inloggen

resultaten voor 'Ademtocht'


195 resultaten.
Sorteren op:

Zingend hart

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 23
...hier beneden de zoete smaak van druiventrossen het gezang van de wijngaarden in vuren regen dat elke ademtocht juichen doet

De dood kent geen pardon

hartenkreet
4,0 met 8 stemmen 49
... corona koorts toe de lakens huiveren van koorts en slijm, 't kuchen en 't zuchten, totdat de laatste ademtocht een einde aan het lijden maakt; de dood kent geen pardon maait het hele bejaardenhuis om buiten huilt ...

Eudaimonia

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 70
... op uw vraag kan ik pas naar behoren Een sluitend oordeel als antwoord verwoorden Als ik weet hoe uw laatste ademtocht is Wie leed en gebreken en ziekte Bespaard blijft en schrander is, schoon van gestalte - Dat is de mens d...
Maxim19 mei. 2020Lees meer…

Ander onderwerp

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 30
...n nog schaamtevol dit kindekind vermelden nee wacht natuurlijk ook de moeder zo kortgeleden nog dezelfde ademtocht nu dan opnieuw verbonden door de zoog zoog zonder zog moeder-kind als bitter kleur- tableau van magerte ...

Omwentelingen

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 54
...uitzicht van het afscheid vast te klampen tot aan de laatste zin. Er verdampten onnodige woorden in elke ademtocht, omarmden de verten in iedere blik die een leegte achterliet, een korrel zand, die door het getij, in me...
Pama28 dec. 2019Lees meer…

Het stille huis

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 93
...iel of een dolende geest die niet meer weet wie of wat hij ooit is geweest In het stille huis klinkt een ademtocht als een schrille kreet zijn de schaduwen tastbaar en is het verleden onverwerkt leed Daar woon ik daar ...

Gestorven lelie van een oude dame

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 60
...n uitvagen Voelbaar voor het warme hart dat haar beminde Zuchtte de onlangs gestorven lelie Haar laatste ademtocht uit Als een kalm avondbriesje Door rimpelige handen werd zij eerbiedig begraven Terwijl zij in de bloem...
M. Bos22 dec. 2019Lees meer…

In een ademtocht ?

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 24
...nt in de wereld van ontheemden en de ware wijzen…. wees niet verbaasd, dat je brein je voert in een ademtocht naar een domein zonder dat je je daarin hoeft te bewijzen.
Pama22 jul. 2019Lees meer…

Levensecht?

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 12
Uit de diepste ademtocht van die tijdloze nacht, wat naakt en onbevangen haar droom de mijne onderzocht, te lezen en te schrij...
Pama30 mei. 2019Lees meer…

Kinderpartij

poezie
3,9 met 33 stemmen 3.491
...erkte jubelzingen, waar klank na klank in dartelingen elkander volgde; sneller gingen voetpas en dans en ademtocht. Dans om, dans om; wij zien het aan in stille gedachten en onbegrepen geboeid zijn en dan aangegrepen --...

Droomschip?

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 22
...eindelijk verrijst de toekomst als een onsterfelijke eiland bewoond door mensen verrijkte zeilen, in een ademtocht van dromenschepen aangedreven door kristallen riemen in de woelige wateren van duurzaamheid.
Pama14 jan. 2019Lees meer…

Opwekking

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 60
...de zon voorgoed heeft verduisterd. Kale takken lijken hulpeloos gekluisterd. De kille wind blaast de laatste ademtocht, geen sporen achterlatend in stollend vocht. Een sneeuwvlok daalt dwarrelend en bedekt, gevolgd door meer, ...

tenslotte

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 63
...n geweest meenden we ons te herinneren afscheid te moeten nemen van ons lichaam dat hier ooit sliep de ademtocht die hier stilviel in theewater op een vooravond of bij schemer in een bruin bierflesje bij sommige ding...
Iniduo13 mrt. 2018Lees meer…

Ad fundum

netgedicht
2,0 met 3 stemmen 87
...k vocht Ad fundum, nooit is mijn glas half leeg noch half vol De bodem is slechts bereikt bij mijn laatste ademtocht Ad fundum, vul mijn glas tot aan der rand, niet meer, Ik zal hem legen, ad fundum, daarna nooit weer.

Geduld.

poezie
4,0 met 1 stemmen 361
...on u door de slapen snijden: ‘genoeg! ik deed genoeg u te bevrijden!’ - maar lijdend gaaft uw laatsten ademtocht; zo schrei ik ook niet, 'schoon mijn klein geloven wou dat uw hand de taaie rank besnoeit die enger, ...

We bestaan

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 111
... massa existeert zolang het beweegt en van het leven leert. kleine grootspraak, maar meestal bang. Ieder ademtocht, niet doelloos, maar een storm door het levenswater in een niet rimpelloze gang.

Kort

gedicht
2,8 met 8 stemmen 7.032
Niet langer dan een ademtocht lang is dat niet, kijk maar, ik deed het weer zo lang al hou ik van je en dan niet zo maar even, nee de...

Geboren

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 226
...ld binnentreedt en van de prins geen kwaad nog weet Dat je vanaf je eerste kreet tot aan je laatste ademtocht dat licht mag toebehoren Zo wordt in jou een nieuw mens geboren

als het dromen voorgoed begint

netgedicht
3,9 met 13 stemmen 286
...f voor leden als haast volmaakte kunst het grijze heelal van gedachten dat zich uitstrekt tot ver in onze ademtocht soms als een koers van de wind die gorgelt in de keel van tijd om langzaam uit te wijken naar dat waar we ...

Zwart

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 121
Black Friday en ik heb met geld gesmeten Ik schaam me diep voor wat ik heb gekocht Bevochten met mijn laatste ademtocht Van hebzucht en van kuddegeest bezeten Ik eindig nog eens eenzaam in de goot En kleur zoals mijn saldo; d...

DE WARE KUS

poezie
4,4 met 5 stemmen 1.023
...n. Daar drinkt ene onverzaadbre min Het levende genoegen in, Met onuitputbre togen. Daar wordt in elke ademtocht Een nieuwe zaligheid gewrocht, En brandende ingezogen. Dan vliegen, onbeschrijflijk teer, De vlugge ...

Zo bleek zo moe

gedicht
4,2 met 4 stemmen 9.522
...illen leven ligt ze in haar sterfbed moeder van mijn kinderen pijn strijdt zijn gevecht tegen haar laatste ademtocht even lichten haar ogen fel op in verzet tegen het leven dat ik eenmaal op straat daarentegen omhels zelfs...

Fluisterdicht

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 112
Het wisselt. Sterker, sneller ook. Als een boek. Ragfijn in poëzie geschreven, waar alle letters, in een ademtocht, voor altijd bij mij zijn gebleven. Ik zag ze komen, verder van mij gaan. Al die zielsmomenten, hoe het...

Vervreemding

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 77
Vervreemding is verwildering woeste, nachtelijke ademtocht je hebt haar lief slechts in gedachten onveranderde momenten in toekomst waar nieuwe dromen slapen ...
mobar10 mei. 2016Lees meer…

In het donker van je hoofd

netgedicht
4,0 met 4 stemmen 108
Vanaf mijn eerste ademtocht Tot en met de laatste heb ik Nog niet de helft meegekregen Van wat er om me heen gebeurt - Wat gebeurt...

Er loopt..

netgedicht
3,8 met 4 stemmen 55
... de aanstichters te kunnen noemen, vluchtig om zijn naam in alle talen te roemen in alle klinkers op zijn ademtocht er loopt een vuurtje over mijn hand hij bleef anoniem, ik mag mijzelf prijzen want ik heb zijn werkeli...
Pama23 feb. 2016Lees meer…

Als een schim heb ik een bestaan

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 55
...igen ziel heeft toch vaak een handje aan het grote wiel. Onze wereld is een grote verscheidenheid. Bij elke ademtocht past grote bescheidenheid. Ik ben anoniem, het is mij bekend. Maar het is niet belangrijk voor wie je be...

Dromenschepen

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 89
... alle uitgevonden wielen, er verrijst een onsterfelijke eiland, in door mensen geschapen zielen, in één ademtocht van hun dromenschepen voortgedreven door zilveren riemen.
Pama28 nov. 2015Lees meer…

Umbra Nihili

netgedicht
3,9 met 10 stemmen 576
wanneer mijn laatste ademtocht ontsnapt op 't onverwachte uur in mijn gesloten huis en ik geen kind noch kraai geen lief om leed te de...

VERSTLDE SCHOTEN

netgedicht
2,0 met 1 stemmen 86
...rs op grote zilverreigers dalen stijgen waakzaam heersend - toch zachtzinnig hun vleugelslag verspreidt ademtocht over zwemvogels kruipende diertjes bij drukke kikkervergadering door die besloten wildernis sluipt een r...