inloggen

tabblad: poezie

38 resultaten.
Sorteren op:

Tulpen

poezie
3,8 met 12 stemmen 2.438
Gij die, op uw steel gestegen, schijnt te zijn uit zon gedegen, die met uw doorvlamd gewaad Drachtig in de velden sta...

Toen de tijden bladstil waren, lang geleen

poezie
3,0 met 23 stemmen 3.584
Toen de tijden bladstil waren, lang geleen, is ze geboren, in herfststilte een bloem, die staat bleeklicht in 't va...

De eerste korrel

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.767
Eén graankorl, achteloos in een vruchtbre grond bedolven, Zien we, als een zwangre halm, ras op de luchtstroom golven,...

HEB MEELIJEN

poezie
4,0 met 15 stemmen 3.216
Heb meelijen met de bomen, laat de bast hun ongeschonden; bewaar ze voor de nijdigheid der kwade nagelwonde...

Een verbena

poezie
4,3 met 37 stemmen 1.493
Een bloem bloeit aan de wegen bleek in een zon van jaren her, rood - haar laaft de regen die viel in een zomer, al ve...

EEUWELINGEN

poezie
3,5 met 8 stemmen 2.828
Gedaagde, bodemvaste bosgenoten, bomen, die ‘k, wel vijftig jaren lang, boom wete; en zo hoge als nu ges...

Witte bloemen.

poezie
4,7 met 3 stemmen 685
Maak schemer van licht in deez' donkre stonde, Gij kindren der Meie! Wil begeleien Wat in levens Meie wordt weg...

Schuldeloos blommeke lief

poezie
4,2 met 6 stemmen 895
Schuldeloos blommeke lief, dat op mijne weg ik ontmoete, laat mij een stonde bij u toch, laat mij een stondeke staa...

Clematis.

poezie
4,0 met 3 stemmen 323
Clematis, 'k heb met eigen hand Voor menig jaar, u hier geplant, Clematis, maar nooit heeft mijn jeugd Uw violett...

Magnolia

poezie
3,1 met 7 stemmen 824
Dit is de tak met de bloem alleen de andre bomen gaan al moe en zwaar van loof naar de aarde toe. Dit is de tak die...

Zoete kussen

poezie
4,0 met 1 stemmen 183
Voor hare venster bloeien rozelaren, en wil zij dat ik heimlijk haar kom kozen dan smijt ze mij twee purperrode rozen....

BOOM

poezie
4,0 met 2 stemmen 558
Van stomme schepselen en weet ik geen als bomen, Die onze biddende gedaante nader komen: Wij strekken evenzo onz’ ha...

De wilde wingerd

poezie
4,0 met 1 stemmen 318
Een krank en schamel hout, Het minste van het woud, Door iedre wind geslingerd, Reikte ik mijn ranken uit, Weerstaan...

Zaadmaand.

poezie
4,0 met 4 stemmen 828
Daar stond een late zonnebloem te sterven in de leste zon, en niemand in de wereld die haar nog helpen kon. Va...

Op de roos

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.471
Mij lust de Lent', die bloemgewassen draagt, De Lenteroos, die Goôn en mens behaagt; 't Aanminnigste versiersel voor...

VERGEET-MIJ-NIET

poezie
3,0 met 2 stemmen 1.488
Vergeet-rnij-niet! Vergeet-mij-niet! Lief bloempje aan de blanke vliet, Wat maakte u toch zo hemels blauw? Een weinig...

BLOEMEN-TENTOONSTELLING IN DE HAARLEMMERHOUT.

poezie
3,5 met 2 stemmen 781
Wat tronen opgericht — en geen vorstinnen! Hoe heffen zwarte stammen 't dak omhoog Van baldakijn of luchten glorie-...

Bosbessen

poezie
3,0 met 1 stemmen 557
Glanzig vochte nevels, uitgehangen Over 't verre en heuvelig verschiet, Trekken, nu de zon haar stralen schiet, Opwaa...

Madelieven

poezie
3,0 met 1 stemmen 1.313
Madelieven zijn er altijd, En die ze wil zoeken die vindt er; We zijn ze slechts een ogenblik kwijt, In 't barste va...

Zonneblom

poezie
2,7 met 3 stemmen 989
Hoogopstrevende zonneblom, Uw sterke stralenschijven Wendt gij naar de hemel om, Weet zon en bloem te blijven. Zonne...

Viooltjes

poezie
3,1 met 7 stemmen 1.047
Staan ze daar niet als kindren, de gezichtjes Hoog op in 't vrolijke zonlicht; zelve lichtjes Van kleur, gevlamd, gebr...

Oost Indische kers

poezie
4,0 met 2 stemmen 811
Hij staat in 't zonlicht, in een vloed van bloemen, 't Verwarde kluwen van zijn kers te ontvlechten, En zorgzaam, wijl...

JUNI-OCHTEND

poezie
2,8 met 6 stemmen 839
't Is vroeg. Ik sta voor de open deur, Nauwelijks bewust, in stil verpozen, en mijmerend drinkt mijn blik de kleur V...

ZOMERREGEN

poezie
3,5 met 2 stemmen 900
Regen, regen, gij kleine regen, Daar straks, van even terzijde, schuin Door de uchtendstilte neergezegen Op klim- en...

De Zonnebloem.

poezie
3,3 met 7 stemmen 964
Je bent een kleine bengel, En waarom 'k je zo noem? Eerst rukte je aan de stengel, Toen plukte je aan de bloem....

Afrikaantjes

poezie
2,0 met 6 stemmen 530
Mijn handen rieken van uw reuk waar ik uw steel en blaren kreuk, o gulden Afrikaantjes, en 'k hou van u zo veel en t...

Zwaard-lelies

poezie
2,9 met 7 stemmen 648
In de oude, bekende vertrekken Zij pronken en stralen en strekken Hun vuur-prachtig rood; Zij staan voor de ramen t...

Zonne-bloem

poezie
3,3 met 15 stemmen 2.674
Ik ken een plant, niet fraai van loof niet schoon, niet rank gesteeld. Haar vorm is lomp, haar bloem is grof, Geen di...

ERICA TETRALIX

poezie
2,1 met 7 stemmen 1.302
Ginds,... in de heide,... langs povere paân Daar lachen me blozende lievekens aan. Ik weet er hun naamkens, en 'k no...