inloggen

resultaten voor 'gezang'


465 resultaten.
Sorteren op:

Uit de diepten

gedicht
2,7 met 16 stemmen 6.718
...randde geen licht, noch zag ik ramen, wel klonk een stem als uit de diepten. Uit de diepten steeg een schraal gezang, was het dat dat mijn oor verdoofde? En vervolgens vervolgde ik mijn weg. Hoe klonk dit grapje in de zwartste...

Het geluk bracht mij naar de zee

hartenkreet
...ee. Het bracht met het zout van de golven ook het zoet met zich mee. Ik hoorde reeds van verre het minnelijke gezang van die vrouw vis uit de zee. Zij dreef op onstuimige golven en nam mij op haar staart mee. Het geluk bra...

Het bos

hartenkreet
...gen kriskras over elkaar. De zon liet haar licht schijnen toen de wolken lichtelijk verdwenen. Het gezang van vogels, was prachtig om te luisteren. Mijn gedachten en herinneringen kwamen naar boven in de prach...

Essentie als concept?

netgedicht
...in de daad - kracht van de taal en legt de kwetsbaarheid van de verborgen nuance bloot. Maar neem dan het gezang van de sirenen, die uit de overleveringen, nimmer zullen zwijgen in hun diepste stilte daar huist de realite...
Pama16 jul. 2019Lees meer…

Een vriend

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 111
... sneeuw en windgesuis hij wil niet langer binnen smoren hij gaat de bergen in en zingt weemoedig echoot zijn gezang tot plots een hondje naar hem springt hij houdt getril niet in bedwang de kleine Kees die hem omringt een...

Wien Neêrlands bloed

poezie
3,5 met 26 stemmen 4.085
...ie beê uw hemel in: Bewaar de Vorst, bewaar zijn huis En ons, zijn huisgezin. Doe nog ons laatst, ons jongst gezang Die eigen wens gestand: Bewaar, o God! de Koning lang En 't lieve Vaderland, En 't lieve Vaderland. ---...

Honingzoete pit?

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 17
Uit haar zachte mond klonken sirenen, gezang zonder woorden, zo stapte ze uit haar ziel, gebaarde met de ogen en haar lippen - vast besloten, alsof ze m...
Pama16 apr. 2019Lees meer…

droom

netgedicht
...rzijds werden ze aan schouder gedragen en van snaar tot snaar ontheven van een spectaculair melodieus ontheven gezang de strijkstok vertraagde in de hand van de meester op het moment dat de kou hun vroege ontmanteling verbond...
elze25 mrt. 2019Lees meer…

lopend vuur

netgedicht
3,5 met 4 stemmen 182
een sonnet hoe levenslustig het gezang een melodie waaraan ik hang de tekst nog zelf geschreven zoals bij ongekende drang het zoeken dikwijls dage...

In 't lof

poezie
2,4 met 44 stemmen 2.394
... wiegt haar zacht in dromen Van rust en hemelvreê. En wiegt haar zacht in dromen, Allengskens, onbewust; - Gezang en orgel zwijgen, En de kerke ligt in rust. Gezang en orgel zwijgen, De laatste stap galmt heen… Zij zit ...

Kinderpartij

poezie
3,9 met 33 stemmen 3.404
...looid en met de smalle voetjes strak gespannen en langs het oppervlak vaardig bewegende op de maat van het gezang, dat verder gaat, zoals door dungebleven, jonge lippen, uit ademende mond, die zedig half ontsloten stond, he...

zoëven

netgedicht
3,8 met 4 stemmen 120
hoe levenslustig het gezang de melodie waaraan ik hang de tekst nog zelf geschreven zoals bij ongekende drang het zoeken uren dagenlang...

hoe jij

netgedicht
...mee in de vaargeul van je diepte, ach de nachten zijn slechts nog een herinnering wanneer de dag onthutst het gezang van de klokketoren begint met het geruis van een zwaar te ontvangen FM zender en jij als een speer de liedere...
elze12 jan. 2019Lees meer…

De Mistral

hartenkreet
...ngen. Hier heerst nog rust respect en genegenheid. Mijn verlangen gaat uit naar de lente, met al zijn geuren, gezang en kleuren, terwijl de winter hier voorbij glijdt.

De schim van P.C. Hooft

poezie
3,8 met 6 stemmen 2.379
...meest, Die weder-lachte en alles over-straalde. Een minnedicht speelde om de fijne mond, Doorhonigd van gezang; uit de ogen daalde Zijn schalkheid, die geen droefenis verstond. En over 't welvend voorhoofd der gedac...

Kerstmaal

netgedicht
...kt en heel ver weg hoor ik een engelenkoor zie je wel het genieten mag Prettige Feestdagen * klinkt er in hun gezang door * Laat uw feestdagen niet bederven, het is slechts een weergave van de staat van zijn. Maar dat ded...

Wij schetsten jouw beeld

hartenkreet
... niet tot leven Wij keerden terug in het verleden Maar haalden jou niet naar het heden Het lukte Orfeus’ gezang evenmin In Paradisum voor jou, de hel hier voor ons Wij ervaarden de nood om bij jouw dood stil te staan, maa...

Fijne vogels

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 114
Niet alleen de leeuwerik met z'n doldwaze vluchten of de nachtegaal met z'n bekoorlijk gezang de merel die tegen de late avondluchten jou doet luisteren onder lichte dwang Nee geef mij ook maar het gez...
c. ale21 mei. 2018Lees meer…

Onweer

gedicht
...iet bang met het vuur dat opstijgt rond de zondaars. Noch vrolijk ik haar op met het vooruitzicht op hemels gezang: als zij mijn hand vast houdt, durf ik voor het raam te staan, als zij lacht om mijn oud geloof dat God in d...

Het binnenste van uitzicht

netgedicht
Van andere nesten een gezang vaak onbegrepen en miskend wel doodenkel en zielvol toch. In 't lied der verte klinkt een droom. Uit soortb...

Zingen

poezie
4,0 met 2 stemmen 262
...verlang Al wat de borst doet jagen Of zuchtend doet vertragen Dat uit het bèst zich in de drang Van zoet gezang Met juichen en met klagen: - En iedre toon van vreugd en smart Vindt bron en weerklank in het hart.

De kust

hartenkreet
... vergeefs zoekt de zon een stralende afgang in de mistige massa de weg naar ’t balkon door het zilte gezang voor een dansende wind

In de nachten klinkt gezang

netgedicht
Mijn gedachten zijn als muzieknoten toonladders die een lied componeren, is het om een hele groep te laten zingen, da...

Mijn lief fluistert

hartenkreet
3,0 met 3 stemmen 327
...a in liefdesgloed Een traan die breekt mijn wang en op kijk ik, verschrikt De zon, mijn ogen, de pijn en het gezang De wind fluistert in de kuil, verstikt Het fluistert voorspoed, afscheid in een flard heimwee, verleden, een...
Nobody25 feb. 2018Lees meer…

Gebed?

netgedicht
1,5 met 2 stemmen 152
...t gezicht naar Mekka Eeuwen geleden ging 'de profeet' voor in gebed z'n volgelingen volgden Gebed, gezang Gezang, gebed... blijft onverlet dat hier klokken blijven luiden.

Herboren

hartenkreet
...e harmonie Engelen in afwachting van hun ontkrachting ontdoen zich van hun vleugelen en beteugelen Herboren met gezang, zijn ze niet langer in bedwang.

Hermes sonnet

netgedicht
3,2 met 6 stemmen 102
...riek, poëzie en heus leraar van de schone zanggodinnen men vergeet, ook ik laat mijn stem eens los hoor het gezang alom Epidauros luister Grieken, laat mij u beminnen zodat ik uw ontroerend hart beroer zet u neder op de pun...

vluchtpatronen

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 60
uren tuurt hij naar de vlucht van de vogels hij luistert naar hun schreeuwen hoort hun gezang hij wikt en weegt leest en hoort iets in elk gevleugeld teken hij kan de wil der goden verstaan een ...
J.Bakx30 dec. 2017Lees meer…