inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

60 resultaten.
Sorteren op:

Kind der aarde

poezie
2,7 met 898 stemmen 124.882
Nu kom ik elke nacht, Moeder, slapen bij u thuis: Geen afstand in de avond scheidt mij van uw liefdelichte huis. Voo...

Naar het plantsoen

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.467
Gekromd, zacht momplend, stromplend met haar stokje Ontkomt zij ’t wreed gevaarlijk straatgewoel. Bereikt is de oude...

VADERS VIOOLSPEL

poezie
4,0 met 2 stemmen 225
Hij speelde viool, in de schemering ~ En de weemoed doorbeefde mijn kinderziel. En ik voelde mij veilig als hij mij...

Als, bij moe-tanend avond-lichten...

poezie
4,0 met 2 stemmen 221
Als, bij moe-tanend avond-lichten, angst daalt in onze aanwezigheid, zijt gij 't, die voor onze aangezichten de v...

Geboorte

poezie
[Maria-lied] Toen het kleine kindje was geboren, Bleef er in het hart van zijn verkoren Moeder slechts een moeh...

Moeder

poezie
Moeder naar wier liefde mijn verlangen Sinds mijn kinderjaren heeft geschreid, Ach, hoe zult gij mij zo straks ontvang...

In memoriam matris.

poezie
4,0 met 2 stemmen 290
Op vleugel-suizelen, in stille nachten, Komt uw heraut, Herinnering, getogen Door mijne geest, en spant zijn purpren...

TERUG

poezie
5,0 met 3 stemmen 1.625
Scheef is de poorte, van oudheid, geweken; zaâlrugde 't dak van de schure; overal stro op de zwepingen zit er ges...

AAN MIJN VADER

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.032
(OPDRACHT VAN DE BUNDEL ,POEZY’) Gunt gij 't, hoog vereerde Vader! dat een zoon U hulde bied' met de eerstling...

GOEDE NACHT AAN MIJNE OUDERS

poezie
4,0 met 5 stemmen 348
Ontslapen de 9 juli en 24 augustus 1801 De gouden zon verdwijnt, En de avondstar verschijnt Hoog boven zee en lan...

Moeder bij der wiege.

poezie
‘Ons zijvertrek is alree door de zonne verguld, Hier zijn we nog zacht in schemer en schaduw gehuld, Mijn zoontje r...

Ik denk aan 't goede

poezie
4,0 met 3 stemmen 365
Ik denk aan 't goede, dat de Vader Mij in mijn goede moeder gaf, En 'k strooi, als cijns van dankb're hulde, Nog v...

Moederliefde

poezie
4,2 met 4 stemmen 781
Hij was 'n zindelijke schooier, Die altijd kwast met suiker nam. Zo'n nagemaakte bommengooier, Die veel in de komed...

Jonge moeder.

poezie
4,0 met 3 stemmen 500
‘Hoe vreemd, dat mij gegeven is, wat niet mijn eigen leven is, maar sluimerend in het mijne hing, en ging, en...

Nog een spiegelbeeld.

poezie
4,0 met 4 stemmen 373
LXV. Zijn onze Kindren niet het kristallijn Waarin wij zien (en vaak met bittre pijn!) Hoe diep in schuld Wij bi...

Mijn kleen, kleen dochterke.

poezie
Gelijk een daske zijt ge dik, Gelijk een kwartelke van kwik, Gelijk een moorke soms zo zwart, Mijn kleen, kleen docht...

Onuitwisbaar.

poezie
4,0 met 2 stemmen 355
Och, Ouders! denk, hoe vreeslijk het moet wezen, Dat zich uw kind uw Nagedachtnis schaam'; En dat, om wat Gij deed,...

MIJN MOEDER

poezie
4,0 met 2 stemmen 442
Mijn moeder was een heilige vrouw - o daar ligt blijdschap in die rouw - mijn moeder was heilig, en rein, en zoet als...

Vergelding.

poezie
2,0 met 2 stemmen 278
Gij trapte, jonk, op Moeders schoot, Nu trapt ge haar op 't harte! Boos kind!... haar liefde en trouw was groot,...

Mijn kind, mijn leven

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.268
Ik weet het wel, ik weet het wel; De liefde lokt en dwingt zo fel. De blik der liefste is zonneschijn, Haar adem geur...

Bij 't venster

poezie
5,0 met 2 stemmen 2.013
Het windje, zoel van bloemengeuren, streek Mij langs de warme wangen, zwaar en loom, De bijen gonsden om de lindeboom,...

De liefste last

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.035
Aan ene jonge moeder met haar lieveling op de arm. Wil hij u te ontworstlen trachten - 't Springertje in zijn twe...

Slaapliedje

poezie
2,3 met 3 stemmen 1.010
Slaap, kindje mijn, Sluit je lipjes fijn, En doe je ogen dicht, mijn ogenlicht; Nu je zo warmpjes nederligt, Moet je...

Mijn alleroudst verhaal heb ik verzwegen

poezie
3,7 met 6 stemmen 572
Gebeurd verhaal, verhaal van jaren hèr, Wat zuster deed met mij? Hoe ik als kind, Jongste van arm gezin, soms, vader...

In memoriam patris

poezie
3,2 met 5 stemmen 685
O vader, die ik nimmer heb gekend, Die in de schoot verzonken zijt der aarde, Voordat ik werd geboren, toen de lent’...

Toewijding

poezie
2,8 met 6 stemmen 1.114
Aan mijne moeder Wat ik in 't diepst der ziel gevoelde, Wat mij verkwikt heeft of gedrukt, Wat zorg en vrees mijn...

De mama

poezie
3,5 met 8 stemmen 1.590
Het meisje dat mij goed wou maken is verloofd, en haar verloofde een méér dan nette jongen, maar de mama weet wat ee...

Hoe schoone

poezie
3,3 met 10 stemmen 4.613
Hoe schone is Moeders tranenlach, wanneer het kindje teer haar zoent en stamelt: “Moeder!” ach, de aldereerste ke...

Voor mijn kindje

poezie
Kindeke, bloeiend in 't zonnelicht, Lachend en kraaiend met je olijk gezicht, Knippend met oogjes en grijpend met han...

Aan mijn moeder

poezie
3,8 met 10 stemmen 2.921
Moeder, 'k ben wel ver van 't land Waar me 't leven werd geschonken, Waar mijn eerste tranen blonken,...