inloggen

resultaten voor 'zin'


9129 resultaten.
Sorteren op:

Overtocht

netgedicht
Een groene geur zweeft op zware zonnestralen en hangt als honing om mijn hoofd in de lucht. Zacht zingend verleidt een vriendelijke gerucht mij verzoekend om de zomer binnen te halen. Dan valt de dag loom om zwoel...

Vonkende as

netgedicht
...e gewortelde bomen die liefde tonen. Mag ik een van de seizoenen voor je zijn olijk en vrolijk voor je dansen en zingen over ons dagelijks unieke bestaan en alle doodgewone dingen want ik heb ik je lief, zo lief, kijk uit naar ooi...

het voorjaar komt

netgedicht
...n voor je nest een zware taak want ook elk klein vogeltje heeft z’n wensen vrolijk geschetter en enkele die al zingen o wat ontwapenend en zo mooi je hoort het voorjaar er al in doorklinken die kleine wezentjes verstrekken onbew...

ik had een lied voor 't al

netgedicht
5,0 met 4 stemmen 110
...nd nog over beekjes sprong ik had een lied voor ‘t al - bij elke pas en hoe ik waadde in een waterplas hoe er zinnen in mij rijpten die ik zong ik denk zo vaak aan hoe het vroeger was tonen verstomden in een giftig gas toen ...

de laatste dans

hartenkreet
...ggend jij altijd rusten kan bewaar daarom steeds de laatste dans voor mij als geen ander mag jij dansen en zingen met iedere man als je uit wilt zijn maar laat toch niet roven dat wat ons toebehoort als geen ander mag ...

Waar de kale bomen staan en zij hijgend ademhaal

netgedicht
...htbaar De mist hangt in slierten haar voor haar gezicht in 't wazig doolhof trekken de uren voorbij 't gevaar Zingt haar bloed dat de bladertjes rood zijgen doet op het water waar de spiegelende zwanen drijven Sierlijke schoonhe...

Sleutel

netgedicht
2,7 met 3 stemmen 74
...edot Maar Ik heb hier de zes woorden Waarmee het openspringt Ik schenk hier de akkoorden: Weet dat je in me zingt

Strand

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 61
... elementen huilt als een wilde hond aan de buitenkant van een gezellige broodjestent krijgt het waaien eindelijk zinvolle bestemming gekoesterd als een kind begint schemering te slapen.

69 Keer en meer

netgedicht
...r van. Beha's, kousen en meer verspreid op het slagveld van liefde, de gedachte aan jouw kruis stevig in mijn zinnen gepland, beelden en geuren in mijn geest gebrand : de werkelijkheid in dromen binnengeleid.

Geen titel

hartenkreet
geen titel zal ik dit schrijven geven geen naam mag het hebben er valt ook niets echt zinnigs in te lezen en ik probeer er niets in uit te leggen want veel te snel geven we namen aan iets wat dat nie...

Oude vriend

gedicht
1,0 met 1083 stemmen 88.488
...mooi gewéést. En toch... Je pakt wel eens een bandje uit een kast, blaast er het stof af en al bij de eerste zinnen wandel je lang vergeten paradijzen binnen, weer als vanouds ontroerd en weer opnieuw verrast. Een vriend ...

Schemering in 't woud

poezie
2,1 met 22 stemmen 3.316
... Ik zie de bleke stervenswenk. Ik voel het doffe duister in mij dringen en verre stemmen hoor ik zingen al wat ik denk. - Waar zijt ge, Dood? - zo gij rondom op wieken van de schemering komt rij...

Aan ene onbekende

poezie
2,2 met 30 stemmen 1.978
...ert. Dan kwaamt ge - een lichtglans - voor mijn dolend oog gevaren. En eensklaps trilde een wonder zingen op de snaren, een lang vermiste toon, die me optilde uit de smert, muziek, die als een blauwe zee...

Onstuitbare natuur

netgedicht
De tijd en maan staan bol de seizoenen slijpen vol, ik verzin een onvoltooide symfonie, een universele ouverture, een humaan bolwerk, een “pas de deux” in natura die m...
Pama 6 feb. 2019Lees meer…

de bieb

netgedicht
...nde akkoorden nooit zijn de boeken lui of moe én je mag altijd naar ze toe je droomt hier weg tussen ontelbare zinnen die je vertellen over strijden, over beminnen over wat anderen horen en zien wat je zelf ook hebt meegemaakt m...

Ik droom mijn liefde blijer

poezie
2,9 met 12 stemmen 2.891
...e niet schreie meer bij elke ontgoocheling en dat ik vreugd –en vriend- verlaten toch voor de mensen van liefde zing. Ik droom mijn liefde sterker, dat ze niet zoeke meer mijn eigen lieve gril: ik droeg ze naar de heimweeharte...

Tuinvogeltelling 2019

hartenkreet
5,0 met 2 stemmen 65
...t broeden wat me sinds enige tijd geen rust laat hoe moet of wil ik mijn thema voeden als geen merel nog langer zingen gaat... gisteren hoorde ik; vandaag tuinvogeltelling ons vogelhuisje werd niet meer bezocht geen roodborstje...

Na de romantische jaren

netgedicht
Zinloze boosheid laat ik maar rondstormen in mijn hoofd de deur dicht smijten achter mijn verdriet een weg zoeken ...
Zywa 3 feb. 2019Lees meer…

naaktheid

netgedicht
... kleed vol letters van mij af en toon mijn naaktheid de letters vallen snel op de grond en vormen kwetsbare zinnen ik draai mijn hoofd om en zie over mijn blote schouder je ogen

Som der gelijke delen?

netgedicht
...cho’s vervagen maar klinken in de kruistocht van weer en tegenwind, om een plaats te vinden in de stroom van zinnen uit de verlaten jeugd van onschuld, bittere smaak aller dromen verregend op het bord met krijt verhult de geu...
Pama 2 feb. 2019Lees meer…

De echte rijkdom

netgedicht
...erdwenen maar kan zijn. Zo heb ik plots weer blijdschap mogen vinden in woorden vol geheimenis en tederheid die zingen als de warme zuiderwinden maar soms ook als een klacht ten hemel schreit. O zalig wie zo in de taal mag leven...

Hun godinnen

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 72
ik heb mensen zien passeren die met ogen vol bewondering hun godinnen eren zingend dansen zij het samenzijn in een kleurfestijn waarop hemel nog jaloers zou zijn in volle overgave haken ...

Eeuwigheidswaarde

netgedicht
Vandaag en gisteren zijn en worden dagen zinnen, wellicht beleefde momenten om te bewaren te beschrijven, liefdevol te schetsen in dagboeken. Hoe ook nu weer...

Op een zwaluw

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 38
Een zonderlinge zwaluw zweeft verloren en oeverloos van achteren naar voren maar zelden zinkt hij neer op zilte vloed en raakt na zeven weken ondervoed Tot leedwezen van zwaluwen die zweven toogt zijn zi...

ONTVANGENIS

netgedicht
...aan d’ orgelklavieren, Zwelt op in onhoorbare muziek gehuld, Totdat het, zó groot, de gehele kamer vult En het zingen wil, en het eruit wil tieren En alles geven wil in grenzeloos ontvangen En het geworden is tot één groot tome...

zon zinvol is het leven

hartenkreet
wat is de zin van het leven waartoe zijn wij hier op aard waarom ondergaan we en beleven wat is het nut wat is het waard ook...

nalatenschap

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 100
... geld of goed heb weg te geven slechts wat gedichten laat ik na en wat zijn verzamelde woorden meer dan zinnen 't gestapeld verlangen van weleer of is het meer...

AFSCHEID

netgedicht
...eengedoken voor het bovenmenselijk lot, woelt, hulpeloos tussen 't scheuren en omarmen en veel te lang verzwegen zinnen zich het overweldigend erbarmen vrij. Wil naar onbeweeglijke lippen dringen: jij - ga met God. Meer weet ik ni...

Rondde je lach

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 86
...ezicht in eerste tekens van jouw lichaamstaal rondde je lach priemden ogen apart pas later in woorden en zinnen kwamen boodschappen diep van binnen zonder enig geluid in samen deelden we woordloos ervaringen uit bep...

Hei-leeuwerik

poezie
2,2 met 13 stemmen 2.147
Nu weet ik welke vogel mijn lievlingsvogel heten mag, die even opgetogen zingt zomernacht en winterdag. Ik werkte ’s winters in het woud, de zon scheen fel door de denne-stammen op fonke...