inloggen

resultaten voor 'psalm 39'


151 resultaten.
Sorteren op:

PSALM 39

poezie
3,2 met 17 stemmen 8.929
1. Voor den Oppersangmeester int gheslachte van Jeduthun. Een Psalmliedt Dauids. 2 Ick hadd�39; voor my ghenomen end�39; gedacht Ick wil op mijn wech nemen acht. End�39; t...

Psalm 30

poezie
4,0 met 14 stemmen 7.790
1. Een Psalm Dauids, (welck is) een Liedt der wyinghe des huys Dauids. 2. Ick wil met lofsang wel bequaem O Godt verhef...

Psalm 3. Van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom!

hartenkreet
Morgenlied. O, Heer, zij staan op en zijn mijn haters, men zegt:‘Niemand helpt, het zijn mooi praters!’ Ik weet...

Psalm 2 van David

netgedicht
De Messiaanse Koning! Waarom woelen de volken tegen God, verzinnen naties ijdelheid en spot? Machtige leiders, zij ...

Psalm 1 van David

hartenkreet
Het lot van de gelovigen en anarchisten. Alles wat ontstaat vanuit de handen van Gods kind, is mooi, het gaat h...

Geloofd zij God

hartenkreet
...en En ons leven aan Hem toevertrouwen Want Hij ziet altijd in liefde op ons terneer. (Enkele woorden uit Psalm 68)

Mijn hulp is van de Heer

hartenkreet
...op ik kan bouwen Op Hem stel ik mijn volste vertrouwen Hij, die altijd begaan is met mijn lot. ( woorden uit Psalm 121)

God heb ik lief

hartenkreet
...m loven want Hij is goed Die met Zijn liefde mij ontmoet Hij kent mij, bij Hem mag ik behoren. ( Woorden uit Psalm 116)

Geloofd zij God

hartenkreet
...En ons leven aan Hem toevertrouwen Want Hij ziet altijd in liefde op ons terneer. (Enkele woorden uit Psalm 68)

Een toevlucht

hartenkreet
... De Heer is ons een toevlucht geweest Van geslacht tot geslacht Was Hij onze hulp en kracht. ( Woorden uit Psalm 90)

Gadeslaan

hartenkreet
...ar weer, ook nu Bij Hem komt alle hulp vandaan. --------------------------------------- Enkele woorden uit Psalm 121

Heer, U kent mij

hartenkreet
...mgeven Wil mij leiden op de weg ten leven Hou mij vast en ga mij niet voorbij Amen (Enkele woorden uit Psalm 139)

Heer, onze Heer

hartenkreet
...j wilt zijn In vreugde, maar ook in verdriet en pijn Uw naam zij geprezen tot in eeuwigheid. ( woorden uit Psalm 8)

Zing een nieuw lied voor de Heer

hartenkreet
...iefde en trouw blijven bestaan En Zijn goedheid keert steeds weer. Laat heel de aarde voor Hem buigen Zing psalmen en lofliederen voor Hem Jubel het uit met een vrolijke stem Laat alle mensen voorde Here juichen. Dat de ci...

Psalm 90

hartenkreet
Heer, U bent ons een toevlucht geweest Van geslacht tot geslacht, ook vandaag Het oude jaar nadert z’n einde gestaag...

Mijn God heb ik lief

hartenkreet
...oor mij zorgen Bij Hem ben ik veilig en wel geborgen Halleluja, aan Hem zij de lof en alle eer. (Woorden uit Psalm 116

De Heer is mijn licht

hartenkreet
...t verlaat Ook wanneer het soms wat moeilijk gaat Geeft Hij mij kracht en nieuwe moed. ( Naar aanleiding van Psalm 27)

Ik vrees geen kwaad

hartenkreet
...een kwaad, want U bent bij mij U mijn God, dank voor alle goede dingen Waarmee U mij steeds wilt omringen. (Psalm 23 vers 4)

Dien de Heer

hartenkreet
...m God de Heer te dienen Gods goedheid reikt tot in eeuwigheid En Hij is het die ons aller leven leidt. ( uit Psalm 100)

God heb ik lief

hartenkreet
...s voor mij gedaan En laat mij nooit alleen verder gaan Zijn grote liefde gaat alles te boven. ( Woorden uit Psalm 116

Verlangen naar God

hartenkreet
...mij leiden op al mijn wegen U wilt mij omringen met Uw zegen Ik mag veilig met U verder gaan. ( woorden uit Psalm 84)

Juichen

hartenkreet
...n alle geslachten Van Hem is het goede te verwachten Wij mogen aan Hem zijn toegewijd. ( Enkele woorden uit Psalm 100

Wees stil

hartenkreet
...ken voor al Zijn goedheid En ons van zonden heeft bevrijd Halleluja, God zij alle lof en eer. (Woorden uit Psalm 62)

Een vaste burcht

hartenkreet
2,0 met 2 stemmen 124
...er Op Hem kunnen we bouwen En ons aan Hem toevertrouwen Dat wij mogen leven tot Zijn eer. ( Woorden uit Psalm 46)

Verjaardag

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 514
‘Zeventig jaren duurt hoogstens ons leven, of tachtig misschien als we krachtig zijn,’ Zo staat het toch in de psalm beschreven ‘het meeste daarvan is nog kwelling en pijn’. Maar toch is verjaren ook altijd weer feest en ...

De Heer is mijn Herder.

hartenkreet
4,0 met 9 stemmen 248
...llen die mij beklagen. Ik zal blijven in uw Tempel Uw Naam vergroten. bewerking psalm 23

De liefde van de Heer is groot

hartenkreet
3,0 met 3 stemmen 66
...toevertrouwen Want die keus zal ons nooit berouwen God is het licht, helderder dan de zon. ( Woorden uit psalm 36)

Geen kwaad

hartenkreet
3,7 met 3 stemmen 78
...geen kwaad te vrezen U hebt Uw trouw en liefde bewezen O God, houd altijd over mij de wacht. (Woorden uit Psalm 23)

De hemel roemt de Heer

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 67
...gebod U blijft altijd betrokken met mijn lot En laat mij nooit alleen verder gaan. ( Enkele woorden uit Psalm 19)

Het ruime hemelrond

hartenkreet
... Uw wil en gebod U blijft altijd betrokken met mijn lot En laat mij nooit alleen verder gaan. (Woorden uit Psalm 19)