inloggen

tabblad: poezie

73 resultaten.
Sorteren op:

TROOST DER LIEFDE

poezie
3,4 met 12 stemmen 2.015
O spreek, mijn hart, waarover wilt gij klagen? Ik dorst naar liefde en haat is om mij heen, Ik zoek naar recht, en onr...

Vlamgedans

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.121
Dichter, laat de vlammen dansen in uw haard, hout in ’t vuur, bouw hoog de schansen, niets gespaard. Hout in...

WAARHEID

poezie
3,5 met 6 stemmen 2.670
Ter Waarheid streeft mijn twijfelend gedacht, ter Waarheid streeft mijn rusteloze ziel, ter Waarheid wille ik steeds m...

Groot en klein

poezie
3,4 met 9 stemmen 1.617
ONDER de grond liggen, Goddome, koning en bedelaar, Zonder complimenten en als broertje en zusje bij mekaar, Maar je m...

Demonen van Notre Dame

poezie
3,1 met 11 stemmen 4.282
Verwoed-fantastisch staat het grote heer Van hoondemonen op de ommegang, In gramme toorn of onverschillig-wreed, In s...

Berceuse voor volwassenen

poezie
3,6 met 9 stemmen 3.024
Wanneer de zandman nog eens komt - maar hij komt niet meer - zullen wij slapen gaan en dromen van een droom...

Ontevredenen

poezie
2,9 met 8 stemmen 3.003
"Het bulder vrij op 't woeste meer Ik kijk eens buiten naar 't weer En ga dan thuis wat slapen " Toll...

Zij zouden knarsetanden

poezie
3,3 met 3 stemmen 816
Zij zouden knarsetanden, als ze nog Konden knarstanden, mensjes, die als bevers Zitte' in hun kleine holletjes, die t...

De mailbrief

poezie
4,0 met 1 stemmen 415
XXI Toch, als de tovervonk langs wonderdraad gevlogen, - Snel als de Laster vliedt en ’t praatje van de Logen –...

Getuig het, 's Gravenhage!

poezie
4,0 met 1 stemmen 238
Getuig het, 's Gravenhage! De hachelijke vrage Verdeelde ons staatsbeleid; Maar ook het neen der leden, Die manl...

Kent gij 't land zo rijk gezegend

poezie
3,8 met 4 stemmen 326
Kent gij 't land zo rijk gezegend, Kent gij 't weergevonden Eden? Mensen zonder vijgenblâren Wandlen daar naar...

DE CRISIS ONZER DAGEN.

poezie
5,0 met 2 stemmen 456
(EEN WOORD in 1859 en 1860) Een fonklend samenbroedsel Van vrijheid en van dwang, Bij zucht naar prikklend voe...

ZO VORST, ZO VOLK

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.203
Zie doch eens: in deze poel Was te voren geen gewoel, Geen geruchte, geen geschil; Alle dingen waren stil, Al de vog...

De bloed'ge strijd om het bezit

poezie
3,0 met 8 stemmen 951
De bloed'ge strijd om het bezit Is ook een strijd om machtigste geest, Het bezit van het goud, het wit, Zweept óp...

De arbeid is ook de bron van het weten

poezie
3,2 met 4 stemmen 706
De arbeid is ook de bron van het weten, Hij is de wel van de goudenen geest. Door zijn gestage groei groeit ongemete...

De arbeid maakte de verhoudingen

poezie
4,0 met 2 stemmen 604
De arbeid maakte de verhoudingen Der mensen en de strijd van hunne klassen. Het bezit is uit de arbeid opgewassen E...

De gemeenschaplijke arbeid schiep de stammen

poezie
3,8 met 4 stemmen 836
De gemeenschaplijke arbeid schiep de stammen, En doet de strijd tussen die stamme' opvlammen Rondom de hele aarde....

DE VERWORPENEN

poezie
4,2 met 4 stemmen 888
De verworpenen, die denkend worden, Zullen ingaan tot een nieuwe dag, In wier oude hoofd de ogen dorden, Deze word...

De menschen dóen, maar weten niet waaróm

poezie
4,3 met 3 stemmen 1.932
De mensen dóen, maar weten niet waaróm Zij doen, en zitte' in hun eentjes te wegen, Hoe zij het meeste van het le...

SPIJTIG MEILIED

poezie
4,0 met 2 stemmen 305
Wij hielden d'adem in en zagen uit, O heilig Russisch volk, zoudt gij komen? Was dit des Moejik's donkernaderstromen...

De werkman

poezie
3,0 met 1 stemmen 502
Door hageljacht en wind, In de overgrote stad, Een lieflik bedelkind, Zong, 't oog van tranen nat... Haar lied voor...

De bedelaar

poezie
4,7 met 3 stemmen 991
Vóór de kerke, met 'n lange paternoster in z'n hand, is 'n blinde bedelaar ge- zeten, op 'n hoopje zand. Z...

De bedelaar onder de boom

poezie
2,5 met 2 stemmen 848
Zie de oude leugnaar, die bretels verkoopt, om niet te zeggen dat hij bedelt, staren. Hij zit daar om zich weer bijeen...

Tussen zovelen...

poezie
4,0 met 1 stemmen 2.006
Tussen zovelen genoodzaakt te leven, omrasterd door dit luidruchtig bedrijf, en horig het oorverdovend gekijf, hun li...

De speleman

poezie
1,3 met 3 stemmen 647
's Avonds op de markt en in de zoelte, met 'n volle kan gerstebier, bezijds z'n voeten, zat 'n vreemde speleman....

Oost-Indische doofheid

poezie
3,2 met 6 stemmen 922
'k Wil 't wel weten dat Klorinde Me in het hart bestorven ligt; 'k Val wat blo, en toch 'k beleed haar Mijn gevo...

Wij zingen, wij, de poëten...

poezie
2,8 met 4 stemmen 532
Wij zingen, wij de poëten, van weia, weiala, dideldidom... 't Volk vindt de zang... versleten en de poëten... dom....

Heilloze wandeling

poezie
3,4 met 18 stemmen 2.573
Nu ik wandel door de straten van deze verdoemde stad, met altijd diezelfde gelaten voel ik mij zo verlaten als een v...