inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

74 resultaten.
Sorteren op:

't Was buiten stoffig, warm en druk

poezie
3,6 met 20 stemmen 2.713
't Was buiten stoffig, warm en druk Door 't hete zonneschijnen, Maar ik zat neer in stil geluk Achter de dichte gor...

Verdoemd!

poezie
3,6 met 17 stemmen 3.256
Verdoemd! Allen zijn klein, Geen is er groot, Beter weg in de dood Dan verdoemd met het kleine te zijn....

'k Zit met mijn lamme benen

poezie
3,8 met 14 stemmen 2.043
'k Zit met mijn lamme benen in de asse van een stervend vuur. Ik bid; mijn vrienden wenen; en 't hangt mijn ke...

Fietstocht II

poezie
3,8 met 12 stemmen 2.701
Gelijk een oud tuig dat niet meer dienen zou, Doorheen ’t getij van winterkou, Had ik m’n hoop, m’n fiets geborg...

Kon ik eenmaal toch...

poezie
3,8 met 15 stemmen 2.684
Kon ik eenmaal toch jouw dans weergeven In een van het woord bevrijd gedicht, Eenmaal even vrij en lenig zweven Als j...

Klokke Roeland

poezie
4,3 met 13 stemmen 1.874
Voorzang Boven Gent rijst eenzaam en grijsd ’t oud Belfort, zinbeeld van ’t verleden. Somber en groots steeds...

Al die willen te kapen varen

poezie
3,6 met 18 stemmen 1.740
Al die willen te kapen varen Moeten mannen met baarden zijn. Tartend stormen, strijd en pijn, Wild als de baren! Vli...

De Zaterdag Avond

poezie
3,1 met 24 stemmen 6.414
De koelte van de avond Verspreidt zich over 't dal; De koeien keren loeiend Terug weer naar de stal. De krekel ro...

De wagen

poezie
3,6 met 10 stemmen 1.310
Kom, de sluier omgeslagen en het al omhullend kleed: buiten is de wonderwagen met zijn driftig hart gereed, om ons r...

WAARHEEN, WAARHEEN? WAARTOE, WAARTOE?

poezie
3,3 met 7 stemmen 1.198
Waarheen, waarheen? Waartoe, waartoe? De witte wind holt vast vooraan. Het is geen gaan, maar jagen dat ik doe. De...

De Noordenwind

poezie
3,9 met 8 stemmen 2.322
De wind waait hoog en kent de mensen niet. Hoog wil ik stijgen met de Noordenwind, boven 't gerucht der stemmen - b...

o Vrijdag, die de mens gemaakt

poezie
o Vrijdag, die de mens gemaakt ons voorhoudt, in de bladen van Gods eerweerde daden, als kind van stof en aarde,...

De twee gevangenen

poezie
Bij een schilderij van Willink Sinds zij zich afsloot voor de roes van 't dansen tart Stella Holland met verstee...

DE VADERLANDSE JONGELING.

poezie
Hoe gloeit, hoe klopt mijn dankbaar hart, Voor 't lieve vaderland! Nog zij mijn jongste levenssnik Voor 't dierb...

Aan de Vrijheid.

poezie
4,0 met 3 stemmen 267
Zie neer uit uw heilige tempel daarboven; O Gij die de hulde der Grieken ontving, Wie Rome in haar heerlijke kindshe...

OP HET GEZICHT VAN TREKKENDE KRAANVOGELS

poezie
4,0 met 2 stemmen 482
(De trant van Cats gevolgd.) Laatst, als ik, op mijn eenzaam pad, Door Wijnmaands bleke lovers trad, Zo kwam van ve...

NIET MET ELKENDEEN

poezie
5,0 met 3 stemmen 474
Sluit niet tegen uw geweten, om de macht een slecht verbond. Die uit elke teil kan eten, is een echte hond. Die na...

Ik wilde reiken naar een tijd

poezie
5,0 met 3 stemmen 330
Ik wilde reiken naar een tijd, dat mild, De mensheid neerzag op haar diep verleden, En aanving te begrijpen, wat in st...

DE JONGE WOLF

poezie
4,8 met 5 stemmen 837
Kom, laat mij los, laat mij maar lopen, ik vind de weg wel door het bos. Mijn hart is sterk, mijn oog is open Kom, la...

Licht zij uw geest.

poezie
5,0 met 4 stemmen 498
Licht zij uw geest, dan is u alles licht! De vreugde speelt dan op uw aangezicht, gelijk de lentewind op geur'ge blo...

Vrijheid, wie heeft niet aan u gedroomd?

poezie
4,0 met 2 stemmen 309
Vrijheid, wie heeft niet aan u gedroomd? Als de zonne de aarde kussen koomt, Stijgt de vogel zingend in de lucht: Vri...

Levensweelde

poezie
4,5 met 2 stemmen 599
Lopen door de bezonde velden, drinken in de gloeiende lucht, dromen, — en het geluks-ontstelde zingende hoofd in vr...

Het vogelke

poezie
4,0 met 2 stemmen 486
Hoe is het mooglijk dan Dat men u vangen kan Vogel, gij licht van pluim. Vliegend door het ruim; Die langs de loverh...

Vrijheid

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.017
Een leus, die alles aangrijpt en bezielt, Een levensboom, waarvoor het mensdom knielt, Een ster, die voorlicht naar...

MEITROOST

poezie
5,0 met 2 stemmen 664
(voor de werkloze A. N. B.-ers) in 1914 'n Zang, 'n zang van weergeboorte, 'n zang die u, uw Vrijheid meldt,...

Golgotha

poezie
5,0 met 3 stemmen 1.381
Indien de waarheid daar is, waar mijn broeder ze mij toonde, wijlen mijn broeder Pieter-Floris; - (hij was student in...

Bruisend zwalpt

poezie
4,2 met 4 stemmen 462
Bruisend zwalpt me over 't hoofd ene zee; Wervelwind warrelt woest, rukt me mee... En de sterren verzwinden, verslind...

Voor geen koning wil ik wijken

poezie
5,0 met 3 stemmen 878
Voor geen koning wil ik wijken, Voor geen prins of rijke vorst, Ik wil tonen, ik wil bereiken, Ik, die vroeger nimmer...

Eendracht.

poezie
2,0 met 5 stemmen 1.357
Holland heft op nieuw het hoofd; Alle twist zij uitgedoofd! Eendracht zal de harten binden. Telgen van één Vaderlan...

Volkslied

poezie
2,8 met 6 stemmen 503
Ingegeven bij Krugers intocht in Den Haag. Opgedragen aan Volksweerbaarheid. Op, burgers, op! Laat luid ons lied...