inloggen

resultaten voor 'aarde'


6253 resultaten.
Sorteren op:

Mijmerend in de duinen

gedicht
3,4 met 22 stemmen 11.799
... beboste duinen vol ik hang met zand en zomp en gras en dor getak en jonge scheut in hem dit is de zon tussen de aarde en de ijlte breek baan, trillende wereld van libellenvleugels ruisende onbeweeglijkheid boven prille netelkoppen...

BIJ DE DOOD VAN MIJN GROOTMOEDER

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 13
...lice Cardon In de kilte van je doodskleed ademt niets dan zuiverheid en sluier valt wanneer je witter dan de aarde wordt als een witte roos onwetend.

Heb ook jij die levensvragen sommige dagen

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 30
...rokken was voelde menigeen zich weer beter is zijn sas. Was het een tijd om te bedelen om koelte? Was het de aarde die iets anders voor ons bedoelde. Nu heerst corona als afkoelend deel voor leven hebben wij allen de aarde te w...

1,5m aarde

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 3
We staan dicht bij elkaar zonder elkaar aan te raken dat doen we ondergronds in het luchtige wormenbed ver van de ...
Zywa 2 jul. 2020Lees meer…

Massahebbers die liefde leren

netgedicht
1,0 met 1 stemmen 18
...achthebbers aarzelen nog. Ze beseffen aarzelend niet waarvoor ze kunnen kiezen. Wij en zij, de machtigen der aarde begrijpen. Wat we dringend moeten laten. Wat we liefdevol kunnen doen.

Hebben en zijn

gedicht
3,9 met 191 stemmen 36.038
...ngen uitgeheven, Vervuld worden van goddelijke pijn. Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten. Is naar de aarde hongeren en dorsten. Is enkel zinnen, enkel botte plicht. Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, Is kind ...

De dood pleziert nog niet

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 26
Wat behelst onzegbaarheid, als je al naar de randen van de aarde bent geleid, daar waar het eerst pikdonker is en dan weer licht, alles ook klaarheid geeft aan een echt open gez...

droog en dor

hartenkreet
3,8 met 8 stemmen 34
...is het nu al dagenlang weinig water... – een scheppingsdrang? – het belooft een droog en dor seizoen. de aarde transformeert in zand ik hoor bloemen en planten kreunen en zie vele konijnen achteroverleunen, alles kleurt re...

Ik heb boeken over jou geschreven

hartenkreet
5,0 met 2 stemmen 83
...uwzijde daarover strooide ik zoveel zand tot ik ze weer in het wit omlijnde. Ik heb hemelse dromen gemaakt op aarde die met jou nooit werden vervuld dat onze liefde in een stom onbegrip ontaardde wie van ons beiden droeg hier d...

Knipoog?

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 7
...raakt. Zijn aard en meesterschap door tijd de imperfectie heeft doorstaan, blijft hij dichterlijk bij de aarde, teugels van de ziel die ongezien liet weten de plaats en waaraan hij is aan opgegaan, onmin over litera...
Pama26 jun. 2020Lees meer…

Litha

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 32
Midzomerzon, voor U dit gedicht: Schenk de levende Aarde uw warmte en uw licht. Zegen de machtige Eik die als een vriendelijke vorst heerst over z’n groene rijk. ...

Dambala

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 7
...d dat vloeit de witte mensen gaan niet naar de zwarte hemel en er is geen hel Er is alleen het vuur en de aarde om hun lijken te verteren en jou te eren met hun geur van bederf het offer van hun zonden kom, Dambala, kom
Zywa24 jun. 2020Lees meer…

Terwijl de aarde om het zonlicht gaat

poezie
3,4 met 21 stemmen 3.066
Terwijl de aarde om het zonlicht gaat, terwijl de bossen stralende energie van de zon drinken, terwijl ieder wie leeft, de lucht...

In Uw Hand gegraveerd

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 21
Ik was me er niet van bewust toen ik werd geboren, en mijn leven op aarde begon. Ik heb het niet gemerkt, toen ik opgroeide en me ontwikkelde als kind. Ik wist niet beter, toen de...

eer en geweten

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 8
... dat je niets meer kunt verliezen dan je eer en je geweten want in ons tijdelijk bestaan op deze godverlaten aarde zal alles ooit voorgoed vergaan en is niets van blijvende waarde weet dus goed waaraan je hecht en laat je n...

Het conflict

netgedicht
4,1 met 7 stemmen 32
enige tijd later ontstaan de mooie vormen en kleuren; zij opent haar hart op vruchtbare aarde gelijk een wilde bloem dorstig slurpend bij het opgaan van de prille ochtendzon en smoort als de stekend...

O lach naar mij, gij klein kalf

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 30
...ls ten proeve gesteld Uwen vader heb ik allerwegen gezocht. Ik ken het gif der schaduw Ik weet dat de noten der aarde geschikt zijn als voedsel Dus, wees niet bang We zullen uw vader vinden in 't woud Lach en speel, nu! Want in...

Nee we huilen niet meer

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 20
...k hoeveel klinkende dagen er ooit waren het zijn tenslotte niet allemaal maandagochtenexemplaren. Vandaag was de aarde gewoon zeer pijnlijk even erg klein, niet fijn, misschien kan ik na ronddwalen oorzaken achterhalen. Wellicht ...

Moedertaal

netgedicht
4,2 met 6 stemmen 22
... adem die ons onder hun vleugels beschermen terwijl wij binnentreden komt men thuis onbekend als kind op aarde erkend door de moedertaal terwijl men schrijft wat men schrijven moet

vaarwel

netgedicht
2,0 met 1 stemmen 55
zijn ziel liet de banden met de aarde los haar ogen vonden vanzelf de verte haar handen gleden van de kist ze liet haar liefste gaan ze ...
J.Bakx15 jun. 2020Lees meer…

Galileo Galilei

netgedicht
1,0 met 1 stemmen 22
“De zon draait door gods wil om de aarde” had de Moederkerk met alle geweld beweerd. Dat dogma bleek echter zonder waarde: de feiten bewijzen anders, ...

Hun zielen

netgedicht
5,0 met 23 stemmen 21
...s met oude stadjes en dorpen die heuvelop deden vergrijzen slechts eenmaal heb jij jouw middelpunt van de aarde getekend basalt was ontdaan van kleur en in contrasterend zwart wit overgegaan daar mengde jij alle kl...

Een nacht die wacht.

netgedicht
5,0 met 4 stemmen 20
De aarde vraagt niets aan ontheemden waar de werkelijke wortels liggen om daar van te vervreemden, als voor een i...
Pama12 jun. 2020Lees meer…

50 tinten grijs

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 34
...kalme branding van de zee even geen uitbundigheid van zon, zee en strand; gezien vanuit het heelal neigt de aarde grijs en grauw maar wie goed kijkt doorkijkt en doorvoelt ziet minstens 50 tinten grijs Jan Jacob Kredie...

Snaren van de ziel

hartenkreet
3,2 met 5 stemmen 134
...bent in je nachtpon van rood satijn nu je halfnaakt voor me staat aan het begin van de lijn is er geen plek op aarde waar ik liever zou willen zijn.

Maanopgang

poezie
3,4 met 11 stemmen 1.401
'T is of een hefboom draait om de aarde als as: Hij draagt in 't west en 't oost doorzicht'ge schalen, In de een blauwgroen gebergte van opalen, In ...

Mater dolorosa

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 14
Moeder Aarde Materia Langs uw wangen waterstromen, Vruchtbaar, storten zich vervuild. Gegroefd gelaat zo diep bedroefd, H...

Dam

netgedicht
4,7 met 6 stemmen 49
...eren we elkanders lied dat o mijn God alleen U wil geschiedt in hemel en in deze geestelijke woestenij op aarde

Veranderend tij

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 120
Al weken bleef de regen steken de aarde lag verdroogd met open mond maar zandgrond had met fijn gevoel gekeken voorkom het scheuren van de grond. Als...

Ondertussen

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 19
...licht? Door mensen die stoppen, met het vernietigen, van haar natuurlijk evenwicht? Ondertussen, kijkt onze aarde geduldig toe, hoe mensen elkaar bestrijden. Hoe een plaag vanzelf verdwijnt.