inloggen

resultaten voor 'psalm 39'


155 resultaten.
Sorteren op:

PSALM 39

poezie
3,2 met 17 stemmen 9.020
1. Voor den Oppersangmeester int gheslachte van Jeduthun. Een Psalmliedt Dauids. 2 Ick hadd�39; voor my ghenomen end�39; gedacht Ick wil op mijn wech nemen acht. End�39; t...

Zondagochtend

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 31
Het dorp ontwaakt De torenklok slaat Bim Bam Bim Bam Het boek: een oude psalm O gedicht in �39;t morgenlicht zo schoon David�39;s Zoon Uw kroon o Waarde Zoon De tempel waar Uw Geest wil wonen...

Naar psalm 132

gedicht
3,4 met 39 stemmen 14.615
...plaats heb gevonden op aarde. Niet in de tent: niet in de wind. ------------------------------- uit: �39;De psalmen�39;, 2003.

Vertigo Noes

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 52
Het kerkgezag van ouderlingprelaten Weerklonk door bijbeltekst en menig psalm In goudkantoor, op markt, in lakenhal In hun sermoenen mocht gods woord wel baten De kathedraal waar daaglijk...
Maxim 3 jan. 2020Lees meer…

Parafrase Psalm 139

netgedicht
2,0 met 1 stemmen 51
waar ik ga waar ik sta jouw oneindigheid omvat mijn eindigheid jouw zijn mijn bestaan jouw liefde mijn l...

Verjaardag psalm; Naar bewerking van psalm 90

netgedicht
4,2 met 4 stemmen 49
Alleen God weet waarom in �39;t best van onze dagen Dikwijls zoveel smart, zorg en stof tot klagen In tranen door �39;t gro...

Naar psalm 126

gedicht
3,0 met 38 stemmen 15.283
...p en opeens in mijn tranen zaad zag, zaden, dacht uw zaai te zien. --------------------------- uit: �39;De psalmen�39;, 2003.

Psalm 30

poezie
4,0 met 14 stemmen 9.913
1. Een Psalm Dauids, (welck is) een Liedt der wyinghe des huys Dauids. 2. Ick wil met lofsang wel bequaem O Godt verhef...

Psalm 3. Van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom!

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 77
Morgenlied. O, Heer, zij staan op en zijn mijn haters, men zegt:‘Niemand helpt, het zijn mooi praters!’ Ik weet...

Psalm 2 van David

netgedicht
2,0 met 1 stemmen 54
De Messiaanse Koning! Waarom woelen de volken tegen God, verzinnen naties ijdelheid en spot? Machtige leiders, zij ...

Psalm 1 van David

hartenkreet
3,3 met 6 stemmen 87
Het lot van de gelovigen en anarchisten. Alles wat ontstaat vanuit de handen van Gods kind, is mooi, het gaat h...

Geloofd zij God

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 92
...en En ons leven aan Hem toevertrouwen Want Hij ziet altijd in liefde op ons terneer. (Enkele woorden uit Psalm 68)

Mijn hulp is van de Heer

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 93
...op ik kan bouwen Op Hem stel ik mijn volste vertrouwen Hij, die altijd begaan is met mijn lot. ( woorden uit Psalm 121)

God heb ik lief

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 95
...m loven want Hij is goed Die met Zijn liefde mij ontmoet Hij kent mij, bij Hem mag ik behoren. ( Woorden uit Psalm 116)

Geloofd zij God

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 67
...En ons leven aan Hem toevertrouwen Want Hij ziet altijd in liefde op ons terneer. (Enkele woorden uit Psalm 68)

Een toevlucht

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 68
... De Heer is ons een toevlucht geweest Van geslacht tot geslacht Was Hij onze hulp en kracht. ( Woorden uit Psalm 90)

Gadeslaan

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 68
...ar weer, ook nu Bij Hem komt alle hulp vandaan. --------------------------------------- Enkele woorden uit Psalm 121

Heer, U kent mij

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 99
...mgeven Wil mij leiden op de weg ten leven Hou mij vast en ga mij niet voorbij Amen (Enkele woorden uit Psalm 139)

Heer, onze Heer

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 70
...j wilt zijn In vreugde, maar ook in verdriet en pijn Uw naam zij geprezen tot in eeuwigheid. ( woorden uit Psalm 8)

Zing een nieuw lied voor de Heer

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 74
...iefde en trouw blijven bestaan En Zijn goedheid keert steeds weer. Laat heel de aarde voor Hem buigen Zing psalmen en lofliederen voor Hem Jubel het uit met een vrolijke stem Laat alle mensen voorde Here juichen. Dat de ci...

Psalm 90

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 190
Heer, U bent ons een toevlucht geweest Van geslacht tot geslacht, ook vandaag Het oude jaar nadert z’n einde gestaag...

Mijn God heb ik lief

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 71
...oor mij zorgen Bij Hem ben ik veilig en wel geborgen Halleluja, aan Hem zij de lof en alle eer. (Woorden uit Psalm 116

De Heer is mijn licht

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 89
...t verlaat Ook wanneer het soms wat moeilijk gaat Geeft Hij mij kracht en nieuwe moed. ( Naar aanleiding van Psalm 27)

Ik vrees geen kwaad

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 56
...een kwaad, want U bent bij mij U mijn God, dank voor alle goede dingen Waarmee U mij steeds wilt omringen. (Psalm 23 vers 4)

Dien de Heer

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 46
...m God de Heer te dienen Gods goedheid reikt tot in eeuwigheid En Hij is het die ons aller leven leidt. ( uit Psalm 100)

God heb ik lief

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 64
...s voor mij gedaan En laat mij nooit alleen verder gaan Zijn grote liefde gaat alles te boven. ( Woorden uit Psalm 116

Verlangen naar God

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 55
...mij leiden op al mijn wegen U wilt mij omringen met Uw zegen Ik mag veilig met U verder gaan. ( woorden uit Psalm 84)

Juichen

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 49
...n alle geslachten Van Hem is het goede te verwachten Wij mogen aan Hem zijn toegewijd. ( Enkele woorden uit Psalm 100

Wees stil

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 91
...ken voor al Zijn goedheid En ons van zonden heeft bevrijd Halleluja, God zij alle lof en eer. (Woorden uit Psalm 62)

Een vaste burcht

hartenkreet
2,0 met 2 stemmen 130
...er Op Hem kunnen we bouwen En ons aan Hem toevertrouwen Dat wij mogen leven tot Zijn eer. ( Woorden uit Psalm 46)