Iustitia over gemiddelden van vijf tot tien of zes - geblinddoekt (!) -...

In de aanloop tot het vonnis

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 215
Nog zes dagen en dan... moet hij het nóg maar afwachten. Vijf dagen zijn te kort om zijn tekortkomingen op tafel t...

Niet te bevatten

netgedicht
...ijk zulk nieuws het onoverkomelijke het ongenadige als een voldongen feit ook al leeft niemand met zo’n vonnis nu is het moment daar eindigheid heeft een datum gekregen al wat rest is jou te omarmen met onze liefde

3

gedicht
...klinken droge knallen in de verte en een hond dringt binnen gaat tegen de ruit staan klaar voor een nachtelijk vonnis. ----------------------------------- uit: 'Groter dan de feiten', 2008.

Luna

netgedicht
4,3 met 10 stemmen 1.423
...n furie en razernij, ontbrand al uw geheimen tot in ontvouwing en krijs verdoemenis tot waar u reikt. Vel uw vonnis met verheven stem, speel uw serenade vol misantropie, neem alles wat is en zou zijn en maak alles wat is tot niets.

Voorbereiding

poezie
...? Hun schaamte en vrezen groeiden tot een verschroeiend wee. God had de boeken dichtgedaan, en zou het grote vonnis spreken. Toen dorst hun stem de stilte breken: O Here Jezus, neem ons aan! En ’t bonzend hart, dat ze in z...

Desi (Bouterse)

netgedicht
2,5 met 4 stemmen 77
Benieuwd ben ik welk vonnis men zal vellen Nu 20 jaren celstraf is geëist. Welk vonnis straks de rechtbank daar ook wijst, Eén ding laat...

Cyclus voor Salome

hartenkreet
...die wikt en God beschikt de poes ligt spinnend voor de kachel IV. Besluiteloosheid wanneer moet ik het vonnis vellen? als ik haar van het bed moet dragen? de smeekbede in haar vermoeide blik staat in een taal met onb...
Serval25 dec. 2016Lees meer…

De president zijn tiran

netgedicht
...e dan ook met ijzeren hand Lang een vriend van de grote vrije vaan tierde zijn regime eens legaal infaam Het vonnis is oud bijbels: hangen totterdood Hij kan dan ook niet meer instaan voor hun olie Zijn democratie wordt nog mee...

Door een vonnis geveld

netgedicht
3,4 met 5 stemmen 185
Doorleefde bomen wisten niet van wijken Die glashard hun geboortegrond bestrijken Het grauwe vergezicht groeit ziender...

Verslagen

netgedicht
woorden zijn mij ontnomen nu het vonnis is geveld wordt mijn keel langzaam dichtgeknepen tranen vechten om het eerst geboren te mogen worden vla...

De overtocht

gedicht
3,3 met 3 stemmen 6.015
... die het zei. Ze stak hem in haar keel, de boot schokte zich door een storm die de wereld overspoelde. Haar vonnis onverstaanbaar, iets dat zich niet liet schrijven, een vinger in een bloedend oog, en naamloos door de jaren d...

Ondragelijk verdriet

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 257
...open, en keken in de mijne. Mijn liefde werd steeds sterker, En mijn angst werd groter, Toen op een dag het vonnis kwam, Ze is verlost uit deze aardse kerker. Mijn hart brak doormidden, Er zijn geen woorden voor, Ik kon al...
Lisa 7 dec. 2015Lees meer…

OORDEEL NIET!

poezie
...ordeel niet lichtvaardig, Gij, die struikelt waar gij gaat! Vraag, eer ge andren liefdloos smaadt, Welk een vonnis ben ík waardig?

Geboorterecht

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 279
...e leven, is ons onvervreemdbaar geboorterecht. Vandaag is het tijd om recht te spreken. En het onherroepelijke vonnis luidt: Eigenaar van eigen leven. Geen knecht.

Trefwoord

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 177
...n herhalen klinken wentelt leven tollend steeds benauwder grauwt het hartritme in nood kanker galmt het vonnis en dan denk je ik ga dood tot vanuit de diepste angst een kracht oprijst vastberaden om het onbekende t...

Niet te herroepen

netgedicht
4,0 met 6 stemmen 268
... het voorstelde; genoeg voor nu, in de komende tijd en zeker later In jouw laatste dagen heb jij slechts dat vonnis geveld die wijzing van tijd niet te reduceren. Niet teniet te doen Losgeslagen poems in misschien wel recen...

Men moet

gedicht
4,8 met 4 stemmen 6.029
Men moet zijn zomers nog tellen, zijn vonnis nog vellen, men moet zijn winter nog sneeuwen men moet nog boodschappen doen voor het donker de weg vraagt, ...

uit naam van wie?

netgedicht
...rde van een handtekening is niets meer dan de daad van wat een naam je dan vertelt één hand schrijft een vonnis velt de naam van fanatisme spelt langs vele lippen en komt zwaar uit elke mond mens, o mens maak deze we...

Prooiboom

netgedicht
3,4 met 5 stemmen 119
...erstoten boom staat roerloos met monumentale stam in het gedolven graf weigert zich kalm neer te legen bij het vonnis dat ten uitvoer wordt gebracht aan de einder staat het geboomte in dekmantels als een roedel wolven klaar.

Soedan

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 51
... een zweep En wordt gelukkig ook niet opgehangen. Ze houden haar niet langer meer gevangen, Ze zetten door het vonnis nu een streep. Wat zijn ze daar in Soedan toch humaan…. Als ik haar was ging ik daar snel vandaan.

Zij die de oorlog willen

poezie
5,0 met 3 stemmen 777
...n, onverschillig voor leven of dood. Eerst nu uit overvloed van leven en uur aan uur het moordend vonnis wordt geschreven in bloed en vuur, eerst nu de bloesem stuift verloren wijd, overal, ligt droefen...

Dood door onschuld

hartenkreet
...eschenk ten deel viel - Boven word je bij aankomst Omarmd door Hem die net als jij Dood door onschuld Als vonnis kreeg opgelegd Zoals in de schriften Al was voorzegd

zondebok

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 93
...ederlijk toch. Onmachtig wordt hij doodverklaard, levend begraven in drijfzand, onwetend van vonnis of proces. Niet begrijpen is deel van de straf, en het wreedste. Mensen onder elkaar, broederlijk ...

Narcissus

netgedicht
4,2 met 5 stemmen 80
De diagnose is gesteld Het vonnis gesproken Zo ben ik onderweg Leef ik onrustig en onzeker Wil ik alleen zijn Maar ook altijd bij jou ...

Levenslang

netgedicht
Het vonnis is wel een discussie waard, Voor allen die hij toen heeft doodgeschoten Wordt hij zijn leven lang nu opgeslot...