inloggen

resultaten voor 'god'


3367 resultaten.
Sorteren op:

het complot

gedicht
3,3 met 12 stemmen 12.474
...basenparen zoiets dan smiespelen jullie samen en waarom doen jullie dat en voor wie zeg op! wat zijn jullie in godsnaam! o mijn god met ons van plan dit heb ik allemaal gehoord onlangs uit vertrouwde bronnen maar let op...

Zoet bloed

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 15
... licht wat is omhult te onthullen in een gedicht van discipline en uitstekend beheer In de voetstappen van de Goddelijke leer De vervalser wordt gestraft; Het staat letterlijk gedrukt; en nog veel meer is te lezen in de Waarhei...

DE DUIVEN KOERDEN

netgedicht
...‘ die hun vriendschap niet had verdiend een broedermoord dichtbij het heilige land nadat ze samen een valse godin Isis vloerden waren ze weer in oude verhalen beland en het was voor het laatst dat er duiven koerden

Ik lag alleen

poezie
2,6 met 5 stemmen 3.225
Ik lag en weende om dromen, die vervlogen Als kussen van een mond, nu koud en bleek, En dat de godheid mijner ziele bleek Stof als ik zelf en al mijn liefde logen. Toen ’s levens zware sluier scheurde en week ...

Toverkruid

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 53
...en gefuikte vis weet. Alleen een list kan bevrijden, uit de handen van deze tovenares – dochter van een zonnegod. Ze is vleesgeworden tegenstelling, belichaamt confrontatie, is warm en ijzingwekkend, sociaal en kiezelhard. ...

Wisselen de lijnen

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 27
...ntwoording af leggen een tijd om lief te hebben; een tijd om te troosten en een tijd om getroost te worden in Gods werken levend waar alles met liefde en hoop begint vinkt bloeit danst en musiceert het boven de nijdige ve...

COMING OUT DAY 2019

hartenkreet
...oud-Rotterdammer of als jong-Amsterdammer zeik niet, zeur niet met jullie zaligheden en zekerheden vrijheid van godsdienst doe je maar prive maar publiekelijk hou je je gelovige mond zoek gerust een andere land als het je niet zin...

oferande 2

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 59
...e ultieme offerande loopt naar de Stille Oceaan kinderharten verstommen de hoofden naar zee gewend vergieten goden tranen?
J.Bakx 8 okt. 2019Lees meer…

Under a yewtree

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 59
...en met een lange, gouden vacht Op ambachtsman en kennis van weleer Ik zei mijn rouw vaarwel en ik ging heen Dag godvergeten droefenis, rust zacht

Weergoden

netgedicht
De weergoden hebben het weer niet mee nu ze andere goden vervloeken kracht van de natuur negeren barst er een onweer los ...

offerande (1)

netgedicht
hoe stemt men grillige goden gunstig hoe wendt men onheil af? ritueel van menselijke wanhoop om de hoogste machten te behagen de groo...
J.Bakx 7 okt. 2019Lees meer…

ALS DE ZIELE LUISTERT

poezie
4,1 met 30 stemmen 5.122
... kouten met malkaar gezwind, baren in de stromen klappen luide en welgezind, wind en wee en wolken, wegelen van Gods heilige voet, talen en vertolken 't diep gedoken Woord zo zoet... als de ziele luistert! -------------------...

[ Zacht kneed jij liefde ]

netgedicht
Zacht kneed jij liefde in mijn huid, je boetseert mij – goddelijk zo mooi.
Zywa 5 okt. 2019Lees meer…

Een mager plagiaat?

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 10
Ben gekweld onder het juk van tegengestelde goden, een held die zijn krijgsverhalen telt, die zwelgt in eigen heroïek en zielen knevelt met geweld, zijn tande...
Pama 5 okt. 2019Lees meer…

In Goddelijke poëzie mijn hart mijn bron de genezende zon

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 43
... woord aangedreven door pijn weer opduik in de boeken de herinnering in regen langs het raam hoor tikken in Goddelijke poëzie mijn hart mijn bron de genezende zon

De merel

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.331
...en is 't dat zegeviert Over wat dort en sterft; De blijheid is 't die sterk en trots Verzelt de zuivre liefde Gods, Die nooit het hart meer derft Dat diep en droevig heeft gesmacht, Dat weemoedskrank hem heeft gewacht En rie...

Het milieu, komt het goed?

hartenkreet
...jn moeder smakelijke herinnering en verinniging vlees eet ik veel en veel minder denk dan simpel aan 'Het Lam Gods' dan krijg ik geen hap meer door m'n keel ik heb geen auto meer, gebruik het openbaar vervoer maar wel in de...

Geknakte roze

hartenkreet
...bruingeel ‘k zag een roze hangen, geknakt op haren steel verdorde blaadjes vielen tussen het struweel maar in Gods tuin mocht zij als mooiste bloeien ‘k zag een roze hangen, geknakt op haren steel met gebroken hart, geen lust...

Goochelvogel

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 29
In zijn kraaloogjes schemert een echo van het eerste godenrijk terwijl hij langs de vastgeroeste scharnieren van de blinderingen hipt bekijkt hij de vogelkooi vanaf d...

In vervoering

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 63
...ye in rust zal wachten contact maken gaat het raken aan de schepping zijn om zo voor even te delen in het goddelijk volmaakt dan weer terug compleet met een aura dat goddelijk heet

Calvijn

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.279
... in het grondeloos Diep van Zijn eeuwige genaverbonden; Verheffend bovenal en voor altoos Gods Eer, Wiens heiligheid hem had verslonden. Hij werd het hoofd der ijzren hierarchie. Zijn grondw...

Bekeerlingen

snelsonnet
4,2 met 5 stemmen 122
...n beton gegoten Aan Allah´s stam zijn zij de ware loten Zij weten van het naadje van de kous Ze scheiden graag Gods koren van het kaf De Kafir oogst zijn zelf gezaaide straf

Maar misschien wel goddelijk

gedicht
3,2 met 16 stemmen 14.913
...e grond kapotte enkel, stompe voet in skischoen scheenbeen is verwond maar toch: Hermes! Boodschapper van de goden zet zich af van deze heuvel vleugels bewegen driftig aan zijn hiel en in zijn kroon. ------------------...

De godin

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 98
...k blaadje persoonlijk heeft gekend in een door schaduw gestreamde versie wordt de zomerzon geëerd zij is de godin die seizoen en groei altijd heeft beheerst

Mijn schuld, mijn schuld, mijn grote schuld

hartenkreet
... mijn baby zijn die niet aan moeders borst wilde noch mijn kind zijn met aanranding, pedobezoek en geestelijke godsdienstige, sociaal, maatschappelijke terreur is mijn schuld, laat staan mijn grote schuld en de schuldenaars die v...

.Lief is mij het leven

hartenkreet
...woord of beeld weer te geven Hoe lief is mij het leven met mijn medemens kunnen praten en bezinnen hoe wij naar Gods voorbeeld kunnen beminnen om leven en liefde voor eeuwig hoog te verheven Hoe lief is mij het leven

VREDE

poezie
3,9 met 13 stemmen 2.025
... Doch roerloos bleef het staan alsof het niets en had gehoord, gelijk een dode of wel een spook. Zeer bang en zeer godvruchtig, sloeg de arme broer een kruis drie vier, besproeide zich geduchtig, met water uit 't gewijde vat, en s...

Moordschool

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 136
De scheppingsmythe Gods, geloof ik niet de zesde dag had Hij de mens geschapen vermoeid ging Hij daarna een tijdje slapen en had geen we...

De Zoon van de Godmother Thea Moear

hartenkreet
De Zoon van de Godmother Thea Moear Hoe het is en hoe het kwam Een vriend van Niels Ipskamp een bekende van mij uit Rotterdam Zij...

Kind der aarde

poezie
2,7 met 898 stemmen 124.886
...acht, Moeder, slapen bij u thuis: Geen afstand in de avond scheidt mij van uw liefdelichte huis. Voorgoed uit al Gods sterren ken ik de eigen moeder mijn: Daar is niets in de wijde heemlen als uw ogenschijn. Hoe vindt de schaamte...