inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

74 resultaten.
Sorteren op:

De Zaterdag Avond

poezie
2,5 met 28 stemmen 6.347
De koelte van de avond Verspreidt zich over 't dal; De koeien keren loeiend Terug weer naar de stal. De krekel ro...

De wagen

poezie
2,8 met 12 stemmen 1.296
Kom, de sluier omgeslagen en het al omhullend kleed: buiten is de wonderwagen met zijn driftig hart gereed, om ons r...

WAARHEEN, WAARHEEN? WAARTOE, WAARTOE?

poezie
3,3 met 7 stemmen 1.186
Waarheen, waarheen? Waartoe, waartoe? De witte wind holt vast vooraan. Het is geen gaan, maar jagen dat ik doe. De...

De Noordenwind

poezie
3,9 met 8 stemmen 2.275
De wind waait hoog en kent de mensen niet. Hoog wil ik stijgen met de Noordenwind, boven 't gerucht der stemmen - b...

o Vrijdag, die de mens gemaakt

poezie
o Vrijdag, die de mens gemaakt ons voorhoudt, in de bladen van Gods eerweerde daden, als kind van stof en aarde,...

De twee gevangenen

poezie
Bij een schilderij van Willink Sinds zij zich afsloot voor de roes van 't dansen tart Stella Holland met verstee...

DE VADERLANDSE JONGELING.

poezie
Hoe gloeit, hoe klopt mijn dankbaar hart, Voor 't lieve vaderland! Nog zij mijn jongste levenssnik Voor 't dierb...

Aan de Vrijheid.

poezie
4,0 met 3 stemmen 260
Zie neer uit uw heilige tempel daarboven; O Gij die de hulde der Grieken ontving, Wie Rome in haar heerlijke kindshe...

OP HET GEZICHT VAN TREKKENDE KRAANVOGELS

poezie
4,0 met 2 stemmen 451
(De trant van Cats gevolgd.) Laatst, als ik, op mijn eenzaam pad, Door Wijnmaands bleke lovers trad, Zo kwam van ve...

NIET MET ELKENDEEN

poezie
5,0 met 3 stemmen 473
Sluit niet tegen uw geweten, om de macht een slecht verbond. Die uit elke teil kan eten, is een echte hond. Die na...

Ik wilde reiken naar een tijd

poezie
5,0 met 3 stemmen 327
Ik wilde reiken naar een tijd, dat mild, De mensheid neerzag op haar diep verleden, En aanving te begrijpen, wat in st...

DE JONGE WOLF

poezie
4,8 met 5 stemmen 744
Kom, laat mij los, laat mij maar lopen, ik vind de weg wel door het bos. Mijn hart is sterk, mijn oog is open Kom, la...

Licht zij uw geest.

poezie
5,0 met 4 stemmen 492
Licht zij uw geest, dan is u alles licht! De vreugde speelt dan op uw aangezicht, gelijk de lentewind op geur'ge blo...

Vrijheid, wie heeft niet aan u gedroomd?

poezie
4,0 met 2 stemmen 306
Vrijheid, wie heeft niet aan u gedroomd? Als de zonne de aarde kussen koomt, Stijgt de vogel zingend in de lucht: Vri...

Levensweelde

poezie
4,5 met 2 stemmen 580
Lopen door de bezonde velden, drinken in de gloeiende lucht, dromen, — en het geluks-ontstelde zingende hoofd in vr...

Het vogelke

poezie
4,0 met 2 stemmen 482
Hoe is het mooglijk dan Dat men u vangen kan Vogel, gij licht van pluim. Vliegend door het ruim; Die langs de loverh...

Vrijheid

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.007
Een leus, die alles aangrijpt en bezielt, Een levensboom, waarvoor het mensdom knielt, Een ster, die voorlicht naar...

MEITROOST

poezie
5,0 met 2 stemmen 658
(voor de werkloze A. N. B.-ers) in 1914 'n Zang, 'n zang van weergeboorte, 'n zang die u, uw Vrijheid meldt,...

Golgotha

poezie
5,0 met 3 stemmen 1.358
Indien de waarheid daar is, waar mijn broeder ze mij toonde, wijlen mijn broeder Pieter-Floris; - (hij was student in...

Bruisend zwalpt

poezie
4,2 met 4 stemmen 457
Bruisend zwalpt me over 't hoofd ene zee; Wervelwind warrelt woest, rukt me mee... En de sterren verzwinden, verslind...

Voor geen koning wil ik wijken

poezie
5,0 met 3 stemmen 873
Voor geen koning wil ik wijken, Voor geen prins of rijke vorst, Ik wil tonen, ik wil bereiken, Ik, die vroeger nimmer...

Eendracht.

poezie
1,1 met 7 stemmen 1.349
Holland heft op nieuw het hoofd; Alle twist zij uitgedoofd! Eendracht zal de harten binden. Telgen van één Vaderlan...

Volkslied

poezie
2,8 met 6 stemmen 503
Ingegeven bij Krugers intocht in Den Haag. Opgedragen aan Volksweerbaarheid. Op, burgers, op! Laat luid ons lied...

Zie niet om

poezie
2,5 met 4 stemmen 903
Zie niet om, maar zie vooruit! Door geen enkle grens gestuit Moet gij immer verder streven, Vóór u in het blauw ver...

Morgen

poezie
3,0 met 2 stemmen 924
O Dromen die de dag begint, De dag bezint, De dag bemint, Hoe zal ik ooit u loven. De landen liggen morgen-klaar, M...

HET HALSSNOER

poezie
2,2 met 6 stemmen 1.425
Ach Here de vrijheid klatergouden geschenk dat de liefste mij geeft als hij gaat, ach Here dat droef sieraad. Hij...

De zee, één water van vrijheid

poezie
2,6 met 19 stemmen 4.052
De zee, één water van vrijheid, Dansend oneindig licht, De lucht, één ruimte van vrijheid Zonder gewicht Zij spe...

Aan de vrijheid

poezie
2,2 met 14 stemmen 2.865
(fragment) o Mocht, zo zorgloos, zonder kommer, Na ’t doorgeworsteld oorlogswee, Europa, in schaduw van eike...

En nu 'k mijn mensenleed

poezie
1,7 met 12 stemmen 1.266
En nu 'k mijn mensenleed heb weggeschreid, En weer, en weer, en weer - nu 'leer ik rijzen Uit slik van werelddwarrel...

De tocht naar de ster

poezie
2,1 met 14 stemmen 3.239
- marslied - Rep uit de schemer uw schuchtere voeten, Rijs uit het dal om 't licht te begroeten. Dat zegenrijk val...